Items where Division is "Faculty of History > Department of the World History" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 27.

Єфимчук, Наталія (2012) Житомирщина в повоєнний голодовий період 1946-1947 рр. In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Буравський, О. А. (2012) Римо-католицькі семінарії на Волині в першій половині ХІХ ст. In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Буравський, О. А. (2012) Соціально-економічне становище Римо-Католицької Церкви в Правобережній Україні (кінець XVIIІ – початок ХІХ ст.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Історичне релігієзнавство». (6). pp. 89-97.

Білоус, Е. В. (2012) Партійно-радянська номенклатура західних областей україни у перші повоєнні роки (історіографія проблеми). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (XXXIII). pp. 306-311.

Власюк, Ігор (2012) Соціально-економічне становище заможних селян Волині у 20-х роках ХХ ст. Волинські історичні записки: Збірник наукових праць (9). pp. 111-118.

Власюк, Ігор (2012) Заможні селяни радянської Волині в період нової економічної політики (1921–1927 рр.). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Власюк, Ігор (2012) Становище православних на українських та білоруських землях у складі Речі Посполитої. Беларусь і суседзі: шляхі фармiравання дзяржаўнасцi, мiжнацыянальныя i мiждзяржаўныя адносiны: Зборнік навуковых артыкулау. (1). pp. 37-44.

Гуцало, Л. В. (2012) Репресивна політика радянської влади щодо "Ворожих націй" наприкінці 30-х рр. XX ст. Волинські історичні записки: Збірник наукових праць, 8. pp. 19-24.

Гуцало, Л. В. (2012) Свідчення античних авторів про походження етрусків. In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Кузьмін, Олександр (2012) Історія Житомирщини від зародження східнослов’янського етносу до кінця XVIII ст. у літописних джерелах і наукових дослідженнях. (Історіографічний огляд). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Кузьмін, Олександр (2012) Католицький Некрополь Житомира. Українська полоністика (9). pp. 96-105.

Кузьмін, Олександр (2012) Католицький некрополь м. Житомира. Збірник наукових праць з полоністики. pp. 58-64.

Кузьмін, Олександр (2012) Партизанський рух на Україні (1941-1945 рр.). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 70-ти річчя виникнення партизанського руху. pp. 7-16.

Міщук, Г. А. (2012) Польський сарматизм. In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Міщук, С. М. (2012) Місце України в зовнішньополітичній стратегії США (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Опанащук, Петро (2012) Преса як фактор повсякденного життя населення Волині на початку ХХ ст. Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей. (29). pp. 142-146.

Седляр, Анатолій (2012) Діяльність органів міського самоврядування Волині та Поділля у сфері культури (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць (5). pp. 166-169.

Седляр, Анатолій (2012) Діяльність органів міського самоврядування Волинської та Подільської губерній у сфері освітлення міст (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Стародубець, Володимир, Стародубець, Галина (2012) Особливості функціонування церковно-парафіяльної школи волинського села ХІХ - початку ХХ століття. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія (1). pp. 49-53.

Стародубець, Галина (2012) Cучасні характеристики портрета голови сільради Західної України в перші повоєнні роки. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (10). pp. 78-84. ISSN 1729-360Х

Стародубець, Галина (2012) Партійна номенклатура Волинської області в 1944-1945 роках. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (XXXIII). pp. 144-148.

Стародубець, Галина (2012) Суб'єкти українського національного руху опору в 1942 році. Дилема вибору. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність (22). pp. 128-140. ISSN ISSN 2223-1196

Стародубець, Галина (2012) Український національно-визвольний рух періоду Другої світової війни в теоретичному осмисленні Мирослава Прокопа. Матеріали всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю "Національна рефолюція: загальноєвропейська традиція та український контекст.. pp. 559-567.

Хададова, М. В. (2012) Українські сторінки біографії академіка В. І. Пічети. In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Хададова, Ф. Т. (2012) До питання про міські магістрати Волині (кінець ХVІІІ – 60-ті роки ХІХ ст.). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Шевчук, Андрій (2012) Інтеграція інституції адвокатури Речі Посполитої до російської судової системи Правобережної України наприкінці ХVІІІ - в першій половині ХІХ ст. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (10). pp. 96-105. ISSN 1729360Х

Шевчук, Андрій (2012) Російське бачення судової системи на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ ст. In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

This list was generated on Tue Oct 3 03:09:38 2023 EEST.