Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Zoology, Biological Monitoring and Nature Conservation" and Year is 2005

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Б | В | Г | Ж | К | Л | М | П | С | Т | У | Ш | Я
Number of items: 35.

І

Іваненко, Л. Д. (2005) Тютюнопаління і здоров'я жінки. Педагогічна Житомирщина (6 (30)). pp. 69-71.

Іваненко, Л. Д., Іваненко, О. А. (2005) Антропогенне забруднення навколишнього середовища і здоров'я людини. Наукові дослідження - теорія та експеримент 2005: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 10. pp. 37-38.

Іваненко, Л. Д., Іваненко, О. А. (2005) Особливості харчування в умовах радіаційного забруднення навколишнього середовища. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Дні науки 2005", 48. pp. 9-10.

Іваненко, Л. Д. (2005) Вплив нітратів на організм людини. Педагогічна Житомирщина (2). pp. 73-76.

Іваненко, Л. Д. (2005) Техноекологія та здоров’я людини. Матеріал всеукраїнської науково-практичної конференції “Сучасний соціокультурний простір 2005” (1). pp. 15-16.

Іваненко, Л. Д., Іваненко, О. А. (2005) Вплив іонів важких металів на здоров'я людини. Педагогічна Житомирщина (5). pp. 66-69.

Б

Бусленко, Л. В. (2005) Люмбріціди (Oligochaeta: Lumbricidae) як структурний елемент біогеоценозів Волинського Полісся. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

В

Вискушенко, Д. А., Вискушенко, А. П. (2005) Деякі показники фізіологічного статусу ставковика за дії йонів міді водного середовища. Матеріали першої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Науковий потенціал України" (1). pp. 1-2.

Г

Головачов, О. В. (2005) Морфологія і філогенія грунтових та прісноводних нематод підряду Leptolaimina lorenzen, 1981. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Ж

Журавльов, В. В. (2005) Попелиці (Homoptera, Aphidoidea) деревно-чагарникової рослинності України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

К

Каримов, А. В. (2005) Фауна и распространение моллюсков семейств Bulinidae и Planorbidae (Gastropoda,Pulmonata) в водоёмах западной Сибири. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук.

Квач, Ю. В. (2005) Гельмінти бичків (Gobiidae) та інших фонових видів риб Одеської затоки та лиманів північно-західного Причорномор'я (фауна, екологія). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата біологічних наук.

Корбут, Г. О., Вискушенко, А. П., Памірський, М. С. (2005) Внесок польських геологів у вивчення надр Житомирського краю. Українська полоністика (2). pp. 45-49.

Л

Леонов, С. В. (2005) Поширення, структура популяцій і біологія розмноження кримських молюсків роду Helix (Gastropoda, pulmonata). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

М

Межжерин, С. В., Гарбар, Д. А., Гарбар, А. В. (2005) Систематическая структура комплекса Planorbarius corneus s. l. (Gastropoda, Pulmonata): анализ аллозимных маркером и морфологических признаков. Вестник зоологии, 39 (6). pp. 11-17. ISSN 0084-5604

Мельниченко, Р. К., Павлюченко, О. В. (2005) Перлівницеві (Unionidae) басейну Сіверського Дінця. Матеріали першої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Науковий потенціал України» (1). pp. 2-3.

П

Павловський, В. А., Корбут, Г. О., Вискушенко, А. П., Памірський, М. С., Бродецька, Н. В., Гненна, Л. Ф., Мірошниченко, А. І. (2005) Медичні наслідки Чорнобильської катастрофи на Житомирщині. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 191-195. ISSN 2076-6173

Павлюченко, О. В. (2005) Aspidogaster conchicola - паразит перлівницевих басейну Дунаю. Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Сучасна українська наукова думка" (1). pp. 1-2.

Павлюченко, О. В. (2005) Вплив чинників зовнішнього середовища на зараженість перлівницевих гельмінтом Aspidogaster conchicola. Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2005", 10. pp. 48-49.

Павлюченко, О. В., Шевчук, О. Ф. (2005) Перлівницеві Лісостепової зони Центрального Полісся і їх паразити. Матеріали першої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив" (1). pp. 3-4.

Пазилов, Абдуваеит (2005) Биологическое разнообразие наземных моллюсков (Gastropoda, Pulmonata, Geophila) Узбекистана и сопредельных территорий. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук.

Проценко, Ю. В. (2005) Трофічні зв'язки імаго риючих ос (Hymenoptera, Sphecidae) з квітковими рослинами. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

С

Самчишина, Л. В. (2005) Еколого-фауністичні і морфологічні особливості прісноводних і солонуватоводних Calanoida (Crustacea, Copepoda) України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Стадниченко, А. П., Іваненко, Л. Д. (2005) Сумісний вплив голодування, трематодної інвазії і різних концентрацій хлорида цинку на загальний об’єм гемолімфи витушки (Mollusca: Gastropoda: Bulinidae). Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Сучасна українська наукова думка" (1). pp. 2-3.

Стадниченко, А. П., Іваненко, Л. Д., Гирин, В. К., Лаврук, О. О., Толочко, М. І., Трофимчук, Т. С. (2005) Вплив сумісної дії голодування і йонів цинку водного середовища на вміст гемоглобіну у гемолімфі витушки (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae). Матеріали VIII міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта 2005", 10. pp. 54-56.

Стадниченко, А. П., Іваненко, Л. Д., Гирин, В. К., Трофимчук, Т. С., Лаврук, О. О., Толочко, М. І. (2005) Активна реакція гемолімфи витушки (Mollusca: Bulinidae) за тривалого її голодування і за дії йонів цинку водного середовища. Матеріали першої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Науковий потенціал України" (1). pp. 10-11.

Стадниченко, А. П., Іваненко, Л. Д., Лаврук, О. О., Толочко, М. І., Трофимчук, Т. С. (2005) Сумісний вплив голодування, трематодної інвазії і різних концентрацій хлорида цинку на питому вагу гемолімфи витушки (Mollusca: Gastropoda: Bulinidae). Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Наука і життя: українські тенденції,інтеграція у світову наукову думку" (1). pp. 3-5.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2005) Зрушення показників середньодобового раціону витушки (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae) за інвазії її трематодами. Міжнародна науково-практична конференція «Дні науки, 2005», 2. pp. 39-40.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К., Садовніков, А. В. (2005) Вплив радіоактивного забруднення території на респірацію ставковика озерного. Матеріали першої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Cучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив» (1). pp. 5-6.

Стадниченко, А. П., Киричук, Г. Є. (2005) Активність лужної фосфатази у різних органах і тканинах витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) за дії на неї трематод і йонів свинцю. Вісник ДАУ, 2. pp. 204-209.

Стадниченко, С. В. (2005) Продукционные свойства массовых видов двустворчатых моллюсков Черного моря. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук.

Т

Танська, В. В. (2005) Формування готовності майбутніх учителів біології до екологічної освіти старшокласників. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 216-218. ISSN 2076-6173

У

Уваєва, О. І., Павлюченко, О. В. (2005) Фауна перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) і котушкових (Mollusca: Gastropoda: Planorbinae) басейну Десни. Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Сучасний соціокультурний простір 2005" (1). pp. 6-7.

Ш

Широкая, А. А. (2005) Байкальские эндемичные моллюски семейства Acroloxidae (Gastropoda: Pulmonata): морфология, таксономия, распределение и формирование фауны. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук.

Я

Янович, Л. М., Стадниченко, А. П. (2005) Лужна фосфатаза у беззубки (Mollusca: Bivalvia: Unionidae: Anodontinae) за дії на неї розчинів СМЗ. Наукові записки Тернопільського наукового педагогічного університету. Серія біологія., 2 (26). pp. 506-508.

This list was generated on Wed Mar 29 19:54:26 2023 EEST.