Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Zoology, Biological Monitoring and Nature Conservation" and Year is 2003

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | І | А | Б | В | Д | Ж | З | К | М | Н | П | Р | С | Т | У | Х | Ч | Я
Number of items: 28.

Є

Ємець, О. М. (2003) Штамова належність Echinococcus granulosus північно-східної України та особливості його циркуляції в умовах регіону. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

І

Іванюк, І. Д. (2003) Особливості використання недеревної продукції лісу в умовах радіоактивного забруднення Полісся України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

А

Амеха, Т. Г. (2003) Фасціольоз жуйних тварин в Ефіопії. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук.

Аністратенко, В. В. (2003) Рецентні та неогенові молюски ряду Rissoiformes північної частини Азово-Чорноморського басейну (фауна, систематика, морфологічні аспекти еволюції та екологія). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук.

Б

Березовський, А. В. (2003) Теоретичні і практичні основи створення лікарських форм хіміотерапевтичних препаратів для терапії та профілактики інвазійних хвороб тварин. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук.

В

Винарский, М. В. (2003) Прудовики (Mollusca, Gastropoda,Lymnaeidae) Западной Сибири: систематика, зоогеография, формирование фауны. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук.

Вискушенко, А. П., Вискушенко, Д. А. (2003) Водний баланс як показник фізіологічного статусу ставковика. Матерыали IV Міжнарожної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2003". Том 3. Біологія. - дніпропетровськ: Наука і освіта, 2003. - 60с., 3. pp. 20-21.

Вискушенко, Д. А. (2003) Ритм серцевих скорочень Lymnaea stagnalis за дії трематодної інвазії та хлориду цинка. "Биоразнообразие. Экология. Эволюция. Адаптация" материалы юбилейной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 180-летию со дня рождения Л. С. Ценковского. p. 29.

Д

Данкевич, Є. М. (2003) Агроекологічне обгрунтування вирощування ріпака ярого в умовах Полісся України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Ж

Журавель, С. В. (2003) Агроекологічна оцінка дерново-підзолистого грунту за умов тривалого застосування грунтозахисних агротехнологій. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

З

Забитівський, Ю. М. (2003) Мінливість морфологічних ознак і активності травлення у коропа залежно від умов існування. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

К

Киричук, Г. Є., Янович, Л. М., Мельниченко, Р. К. (2003) Вплив різних чинників середовища на показники білкового обміну молюсків. "Биоразнообразие. Экология. Эволюция. Адаптация" материалы юбилейной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 180-летию со дня рождения Л. С. Ценковского. p. 70.

Кондратенко, О. В. (2003) Мікротеріофауна Донецько-Донських та Донецько-Приазовських степів. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

М

Мякушко, С. А. (2003) Лісові гризуни в антропогенно змінному середовищі (на прикладі трьох фонових видів грабової діброви). Автореферат дисетації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Н

Нємкова, С. М. (2003) Вплив паразитичного кліща Вароа на медоносну бджолу Apis Mellifera L., 1758 та шляхи його мінімізації в умовах України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата.

П

Поліщук, О. Є. (2003) Міграція радіоцезію при водно-ерозійних процесах у лісоаграрних ландшафтах правобережного Полісся України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Попов, Г. В. (2003) Мухи-дзюрчалки (Diptera, Syrphidae) Кримського півострова (фауна, ареали, біотопічний розподіл, охорона). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Пучков, О. В. (2003) Личинки жуків-стрибунів (Coleoptera, Cicindelidae) світової фауни і загальний огляд підтриби Cicindelina Палеарктики. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук.

Р

Ремезова, О. О., Вискушенко, А. П., Павловський, В. А., Ремезов, О. П., Корбут, Г. О. (2003) Події Великої Вітчизняної війни – важливий напрямок виховної краєзнавчої роботи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 190-193. ISSN 2076-6173

С

Соколина, Ф. М. (2003) Формирование, ультраморфология, биология и экология мирацидия Fasciola hepatica L., 1758. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К., Іваненко, Л. Д., Мокрицька, А. М., Мостіпака, О. А. (2003) Вплив карбофосу на вміст гемоглобіну у гемолімфі Planorbarius purpura (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae) у нормі та за інвазії трематодами. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (33). pp. 163-167. ISSN 0206-5657

Т

Тичина, Л. К. (2003) Екологічний моніторинг осушених гідроморфних грунтів правобережного Полісся. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

У

Уваєва, О. І. (2003) Колекція дрібних котушкових (Mollusca: Pulmonata: Planorbinae) Центрального науково-природничого музею НАН України (Львів). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 262-263.

Х

Хоменко, С. В. (2003) Міграції червоногрудого побережника як приклад використання континентального пролітного шляху арктичними куликами. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Ч

Чорномаз, Т. В. (2003) Вплив обсихання на перлівницевих. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (34). pp. 159-164. ISSN 0206-5657

Чорномаз, Т. В. (2003) Перлівницеві як хазяї кліщів Unionicola. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (33). pp. 99-103. ISSN 0206-5657

Чорномаз, Т. В. (2003) Вплив йонів хрому на локомоцію війок миготливого епітелію Unio rostratus Gentilis (Haas, 1911). "Биоразнообразие. Экология. Эволюция. Адаптация" материалы юбилейной научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, посвященной 180-летию со дня рождения Л. С. Ценковского. p. 190.

Я

Янович, Л. М. (2003) Вплив фенолу на активність ферментів переамінування у тканинах Unio pictorum. Вісник Львівського університету. Серія Біологічна (34). pp. 32-40. ISSN 0206-5657

This list was generated on Wed Apr 24 18:50:01 2024 EEST.