Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Zoology, Biological Monitoring and Nature Conservation" and Year is 2010

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Є | І | А | В | Г | К | М | Н | П | Р | С | Т | Ф | Ш | Я
Number of items: 82.

Є

Єлісєєва, Л. Л., Власенко, Р. П. (2010) Вплив ліній електропередач на структуру угруповувань дощових червів родини Lumbricidae з території Закарпатської області. Збірник наукових праць "біологічні дослідження-2010". p. 18.

Єрмошина, Т. В., Павлюченко, О. В. (2010) Біотопічний розподіл та морфологічна мінливість видів роду Unio фауни України. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Івана Гнатюка. Серія: біологічна (2 (43)). pp. 178-181. ISSN 2078-2357

Єрмошина, Т. В., Павлюченко, О. В. (2010) Різноманітність перлівницевих водойм України та їх зараженість Aspidogaster conchicola. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (54). pp. 216-221. ISSN 0206-5657

Єрмошина, Т. В., Павлюченко, О. В. (2010) Фауна перловицевых (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) в условиях радиационного загрязнения. Тезисы докладов международной научной конференции и Международной школы для молодых ученых «Проблемы экологии». p. 407.

Єрмошина, Т. В., Павлюченко, О. В. (2010) Різноманітність перлівницевих водойм України та їх зараженість Aspidogaster conchicola. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (54). pp. 216-221. ISSN 0206-5657

І

Іваненко, Л. Д. (2010) Забруднення довкілля та здоров’я людини. Інтернет-конференція «Новейшие научные достижения», 16. pp. 40-42.

Іваненко, Л. Д. (2010) Новітні технології – шлях до вирішення проблем здорового способу життя. Збірник науково-методичних праць "Професійно-компетентнісне становлення майбутніх педагогів початкової та дошкільної освіти у ВНЗ". pp. 194-196.

Іваненко, Л. Д., Чеснокова, І. Л. (2010) Активізація пізнавальної діяльності студентів при вкладанні курсу "Валеологія". Розвиок наукових досліджень 2009: Матеріали п'ятої міжнародної науково-практичної конференції, 9. pp. 83-84.

Іваненко, Л. Д., Чеснокова, І. Л. (2010) Формування пізнавальної активності учнів шляхом використання біологічних казок, легенд, притч при викладанні курсу „Основи здоров'я”. Педагогічна Житомирщина (1(55)). pp. 55-64.

Іванов, Д. В. (2010) Слуховий пузир собачих (Carnivora, Canidae): онтогенез, порівняльна морфологія та філогенетичне значення. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Іванченко, Ю. М., Власенко, Р. П. (2010) Аналіз морфологічних особливостей представників різних клонів Ароrrectodea rosea (Savigni, 1826) з національного ботанічного саду імені А.В. Фоміна. Матеріали науково-практичної студентської конференції "Біологічні дослідження 2010". p. 22.

Іззатуллаєв, З. І., Стадниченко, А. П. (2010) Распределение водных моллюсков Средней Азии по биотопам и водоемам различных типов. Наук. записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія біологічна (2 (43)). pp. 216-218. ISSN 2078-2357

А

Алпатова, О. М. (2010) Сезонные изменения численности и видового богатства раковинных амеб (Testacealobosea; Testaceafilosea) в р. Гуйва (бассейн Днепра). Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2010. p. 7.

Андрієнко, Н. О., Соколовська, І. О., Єрмошина, Т. В. (2010) Морфологічна мінливість деяких представників підродини Anodontinae. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2010". pp. 3-4.

В

Васільєва, Л. А. (2010) Випадки гермафродитизму у перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) Центрального Полісся. Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2010. pp. 11-12.

Васільєва, Л. А., Пампура, М. М., Коршунова, А. Н., Гарлінська (Лейченко), А. М., Тарасова, Ю. В. (2010) Изменение численности популяций фоновых видов пресноводной малакофауны Украины вследствие техно- и антропогенного влияния. Материалы ХІ Международной научно-практической екологической конференции. p. 99.

Волосюк, В. В., Стадниченко, А. П. (2010) Вміст іонів хлора у гемолімфі Lymnaea stagnalis (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) у нормі і за дії на нього трематод (Plathelmintes, Trematoda). Матеріали 6 міжнародної наукової конференції "Последните научни постижения-2010 ", 16. pp. 10-12.

Волосюк, В. В., Стадниченко, А. П. (2010) Вплив трематодної інвазії на вміст іонів калія у гемолімфі Lymnaea stagnalis (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae). Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2010". p. 11.

Волосюк, В. В., Стадниченко, А. П. (2010) Вплив трематодної інвазії на вміст іонів натрія у гемолімфі Lymnaea stagnalis у нормі і за інвазії його трематодами. Матеріали 6 міжнародної конференції "Vědecký pokrok na rozmeri tisicileti – 2010", 21. pp. 20-22.

Г

Гаврильченко, Н. Г., Стадниченко, А. П., Уваєва, О. І. (2010) Вплив трематодної інвазії на мірні і вагові показники калюжниці річкової (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia, Viviparidae). Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2010". p. 12.

Гарлінська (Лейченко), А. М. (2010) Аналіз конхіологічних особливостей молюсків родини Physidae. Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2010. pp. 31-32.

Гарлінська (Лейченко), А. М. (2010) Екологічні особливості молюсків родини Physidae (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata) України. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: біологія (2 (43)). pp. 316-319. ISSN 2078-2357

Гарлінська (Лейченко), А. М. (2010) Поширення молюсків родини Physidae по території України. VI Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів Молодь і поступ біології. pp. 127-128.

Грицюк, С. Б. (2010) Вивчення можливості застосування кіральних властивостей проліну як експрес-методу оцінки рівня забруднення річкових екосистем. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Гураль, Р. І. (2010) Прісноводні малакокомплекси басейну верхів'я Дністра: структура, вплив природних і антропогенних чинників. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Гхазалі, М. А. (2010) Одонтометрична мінливість нічниць, Myotis (Chiroptera, Vespertilionidae), фауни України: еволюційні, функціональні, екологічні аспекти. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

К

Канана, Ю. П. (2010) Онтогенез планарій Dugesia lugubris O. Schmidt, 1861 і Dendrocoelum lacteum Muller, 1774 (Turbellaria, Tricladida). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Кидисюк, І. В., Танська, В. В. (2010) Способи розвитку пізнавального інтересу учнів у процесі вивчення предметів біологічного циклу. Матеріали науково-практичної студентської конференції "Біологічні дослідження 2010". pp. 27-28.

Ковальчук, Л. П., Власенко, Р. П. (2010) Орнітонаселення парків міста Житомира. Збірник наукових праць "біологічні дослідження-2010". p. 31.

Кокодій, С. В. (2010) Природна гібридизація золотого карася Carassius carassius (L., 1758) зі сріблястим C. auratus (L., 1758) S. Lato в басейні Дніпра. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Копилова, Т. В. (2010) Воронові птахи північного Приазов'я (розміщення, чисельність, біологія, господарське значення). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Корбут, Г. О., Вискушенко, А. П., Павловський, В. А., Памірський, М. С., Калінко, Ю. Ю., Памірський, П. М. (2010) Туристично-рекреаційні можливості регіону. Третя Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція. pp. 165-169.

Корбут, Г. О., Вискушенко, А. П., Памірський, М. С. (2010) КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ „ЗЕЛЕНОГО ГАЮ" ПРИ ВИРОЩУВАННІ КАРТОПЛІ НА ЛЕСОВИХ ВІДСЛОНЕННЯХ СЛОВЕЧАНСЬКО - ОВРУЦЬКОГО КРЯЖУ. Конкурентноспроможність в умовах глобалізації:реалії, проблеми та перспективи: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції. pp. 212-214.

Коршунова, О. Д. (2010) Особливості географічної мінливості ставковика великого Lymnaea stagnalis s. lato в межах України: аналіз алозимів і конхіологічних ознак. Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2010. pp. 24-25.

Коц, С. М. (2010) Морфофункціональна характеристика травної системи птахів родини Чаплевих (Ardeidae). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Коцюба, І. Ю., Власенко, Р. П., Гарбар, О. В. (2010) Разнообразие хромосомних рас дождевых червей (Oligochaeta, Lumbricidae) на территории Украины. Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2010. pp. 25-26.

Коцюба, І. Ю., Гарбар, О. В., Межжерин, С. В. (2010) Кариотип Dendrodrilus rubidus f. tenuis (Eisen, 1874) фауны Украины. Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія (29). pp. 187-189.

М

Малюк, А. Ю. (2010) Формування внутрішньовидових та міжвидових відмінностей за лінійними розмірами та пропорціями тіла в постембріональному розвитку прудкої (Lacerta agilis Linnaeus, 1758) та зеленої (L. viridis Laurenti, 1768) ящірок. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Межжерин, С. В., Коцюба, І. Ю., Жалай, Е. И., Гарбар, О. В. (2010) ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ ПАРТЕНОГЕНЕТИЧЕСКОГО ДОЖДЕВОГО ЧЕРВЯ EISENIELLA TETRAEDRA (SAVIGNY, 1826) В ЕСТЕСТВЕННОЙ И УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ ОБИТАНИЯ. Науковий вісник Ужгородського університету (28). pp. 135-138.

Межжерин, С. В., Онищук, І. П., Гарбар, О. В., Жалай, Е. И. (2010) Криптические биотопы дождевого червя Octolasion lacteum (Oligochaeta, Lumbricidae), в Украине. Вестник зоологии, 44 (3). pp. 195-207. ISSN 0084-5604

Межжерін, С. В., Васільєва, Л. А., Жалай, О. І., Янович, Л. М. (2010) Геногеографическая структура европейского ареала перловицы обыкновенной Unio pictorum (Linnaeus, 1758)(Bivalvia, Unionidae) по данным аллозимного анализа. Вісник українського товариства генетиків і селекціонерів, 8 (2). pp. 243-249. ISSN 1810-7834

Мірутенко, В. В. (2010) Твердокрилі родин Malachiidae та Dasytidae (Insecta, Coleoptera) Українських Карпат і Закарпатської низовини. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Міщук, О. В. (2010) Стан металотіонеїнів та системи антиоксидантного захисту в тканинах Anodonta cygnea L., в умовах забруднення водного середовища. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Н

Носан, І. М., Павловська, Н. Р., Шевчук, С. Ю. (2010) Гетеротрофні джгутикові боліт центральної частини Українського Полісся. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2010". p. 44.

П

Павловська, Н. Р., Іваненко, Л. Д. (2010) Актуальність інноваційних підходів до вивчення проблем здорового способу життя у вищій школі. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2010". p. 46.

Павловська, Н. Р., Носан, І. М., Шевчук, С. Ю. (2010) Планктонні гетеротрофні джгутикові річки Тетерів. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження-2010". p. 46.

Павловський, В. А., Корбут, Г. О., Памірський, М. С. (2010) Геологічний туризм як перспективний ресурс Житомирської області. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції.. pp. 165-169.

Павлюченко, О. В., Єрмошина, Т. В. (2010) Різноманітність перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) водойм центрального Полісся. Материали за 6-а международна научна практична конференция, “Последните научни постижения-2010”, 16.

Павлюченко, О. В., Кужель, А. П. (2010) Гельмінт Aspidogaster conchicola (Plathelminthes Aspidogastrea) – паразит перлівницевих (Mollusca Bivalvia Unionidae) басейну річки Тетерів. Матеріали науково-практичної студентської конференції "Біологічні дослідження-2010". pp. 34-35.

Пампура, М. М., Янович, Л. М. (2010) Распространение и экология моллюсков родов Pseudanodonta и Anodonta (Mollusca: Bivalvia: Unionidae: Anodontinae) в бассейне Днепра в пределах Украины. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія біологічна (2(43)). pp. 387-390. ISSN 2078-2357

Пампура, М. М., Янович, Л. М. (2010) THE DISTRIBUTION AND ECOLOGY OF DREISSENA POLYMORPHA AND D. BUGENSIS (MOLLUSCA: BIVALVIA: DREISSENIDAE) IN WATER RESERVOIRS AND WATER CURRENTS OF UKRAINE WHEN DWELLING TOGETHER WITH UNIONIDS (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE). матеріали ІІІ міжнародного симпозіуму. pp. 26-27.

Пампура, М. М., Янович, Л. М. (2010) Новые находки дрейссены полиморфной и бугской (Mollusca, Bivalvia, Dreissenidae) в водоемах и водотоках Украины [New finds of Zebra mussels and Quagga massels (Mollusca, Bivalvia, Dreissenidae) in water bodies and streams of Ukraine]. Вестник зоологии. p. 300. ISSN 0084-5604

Пампура, М. М., Янович, Л. М. (2010) РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЭКОЛОГИЯ МОЛЛЮСКОВ РОДОВ PSEUDANODONTА И ANODONTА (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE: ANODONTINAE) В БАССЕЙНЕ ДНЕПРА УКРАИНЫ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. pp. 387-390. ISSN 2078-2357

Пампура, М. М., Янович, Л. М., Васільєва, Л. А., Межжерин, С. В. (2010) Массовый гермафродитизм перловицевых (Моllusca, Bivalvia, Unionidae) Центрального Полесья. Доповiдi Нацiональної академiї наук України. pp. 158-163.

Пампура, М. М., Янович, Л. М., Васільєва, Л. А., Янович, О. О. (2010) ПЕРЛОВИЦЕВЫЕ (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE) РЕК ГОРОДА ЖИТОМИРА (УКРАИНА. "Зоологические исследования в регионах России и на сопредельных териториях". pp. 33-35.

Р

Ружіленко, Н. С. (2010) Сучасний стан популяцій хижих ссавців середнього Придніпров'я. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

С

Сидоровский, С. А., Колесникова, М. Ю., Коваленко, М. В., Утевский, С. Ю. (2010) Видовое разнообразие зоопланктона во временных водоемах урочища горелая долина, Харьковская область, Украина. In: «V Біологія: від молекули до біосфери», Харків, 22 – 25 листопада 2010.

Скок, Т. Л. (2010) Мірні зміни гонодукта та гістології гонади прісноводних молюсків (Gastropoda: Pulmonata: Lymnaeidae, Bulinidae) в умовах різних природно-кліматичних зон України у весняний та ранньолітній періоди. Мірні зміни гонодукта та гістології гонади прісноводних молюсків (Gastropoda: Pulmonata: Lymnaeidae, Bulinidae) в умовах різних природно-кліматичних зон України у весняний та ранньолітній періоди. pp. 132-133.

Соболенко, Л. Ю. (2010) Амфібії та рептилії Західного Поділля: фауна, екологія і поширення видів. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Сон, М. О. (2010) Молюски-вселенці в прісних та солонуватих водах Північного Причорномор'я (сучасний стан, оцінка ризику та екологічний прогноз). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Сорочинська, О. А. (2010) Використання технологій мультимедіа у професійній підготовці майбутнього вчителя біології. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка Серія Педагогічні науки (90). pp. 275-278.

Сорочинська, О. А. (2010) Підготовка майбутнього вчителя біології з використанням технологій мультимедіа. Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали конференції. pp. 247-248.

Стадниченко, А. П. (2010) Мантія прісноводних молюсків (Gastropoda, Bivalvia) як ендостація трематод. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (53). pp. 143-148. ISSN 0206-5657

Стадниченко, А. П., Волосюк, В. В. (2010) Вплив трематодної інвазії на вміст іонів кальцію у гемолімфі Lymnaea stagnalis (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata) у нормі і за інвазії його трематодами. Materialy V Międzynarod. naukowi-praktyczn. konf. “Naukowa myśl informacyjnego wieku – 2010”, 12. pp. 13-15.

Стадниченко, А. П., Стельмащук, Н. М. (2010) Молюски родини Melanopsidae (Gastropoda, Pectinibranchia) України: гістологія і гістохімія сполучної тканини та залозистого епітелію гепатопанкреа. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (54). pp. 222-230. ISSN 0206-5657

Стадниченко, А. П., Гарлінська (Лейченко), А. М. (2010) Макроморфологічні і гістопатологічні зрушення у тканинах пухирчика (Mollusca: Gastropoda: Physidae) за дії на нього різних стадій життєвого цикла Cercaria dubia (Trematoda: Strigeidae). Вісник ЖНАЕУ (1 (26)). pp. 204-211.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К., Іваненко, Л. Д., Гарлінська (Лейченко), А. М., Скок, Т. Л., Мокрицька, А. М., Сіваєва, К. В., Стельмащук, Н. М., Тарасова, Ю. В. (2010) Пресноводная малакофауна Украины в условиях глобального потепления климата земли. Тезисы докладов "Проблемы экологии: чтения памяти проф. М. М. Кожова". p. 107.

Стадниченко, А. П., Стельмащук, Н. М. (2010) Молюски родини Melanopsidae (Gastropoda, Pectinibranchia) України: гістологія і гістохімія сполучної тканини та залозистого епітелію гепатопанкреаса. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (54). pp. 222-230. ISSN 0206-5657

Стельмащук, Н. М. (2010) Анатомія статевої системи Fagotia acicularis (Mollusca: Pectinibranchia: Melanopsidae). VI Міжнародна наукова конференція студентів та аспірантів Молодь і поступ біології. pp. 133-134.

Т

Танська, В. В., Кидисюк, І. В. (2010) Формування пізнавального інтересу в учнів як педагогічна проблема. Збірник матеріалів "Перспективні наукові досягнення - 2010". pp. 52-53.

Тарасова, Ю. В. (2010) Будова терток молюсків роду Theodoxus України. Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2010. p. 54.

Тарасова, Ю. В. (2010) Екологічні аспекти взаємовідношень у біологічній системі "Молюски роду Theodoxus-трематоди". Наукові записки Тернопільського аціонального педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія біологічна (2(43)). pp. 475-478. ISSN 2078-2357

Тарасова, Ю. В., Гарлінська (Лейченко), А. М., Скок, Т. Л., Стельмащук, Н. М. (2010) Изменения пресноводной малакофауны Украины под влиянием антропогенных факторов. Биология - Наука ХХІ века 14 Международная Пущинская школа-конференция молодых ученых, 2. pp. 82-83.

Токарський, В. А. (2010) Біологія і екологія європейського бабака Marmota bobak (Muller, 1776) та його сучасний стан. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук.

Ф

Фатерига, О. В. (2010) Фауна і біологія гніздування поодиноких складчастокрилих ос підродини Eumeninae (Hymenoptera: Vespidae) Криму. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Ш

Шевчук, Т. В., Пампура, М. М. (2010) Поширення та екологія молюсків роду Unio(Моllusca: Віvalvia: Unionidae) на території України. Матеріали науково-практичної студентської конференції "Біологічні дослідження 2010". pp. 63-64.

Я

Янович, Л. М., Васільєва, Л. А., Жалай, О. І. (2010) Аналіз деяких діагностичних ознак молюсків роду Unio (Bivalvia, Unionidae) України. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: біологічна (2 (43)). pp. 570-573. ISSN 2078-2357

Янович, Л. М., Васільєва, Л. А., Жалай, О. І. (2010) Морфологія черепашки та м’якого тіла беззубок (Mollusca: Bivalvia: Anodontinae) басейну Дніпра. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (53). pp. 120-126. ISSN 0206-5657

Янович, Л. М., Пкампура, М. М. (2010) Фауна, распространение, экология моллюсков родов Pseudanodontа и Anodontа (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) в бассейне Днепра Украины. Экология водных беспозвоночных. Сборник материалов Международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Филарета Дмитриевича Мордухай-Болтовского. pp. 367-370.

Янович, Л. М., Васильева, Л. А. (2010) Некоторые особенности морфологии двустворчатых моллюсков рода Unio фауны Украины. Actualne problemy nowoczesnych nauk-2010: VI мiedzynarod. naukow.-prakt. konf.. pp. 81-86.

Янович, Л. М., Пампура, М. М. (2010) ФАУНА, РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ЭКОЛОГИЯ МОЛЛЮСКОВ РОДОВ PSEUDANODONTА И ANODONTА (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE) В БАССЕЙНЕ ДНЕПРА УКРАИНЫР. Экология водных безпозвоночных : сборник материалов Международной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения Ф.Д. Мордухай-Болтовского. pp. 367-370.

Янович, Л. М., Пампура, М. М., Васильева, Л. А., Янович, О. О. (2010) Перловицевые (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) рек города Житомира (Украина). Зоологические исследования в регионах России и на сопредельных территориях: междунар. науч. конф. – Саранск. – 2010. pp. 33-35.

This list was generated on Wed May 31 02:12:01 2023 EEST.