Items where Division is "Faculty of History > Department of the World History" and Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 16.

Буравський, О. А. (2008) Римо-Католицька Церква на Правобережній Україні кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. у новітній історіографії. Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету Волинського національного університету ім. Лесі Українки (15). pp. 16-21.

Буравський, О. А. (2008) Система орендних відносин у землеволодінні римо-католицької церкви на Правобережній Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.). Український селянин. Збірник наукових праць (11). pp. 220-222.

Власюк, Ігор (2008) Житомирська область в умовах реформування аграрного сектора економіки (1990–2007 рр.). Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. А. Г. Морозова (11). pp. 355-358.

Гуцало, Л. В. (2008) Становлення та розвиток системи національного районування в Україні в 20-х роках ХХ століття. Волинські історичні записки (1). pp. 70-78.

Міщук, Г. А. (2008) Зібрання документів про створення музейної нумізматичної колекції городоцького музею на Волині барона Ф.Р. Штейнгеля. Волинські історичні записки (1). pp. 99-104.

Міщук, С. М. (2008) З історії заснування та ліквідації науково-академічної книгозбірні при волинському науковов-дослідному музеї (1925–1928 рр.). Пам’ятки: археографічний щорічник, 8. pp. 39-55.

Опанащук, Петро (2008) Газета «Рада» як осередок українського національно-культурного руху (1906-1914 рр.). Наукові записки з історії України (24). pp. 26-31.

Опанащук, Петро (2008) Діяльність редакційного колективу газети «Рада» в галузі пропагування українізації початкової та середньої освіти (1906-1914 рр.). Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Науково-практичний збірник, 43 (1). pp. 133-139.

Опанащук, Петро (2008) Про діяльність редакційного колективу газети «Рада» (1906 - 1914 рр. Етнічна історія народів Європи (24). pp. 26-31.

Седляр, Анатолій (2008) Робота органів міського самоврядування Волині та Поділля щодо організації водопостачання для населення (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції. pp. 23-25.

Седляр, Анатолій and Розовик, Дмитро (2008) Соціально-економічна діяльність органів міського самоврядування Волинської та Подільської губерній (1892-1918 рр.): історіографічні аспекти проблеми. Научный журнал: Культура народов Причерноморья (136). pp. 74-79.

Стародубець, Галина (2008) Проблема легітимізації повстанської влади на території запілля УПА. Галичина (14). pp. 151-157.

Стародубець, Галина and Стародубець, Володимир (2008) Українське село як основа українського повстанського запілля. Мандрівець, 77 (6). pp. 30-35.

Хададова, М. В. (2008) Польський конспіративний рух першої чверті ХІХ ст. у Правобережній Україні в працях українських істориків 20-х рр. ХХ ст. Волинські історичні записки, 1. pp. 213-218.

Шевчук, Андрій (2008) Клірові відомості як джерело з генеалогії населення Волинської губернії ХІХ – початку ХХ ст.: інформативне наповнення та стан збереження. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (4). pp. 106-109.

Шевчук, Андрій (2008) Поміщицькі господарства Волинської губернії після Селянської реформи 1861 р. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (1). pp. 167-170.

This list was generated on Mon Jul 4 05:42:22 2022 EEST.