Items where Division is "Educational and Research Institute of Philology and Journalism > Department of World Literature and Teaching Methods of Philological Sciences" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | П | Р | С | Т | У | Х | Ц | Ш | Я
Number of items: 96.

Є

Єршов, В. О. (2015) Кременецька школа польських літераторів правобережної України доби романтизму: інтенції та націоцентризм. „Ateny Wołyńskie" - Między Historią a Współczesnością. pp. 429-442.

Єршов, В. О. (2015) Репертуар риторичних жанрів Правобережної України епохи пізнього Просвітництва: канон, цикли та інтенції. Українська полоністика (12). pp. 25-32. ISSN 2220-4555

Єршов, В. О. (2015) Своєрідність історико-ремінісцентного тла в "Мемуарах" Г. Олізара. Київські полоністичні студії, 26. pp. 370-375.

Єршова, Л. М. (2015) Розвиток ідеї виховного ідеалу в науковій спадщині викладачів і випускників Київської духовної академії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 90-93. ISSN 2076-6173

А

Алєксєєнко, А. (2015) Аналітичний міф про «пошук скарбів» у мандрах 15 групи. Полілог (3). pp. 132-134. ISSN 2311-1844

Б

Башманівська, Л. А. (2015) Формування літературно-естетичної компетентності майбутніх філологів. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури (13). pp. 6-13.

Бондарчук, О. М. (2015) Відкриваючи нові обличчя кафедри: Юліана Кацемба. Полілог (3). pp. 135-138. ISSN 2311-1844

Бортник, М. and Соболевська, Г. І. (2015) Образ Натальи Ласунской в романе «Рудин» как канон образа «тургеневской девушки». Полілог (3). pp. 17-20. ISSN 2311-1844

Білявська, В. С. (2015) Історія видання «Спогадів з подорожі до Сибіру» Єви Фелінської. Полілог (3). pp. 9-12. ISSN 2311-1844

Білявська, В. С. (2015) Кременець у спогадах родини Фелінських. „Ateny Wołyńskie" - Między Historią a Współczesnością. pp. 419-427.

Білявська, В. С. (2015) Меланхолія руїн у "Спогадах з Волині, Полісся та Литви" Ю. І. Крашевського та "Мемуарах із життя" Є. Фелінської. Київські полоністичні студії, 26. pp. 315-322.

Білявська, В. С. (2015) Мемуаристика Єви Фелінської в контексті літературного процесу середини ХІХ ст. Українська полоністика (12). pp. 3-14. ISSN 2220-4555

В

Венгловська, Р. and Коржовська, О. В. (2015) Влияние манеры Жака Калло на творчество Э. Т. А. Гофмана. Полілог (3). pp. 21-23. ISSN 2311-1844

Г

Грибан, Г. В. (2015) Формування активно-творчої особистості засобами художнього слова. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури (13). pp. 13-18.

Грибан, Г. В. (2015) Формування комунікативних умінь і навичок старшокласників на уроках риторики. Актуальні проблеми формування риторичної особистості вчителя в україномовному просторі.. pp. 102-106.

Гуральчук, Н. and Коржовська, О. В. (2015) Специфіка мотиву смерті у новелі Е. А. По «Маска червоної смерті». Полілог (3). pp. 32-34. ISSN 2311-1844

Д

Дубенков, В. and Коржовська, О. В. (2015) Літературні прийоми гротеску у творах Едгара По. Поєднання комічного і трагічного в новелах письменника. Полілог (3). pp. 35-37. ISSN 2311-1844

З

Закапко, М. (2015) Студенти ЖДУ ім. І. Франка побували в епосі Оноре де Бальзака. Полілог (3). p. 140. ISSN 2311-1844

К

Кацемба, Ю. Л. (2015) "Спогади..." чуднівчанина Генріха Живуського. Постаті землі Житомирської. Науковий збірник «Велика Волинь» (51). pp. 241-249.

Кацемба, Ю. Л. (2015) 256 сторінок волинського часопростору. Рецензія на книгу В. О. Єршова «Волинські полоністичні студії» (2014). Полілог (3). p. 142. ISSN 2311-1844

Кацемба, Ю. Л. (2015) Henryk Rzewuski – pisarz z Żytomierszczyzny. TĘCZA ŻYTOMIERSZCZYZNY (2). pp. 18-19.

Кацемба, Ю. Л. (2015) Інтерпретація містичних міфологем у "Спогадах..." Г. Жевуського. Київські полоністичні студії, 26. pp. 376-383.

Кацемба, Ю. Л. (2015) Генріх Жевуський на тлі (анти)кременецької полеміки. „Ateny Wołyńskie" - Między Historią a Współczesnością. pp. 443-454.

Кацемба, Ю. Л. (2015) Генріх Жевуський — учень школи Кармелітів у Бердичеві. Велика Волинь (52). pp. 348-354.

Кацемба, Ю. Л. (2015) Квазітотожність міфеми "польськість" у "Спогадах…" і "Судженнях…" Г. Жевуського. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (12). pp. 33-44. ISSN 2220-7996

Кацемба, Ю. Л. (2015) Міжнародна наукова конференція «Польська культура в контексті волинського тексту» у м. Луцьк. Полілог (3). p. 141. ISSN 2311-1844

Кацемба, Ю. Л. (2015) Міжнародна наукова конференція «Польський та центральноєвропейський романтизм в постколоніальному контексті» у м. Варшава. Полілог (3). p. 143. ISSN 2311-1844

Ковальчук, А. (2015) Сучасні підходи до класифікації та структури уроків літератури. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури (13). pp. 64-67.

Коржовська, О. В. (2015) Авторська позиція у Києво-Печерському патерику. Житомирські літературознавчі студії. pp. 58-69. ISSN 2305-5898

Коржовська, О. В. (2015) Літературний погляд у минуле. Постаті землі Житомирської (51). pp. 383-384.

Кулеша, Нина and Соболевська, Г. І. (2015) Роль художественного хронотопа в процессе эпизации драмы в пьесе А. Н. Островского «Гроза». Полілог (3). pp. 45-48. ISSN 2311-1844

Кучерук, О. А. (2015) Розвиток риторичної компетентності студентів-філологів у процесі риторичної освіти. Актуальні проблеми формування риторичної особистості вчителя в україномовному просторі : зб. наук. праць. pp. 50-53.

Кучерук, О. А. and Миржиєвська, Г. В. (2015) Розвиток творчих здібностей п’ятикласників як лінгвометодична проблема. Українська мова і література в школах України (3). pp. 22-26.

Кушнір, Вікторія and Кучерук, О. А. (2015) Формування мовної особистості школяра: когнітивно-комунікативний аспект. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури (13). pp. 62-64.

Л

Ламухіна, Ю. О. (2015) Формування української мовної особистості у процесі вивчення мови в умовах слов’янського білінгвізму. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури (13). pp. 84-90.

Логунова, І. and Коржовська, О. В. (2015) Романтична концепція як домінанта у творчому доробку Едуарда Асадова. Полілог (3). pp. 49-51. ISSN 2311-1844

М

Маліновська, Т. В. (2015) Формування комунікативної компетентності учнів засобами художнього слова. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури (13).

Матвійчук, Д. (2015) Естетичне сприймання творів літератури крізь призму художньої ілюстрації та фотомистецтва в шкільному курсі української літератури. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури (13). pp. 67-69.

Миржиєвська, Валентина and Кучерук, О. А. (2015) Пізнавальні завдання як засіб оволодіння іменником. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури (13). pp. 71-74.

Муравська, Тетяна and Шевцова, Л. С. (2015) Культурологічний підхід до розвитку зв’язного мовлення. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури (13). pp. 75-77.

Н

Назарова, І. (2015) Формування комунікативної компетентності учнів на уроках української мови. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури (13). pp. 77-79.

Науменко, О. and Єршов, В. О. (2015) Поэтические особенности образов главных героинь романов «анна каренина» Л. Н. Толстого и «Госпожа Бовари» Г. Флобера. Полілог (3). pp. 52-55. ISSN 2311-1844

Ніколайчук, С. Ю. and Єршов, В. О. (2015) Мотив любви в лирике Э. А. По и М. Ю. Лермонтова как идеал окрашенный трагизмом. Полілог (3). pp. 56-59. ISSN 2311-1844

П

Пецык, Анастасия and Єршов, В. О. (2015) Социально-философский дискурс проблемы любви в зарубежной литературе второй половины ХІХ в. (на материале творчества Ч. Диккенса, Г. Де Мопассана, А. П. Чехова). Полілог (3). pp. 60-62. ISSN 2311-1844

Поліщук, Д. І. and Єршов, В. О. (2015) Повість Миколи Амосова «Думки та серце» – художні особливості та проблематика твору. Полілог (3). pp. 63-65. ISSN 2311-1844

Пустохіна, Є. Ф. (2015) Естетична природа літератури як мистецтва слова. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури (13). pp. 95-99.

Пустохіна, В. І. (2015) Основні аспекти формування культурологічної компетентності старшокласників. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури (13). pp. 22-28.

Р

Рябушей, О. and Бондаренко, Г. Ф. (2015) Анна Ахматова и Иннокентий Анненский – одна сторона двух разных медалей. Полілог (3). pp. 66-69. ISSN 2311-1844

С

Савенко, М. and Соболевська, Г. І. (2015) Символические функции картин в романе Ф. Достоевского «Идиот». Полілог (3). pp. 70-72. ISSN 2311-1844

Савицький, І. Л. (2015) Земляк Максима Рильського. Постаті землі Житомирської (51). pp. 28-37.

Самойленко, Л. І. (2015) Анатолій Шевчук – митець, письменник та дослідник української образотворчості. Постаті землі Житомирської (51). pp. 164-172.

Сандалюк, О. А. and Єршов, В. О. (2015) Особенности художественного перевода поэзии Игоря Живагина на украинский язык Ивана Слеты. Полілог (3). pp. 73-75. ISSN 2311-1844

Смоляр, Віра and Коржовська, О. В. (2015) Синтез фантастичного та містичного у новелах Е. А. По «Падіння дому Ашерів» та «Чорний кіт». Полілог (3). pp. 79-81. ISSN 2311-1844

Суй, М. and Єршов, В. О. (2015) Ассоциация художников поэтического слова «Азъ есмь» и ее роль в становлении русскоязычной поэзии Житомирщины ХХІ века. Полілог (3). pp. 82-84. ISSN 2311-1844

Т

Талько, О. (2015) Аксіологічна парадигма листопадового повстання у "Спогадах" (1805-1831) Євстахія Янушкевича. Київські полоністичні студії, 26. pp. 475-480.

Титорчук, Т. (2015) Пусти мене. Полілог (3). pp. 122-123. ISSN 2311-1844

У

Усатий, А. В. (2015) Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній літературній освіті. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури (13). pp. 28-32.

Х

Халін, В. В. (2015) Дитячі твори Валерія Шевчука як засіб виховання морально-естетичних цінностей у школярів. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури (13). pp. 32-39.

Ц

Церковна, Анастасія (2015) Імагологічна диспозиція «свій» – «чужий» в контексті українсько-англійського культурного діалогу доби романтизму. Полілог (3). pp. 13-16. ISSN 2311-1844

Церковна, Анастасія (2015) Лімінальний дискурс імаготеми українсько-польського пограниччя в англійській подорожній літературі доби романтизму. Київські полоністичні студії, 26. pp. 490-496.

Церковна, Анастасія (2015) Образ єврейського населення Правобережної України в англійській подорожній літературі доби романтизму. Українська полоністика (12). pp. 51-59. ISSN 2220-4555

Ш

Шевцова, Л. С. (2015) Мовленнєві ситуації у шкільному курсі української мови. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури (13). pp. 43-52.

Шинкарук, В. Ф. (2015) «Слово о полку Ігоревім». In: АЗ – БУКИ. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 27-48. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Інше серцебиття. Відгук на книгу В. Горбунової «Мрія про маленьке життя». In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 183-185. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Автограф для вічності. Передмова до книги І. Сльоти «Автографи». In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 170-171. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Анатолій Говорадло – душа покладена на музику. In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 261-266. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Василь Земляк: Перші кроки на Житомирщині. In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 135-139. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Василь Кравченко та житомирські прототипи Михайла Булгакова. In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 130-134. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Відчуваючи музику слів. Передмова до книги І. Сльоти Переспіви. In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 170-179. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Давньоукраїнське літописання. In: АЗ – БУКИ. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ ЖДУ ім. І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 9-26. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Дві долі, міцно сплетені в одну: Людмила Вікторівна та Георгій Володимирович Майорови. In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 267-269. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Диво, знайдене на соціально-психологічному факультеті. Передмова до збірки «Диво, знайдене в собі». In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 193-194. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Жива вода творчості: Ірина Шинкарук. In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 235-240. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Житомирщина в житті та творчості М. Рильського. In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 101-129. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Життя, освячене творчістю і любов’ю: Тетяна і Михайло Гузуни. In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 241-147. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Зустріч, яка не відбулася в Житомирі (Спогади про Роберта Рождественського). In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 154-160. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Зірка і смерть Леоніда Венгерова. In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 214-224. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Лазар. Друге пришестя або Ми так любили Житомир. Рецензія на книгу С. Лазо «Ми так любили „The Веatlеs”». In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 186-189. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Маруся Чурай і пісенна традиція Житомирщини. In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 81-98. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Микола Кавецький: «Я прийшов із світанків». In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 273-276. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Новий обрій Ірини Лубківської. Передмова до книги І. Лубківської «Жити і любити не уві сні». In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 195-196. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Ніна Матвієнко. Голосом цієї жінки співає і плаче Україна. In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 225-231. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Одяг для думок. Передмова до книги Ірини Шинкарук «Сильніша – на одне життя». In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 190-192. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Павло Карпович Сербін: Жив за високим покликанням. In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 199-213. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Прожив з весною (Творчий портрет Михайла Клименка). In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 140-143. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Свіча таланту Костянтина Яновського. In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 232-234. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Творча характеристика Поліського ансамблю пісні і танцю «Льонок». In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 254-260. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Творчий ужинок поетів Житомирщини. In: Аз-Буки. «Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 144-153. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Телевізійна зірка зійшла в Житомирі: Рабіга Аманжолова. In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 270-272. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Тема історичного минулого народу в давній українській літературі та героїчний епос народів Європи. In: АЗ – БУКИ. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 57-78. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Феофан Прокопович і його трагікомедія «Володимир». In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 49-56. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Юрій Градовський. Талант, який не знає відпочинку. In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 248-253. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Юрій Камишний – художник, що переорює душу. In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 180-182. ISBN 978-966-655-700-4

Шинкарук, В. Ф. (2015) Яснозір’я таланту. Передмова до книги І. Сльоти «Золото зажнив'я». In: Аз-Буки. Бібліотека кафедри теорії та історії світової літератури НН ІФЖ Житомирського державного університету імені І. Франка . Полісся, Житомир, pp. 163-169. ISBN 978-966-655-700-4

Шуневич, О. М. (2015) Формування в учнів уміння вчитися на уроках української мови як лінгводидактична проблема. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури (13). pp. 99-104.

Я

Янчевська, Л. and Бондаренко, Г. Ф. (2015) Античні та ренесансні ідеї в творчості Д. Мережковського. Полілог (3). pp. 85-87. ISSN 2311-1844

This list was generated on Sun Jun 24 06:07:51 2018 EEST.