Items where Division is "Faculty of History > Department of the World History" and Year is 2015

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 27.

Стародубець, Галина, ed. (2015) Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть». Полісся, Житомир.

Буравський, О. А. (2015) Джерела з історії Римо-католицької церкви на Правобережній Україні (кінець XVIII - початок XX cт.). Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (13-14). pp. 4-9.

Буравський, О. А. (2015) Міжконфесійні відносини на Правобережній Україні та Білорусі в другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчоїконференції / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся. pp. 100-103.

Буравський, О. А. (2015) Римо-католицькі товариства на Правобережній Україні та Білорусі в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія, 1 (3). pp. 9-13. ISSN 2078-2357

Буравський, О. А. and Власюк, Ігор (2015) Становище Римо-католицької церкви на Правобережній Україні та Білорусі в другій половині ХІХ ст. Україна-Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманітні сфери суспільного буття. Науковий збірник. За ред. Л.Филипович і П.Яроцького. – К.: УАР, 2015.. pp. 110-115.

Власюк, Ігор (2015) Державні та суспільні заходи подолання дитячої безпритульності на Волині в 1920-х роках. Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В. А. Смолій, О. І. Гуржій, А. Г. Морозов та ін. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю. А. Вип. 8-9.. pp. 100-103.

Власюк, Ігор (2015) Західна Білорусь (1921–1939 рр.) в оцінках сучасних білоруських істориків та спогадах людей. Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчоїконференції / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся. pp. 154-157.

Власюк, Ігор (2015) Передумови та причини сербо-хорватських конфліктів у 1918 – 1945 рр. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть» / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся, 2015.. pp. 61-63.

Власюк, Ігор (2015) Проблеми розвитку сільськогосподарської кооперації на сторінках газети «Радянська Волинь» (1925–1927 рр.). Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (13-14). pp. 30-36.

Гуцало, Л. В. (2015) Значення реформи ареопагу Ефіальта. Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчоїконференції / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся. pp. 78-80.

Гуцало, Л. В. (2015) Національне районування на Волині у 1920 – 1930-х роках (на прикладі польського та німецького населення). Наукові записки. Серія: Історичні науки (22). pp. 51-56.

Гуцало, Л. В. (2015) Феномен давньогрецького поліса. Науковий діалог «Схід-Захід». Матер. ІV всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю. (м. Кам’янець-Подільський, 25 травня 2015 р.), 2. pp. 187-189.

Гуцало, Л. В. and Міщук, Г. А. (2015) Патріотичний рух радянських людей у роки Другої світової війни. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть» / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся, 2015. pp. 115-117.

Міщук, Г. А. (2015) Релігійний розвиток Чехії початку ХVІІ сторіччя. Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчоїконференції / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся, 2015.. pp. 90-93.

Новосадова, Н. Г. (2015) Місце інтелігенції в радянській політиці українізації. Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчоїконференції / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся. pp. 44-47.

Опанащук, Петро (2015) Газета «Вільна Україна» як друкований орган українських соціал-демократів у Петербурзі (лютий – червень 1906 р.). Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчоїконференції / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся. pp. 32-34.

Опанащук, Петро (2015) Турецький вектор зовнішньої політики СРСР напередодні Другої світової війни. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть» / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся, 2015. pp. 65-67.

Опанащук, Петро and Кудінов, Д. В. (2015) Перший український поет-робітник: короткий нарис життя і літературної творчості Антона Шабленка. Всеукраїнський науковий історичний журнал "Сумська старовина" №XLVI - 2015. pp. 121-136.

Седляр, Анатолій (2015) Лютнева революція та початок демократичних змін в Житомирі (1917 р.). Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть» / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся, 2015. pp. 43-45.

Стародубець, Галина (2015) «Рускій мір» як складова політики неосталінізму. Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчоїконференції / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся. pp. 132-135.

Стародубець, Галина (2015) Проблема плинності кадрів у системі партійно-радянського управління західних областей України в 1944 - першій половині 1946 рр. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 1 (44). pp. 174-178. ISSN 2076-8982

Стародубець, Галина (2015) Підбір, розклад та основні якісні характеристики керівних кадрів представницьких органів влади західних областей України в 1944-1946 роках. Наукові зошити історичного факультету Львівського університету (16). pp. 236-246. ISSN 2078-6077

Стародубець, Галина (2015) Радянізація символічного простору Західної України як засіб боротьби з повстанським рухом. Друга світова війна та долі мирного населення у Східній Європі/ Матеріали міжнародної наукової конференції памяті Митрополита Андрея Шептицького, 30 листопада - 1 грудня 2015 року, м. Київ. За редакцією Леоніда Фінберга - К.: Дух і Літера.. pp. 346-356.

Стародубець, Галина (2015) Участь в антиповстанських акціях як вияв «політичної благонадійності» номенклатурних чиновників західноукраїнських областей в 1944-1946 роках. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть» / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся, 2015. pp. 132-135.

Стародубець, Галина (2015) Сталінізм в оцінці політичної думки українського визвольного руху 1930-1940-х років. Дрогобицький краєзнавчий збірник/ Гол.редкол. Л. Тимошенко, упорядк. і наук.ред.Микола Галів, Василь Ільницький. - Спецкурс//. - Дрогобич: Посвіт, 2015. - 496.. pp. 166-172.

Хададова, М. В. (2015) Польське масонство та його роль у національно-визвольному русі в російській історіографії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчоїконференції / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся. pp. 152-154.

Шевчук, Андрій (2015) З нестандартним підходом. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (78). pp. 311-312. ISSN 2076-6173

This list was generated on Tue Aug 9 13:55:59 2022 EEST.