Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Zoology, Biological Monitoring and Nature Conservation" and Year is 2009

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Number of items: 39.

Boshko, E. G., Konstantynenko, L. A. (2009) A new species of Pachytrocha Kent, 1882 (Ciliophora, Peritrichia: Vaginicolidae). Zootaxa. pp. 61-66.

Єрмошина, Т. В., Павлюченко, О. В. (2009) Aspidogaster conchicola (Plathelminthes, Aspidogastrea) – паразит перлівницевих Центрального Полісся. Вісник ЖНАЕУ (1). pp. 201-206.

Іваненко, Л. Д. (2009) Творчі завдання з валеології. [Teaching Resource]

Іваненко, Л. Д., Михалєвська, І. В., Свеста, Т. В., Сиротюк, О. М., Хазієва, О. Р. (2009) Валеологія. Словник-довідник. [Teaching Resource]

Іваненко, Л. Д., Стельмащук, Н. М. (2009) Активізація пізнавальної діяльності учнів шляхом розв'язування біологічних задач при викладанні курсу "Основи здоров'я". Педагогічна Житомирщина (2). pp. 18-21.

Богачова, А. М., Тарасова, Ю. В., Стадниченко, А. П. (2009) Пресноводные моллюски в урбосистемах Крыма. Вестник Мордовского университета. Серия Биологические науки (1). pp. 11-13. ISSN 0236-2910

Варгович, Р. С. (2009) Колемболи (Collembola)печер основних карстових регіонів України (систематика, фауна, екологія). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Васильева, Л. А., Пампура, М. М., Янович, Л. М. (2009) Распространение и экология Unio crassus Philipsson, 1788 (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) в бассейне Днепра. VI Международная научно-практическая конференция молодых ученых «Понт Эвксинский - 2009», 21-24 сент. 2009 г. – Севастополь. pp. 23-24.

Василюк, Т. П. (2009) Біологічне очищення стічних вод різного походження. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук.

Вискушенко, А. П., Вискушенко, Д. А., Свеста, Т. В. (2009) Основи природознавства. Словник-довідник. [Teaching Resource]

Вичалковська, Н. В. (2009) Наземні молюски Brephulopsis cylindrica (Menke, 1828) у північному Причорномор'ї (поширення, морфологічна мінливість та аутекологія). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Гаврильченко, Н. Г., Кужель, А. П., Кулявик, О. Й., Чеснокова, І. Л. (2009) Ахатіна (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Achatinidae) як oб’єкт для утримання, спостереження, розведення i проведення дослідів. Матеріали V Міжнародної науово-практичної конференції "Образование ы наука без границ-2009", 16. pp. 38-40.

Гапонова, Л. П. (2009) Центрохелідні сонцевики (Centrohelea Cavalier-Smith, 1993) Київського та Чернігівського Полісся. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Гарлінська (Лейченко), А. М. (2009) Комплексний аналіз конхіологічних ознак видів родини Physidae (Mollusca, Pulmonata) України. Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 51. pp. 139-144. ISSN 0206-5657

Киричук, Г. Є., Стадниченко, А. П. (2009) Вплив трематодної інвазії на активність лужної фосфатази у різних органах і тканинах витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) за дії на неї йонів кадмію водного середовища. Науковий вісник Ужгородського університету (26). pp. 68-71.

Киричук, Г. Є., Стадниченко, А. П. (2009) Вплив трематодної інвазії на активність лужної фосфатази у різних органах і тканинах витушки (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Bulinidae) за дії на неї іонів важких металів водного середовища. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (49). pp. 151-156. ISSN 0206-5657

Корбут, Г. О., Вискушенко, А. П., Памірський, М. С., Свеста, Т. В., Міхеєва, Г. М. (2009) Геолого-екологічні екскурсії як перспективний напрямок туризму в Житомирській області. Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання. pp. 17-25.

Мацюра, О. В. (2009) Птахи Чорноморського-Середземноморського пролітного шляху (екологічні особливості, моніторинг, різноманіття). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук.

Межжерин, С. В., Гарбар, А. В., Жалай, Е. И., Коршунова, Е. Д., Морозов-Леонов, С. Ю., Ростовська, О. В., Соболенко, Л. Ю., Васильева, Л. А., Янович, Л. М. (2009) "Генетические ветра" Палеарктики: приложение концепции к территории Украины. Современные взгляды на эволюцию органического мира: межд. науч. конф., 18-20 нояб. 2009 г.. p. 43.

Межжерин, С. В., Морозов-Леонов, С. Ю., Некрасова, О. Д., Ростовська, О. В., Соболенко, Л. Ю. (2009) Генетическая структура гибридных поселений и морфометрия зеленых лягушек комплекса Rana esculenta L., 1758 западноукраинского региона. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (26). pp. 15-12. ISSN 2075-0846

Межжерин, С. В., Павленко, Л. И. (2009) Щиповки (Сypriniformes: Cobitidae: Cobitis) водоемов Украины: генетические границы видов и естественная гибридизация. Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія (25). pp. 146-154. ISSN 2075-0846

Миронюк, М. О. (2009) Особливості метаболічних адаптацій риб до нафтового забруднення водного середовища. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Пампура, М. М., Стадниченко, А. П., Уваєва, О. І., Павлюченко, О. В., Янович, Л. М., Тарасова, Ю. В., Богачова, А. М. (2009) ВПЛИВ ЗРОСТАННЯ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА ПАРАЗИТОФАУНУ ПРІСНОВОДНИХ | МОЛЮСКІВ. ХІV конференція Українського наукового товариства паразитологів. p. 105.

Пампура, М. М., Янович, Л. М., Васільєва, Л. А. (2009) ВИДОВЕ РІЗНОМАНІТТЯ ТА ЧАСТОТА ТРАПЛЯННЯ ПЕРЛІВНИЦЕВИХ (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE) ЖИТОМИРЩИНИ. Вісник Житомирського національного агроекологічного університету. pp. 164-169.

Пампура, М. М., Янович, Л. М., Васільєва, Л. А. (2009) ГЕРМАФРОДИТИЗМ СЕРЕД ПЕРЛІВНИЦЕВИХ (МОLLUSCA, BIVALVIA, UNIONIDAE) ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ. Молодь і поступ біології: збірник тез V Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів. p. 153.

Пампура, М. М., Янович, Л. М., Васільєва, Л. А. (2009) РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЭКОЛОГИЯ UNIO CRASSUS PHILIPSSON, 1788 (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE) В БАССЕЙНЕ ДНЕПРА. Матеріали VI Международной научно-практической конференции молодых ученых по проблемам водних экосистем "Pontus Euxinus 2009". pp. 23-24.

Рубцова, Н. Ю. (2009) Моногенеї роду Ligophorus (Dactylogyridae) (морфологія, таксономія, деякі аспекти взаємовідносин з хазяями). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Сергєєв, М. Є. (2009) Земляні блішки (Coleoptera, Chrysomelidae, Alticinae) південного сходу України (фауна та екологія). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Соболта, А. Г. (2009) Фасціольоз великої рогатої худоби (цитогенетичні дослідження за впливу фасціолоцидних препаратів). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата ветеринарних наук.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2009) Трофологічні показники витушки рогової (Mollusca: Gastropoda: Bulinidae) у нормі та за інвазії її трематодами. Вісник ЖНАЕУ (2). pp. 158-164.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К., Іваненко, Л. Д. (2009) Комплексна дія екологічних факторів на ритм серцевих скорочень у перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae). Вісник ЖНАЕУ (1). pp. 191-196.

Стадниченко, А. П., Уваєва, О. І. (2009) Удосконалення таксономії молюсків підродини Planorbinae та його екологічне значення. Вісник ЖНАЕУ (1). pp. 176-186.

Трускавецький, Є. С., Мельниченко, Р. К., Коршунова, О. Д. (2009) Загальна цитологія і гістологія. Словник-довідник. [Teaching Resource]

Турис, Е. В. (2009) Фауна та екологія жуків-м'якотілок (Coleoptera, Cantharidae) Українських Карпат. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Шевчук, С. Ю. (2009) Мікробіологія і вірусологія. Словник-довідник. [Teaching Resource]

Шурова, Н. М. (2009) Структурно-функціональна організація популяції мідій Mytilus galloprovincialis Чорного моря. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук.

Янович, Л. М., Коршунова, О. Д. (2009) Біогеографія. Словник-довідник. [Teaching Resource]

Янович, Л. М., Пампура, М. М., Васільєва, Л. А. (2009) Видове різноманіття та частота трапляння перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) Житомирщини. Вісник ЖНАЕУ (2 (25)). pp. 164-169.

Янович, Л. М., Васильева, Л. А. (2009) Морфология раковины и вводного сифона беззубок (Mollusca, Anodontinae) бассейна Днепра Украины. Zpravy vedecke ideje-2009: V mezinarod. ved.-pract. konf.. pp. 21-23.

This list was generated on Tue May 30 04:07:49 2023 EEST.