Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Zoology, Biological Monitoring and Nature Conservation" and Year is 2007

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: І | Б | В | Г | Д | И | К | М | П | Р | С | Т | Ц | Ш | Я
Number of items: 44.

І

Іваненко, Л. Д., Ніколаєва, О. М. (2007) Мудрі думки про здоров’я. Педагогічна Житомирщина (6 (42)). pp. 66-71.

Іваненко, Л. Д., Ступницька, Л. В. (2007) Український фольклор про здоров'я. Педагогічна Житомирщина (2 (38)). pp. 66-68.

Б

Богачова, А. М. (2007) Екологічні спектри видів Borysthenia (Mollusca: Valvatidae). Матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Соціум. Наука. Культура" (1). pp. 1-2.

В

Вискушенко, Д. А., Вискушенко, А. П. (2007) Серцева діяльність ставковика озерного Lymnaea'stagnalis за дії йонів важких металів водного середовища. Біологія XXI століття: теорія, практика, викладання: Матеріали міжнародної конференції. - київ: Фітосоціоцентр, 2007. - 464 с.. pp. 305-306.

Власенко, Р. П., Гарбар, А. В., Межжерин, С. В. (2007) Клональная структура, кариологический и морфологический анализ изолированного поселения гипервариабельного вида дождевых червей Aporrectodea rosea (Oligochaeta: Lumbricidae). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (21). pp. 187-191. ISSN 2075-0846

Г

Гарбар, О. В., Власенко, Р. П., Межжерін, С. В. (2007) Сравнительный морфологический анализ диплоидного Aporrectodea caliginosa и триплоидного A. trapezoides видов дождевых червей (Oligochaeta, Lumbricidae) с территории Украины. Вестник зоологии, 41 (5). pp. 423-432. ISSN 0084-5604

Гарбар, А. В., Власенко, Р. П. (2007) Karyotypes of three species of the genus Aporrectodea Örley (Olygochaeta: Lumbricidae) from the Ukraine. Comparative Cytogenetics, 1 (1). pp. 59-62. ISSN 1993-0771

Д

Дудинська, А. Т. (2007) Синантропні акаридієві кліщі (Acariformes, Acarida) Закарпаття. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Дунаєвська, О. Ф. (2007) Вплив імуностимуляторів на імунні органи собак в умовах радіаційного забруднення. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Дідик, Ю. М. (2007) Трихінели (Nematoda, Trichinellidae) диких тварин Карпат і Полісся України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

И

Иваненко, Л. Д. (2007) Полноценное питание – один из факторов здоровья населения радиационно-загрязнённых регионов. Матеріали третьої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив" (1). pp. 3-4.

К

Киричук, Г. Є., Стадниченко, А. П. (2007) Вплив іонів міді на везикулярні клітини гемолімфи Planorbarius purpura (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) у нормі і за інвазії трематодами. Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції „Українська наука в мережі інтернет" (1). pp. 1-3.

Киричук, Г. Є., Стадниченко, А. П. (2007) Дія хронічного отруєння іонами цинку на везикулярні клітини витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) інвазованою трематодою Echinoparyphium aconiatum. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції „Простір і час сучасної науки” (1). pp. 1-2.

Корбут, Г. О., Вискушенко, А. П., Муж, Г. В., Міхеєва, Г. М., Юрик, Л. О., Памірський, М. С., Дудар, М. І. (2007) Екологічні проблеми в світлі сучасної філософії. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 211-215. ISSN 2076-6173

М

Максимова, Н. В. (2007) Биология и распределение Байкальского брюхоногого моллюска Maackia (Eubaicalia) Herderiana (Lindholm,1909) (Gastropoda: Caenogastropoda: Baicaliidae). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук.

Межжерин, С. В., Власенко, Р. П., Гарбар, А. В. (2007) Анализ клонового разнообразия двух видов апомиктических дождевых червей (Lumbricidae: Aporrectodea)и проблема изменчивости мелких и крупных организмов. Доповіді національної академії наук України (8). pp. 151-156. ISSN 1025-6415

Мокрицька, А. М., Танська, В. В. (2007) Природа як джерело розвитку дитячої творчості в дизайні. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 78-80. ISSN 2076-6173

П

Павлюченко, О. В. (2007) Порівняльна морфологічна характеристика видів роду Aspidogaster (Plathelminthes, Aspidogastrea). Вісник Львівського університету. Серія біологічна (43). pp. 174-179. ISSN 0206-5657

Павлюченко, О. В., Мельниченко, Р. К., Гарбар, О. В. (2007) Морфология раковины, распространение и некоторые особенности экологии моллюска Sinanodonta woodiana (Bivalvia, Unionidae)в водоемах дельты Дуная. Вестник зоологии, 41 (3). pp. 241-250. ISSN 0084-5604

Павлюченко, О. В., Мельниченко, Р. К., Гарбар, А. В. (2007) Морфология раковины, распространение и некоторые особенности экологии моллюска Sinanodonta woodiana (Bivalvia, Unionidae) в водоемах дельты Дуная. Вестник зоологии, 41 (3). pp. 241-250. ISSN 0084-5604

Р

Рудик-Леуська, Н. Я. (2007) Продуктивні властивості та фізіолого-біохімічні характеристики ляща (Abramis brama L.) і плітки (Rutilus rutilus L.) Сулинської затоки Кременчуцького водосховища. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

С

Сорочинська, О. А. (2007) Застосування новітніх технологій навчання у підготовці майбутнього вчителя біології до позакласної еколого-натуралістичної роботи. Збірник наукових праць учасників Всеукраїнського методологічного семінару з міжнародною участю "Модернізація вищої освіти у контексті євроінтеграційних процесів". pp. 218-221.

Сорочинська, О. А. (2007) Природоохоронна діяльність молоді як шлях подолання екологічної кризи на Житомирщині. Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє, 2. pp. 293-299.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К., Грищук, О. С., Костюк, В. С. (2007) Методичні рекомендації для організації і проведення наукової роботи з учнями загальноосвітньої школи (зоологія безхребетних). [Teaching Resource]

Стадниченко, А. П., Мельниченко, Р. К., Уваєва, О. І., Павлюченко, О. В. (2007) Малакофауна Шацких озер. Озерные экосистемы: биологические процессы, антропогенная трансформация, качество воды Материалы III Международной научной конференции. p. 257. ISSN 978-985-476-521-1

Стадниченко, А. П., Шубрат, Ю. В. (2007) Mięczaĸi rodzaju Theodoxus (Gastropoda: Pectinibranchia: Neritidae) Uĸrainy. XXIII Krajowe seminarium malakologiczne. pp. 63-64.

Стадниченко, А. П., Астахова, Л. Є. (2007) Вплив фенольної інтоксикації на вміст каротиноїдів у гемолімфі прісноводних молюсків у нормі і за інвазії їх трематодами. Матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції "Розвиток наукових досліджень 2007", 5. pp. 65-67.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2007) Молюски родини Затулкових (Gastropoda: Pectinibranchia: Valvatidae) та їх роль у життєвих циклах трематод (Trematoda). Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Соціум. Наука. Культура" (2). pp. 1-2.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К., Грищук, О. С., Костюк, В. С. (2007) Основні трофологічні показники Theodoxus fluviatilis та plaNorbarius corneus (Mollusca). Матеріали третьоє всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив" (1). pp. 1-2.

Стадниченко, А. П., Киричук, Г. Є. (2007) Вплив трематодної інвазії та іонів міді водного середовища на гемоцити Planorbarius purpura (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae). Вісник ДАУ (2). pp. 74-82.

Стадниченко, А. П., Киричук, Г. Є., Гирин, В. К., Богачова, А. М. (2007) Вплив трематодної інвазії на основні трофологічні показники витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae). Міжнародна конференція “Біологія XXI століття: теорія, практика, викладання» Київ – Черкаси – Канів. pp. 165-166.

Стадниченко, А. П., Мельниченко, Р. К., Уваєва, О. І., Павлюченко, О. В. (2007) Біорізноманіття прісноводних молюсків Волинських озер. IV Международная научная конференция Биоразнообразие и роль животных в экосистемах. pp. 115-117.

Стибель, В. В. (2007) Асоціативні інвазії у свиней (епізоотологія, розробка, фармако-токсикологічне та терапевтичне обгрунтування щодо застосування бровермектин-грануляту). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора ветеринарних наук.

Т

Тимощук, О. А. (2007) Суха фузаріозна гниль картоплі та заходи щодо обмеження її розвитку в умовах Полісся України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Трускавецький, Є. С., Мельниченко, Р. К., Сорочинська, О. А. (2007) Методичні рекомендації для організації індивідуальної роботи студентів і контролю за нею з курсу "Загальна цитологія і гістологія". [Teaching Resource]

Ц

Цицяло, О. Ю. (2007) Цитогенетичний та фізіологічний статус локальних популяцій коропа в залежності від ставових екосистем рибницьких господарств Львівської області. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Ш

Шевчук, С. Ю. (2007) Гетеротрофные жгутиконосцы аэротенков очистных сооружений Житомира (Украина). Вестник зоологии, 41 (4). pp. 355-360. ISSN 0084-5604

Шевчук, С. Ю. (2007) Обнаружение свободноживущих кинетопластид (Protista, Euglenozoa, Kinetoplastea) в малом водоеме г. Житомира. "Вестник зоологии", 41 (1). pp. 81-84. ISSN 0084-5604

Шевчук, С. Ю. (2007) Распределение гетеротрофных жгутиконосцев в водоемах разного типа в центральной части Украинского Полесья. Вестник зоологии, 41 (5). pp. 463-468. ISSN 0084-5604

Шевчук, С. Ю. (2007) Гетеротрофные жгутиконосцы аэротенков очистных сооружений Житомира (Украина). Вестник зоологии, 41 (4). pp. 355-360. ISSN 0084-5604

Шевчук, С. Ю. (2007) Обнаружение свободноживущих кинетопластид (Protista, Euglenozoa, Kinetoplastea) в малом водоеме г. Житомира. Вестник зоологии, 41 (1). pp. 81-84. ISSN 0084-5604

Шевчук, С. Ю. (2007) Распределение гетеротрофных жгутиконосцев в водоемах разного типа в центральной части Украинского Полесья. Вестник зоологии, 41 (5). pp. 463-468. ISSN 0084-5604

Шубрат, Ю. В. (2007) Комплексний аналіз конхіологічних ознак видів роду Theodoxus України. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (45). pp. 154-159. ISSN 0206-5657

Я

Янович, Л. М., Стадниченко, А. П. (2007) Вплив фенольної інтоксикації на вміст сечовини в органах нутряного мішка перлівниці (Mollusca: Bivalvia: Unionidae). Вісник Львівського університету. Серія біологічна. (43). pp. 151-155. ISSN 0206-5657

This list was generated on Wed Mar 29 20:19:35 2023 EEST.