Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Zoology, Biological Monitoring and Nature Conservation" and Year is 2008

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 49.

Єрмошина, Т. В. (2008) Вплив йонів важких металів на миготливий епітелій Batavusiana musiva (Mollusca: Unionidae). Вісник Львівського університету. Серія біологічна. pp. 159-164. ISSN 0206-5657

Іваненко, Л. Д. (2008) Ще раз про серйозне: тютюнова статистика. Педагогічна Житомирщина (2 (44)). pp. 73-76.

Арсан, О. М., Ситник, Ю. М., Киричук, Г. Є., Янович, Л. М. (2008) Вивчення еколого-токсикологічного стану річок Прип’ять та Стохід. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 244-248.

Атамась, Н. С. (2008) Аутекологічні особливості жовтоногого мартина (Larus cachinnans Pall., 1811) у зв'язку з розселенням на території України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Богачова, А. М. (2008) До ідентифікації видів роду Borysthenia lindholm, 1914 (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia: Valvatidae). "Соціум. Наука. Культура": Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції (1). pp. 1-2.

Богачова, А. М., Шубрат, Ю. В. (2008) Молюски (Gastropoda: Neritidae, Physidae) як біоіндикатори забруднення водного середовища. Наукові записки Тернопільського наіонального педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія Спеіальний випуск: Оцінка екологічного стану водойм та адаптація гідробіонтів (3(37)). pp. 14-15.

Брезгунова, О. О. (2008) Колективні ночівлі воронових птахів: розподіл, типи організації та стратегії поведінки (на прикладі м.Харкова). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Білоус, Л. А., Богачова, А. М., Коршунова, О. Д., Павлюченко, О. В., Шубрат, Ю. В. (2008) Вплив антропогенного забруднення довкілля на прісноводну малакофауну України. Біологія: від молекули до біосфери: Матеріали III Міжнар. конф. молодих науковців. - Харків. - 2008. pp. 357-358.

Вискушенко, Д. А., Єрмошина, Т. В. (2008) Патологічні зміни в організмі молюсків за дії важких металів водного середовища. Вісник ЖНАЕУ (1). pp. 147-154.

Вискушенко, А. П., Корбут, Г. О., Памірський, М. С., Свеста, Т. В. (2008) Водна ерозія ґрунтів Словечансько-Овруцькою кряжу в світлі філософії постмодернізму. Тези доповідей "Теоретичні та прикладні проблеми екосистемології". pp. 18-22.

Вискушенко, Д. А., Дика, Т. П. (2008) Утримання скалярії звичайної (Pterophyllum scalare) у шкільному куточку живої природи. Простір і час сучасної науки: третя всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція. pp. 1-3.

Власенко, Р. П. (2008) Систематика дощових червів роду Aporrectodea (Oligochaeta, Lumbricidae) фауни України: біохіміко-генетичний, каріологічний та морфологічний підходи. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Гарбар, О. В., Коцюба, І. Ю. (2008) Каріотипи дощових червів фауни України. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток наукової думки 2008», 4. pp. 4-5.

Гребень, О. Б. (2008) Цестоди птахів Українського Полісся. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Гумовський, О. В. (2008) Їздці родини Eulophidae та Tetracampidae (Hymenoptera: Chalcidoidea): морфо-біологічні особливості та філогенія. Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня доктора біологічних наук.

Жалай, Е. И., Межжерин, С. В., Шубрат, Ю. В., Гарбар, А. В. (2008) О видовом составе моллюсков рода Theodoxus (Gastrоpoda, Neritidae) бассейна Нижнего Дуная: решение проблемы путем анализа аллозимов. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (23). pp. 205-208. ISSN 2075-0846

Жалай, Е. И., Межжерин, С. В., Шубрат, Ю. В., Гарбар, А. В. (2008) О видовом составе моллюсков рода Theodoxus (Gastrоpoda, Neritidae) бассейна Нижнего Дуная: решение проблемы путеманализа аллозимов. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (23). pp. 205-208. ISSN 2075-0846

Жовнерчук, О. В. (2008) Тетраніхові кліщі (Trombidiformes, Tetranychoidea) зелених насаджень м.Києва. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Закревська, І. П. (2008) Особливості організації судинного русла хвоста напівводних гризунів як органа терморегуляції. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Кірюшин, В. Є. (2008) Шляхи адаптації медоносної бджоли Apis Mellifera L. (Hymenoptera, Apidae) до співіснування з кліщем Varroa Destructor Аnderson&Trueman (Mesostigmata, Varroidae). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Луценко, Ю. В. (2008) Хомінг різних стаз медоносної бджоли (Apis Mellifera L.). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Матвійчук, Б. В. (2008) Агроекологічні аспекти біологізації землеробства на ясно-сірих супіщаних лісових грунтах. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Межжерин, С. В., Гарбар, О. В., Онищук, І. П., Власенко, Р. П., Жалай, Е. И. (2008) Клоновое разнообразие партеногенетических видов дождевых червей в фауне Украины. Вісник українського товариства генетиків і селекціонерів, 6 (1). pp. 88-92. ISSN 1810-7834

Межжерин, С. В., Власенко, Р. П., Гарбар, А. В. (2008) Features of the Genetic Structure of the Earthworms Aporrectodea (Superspecies) Caliginosa (Oligochaeta: Lumbricidae) Complex in Ukraine. Cytology and Genetics, 42 (4). pp. 256-262. ISSN 0095-4527

Межжерин, С. В., Гарбар, А. В., Коршунова, Е. Д., Гарбар, Д. А., Жалай, Е. И. (2008) Генетическая изменчивость и филогеография двух видов пресноводных легочных моллюсков (Gastropoda, Pulmonata) фауны Украины. Вісник українського товариства генетиків і селекціонерів, 6 (1). pp. 82-87. ISSN 1810-7834

Межжерин, С. В., Гарбар, А. В., Коршунова, Е. Д., Жалай, Е. И. (2008) Морфологическая и генетическая изменчивость прудовика озерного Lymnaea stagnalis s. l. (Gastropoda, Lymnaeidae), в водоемах Украины. Вестник зоологии, 42 (4). pp. 339-345. ISSN 0084-5604

Мудра, А. Є. (2008) Вивчення біохімічних процесів у гепатоцитах коропа і рака за дії пошкоджуючих чинників середовища. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Мунасипова-Мотяш, І. А. (2008) Двостулкові молюски родини Cardiidae (Bivalvia: Cardioidea) Понто-Каспійського регіону (фауна, таксономія, поширення, екологія). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Омері, І. Д. (2008) Кліщі родини Phytoseiidae (Parasitiformes, Mesostigmata), які мешкають на рослинах дендропарків та ботанічних садів лісостепу України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Павлюченко, О. В., Ващенко, Т. (2008) Вікові особливості і гігієна зорового аналізатора. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Перспективные вопросы мировой наки-2008", 18. pp. 88-89.

Павлюченко, О. В., Продащук, Т. (2008) Вплив гельмінта Аspidogaster conchicola на ритм серцевих скорочень Unionidae (Mollusca: Bivalvia) в умовах обсихання. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "Соціум. Наука. Культура" (1). pp. 2-3.

Радько, Т. В. (2008) Агроекологічна оцінка вирощування картоплі в короткоротаційних сівозмінах зони Полісся України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Сорочинська, О. А. (2008) Провідні тенденції у процесі взаємодії людини і природи (історичний аспект). Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 206-210. ISSN 2076-6173

Стадниченко, А. П. (2008) Моллюски семейства Sphaeriidae (Bivalvia) на урбанизированных территориях Крыма. Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції "Перспективные вопросы мировой науки-2008", 18. pp. 80-82.

Стадниченко, А. П., Богачова, А. М., Шубрат, Ю. В. (2008) Вплив антропогенної трансформації навколишнього середовища на стан прісноводної малакофауни України. Вісник ЖНАЕУ (1). pp. 139-147.

Стадниченко, А. П., Киричук, Г. Є. (2008) The trematode invasion influence on glucose content of mollusca’s organism. XXIV Krajowe Seminarium Malakologiczne. p. 29.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2008) Вразливі і зникаючі види черевоногих молюсків України як наслідок антропогенного пресингу. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток наукової думки 2008», 4. pp. 24-25.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К., Богачова, А. М., Шубрат, Ю. В. (2008) Вразливі і зникаючі види черевоногих молюсків України як наслідок антропогенного пресінгу. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції „Розвиток наукової думки – 2008”. pp. 24-25.

Стадниченко, А. П., Шубрат, Ю. В., Гирин, В. К. (2008) Трематоди-паразити лункових України (Mollusca: Gastropoda: Pectibranchia: Neritidae). Матеріали четвертої міжнародної науково-практичної конференцїї «Розвиток наукових досліджень 2008», 5. pp. 78-80.

Стадниченко, А. П., Янович, Л. М. (2008) Вплив фенольної інтоксикації на вміст молочної кислоти в органах nio conus (Mollusca: Bivalvia: Unionidae). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (42). pp. 230-232.

Танська, В. В. (2008) Моральні цінності в педагогічній системі А.С. Макаренка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 69-72. ISSN 2076-6173

Танська, В. В. (2008) Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя біології до екологічної освіти старшокласників. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 126-129. ISSN 2076-6173

Танська, В. В., Сорочинська, О. А. (2008) Экологическое образование – часть профессиональной подготовки будущего учителя биологии. Живые объекты в условиях антропогенного пресса. Материалы Х Международной научно-практической конференции. Г.Белград, 15-18 сентября 2008 г..

Трач, В. А. (2008) Жуки-листоїди (Coleoptera, Chrysomelidae) південного заходу України (фауна, екологія). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Шквиря, М. Г. (2008) Поширення, особливості екології та поведінки вовка (Canis lupus) на території України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Шубрат, Ю. В. (2008) Будова тертки молюсків роду Theodoxus (Mollusca: Gastropoda: Pectinibranchia). Вісник ЖНАЕУ (1). pp. 278-285.

Янович, Л. М., Белоус, Л. А., Гнетецкая, Т. Л. (2008) Трематоды перловицевых (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) Центрального Полесья Украины. Паразитология в XXI веке – проблемы, методы, решения. Материалы IV Всероссийского съезда паразитологического общества при РАН, Т. 3. pp. 242-245.

Янович, Л. М., Білоус, Л. А. (2008) Біологічне різноманіття, розподіл видів перлівницевих Житомирщини. Современные проблемы гидробиологии. Перспективы, пути и методы решений-2: Метериалы Междунар. науч. конф. - Херсон. - 2008. pp. 533-537.

Янович, Л. М., Білоус, Л. А., Гнетецька, Т. Л. (2008) Якісні та кількісні зміни малакоценозів Центрального Полісся як результат незадовільного екологічного стану гідромережі. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Влодимира Гнатюка. Спецю вип.: "Оцінка екологічного стану водойм та адаптація гідробіонтів" (Біологія) (3 (37)). pp. 182-184.

This list was generated on Wed May 31 02:18:32 2023 EEST.