Items where Division is "Faculty of History > Department of the World History" and Year is 2014

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | Б | В | Г | Д | К | М | Н | О | С | Ф | Х | Ш
Number of items: 29.

Є

Єфимчук, Наталія (2014) Житлові умови сільських мешканців Житомирщини в повоєнний період. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (м. Житомир, 7-8 листопада 2014 р.). Збірник наукових праць. pp. 176-178.

Б

Буравський, О. А. (2014) Польська шляхта й римо-католицьке духовенство Правобережної України в польському повстанні 1830-1831 рр. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (84). pp. 31-35. ISSN 2076-1554

Буравський, О. А. (2014) Римо-католицька церква на Правобережній Україні кінця XVIII - початку XX ст. в польській історіографії. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (87). pp. 14-17. ISSN 2076-1554

Буравський, О. А. (2014) Римо-католицьке духовенство Правобережної України і Білорусії в Січневому повстанні 1863–1864 рр. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Серія “Історичне релігієзнавство” (10). pp. 54-61.

Буравський, О. А. (2014) Становище римо-католицької церкви на правобережній Україні в другій половині ХІХ ст. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка)/Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 21-24.

Білоус, Е. В. (2014) Місце і роль вихідців з місцевого населення в загальній структурі партійно-радянських органів влади західноукраїнських областей 1944–1945 рр. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (80). pp. 8-12. ISSN 2076-1554

В

Власюк, Ігор (2014) Боротьба з дитячою безпритульністю на Волині в 1920-х роках. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка)/Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 164-166.

Власюк, Ігор (2014) Натхненник і учитель. Історик Борис Кругляк: Наукове надбання Житомирщини, України і світу: (Праці. Спогади. Матеріали). Збірник / Упоряд. канд. істор. наук Марина Кругляк. – Житомир: Вид-во «Волинь», 2014.. pp. 25-26.

Власюк, Ігор (2014) Православна церква і державна влада на Правобережній Україні та в Білорусі у ХІХ ст. Гістарычныя шляхі, узаемадзеянне і ўзаемаўплывы беларускага народа і суседзяў: Зборнік навуковых артыкулаў. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны. pp. 30-36.

Г

Гуцало, Л. В. (2014) Рабство в Єгипті нового царства. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка)/Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 78-80.

Гуцало, Л. В. and Міщук, Г. А. (2014) Переселення євреїв у 1920-х роках у республіканський колонізаційний фонд (на прикладі волинського округу). Придніпровські соціально-гуманітарні читання. Матер.ІІІ всеукр.наук.конфер. з міжнар. участю. (м. Дніпропетровськ,29 листопада 2014 р.): у 4-х частинах. - Д.: ТОВ "Інновація",2014. - ч.2. - 184 с.. pp. 125-128.

Д

Данилюк, С. І. (2014) Розвиток українського кіномистецтва в 1953-1991 роках. [Experiment]

К

Кузьмін, Олександр (2014) Історія Житомирщини VІІІ - ХVІІІ ст. в нерухомих пам’ятках сьогодення. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка)/Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 144-146.

М

Міщук, Г. А. and Міщук, С. М. (2014) Розвиток торгівельних відносин на болгарських землях у XVIII ст. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка)/Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 91-93.

Н

Новосадова, Н. Г. (2014) Просвітянська інтелігенція Житомирщини 1917 -1921 рр. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка)/Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 159-160.

О

Опанащук, Петро (2014) Діяльність Ф. Матушевського на посаді редактора газети «Громадська думка». Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка)/Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 198-200.

С

Седляр, Анатолій (2014) Оціночний збір як складова системи прибутків органів міського самоврядування Волині у 1892 – 1917 рр. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка)/Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 154-156.

Сидоров, Костянтин (2014) Особливості організації-побутової сфери життя працівників МТС Житомирщини в 30-50-х роках XX століття. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (м. Житомир, 7-8 листопада 2014 р.). Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 168-171.

Стародубець, Галина (2014) Волинь 1943 р. - територія конфлікту чи консолідації українських самостійницьких сил? Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів: [зб.наук.статей]. - Л.: ПП Сорока Т.Б., 2014. - Вип.4. (4). pp. 140-153.

Стародубець, Галина (2014) Джерела рекрутування партійно-радянської номенклатури західних областей УРСР в 1944-1946 роках. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. - Запоріжжя: ЗНУ, 2014. - Вип.40. - 330 с.. pp. 141-145.

Стародубець, Галина (2014) Куницький М. П. Соціально-правовий статус місцевого населення Рейхскомісаріату "Україна" (1941-1944 рр.). "Мандрівець" - 2014 р.. pp. 80-82.

Стародубець, Галина (2014) На перетині двох світів: Волинь в умовах українського національно-визвольного руху 1940-х років. Український визвольний рух / Науковий збірник №19, Львів - 2014. (19). pp. 384-396.

Стародубець, Галина (2014) ПЕТРО ФЕДУН "ПОЛТАВА" ПРО МІСЦЕ І РОЛЬ УКРАЇНИ В СВІТОВОМУ ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ. ОУН в контексті українського національно-визвольного руху ХХ століття. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. pp. 100-107.

Стародубець, Галина (2014) Український самостійницький рух на теренах Південного Полісся в 1943–1946 рр. Мандрівець. - 2014. - №2 (10). (2). pp. 39-42.

Стародубець, Галина and Стародубець, Володимир (2014) Образ вождя як один із політичних символів епохи сталінізму. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка)/Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 211-214.

Стародубець, Галина and Стародубець, Володимир (2014) Релігійна ситуація на Житомрщині в період Другої світової війни. Історія релігій в Україні: науковий щорічник, І. pp. 608-615.

Ф

Фірфіцька, Г. В. (2014) Геноцид як явище та його прояви у першій половині ХХ століття. [Experiment]

Х

Хададова, М. В. (2014) Городище Бабина гора в м. Олевську за результатами археологічних досліджень 2013-2014 рр. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка)/Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 139-141.

Ш

Шандра, В. С. (2014) Соціальні та політичні наслідки для України польського Січневого повстання 1863р. Український історичний журнал (1). pp. 106-119.

This list was generated on Wed Jul 6 18:41:10 2022 EEST.