Items where Division is "Faculty of History > Department of the World History" and Year is 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Г | М | О | С | Ш
Number of items: 18.

Г

Гуцало, Л. В. (2007) Національно-адміністративне районування на Півдні України (20-30-і роки ХХ ст.). Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. pp. 109-113.

Гуцало, Л. В. (2007) Національні райони на Волині (1920-1930-і рр. ХХ ст.). Житомирщина:минуле, сьогодження, поступ у майбутнє, 1. pp. 241-251.

М

Міщук, С. М. (2007) Зародження наукового опису рукописних пм'яток та стародруків як напрям українського книгознавства: друга половина ХІХ – початок ХХ ст. Рукописна та книжкова спадщина України (11). pp. 16-34.

Міщук, С. М. (2007) П. М. Попов як бібліограф рукописів та стародруків Волині. Рукописна та книжкова спадщина України (12). pp. 277-309.

Міщук, С. М. (2007) Палеографо-кодикологічний та бібліографічний опис рукописних книг та стародруків Волинського єпархіального давньосховища (1892–1919). Спеціальні історичні дисципліни: питання теорія та методики. Зб.наукових праць (15). pp. 318-331.

О

Опанащук, Петро (2007) Діяльність газети «Рада» в контексті студентського руху за українізацію Київського університету (1906-1907 рр.). Часопис української історії (6). pp. 52-55.

Опанащук, Петро (2007) Пропагування українського театрально-музичного мистецтва на сторінках газети «Рада» (1906-1914 рр.). Часопис української історії (7). pp. 78-80.

Опанащук, Петро (2007) Участь газети «Рада» в русі за побудову пам’ятника Т. Г. Шевченкові (1906-1914 рр.). Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія. Економіка. Філософія». (13). pp. 45-50.

С

Седляр, Анатолій (2007) Господарська діяльність органів самоврядування міст Волині та Поділля напередодні першої світової війни. Часопис української історії (7). pp. 80-86.

Седляр, Анатолій (2007) Заходи міського громадського управління Волині та Поділля у сфері пожежної охорони наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. Часопис української історії (8). pp. 44-49.

Седляр, Анатолій (2007) Прибутково-видаткова система діяльності органів міського громадського управління на Волині та Поділлі наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Проблеми українського державотворення: історія і сучасність, 1. pp. 245-247.

Седляр, Анатолій (2007) Робота органів міського громадського управління Волині та Поділля щодо підтримки середньої освіти (кінець ХІХ - початок ХХ ст.). Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія "Історія, економіка, філософія" Вип.13 / Гол. ред. Ю.І. Терещенко. pp. 39-44.

Седляр, Анатолій (2007) Роль органів міського громадського управління Волині і Поділля в розвитку гімназійної освіти (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.). Звягель – Новоград-Волинський: від сивої давнини до сьогодення, 1. pp. 190-195.

Седляр, Анатолій (2007) Соціальна допомога місцевому населенню органів міського самоврядування на Волині та Поділлі під час Першої світової війни (липень 1914 - лютий 1917 рр.). Часопис української історії (6). pp. 64-68.

Стародубець, Галина (2007) Суспільно-політичні чинники формування морально-психологічного клімату повстанського запілля (1944-1945 роки). Центр досліджень визвольного руху (11). pp. 119-137.

Ш

Шевчук, Андрій (2007) Волинський дворянський комітет: турбота про майбутнє кріпаків чи захист інтересів поміщиків (1858-1859)? Наукові праці Камянець-Подільського державного університету: Історичні науки. - Каиянець-Подільський: Оіюм, 2007. - Т.17: На пошану професора В.П. Газіна.. pp. 186-193.

Шевчук, Андрій (2007) Селянські господарства Волинської губернії другої половини ХІХ ст.: проблеми розвитку. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (5). pp. 164-168.

Шехавцова, С. О. (2007) Міжкультурна комунікація як соціально-педагогічна умова формування соціокультурної толерантності в майбутніх учителів іноземних мов. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 16-19.

This list was generated on Fri Aug 12 14:07:41 2022 EEST.