Items where Division is "Faculty of Physical Education and Sport > Department of Physical Education and Sports Improvement" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | А | Б | В | Г | Ж | К | Л | Н | О | П | Р | С | Т | Ф | Ц | Ш | Ю | Я
Number of items: 79.

І

Івасик, А. О. and Яблонська, А. М. (2014) ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ ВИКОРИСТАННЯ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ. Студентська спортивна наука - 2014, 4. pp. 53-55.

А

Айунц, Л. Р. and Айунц, В. І. (2014) Самостійні заняття у сучасній системі фізичного виховання. Фізичневиховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичноїкультури в Україні: досвід, проблеми, перспективи (1). pp. 97-100.

Б

Блажиєвський, Г. В. and Савитська, Н. О. (2014) Актуальні проблеми функціонування спортивних споруд та ефективність їх використання. Фізичневиховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичноїкультури в Україні: досвід, проблеми, перспективи (1). pp. 16-19.

Булгаков, О. І. and Дейнеко, А. Х. and Марченков, М. К. (2014) Вплив фізкультурних хвилинок на розумову працездатність учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Слобожанський науково-спортивний вісник (5). pp. 11-14. ISSN 1991-0177

В

Вергалюк, А. І. and Грибан, Г. П. (2014) Вплив та механізми лікувальної дії фізичних вправ. Студенська спортивна наука - 2014, 4. pp. 19-22.

Г

Головень, Д. С. and Грибан, Г. П. (2014) Особливості застосування реакреаційно-відновлювальних засобів фізичного виховання у спеціальному навчальному відділенні. Студенська спортивна наука -2014, 4. pp. 29-31.

Горай, О. В. and Осипенко, В. Є. (2014) Психомоторика – важливий аспект відбору дітей молодшого віку до занять з настільного тенісу. Студенська спортивна наука - 2014, 4. pp. 33-37.

Грибан, Г. П. (2014) Аналіз фізичної підготовленості студенток вищих навчальних закладів. Науковий часопис "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт", 15 (3К(45)). pp. 62-68.

Грибан, Г. П. (2014) Аспекти стану здоров’я і фізичної підготовленості абітурієнтів до навчання у вищих навчальних закладах. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад.

Грибан, Г. П. (2014) Аспекты становления методической системы физического воспитания студентов в Украине. In: Современное образование в России и за рубежом, 28 мая 2014 г., Чебоксары.

Грибан, Г. П. (2014) Аспекты становления методической системы физического воспитания студентов в Украине. Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки.

Грибан, Г. П. (2014) Особливсоті фізичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів України. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету, 1 (118). pp. 88-92. ISSN 2076-586X

Грибан, Г. П. (2014) Передумови створення методичної системи фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів. СЛОБОЖАНСЬКИЙ НАУКОВО-СПОРТИВНИЙ ВІСНИК (2). pp. 67-71.

Грибан, Г. П. (2014) Роль фізичної підготовленості та рухової активності в системі професійної підготовки жінок-військовослужбовців. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 15 (5(48)). pp. 33-37. ISSN 2311-5491

Грибан, Г. П. and Кухарський, О. С. (2014) Історія гімнастичного товариства «Сокіл» на Волині. Working Paper. Житомир: Вид-во “Рута”, Житомир.

Грибан, Г. П. and Романчук, В. М. and Романчук, С. В. (2014) Роль рухової активності в житті студентів. Спортивна наука України (4(62)). pp. 57-62. ISSN 1993-5757

Грибан, Г. П. and Ткаченко, П. П. (2014) Спортивно-масова робота з гирьового спорту у вищому навчальному закладі. [Teaching Resource]

Грибан, Г. П. and Ткаченко, П. П. (2014) Спортивно-масова робота з гирьового спору у вищому навчальному закладі. [Teaching Resource]

Грибан, Г. П. (2014) Методична система фізичного виховання як засіб формування фізкультурно-оздоровчих компетентностей у студентів. Фізичневиховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичноїкультури в Україні: досвід, проблеми, перспективи (1). pp. 104-107.

Грибан, Г. П. (2014) Методична система як складова процесу фізичного виховання. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія № 15. “Науково-педагогічні проблеми фізичної культури /фізична культура і спорт/” Зб. Наукових праць / За ред. Г. М. Арзютова (3K(44)). pp. 175-179.

Грибан, Г. П. (2014) Нормування фізичних навантажень у навчальному процесі з фізичного виховання шляхом самооцінки студентами рівня власного фізичного стану. Canadian Journal of Science, Education and Culture, 2 (1 (5)). pp. 392-396.

Грибан, Г. П. (2014) Особливості фізичної підготовленості студентів вищих навчальних закладів України. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету., 1 (118). pp. 88-92.

Грибан, Г. П. (2014) Формування готовності студентів до майбутньої професійної діяльності в системі фізичного виховання. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету., 2 (118). pp. 100-103.

Грибан, Г. П. and Дзензелюк, Д. О. and Денисовець, А. П. (2014) Рухова активність студентів під час навчання у вищих навчальних закладах. Актуальні проблеми фізичного виховання студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання. pp. 112-117.

Грибан, Г. П. and Пуздимір, М. І. and Гусак, О. Д. and Твердохліб, Ж. О. and Трухан, Л. В. and Сіпліва, М. О. (2014) Безпечне харчування – основа здорового способу життя студентів. Europejska nauka XXI powieka - 2014, 10 (23). pp. 63-64.

Грибан, Г. П. and Тимошенко, О. В. and Романчук, В. М. and Боярчук, О. М. and Гусак, О. Д. (2014) Функціональний стан та фізичне здоров`я військовослужбовців-жінок протягом проходження військової служби. Науково педагогічні проблеми фізичної культури/ Фізична культура і спорт (9(50)). pp. 55-59.

Грибан, Г. П. and Ткаченко, П. П. and Бартош, К. А. and Погребенник, Л. І. (2014) Підвищення якості навчального процесу з фізичного виховання студентів спеціального навчального відділення. Педагогічний вектор розвитку фізичного виховання в Україні збірник наукових праць i всеукраінської науково-практичної конференції (1). pp. 80-83.

Грибан, Г. П. and Трухан, Л. В. and Яблонська, А. М. and Савитська, Н. О. and Погребенник, Л. І. (2014) Загальні поняття та критерії фізичного стану студентів. Фізична культура і спорт, 38. pp. 11-14.

Грибан, Г. П. (2014) Активізація фізкультурно-оздровчої діяльності студентів з відхиленнями у стані здоровя під час навчального процесу з фізичного виховання. British Journal of Science, Education and Culture, 3 (1 (5)). pp. 132-136.

Грибан, Г. П. (2014) Формування здорового способу життя у студентів у навчальному процесі з фізичного виховання. Вісник Чернігівського національного педагогічного університету., 3 (118). pp. 97-101.

Грибан, Г. П. (2014) Фізична підготовленість студентів в Україні. American Journal of Scientific and Educational Research, 2 (1 (4)). pp. 286-291.

Гуцало, Ю. І. and Грибан, Г. П. (2014) Розвиток фізичної культури у Стародавній Греції. Студентська спортивна наука - 2014, 4. pp. 39-41.

Ж

Жуковський, Є. І. (2014) Формування у студентів мотивації до самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах. pp. 381-389.

Жуковський, Є. І. and Шищук, Л. М. (2014) Виховання морально-вольових якостей – одна з педагогічних умов ефективної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів. Фізичневиховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичноїкультури в Україні: досвід, проблеми, перспективи (1). pp. 177-179.

К

Казанцева, О. Г. and Айунц, В. І. (2014) РЕКРЕАЦІЙНІ ВИДИ РУХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Студентська спортивна наука - 2014, 4. pp. 55-57.

Коберник, Д. О. and Грибан, Г. П. (2014) Структура навчального заняття з фізичного виховання у спеціальному навчальному відділенні. Студентська спортивна наука - 2014, 4. pp. 62-64.

Ковальчук, А. Г. and Грибан, Г. П. (2014) Фізичне виховання і спорт у вищих навчальних закладах США. Студентська спортивна наука - 2014, 4. pp. 65-66.

Ковальчук, О. В. and Грибан, Г. П. (2014) Особливості використання засобів фізичної культури при захворюваннях органів зору. Студентська спортивна наука - 2014, 4. pp. 67-68.

Кононенко, О. А. and Грибан, Г. П. (2014) Завдання фізичного виховання студентів спеціального навчального відділення. Студентська спортивна наука - 2014, 4. pp. 71-72.

Костюк, Ю. С. (2014) Methods of differentiated instruction in basketball of fifth-grade students of undercomplected rural schools. THE GENERATION OF SCIENTIFIC IDEAS, 1. pp. 24-27.

Костюк, Ю. С. (2014) Methods of differentiated instruction in basketball of fifth-grade students of undercomplected rural schools. Nauka i Studia. pp. 120-124.

Костюк, Ю. С. (2014) Розробка моделі управління навчанням рухових дій з баскетболу учнів середніх класів сільської малокомплектної школи. "Науково-педагогічні проблеми фізичної культури", 3 (44). pp. 380-384.

Костюк, Ю. С. (2014) Сучасні підходи до використання баскетболу в середніх загальноосвітніх навчальних закладах. Педагогічний вектор розвитку фізичного виховання в Україні, 1. pp. 29-32.

Крук, М. З. and Крук, А. З. (2014) Особливості морфофункціональних показників плавців-стаєрів. Фізичневиховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичноїкультури в Україні: досвід, проблеми, перспективи (1). pp. 227-230.

Крук, М. З. and Погребенник, Л. І. and Жуковський, Є. І. and Блажиєвський, Г. В. and Твердохліб, Ж. О. (2014) Теоретичні аспекти процесу фізичного виховання студентів ВНЗ. [Teaching Resource]

Курінна, Г. В. and Грибан, Г. П. (2014) Методика застосування фізичних навантажень у процесі фізкультурно-оздоровчих занять. Студентська спортивна наука - 2014, 4. pp. 74-76.

Л

Лазарчук, К. С. and Айунц, Л. Р. (2014) ПРАВИЛЬНЕ ДИХАННЯ: НЕОБХІДНИЙ КОМПОНЕНТ ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я. Студентська спортивна наука - 2014, 4. pp. 79-81.

Лівкович, В. О. and Яворська, Н. Л. and Айунц, Л. Р. (2014) Пізнавальна самостійність студентів – важливий чинник їх професійної підготовки. Студентська спортивна наука - 2014, 4. pp. 90-92.

Н

Нефьодова, А. В. and Грибан, Г. П. (2014) Заходи для вдосконалення навчального процесу з фізичного виховання студентів спеціального навчального відділення. Студентська спортивна наука - 2014, 4. pp. 102-104.

Нікітченко, А. М. and Грибан, Г. П. (2014) Сутність проблеми професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури. Студентська спортивна наука - 2014, 4. pp. 104-107.

О

Островський, В. В. and Грибан, Г. П. (2014) Фізична підготовка футболістів на початковому етапі тренування. Студентська спортивна наука - 2014, 4. pp. 111-113.

П

Пазіна, В. О. (2014) Розвиток спортивної гімнастики на Житомирщині у післявоєнні роки. Фізичневиховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичноїкультури в Україні: досвід, проблеми, перспективи (1). pp. 188-190.

Пазіна, В. О. (2014) Становлення та розвиток гімнастики: історичний аспект. "Модернізація вищої освіти в Укарїні та за кодоном" збірник наукових праць. pp. 395-398.

Пазіна, В. О. and Яворська, Т. Є. (2014) Внесок І.М. Белікова у розвиток спортивної гімнастики та акробатики на Житомирщині. Студентська спортивна наука -2014 (4). pp. 113-115.

Погребенник, Л. І. and Брюханова, В. П. and Вітебська, І. В. (2014) Українські народні ігри як засіб фізичного виховання студентів. "Студентська спортивна наука - 2014 " ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ІV студентської науково-практичної конференції. pp. 13-15.

Погребенник, Л. І. and Костюк, Ю. С. (2014) Особливості організації навчально-виховного процесу з фізичного виховання в сільських малокомплектних школах. Фізичневиховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичноїкультури в Україні: досвід, проблеми, перспективи: збірник наукових праць. (1). pp. 115-118.

Попко, І. В. and Грибан, Г. П. (2014) Формування морально-вольових якостей у майбутніх учителів фізичної культури. Студентська спортивна наука - 2014, 4. pp. 120-121.

Р

Рекша, С. А. and Грибан, Г. П. (2014) Загальні відомості про народні ігри. Студентська спортивна наука - 2014, 4. pp. 128-130.

Рекша, С. А. and Грибан, Г. П. (2014) Особливості використання засобів фізичної культури при захворюваннях органів дихання та нервової системи. Студентська спортивна наука - 2014, 4. pp. 127-128.

С

Савицька, Л. Е. and Грибан, Г. П. (2014) Екологічне виховання студентів в процесі фізичного виховання. ЖДУ ім. І. Франка.

Савіцька, Л. Е. and Грибан, Г. П. (2014) Екологія фізичної культури. Студентська спортивна наука - 2014, 4. pp. 134-136.

Сасовська, В. І. and Грибан, Г. П. (2014) Основи здорового способу життя студента. Студентськаспортивна наука-2014, 4. pp. 137-139.

Ситникова, М. А. and Грибан, Г. П. (2014) Проблеми формування здорового способу життя учнівської молоді. студентська спортивна наука - 2014, 4. pp. 139-140.

Сутула, В. О. and Шутєєв, В. В. and Булгаков, О. І. and Луценко, Л. С. (2014) Перспективи спортизації системи фізичного виховання студентської молоді. Слобожанський науково-спортивний вісник (4). pp. 65-68. ISSN 1991-0177

Сіпліва, М. О. (2014) Методичні особливості проведення занять з аеробіки у процесі фізичного виховання студентів. Студентська спортивна наука - 2014, 4. pp. 142-144.

Сіпліва, М. О. (2014) Методичні та психолого-педагогічні особливості розвитку гнучкості в учнів молодшого шкільного віку. Формування професійної компетенності майбутніх педагогів дошкільної та початкової освіти. pp. 475-477.

Сіпліва, М. О. (2014) Формування позитивної мотивації у студентів до занять фізичною культурою засобами степ-аеробіки. Фізичневиховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичноїкультури в Україні: досвід, проблеми, перспективи (1). pp. 196-199.

Т

Твердохліб, Ж. О. (2014) Формування професійних навиків у майбутніх педагогів у процесі застосування методики колового тренування на заняттях з фізичного виховання. Фізичневиховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичноїкультури в Україні: досвід, проблеми, перспективи (1). pp. 152-155.

Твердохліб, Ж. О. (2014) Фізкультура як засіб протидії стресовії реакції. Педагогічний вектор розвитку фізичного виховання в Україні, 1. pp. 170-173.

Твердохліб, Ж. О. and Савицька, Н. О. (2014) Формування основних рухів і навичок на уроках фізичної культури в початкових класах Частина 2. [Teaching Resource]

Терещук, Н. В. and Грибан, Г. П. (2014) Засоби фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів. Студентська спортивна наука - 2014, 4. pp. 147-149.

Терещук, Н. В. and Крук, М. З. (2014) Оптимізація процесу фізичного виховання студентів засобами спортивної аеробіки. ЖДУ ім. І.Франка.

Терещук, Н. В. and Крук, М. З. (2014) ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ЗАСОБАМИ СПОРТИВНОЇ АЕРОБІКИ. [Experiment]

Ф

Федоренко, Л. В. and Грибан, Г. П. (2014) Стретчинг – нетрадиційний вид занять фізичною культурою. Студенська спортивна наука - 2014, 4. pp. 153-155.

Флячинська, Н. А. and Грибан, Г. П. (2014) Роль фізичної культури в життєдіяльності людини та історичні аспекти її формування. Студентська спортивна наука - 2014, 4. pp. 155-156.

Ц

Цимбалюк, К. П. and Грибан, Г. П. (2014) Комплекс загальнорозвиваючих вправ для розвитку фізичних якостей. Студентська спортивна наука - 2014, 4. pp. 156-158.

Ш

Шваб, М. В. and Грибан, Г. П. (2014) Вдосконалення процесу фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Студентська споривна наука - 2014 (4). pp. 158-161.

Ю

Ющенко, К. А. and Грибан, Г. П. (2014) Особливості використання засобів фізичної культури при захворюваннях органів травлення та обміну речовин. Студентська спортивна наука - 2014, 4. pp. 166-167.

Я

Яблонська, А. М. (2014) Роль фізичних вправ у оздоровленні студентів спеціальної медичної групи. Фізичневиховання та спорт у контексті державної програми розвитку фізичноїкультури в Україні: досвід, проблеми, перспективи: збірник наукових праць. (1). pp. 254-256.

This list was generated on Fri Aug 12 02:26:12 2022 EEST.