Items where Division is "Faculty of History > Department of the World History" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Б | В | Г | К | М | Н | О | П | С | Х | Ш
Number of items: 31.

Б

Баран, В. К. and Буравський, О. А. (2013) Суспільно-політичні процеси в Україні у 1985-1991 рр. Історичні студії. Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (9-10). pp. 133-137.

Буравський, О. А. (2013) Польська шляхта й римо-католицьке духовенство Правобережної України в польському повстанні 1830-1831 рр. Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 99-102.

Буравський, О. А. (2013) Римо-католицька церква у міжконфесійних відносинах на Правобережній Україні: історія і сучасний стан. Україна і Ватикан: до і після Другого Ватиканського Собору, 5. pp. 181-189. ISSN 2306-3548

Білоус, Е. В. (2013) Особливості формування та діяльності партійно-радянської номенклатури західних областях України в 1944-1945 роках. Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 150-152.

В

Власюк, Ігор (2013) Протоієрей Арсеній Пероговський (1851–1933). Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції /Збірник наукових праць. pp. 269-272.

Власюк, Ігор (2013) Розвиток сільськогосподарської кооперації на Волині у 1920-х роках. Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (9-10). pp. 75-81.

Власюк, Ігор (2013) Становище Православної церкви у Західній Україні та Західній Білорусі міжвоєнного періоду (1921-1939 рр.): огляд сучасної історіографії. Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць /Ред.кол.: В.А. Смолій, О.І. Гуржій, А.Г. Морозов та ін. (6). pp. 47-50.

Г

Гаращук, Тетяна and Гуцало, Л. В. (2013) Волинське дворянське депутатське зібрання та організація діловодства його канцелярії: історіографія проблеми та джерельна база дослідження (кін. XVIII – поч. ХХ ст.). Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 209-213.

Гуцало, Л. В. (2013) Реалізація переселенської політики щодо єврейського населення на прикладі Волині. Світові війни ХХ століття та історична память: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. pp. 106-111.

К

Кузьмін, Олександр (2013) Медичні заклади та імена їх сподвижників в нерухомих пам’ятках м. Житомира. Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 80-83.

М

Міщук, Г. А. (2013) Російські дипломати XVI- XVII століть. Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 184-187.

Міщук, С. М. (2013) Національний блок при владі у Франції (1921-1924 рр.). Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 195-199.

Н

Новосадова, Н. Г. (2013) Особливості співіснування влади та інтелігенції Житомирщини в 20-30-х роках ХХ ст. Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 45-47.

Новосадова, Н. Г. (2013) Політичні репресії проти інтелігенції на Житомирщині в 30-х роках ХХ століття. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (XXXVII). pp. 127-131.

О

Опанащук, Петро (2013) Рец.на: Кудинов Д.В. Сумские либералы в российском освободительном движении, 1901-1906 гг.: региональное измерение: монография. Сумський історико-архівний журнал (ХХІ). pp. 87-90.

П

Петраускас, А. В. and Коваль, О. А and Капустін, К. М. and Хададова, М. В. (2013) Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень. Церква - наука - суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції ( 29-31 травня 2013 р.). pp. 32-34. (Unpublished)

С

Седляр, Анатолій (2013) Діяльність Житомирської ради об’єднаних громадських організацій та її Виконавчого комітету (1917 р.). Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред.кол.: В.А. Смолій, О.І. Гуржій, А.Г. Морозов та ін (6). pp. 297-300.

Седляр, Анатолій (2013) Представництво громадських товариств Житомира у міській раді об’єднаних громадських організацій (1917 р.). Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 37-40.

Сидоров, Костянтин (2013) Cпецифіка договірних відносин МТС з колгоспами у 50-х роках XX століття на Житомирщині. Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 77-79.

Стародубець, Галина (2013) Винищувальні батальйони у західних областях України в 1944–1946 рр.: “Свої” чи “Чужі”? Новітня доба / [відп. ред. Ігор Соляр]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича­. – Львів, 2013. – Вип. 1.. pp. 62-73.

Стародубець, Галина (2013) Голод 1946 - 1947 РР. на Житомирщині крізь призму офіційних документів (за матеріалами держархіву Житомирської області). Вінничина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. Матеріали ХХV Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, 11-12 жовтня 2013 р.. pp. 89-94.

Стародубець, Галина (2013) Особливості кадрового забезпечення винищувальних батальйонів західних областей України в 1944-1946 рр. Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць (75). pp. 100-103.

Стародубець, Галина (2013) Особливості стилю поведінки партійно-радянської номенклатури західних областей України в умовах повсякдення 1944-1945 років. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, XXXV. pp. 174-178.

Стародубець, Галина (2013) Проблема легітимізації більшовицько-радянської влади в західноукраїнському регіоні у повоєнний період (1944–1946 рр.). Наукові записки / Нац. ун-т "Острозька академія". pp. 49-53.

Стародубець, Галина (2013) Рецензія на монографію Олександра Буравського „Римо-католицька церква на Правобережній Україні (кінець XVIII - початок XX ст.)". Релігія та Соціум (1(9)). pp. 158-163.

Стародубець, Галина (2013) Рецензії та огляди. Скакальська І. Політико-соціальні виміри та етнокультурні трансформації української еліти Західної Волині 1921-1939 рр.: монографія. — Тернопіль: Астон, 2013. Other. Т.: Мандрівець.

Стародубець, Галина (2013) Східна Волинь в умовах українського національно-визвольного руху 1940-х років. Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 73-77.

Стародубець, Галина and Стародубець, Володимир (2013) Південноволинське село в умовах відновлення радянської влади у 1944-1945 роках. Воєнна історія України. Волинь та Полісся. Науковий збірник. Матеріали Всеукраїнської наукової військової конференції 25-26 квітня 2013 року. pp. 531-534.

Х

Хададова, М. В. (2013) Зв’язки Південного товариства з польськими конспіраторами в працях істориків декабризму ХІХ – початку ХХ ст. Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 232-233.

Хададова, М. В. (2013) Нові дослідження літописного Іскоростеня. Археологія &фортифікація Середнього Подністров'я. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, 3. pp. 85-87. (Unpublished)

Ш

Шевчук, Андрій (2013) Мовне питання в діяльності судів Волинської губернії переходового періоду (кінець ХVІІІ ст.). Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 12-14.

This list was generated on Wed Jul 6 19:02:49 2022 EEST.