Items where Division is "Educational and Research Institute of Philology and Journalism > Department of World Literature and Teaching Methods of Philological Sciences" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | Б | Г | З | К | Л | М | П | С | У | Х | Ц | Ш
Number of items: 91.

Є

Євпак, А. and Єршов, В. О. (2013) Художня творчість Антона Михайловича Лісовського: поетичні особливості та проблематика поезій. Полілог (1). pp. 84-90. ISSN 2311-1844

Єршов, В. О. (2013) Polska literatura Ukrainy Prawobrzeżnej w dobie romantyzmu. In: Piękno Juliusza Słowackiego. Przełomy Pogranicza. Studia Literackie, 2 . Ksiażnica podlaska im. Łukasza Górnickiego katedra badań filologicznych "Wschód-Zachód" Wydział filologiczny, Białystok. ISBN 978-83-63631-20-3

Єршов, В. О. (2013) «Громадянська війна» С. Твардовського як важливе джерело з історії України. Бібліотеки у збереженні культурної спадщини: Матеріали всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. pp. 393-395. ISSN 2220-2544

Єршов, В. О. (2013) Видатний організатор філологічної освіти в ЖДПІ ім. І. Франка Сергій Трифонович Радчук-Павленко. Бібліотеки у збереженні культурної спадщини: Матеріали всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. pp. 296-307. ISSN 2220-2544

Єршов, В. О. (2013) Зоя Михайлівна Ржевська – славний шлях викладача та науковця (До 60-річчя з дня народження відомого педагога). Бібліотеки у збереженні культурної спадщини: Матеріали всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. pp. 314-320. ISSN 2220-2544

Єршов, В. О. (2013) Польская литература Правобережной Украины первой половине ХІХ века: между Варшавой и Петербургом. In: Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии, 26-28 грудня 2013, Росія, Москва.

Єсаулова, Марія and Єршов, В. О. (2013) Лирический портрет женщины в творчестве Галины Бондаренко. Полілог (1). pp. 91-97. ISSN 2311-1844

Б

Башманівська, Л. А. (2013) Родинне виховання на уроках української літератури в процесі вивчення творчості М. Стельмаха. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський. (4). pp. 8-12.

Башманівська, Л. А. (2013) Формування мовно-літературної компетентності учнів на уроках літератури рідного краю. Методичний пошук. Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики викладання мови і літератури (11). pp. 38-47.

Башманівська, Л. А. and Білоус, Н. М. (2013) Башманівська Л.А., Білоус Н.М. Практикум з методики викладання української літератури. In: Практикум з методики викладання української літератури: Навчально-методичний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Бойко, Юлія and Соболевська, Г. І. (2013) ЛИЦАРСЬКИЙ РОМАН «ТРІСТАН ТА ІЗОЛЬДА»: СВОЄРІДНІСТЬ ОБРАЗНОЇ СИСТЕМИ. Полілог (1). pp. 26-34. ISSN 2311-1844

Бондаренко, Г. Ф. (2013) Житомирская прозаическая школа: особенности художественного мира. Материалы международной научной конференции "Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии". pp. 46-48.

Борисенко, Наталія and Єршов, В. О. (2013) Особенности интерпретации фаустовского сюжета в романе Томаса Манна «Доктор Фаустус». Полілог (1). pp. 35-40. ISSN 2311-1844

Білоус, Анастасія and Бондаренко, Г. Ф. (2013) РОМАН КАРЕЛА ЧАПЕКА «ВІЙНА З САЛАМАНДРАМИ» ЯК ЖАНР РОМАНУ-ПЕРЕСТОРОГИ. Полілог (1). pp. 12-17. ISSN 2311-1844

Білоус, Н. М. (2013) Проблеми адекватності художнього сприймання твору. Методичний пошук. Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики викладання мови і літератури. (11). pp. 47-55.

Білошицька, Юлія and Бондаренко, Г. Ф. (2013) ОБРАЗ БУНТІВНОЇ ЛЮДИНИ В ПОВІСТІ ДЖ. Д. СЕЛІНДЖЕРА «НАД ПРІРВОЮ У ЖИТІ». Полілог (1). pp. 18-25. ISSN 2311-1844

Білявська, В. С. (2013) Об’єднані іменем Юзефа Ігнація Крашевського. Полілог (1). pp. 138-140. ISSN 2311-1844

Білявська, В. С. (2013) Парадигма шляхетського простору початку ХІХ ст. у «Мемуарах із життя» Єви Фелінської. Київські полоністичні студії, XXII. pp. 233-237.

Білявська, В. С. (2013) «Спогади про подорож до Сибіру, перебування в Березові та Саратові» Єви Фелінської: генологічний аспект. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. (28). pp. 3-7.

Білявська, В. С. (2013) Єва Фелінська в культурно-громадському просторі Правобережної України першої половини ХІХ ст. Бібліотеки у збереженні культурної спадщини: Матеріали всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. pp. 207-211. ISSN 2220-2544

Білявська, В. С. (2013) Образ авторки-емансипантки в "Статуті жіночого товариства" та "Мемуарах із життя" Єви Фелінської. Українська полоністика (10). pp. 66-73. ISSN 2220-4555

Білявська, В. С. (2013) Эйдос дороги в «Мемуарах из жизни» Евы Фелинской. Материалы международной научной конференции "Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии". pp. 37-39.

Білявська, В. С. and Єршов, В. О. (2013) У вінець шани Ю. І. Крашевського. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 312-316. ISSN 2076-6173

Г

Герасимов, Ю. О. (2013) Виразне читання медитативної лірики Ліни Костенко (на прикладі виконавського аналізу поезії «Життя іде, і все без коректур…»). Українська мова та література в школі (19). pp. 37-41.

Герасимов, Ю. О. (2013) Виразне читання медитативної лірики Ліни Костенко(на прикладі програмної поезії «Страшні слова, коли вони мовчать...» ). Українська мова і література в школі (6). pp. 38-41. (Unpublished)

Грибан, Г. В. (2013) Взаємозв’язок у вивченні мови та літератури як засіб духовного розвитку учнів. Методичний пошук. Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики викладаннямови і літератури (11). pp. 26-31.

Грибан, Г. В. and Маліновська, Т. В. (2013) Методи і прийоми навчання мови. In: Українська мова. Практикум з орфографії та пунктуації. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 35-43.

Грибан, Г. В. and Маліновська, Т. В. (2013) Методика вивчення риторики. In: Українська мова. Практикум з орфографії та пунктуації. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 114-121.

Грибан, Г. В. and Маліновська, Т. В. (2013) Позакласна робота з української мови. In: Українська мова. Практикум з орфографії та пунктуації. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 122-127.

Губарева, Анна and Єршов, В. О. (2013) ІНТЕРПРЕТАЦІЯ МОТИВІВ ЕМОЦІЙНОГО СТАНУ ГОЛОВНИХ ГЕРОЇВ У МІСТЕРІЇ Д. Н. Г. БАЙРОНА «КАЇН». Полілог (1). pp. 50-56. ISSN 2311-1844

Гузенко, Софія and Єршов, В. О. (2013) «Житейские истории» Владимира Киричанского: проблематика, стиль, жанровые особенности. Полілог (1). pp. 79-83. ISSN 2311-1844

З

Заболоцька, Надія and Бондаренко, Г. Ф. (2013) Біблійні ремінісценції в романі Михайла Булгакова «Майстер і Маргарита». Полілог (1). pp. 57-65. ISSN 2311-1844

К

Кацемба, Ю. Л. (2013) Форми релігійності в "Чорній раді" А. Куліша та "Спогадах Сопліци" Г. Жевуського. Перша спроба. Студентська наукова творчість: збірник матеріалів (7). pp. 3-8.

Кацемба, Ю. Л. and Юрчук, О. О. and Єршов, В. О. (2013) Художня парадигма «іншості» в «Чорній раді» П. Куліша та «Спогадах...» Г. Жевуського. Полілог (1). pp. 98-102. ISSN 2311-1844

Коржовська, О. В. (2013) Формы выражения авторского сознания в «Хождении игумена Даниила». Материалы международной научной конференции "Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии". pp. 179-181.

Коржовська, О. В. (2013) КОНЦЕПЦІЯ ТВОРЧОСТІ У БІБЛІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 251-256. ISSN 2076-6173

Коржовська, О. В. (2013) Тлумачення природи творчості у Біблії. Наукові праці : науково-методичний журнал, 217 (205). pp. 47-51. ISSN 1609-7742

Коржовська, Ольга (2013) Особливості часопростору "Слова о полку Ігоревім". Житомирські літературознавчі студії (7). pp. 264-269. ISSN 2305-5898

Кучерук, О. А. (2013) Лінгводидактичні засади формування комунікативної компетентності учнів основної школи. Вісник Прикарпатського університету (ХLІХ). pp. 184-189.

Кучерук, О. А. (2013) Методи навчання в системі понять сучасної лінгводидактики. Українська мова і література в школі (3). pp. 10-15.

Кучерук, О. А. (2013) Методологічні засади особистісно орієнтованої лінгводидактики. Українська мова й література в школі (6). pp. 20-24. (Unpublished)

Кучерук, О. А. (2013) Організація навчально-дослідницької діяльності учнів як лінгвометодична проблема. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 19-24. ISSN 2076-6173

Кучерук, О. А. (2013) Педагогічні технології в лінгвометодичній підготовці вчителя-філолога. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова (20). pp. 132-136.

Кучерук, О. А. (2013) РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (72). pp. 82-87. ISSN 2076-6173

Кучерук, О. А. (2013) Сучасні тенденції вдосконалення змісту і методів україномовної освіти. Наука і освіта: науково-практичний журнал Південного наукового Центру НАПН України (5). pp. 58-62.

Кучерук, О. А. (2013) Формування проектної компетентності майбутнього вчителя-словесника в процесі лінгвометодичної підготовки. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики (21). pp. 159-164.

Л

Лаврова, Анастасія and Бондаренко, Г. Ф. (2013) Интерпретация образа дьявола: от теологического осмысления к художественной практике. Полілог. pp. 66-72. ISSN 2311-1844

Лісовський, А. М. (2013) Аксіоми методики. In: Етюди з методики викладання літератури. К: Ленвіт, pp. 8-12.

Лісовський, А. М. (2013) Біля витоків людської духовності. In: Етюди з методики викладання лтератури. К: Ленвіт.

Лісовський, А. М. (2013) Відкривати скритий смисл подій. In: Етюди з методики викладання літератури. К: Ленвіт, pp. 51-57.

Лісовський, А. М. (2013) Діалог з текстом. In: Етюди з методики викладання літератури. Ленвіт, pp. 90-97.

Лісовський, А. М. (2013) Етюди з методики викладання літератури. In: Етюди з методики викладання літератури. К: Ленвіт.

Лісовський, А. М. (2013) Концепція цілісного засвоєння літературного твору. In: Етюди з методики викладання літератури. К: Ленвіт.

Лісовський, А. М. (2013) Література в системі сучасної шкільної освіти. In: Етюди з методики викладання літератури. Ленвіт, pp. 83-90.

Лісовський, А. М. (2013) Методичні проблеми літературно естетичної компетентності викладання літератури в школі. Методичний пошук. Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики викладаннямови і літератури (11). pp. 16-19.

Лісовський, А. М. (2013) На підступах до методикик літератури. In: Етюди з методики викладання літератури. К: Ленвіт, pp. 16-20.

Лісовський, А. М. (2013) Під кутом формування творчого мислення учнів. In: Етюди з методики викладання літератури. К: Ленвіт.

Лісовський, А. М. (2013) У єдності поезії і науки. Кілька слів про поетичну творчість Ольги Слоньовської. Українська мова і література в школі (1). pp. 62-63.

Лісовський, А. М. (2013) Художня сутність літератури і особливості її естеетичної природи, або повторення проденого. In: Етюди з методики викладання літератури. К: Ленвіт.

М

Маліновська, Т. В. (2013) Виразне читання як засіб розкриття підтексту твору. Методичний пошук. Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики викладаннямови і літератури (11). pp. 55-60.

Мельник, К. О. (2013) Ольга Коржовська: «По секрету з цілим унісвітом...». Полілог (1). pp. 141-146. ISSN 2311-1844

Мельник, К. О. (2013) Урбанистическое пространство русскоязычной мемуаристики Волыни первой половины ХІХ в. Материалы международной научной конференции "Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии". pp. 234-236.

Мельник, К. О. (2013) Урбаністичний простір у «губернаторській» мемуаристиці Волині першої половини ХІХ століття. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. (28). pp. 94-99.

Мельник, К. О. (2013) Імагологічна презентація автора у "Записках сенатора" М. П. Сінєльнікова. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (71). pp. 262-269. ISSN 2076-6173

Мельник, К. О. (2013) Образ Волині першої половини ХІХ ст. у «Записках» М. І. Мамаєва. Бібліотеки у збереженні культурної спадщини: Матеріали всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. pp. 221-227. ISSN 2220-2544

Мельник, К. О. (2013) Індивідуалізація образу автора у «Записках Сенатора» М. П. Сінєльнікова. Гадяцька угода в контексті польсько-українських відносин. pp. 156-164.

П

Пультер, С. О. (2013) До питання наукових досліджень з історії розвитку методики викладання української літератури в середній школі. Методичний пошук. Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики викладаннямови і літератури (11). pp. 7-12.

С

Соболевська, Г. І. (2013) Образ Киева в мемуаристичных повестях Н. С. Лескова 1870–1880-х годов. Материалы международной научной конференции "Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии". pp. 348-350.

Соболевська, Г. І. (2013) Динаміка оповідальних та драматургічних форм у творчості А. П. Чехова. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Житомир "Полісся", Житомир, Україна, pp. 150-157.

Соболевська, Г. І. (2013) До питання про динаміку жанрових інтерпретацій п’єс А. П. Чехова. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 166-177.

Соболевська, Г. І. (2013) Епізація драми: від О. М. Островського до А. П. Чехова. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 131-141.

Соболевська, Г. І. (2013) Жанрова своєрідність ліричного оповідання І. О. Буніна «Легке дихання». In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 114-127. ISBN 978-966-655-680-9

Соболевська, Г. І. (2013) Змістоутворююча роль хронотопу у п’єсах А. П. Чехова («Три сестри»). In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 166-177. ISBN 978-966-655-680-9

Соболевська, Г. І. (2013) К вопросу о жанровой природе повести А. П. Чехова «Степь». In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 38-53. ISBN 978-966-655-680-9

Соболевська, Г. І. (2013) Место драматических «переделок» в жанровой эволюции А. П. Чехова. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 183-204.

Соболевська, Г. І. (2013) Место романного замысла в жанровых исканиях А. П. Чехова. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 54-73. ISBN 978-966-655-680-9

Соболевська, Г. І. (2013) Н. С. Лесков. «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе». In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 102-113. ISBN 978-966-655-680-9

Соболевська, Г. І. (2013) О жанровой специфике художественного времени в поздних рассказах А. П. Чехова. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 74-95. ISBN 978-966-655-680-9

Соболевська, Г. І. (2013) Особенности циклизации в прозе А. П. Чехова. Сборник-цикл «Хмурые люди». In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 22-37. ISBN 978-966-655-680-9

Соболевська, Г. І. (2013) Особливості драматургічного методу Бернарда Шоу («Пігмаліон»). In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 209-219.

Соболевська, Г. І. (2013) Принципи епізації драми у творчості А. П. Чехова. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 142-149.

Соболевська, Г. І. (2013) Проблема типології інтелектуально-ідеологічного роману І. С. Тургенєва (Частина перша). In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 96-101. ISBN 978-966-655-680-9

Соболевська, Г. І. (2013) Проблема цикла в русской прозе конца ХІХ века. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка» . Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 9-21. ISBN 978-966-655-680-9

Соболевська, Г. І. (2013) П’єса «Лишак» як літературно-сценічний експеримент А. П. Чехова. In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 178-182.

Соболевська, Г. І. (2013) Своєрідність поетики ліричної замальовки Джеймса Джойса «Джакомо Джойс». In: Г. І. Соболевська. Чехов – оповідач та драматург. Попередники та наслідувачі. Наукове видання. Вид-во "Полісся", Житомир, Україна, pp. 220-231.

Старовойт, Ірина and Єршов, В. О. (2013) Художня проза Г. М. Цимбалюка: проблематика та художні особливості (на прикладі збірки «Ціна печалі»). Полілог (1). pp. 103-108. ISSN 2311-1844

Строцька, Аліна and Венгровська, Л. В. and Єршов, В. О. (2013) Типологія та система образів волинських ґавенд Міхала Чайковського «Зимова ніч. Спогади з Гальчина», «Осінній день. Спогади з Гальчина» та «Савелій. Полкові спогади». Полілог (1). pp. 109-114. ISSN 2311-1844

У

Усатий, А. В. (2013) Cприймання літературних творів учнями. Методичний пошук. Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики викладаннямови і літератури (11). pp. 47-55.

Х

Халін, В. В. (2013) Формування літературно-художнього сприймання учнів як діалектична єдність і взаємоперехід мети і засобів літературної освіти школи. Методичний пошук. Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики викладаннямови і літератури (11). pp. 12-16.

Ц

Церковна, Анастасія and Єршов, В. О. (2013) Символіка смерті у поетичній творчості Едгара Алана По. Полілог (1). pp. 73-78. ISSN 2311-1844

Ш

Шевцова, Л. С. (2013) Когнітивний підхід до вивчення економічної лексики. Методичний пошук. Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики викладаннямови і літератури (11). pp. 31-38.

This list was generated on Sat Jun 23 22:38:44 2018 EEST.