Items where Division is "Faculty of History > Department of the World History" and Year is 2017

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 27.

Андрійцова, А. and Міщук, Г. А. (2017) Вступ Чорногорії в НАТО. Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції. pp. 169-171.

Буравський, О. А. (2017) Благодійницька діяльність Римо-католицької церкви на Правобережній Україні та Білорусі наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць. pp. 160-164.

Буравський, О. А. (2017) Чеська та німецька аграрна колонізація Волині у ХІХ – на початку ХХ ст. Емінак: науковий щоквартальник, 4 (17). pp. 22-26. ISSN 1998-4634

Буравський, О. А. and Власюк, Ігор (2017) Діяльність комітетів незаможних селян на Волині у роки НЕПУ (1921–1928 рр.). Емінак: науковий щоквартальник, 1 (4 (20)). pp. 48-52. ISSN 1998-4634

Власюк, Ігор (2017) Відносини між владою та селянством на Волині в роки НЕПу. Емінак: науковий щоквартальник, 3 (1(17)). pp. 15-20. ISSN 1998-4634

Власюк, Ігор (2017) Державна допомога дітям на Волині в роки НЕПу (1921–1928 рр.). Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2017.. pp. 105-108.

Гуцало, Л. В. (2017) Грецьке населення УСРР у системі соціально-політичних експериментів (1920-1930 рр.). Грецька громада Ніжина: історія та сучасність. pp. 74-79.

Гуцало, Л. В. (2017) Каталонський клінч. Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць. - Житомир: Полісся, 2017.). pp. 177-179.

Гуцало, Л. В. (2017) Розвиток освіти в період української національної революції (1917-1921 pp.). Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. – Тернопіль: ТОКІППО, 2017. – Вип.2.. pp. 116-119.

Гуцало, Л. В. and Козел, А. (2017) Зороастризм:проблема місця і часу виникнення вчення. Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 3-4 листопада 2017.): Збірник наукових праць. - Житомир: Полісся.). pp. 150-152.

Ковальчук, О. and Опанащук, Петро (2017) Расова дискримінація в законодавстві ПАР у період режиму апартеїду. Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць. - Житомир: Полісся, 2017). pp. 166-169.

Міщук, Г. А. (2017) Розвиток білоруської мануфактури. Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць. pp. 159-160.

Міщук, Г. А. and Бовсунівський, А. (2017) Параолімпійський спорт в Україні. Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції / (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2017.. pp. 82-84.

Опанащук, Петро (2017) Громадсько-політична діяльність редакційного колективу газети «Нова рада» (1917-1919 pp.). Слобожанщина в 1917-1921 рр.: вимір революції. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 75-78.

Опанащук, Петро (2017) Популяризація діяльності українських «Просвіт» на сторінках газети «Рада» (1906-1914). Митець – культура – виміри часу. Міжнародні наукові читання 2017 в Музеї Бориса Лятошинського в Житомирі: зб. статей / ред.-упор. І.Є. Копоть. – Житомир: Вид. О.О. Євенок. – 2017.. pp. 94-103.

Опанащук, Петро (2017) Становлення Британської Співдружності Націй та її роль у зовнішній політиці Англії в 30-40-х роках ХХ ст. Матеріали ІХ Волинської Всесвітньої історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць. - Житомир: Полісся.. pp. 164-166.

Стародубець, Галина (2017) The coercion to violence of party-soviet nomenclature of western regions of Ukraine in 1944-1946. Региональный вестник Востока (34(76)). pp. 163-172.

Стародубець, Галина (2017) [Рец.]: Про велике крізь призм у локального [на]: Романюк М . Золочівська округа ОУН у національно- визвольному русі (1937–1953): монографія / Михайло Романюк. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність (30). pp. 359-362. ISSN 2223-1196

Стародубець, Галина (2017) Зміни в символічному просторі радянського повсякдення населення Західної України в перші післявоєнні роки. Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2017.. pp. 58-61.

Стародубець, Галина (2017) Міжнародна стратегія українського повстанського руху в умовах завершення Другої світової війни. Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. – Тернопіль: ТОКІППО, 2017. – Вип.2.. pp. 56-60.

Стародубець, Галина (2017) Особливості загального стилю роботи і поведінки партійних посадовців західних областей України перших повоєнних років. Науковий журнал: Історичні і політологічні дослідження. Видання донецького національного університету імені Василя Стуса, історичний факультет №2 (61), 2017. pp. 48-62.

Стародубець, Галина and Власюк, Ігор (2017) Студентські історичні студії. Збірник наукових праць. - Вип. 6. - Житомир: Вид-во "Полісся", 2017. - 192 с..

Стародубець, Галина and Гуцало, Л. В. (2017) ІХ Волинська Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція. Збірник наукових праць. - Житомир: Полісся, 2017. - 184 с..

Стародубець, Галина and Джура, Н. (2017) Антирелігійна політика більшовицької влади впродовж 1920-1930-х років. Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції / (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2017.. pp. 32-35.

Стародубець, Галина and Стародубець, Володимир (2017) Партійно-радянська номенклатура Тернопільської області 1944-1946 рр. Підбір та комплектування обласних органів влади. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів до - сьогодення)» / За заг. ред. проф.. І.С. Зуляка. Тернопіль: «Вектор», 2017.. pp. 184-189.

Стародубець, Галина and Ткачук, Дмитро (2017) Основні засади молодіжної політики ОУН (Б) у суспільно-політичній думці українського підпілля періоду Другої світової війни. Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. – Тернопіль: ТОКІППО, 2017. – Вип.2.. pp. 204-211.

Хададова, М. В. (2017) Дослідження оборонних споруд першого городища літописного Іскоростеня (2003-2017 рр.). Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2017.. pp. 119-121.

This list was generated on Fri Aug 12 15:56:47 2022 EEST.