Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Zoology, Biological Monitoring and Nature Conservation" and Year is 2012

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: S | Є | І | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | Ч | Ш | Я
Number of items: 108.

S

Sіdorovsкіy, S. А. (2012) First Record of Chirocephalus shadini (Branchiopoda, Anostraca) from the Kharkiv Region (Ukraine). Vestnik zoologii, 46 (1). p. 82.

Sіdorovsкіy, S. А. (2012) New record of the freshawater fairy shrimp Tanymastix stagnalis and Drepanosurus birostratus (Branhiopoda, Anosraca) from the Kharkiv region (Ukraine). Вестник зоологии, 46 (1). p. 81. ISSN 0084-5604

Є

Єрмошина, Т. В. (2012) Мінливість молюсків підродини Anоdontinae з басейну річки Тетерів. Materiály VIII mezinárodni vědecko-praktická konference «Dny vědy-2012» (74). pp. 78-86. ISSN 978-966-8736-05-6

Єрмошина, Т. В., Павлюченко, О. В. (2012) Паразити перлівницевих Центрального Полісся. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2 (51)). pp. 114-117. ISSN 2078-2357

І

Іваненко, Л. Д. (2012) Погляди видатних педагогів на валеологізацію навчально-виховного процесу. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 288-290.

Іваненко, Л. Д., Кулагіна, А. А. (2012) Підготовка майбутніх вчителів до інноваційної діяльності в галузі охорони здоров’я. Материали за VIII международна научна практична конференция «Ключови въпроси в съвременната наука – 2012», 14. pp. 26-27.

Ільков, Д. О., Олійник, А. Ю. (2012) Дніпровське зледеніння як причина утворення вікарних видів у різних групах тварин. Матеріали ІІІ науково-практичної всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів «Біологічні дослідження 2012». pp. 52-53.

А

Андрійчук, Т. В. (2012) Алозимна мінливість молюсків роду Viviparus Montfort, 1810 (Gastropoda Viviparidae) Середнього Придніпров’я. П'ятнадцята всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційний потенціал української науки - ХХI сторіччя". pp. 27-29.

Андрійчук, Т. В., Сіваєва, К. В. (2012) Видовий склад молюсків роду Viviparus (Gastropoda: Viviparidae) басейну річки Тетерів. Матеріали ІІІ науково-практичної всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів «Біологічні дослідження 2012». pp. 30-31.

Б

Буднік, О. В., Власенко, Р. П. (2012) Динаміка чисельності та порівняльна характеристика птахів парків Житомира. Матеріали ІІІ науково-практичної всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів «Біологічні дослідження 2012». pp. 39-41.

Буднік, О. В., Власенко, Р. П. (2012) Орнітонаселення парків м. Житомир. Кафедра зоології. Житомирський державний університет імені Івана Франка..

Буднік, О. В., Власенко, Р. П. (2012) Орнітонаселення парків смт. Черняхова. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

Бурдейна, С. Я. (2012) Кліщі - постійні ектопаразити горобцеподібних птахів, що мігрують через північно-західне Причорномор'я. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

В

Васильева, Л. А., Янович, Л. М. (2012) Особенности окраски мягкого тела моллюсков подсемейства Unionidae (Bivalvia, Unionidae). Збірка матеріалів III Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 25-річчю біологічного факультету "Сучасні проблеми біології, екології та хімії". pp. 112-113.

Верлатий, Д. Б. (2012) Прісноводні і прохідні риби Нижньодніпровського басейну: видовий склад, чисельність та зміни структури популяцій промислових видів. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Вискушенко, Д. А., Довгалюк, І. В. (2012) Утримання та розведення нового для України акваріумного черевоногого молюска Asolene spixi (Gastropoda, Pectinibranchia, Ampullariidae). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2 (51)). pp. 50-51. ISSN 2078-2357

Вольнова, Н. С., Шевчук, С. Ю. (2012) Вільноживучі гетеротрофні джгутикові водойм Романівського району Житомирської області. ЖДУ ім. І. Франка.

Вольнова, Н. С., Шевчук, С. Ю. (2012) Вільноживучі перифітонні гетеротрофні джгутикові штучних водойм Романівського району Житомирської області. ЖДУ ім. І. Франка.

Вольнова, Н. С., Шевчук, С. Ю. (2012) Сезонні зміни домінантної структури угруповань гетеротрофних джгутикових штучної водойми „Виспа“ Романівського району. Матеріали ІІІ науково-практичної всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів «Біологічні дослідження 2012». pp. 42-43.

Г

Гаврилець, Л. В., Сорочинська, О. А. (2012) Використання сюжетно-рольової гри в екологічному вихованні дошкільників. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць.. pp. 38-40.

Гаврилець, Л. В., Сорочинська, О. А. (2012) Роль сюжетно-рольової гри в екологічному вихованні дошкільників. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 38-40.

Гарлінська, А. М. (2012) Пухирчикові (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata: Physinae) України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Гарлінська (Лейченко), А. М. (2012) Будова тертки молюсків підродини Physinae (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2 (51)). pp. 57-62. ISSN 2078-2357

Гарлінська (Лейченко), А. М., Тарасова, Ю. В., Васільєва, Л. А., Стельмащук, Н. М., Скок, Т. Л., Пампура, М. М., Шимкович, О. Д., Андрійчук, Т. В. (2012) Історія музейної справи, розвиток, маркетинг та менеджмент сучасного природничого музею. "Сучасні аспекти природничої музеології" Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції (2). pp. 26-27. ISSN 978-966-02-6532-5

Гончарова, М. Т. (2012) Морфофізіологічні та цитогенетичні зміни у комарів-дзвінців Chironomus riparius Meigen за дії антропогенних чинників. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Горлов, П. І. (2012) Сірий журавель (Grus grus) в Україні: міграції, поширення, гніздова біологія, сезонні скупчення. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Гриневич, Я. Р., Стадниченко, А. П. (2012) Витривалість і чутливість калюжниці річкової (Mollusca, Pectinibranchia) за різних концентрацій іонів цинка водного середовища. Матеріали ІІІ науково-практичної конференції молодих вчених та студентів "Біологічні дослідження 2012". pp. 45-47.

Гриневич, Я. Р., Стадниченко, А. П. (2012) Чутливість калюжниці річкової (Mollusca, Pectinibranchia) за різних концентрацій іонів цинка водного середовища. Матеріали ІІІ науково-практичної всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів «Біологічні дослідження 2012». pp. 45-47.

Гуменюк, Ю. О., Сорочинська, О. А. (2012) Підготовка майбутніх учителів початкових класів до впровадження в навчальний процес здоров'язберігаючих технологій. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за раг.ред. В. Є. Литньова, Н. Є. Колесник. - Житомир. pp. 266-270.

Гуменюк, Ю. О., Сорочинська, О. А. (2012) Підготовка майбутніх учителів початкових класів до впровадження в навчальний процес здоров'язберігаючих технологій. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 266-270.

Д

Демідова, М. В., Мельниченко, Р. К., Федоренко, А. О. (2012) Поширення та біологія розмноження грака у Житомирі. Матеріали ІІІ науково-практичної всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів «Біологічні дослідження 2012». pp. 47-48.

Денисюк, Т. М., Янович, Л. М. (2012) Водяні кліщі роду Unionicola (Acari: Hydracarina: Unionicolidae) України: поширення, морфологія. ЖДУ ім. І. Франка. (Unpublished)

Дзюбенко, О. В. (2012) Вплив йонізувального випромінення на цитогенетичні та гематологічні характеристики ставковика звичайного (Lymnaea stagnalis L.). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Довгалюк, І. В., Вискушенко, Д. А. (2012) Новий для України акваріумний черевоногий молюск Asolene spixi: утримання та розведення. Матеріали ІІІ науково-практичної всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів «Біологічні дослідження 2012». pp. 48-50.

Дяченко, О. В., Сорочинська, О. А. (2012) Українські звичаї і традиції як засіб екологічного виховання дошкільників. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 99-101.

З

Змієвська, М. В., Стадниченко, А. П. (2012) Малакофауна річки Тня (басейн Прип’яті). Матеріали ІІІ науково-практичної конференції молодих вчених та студентів "Біологічні дослідження 2012". pp. 50-51.

К

Каленюк, І. С., Танська, В. В. (2012) Підготовка майбутніх учителів початкових класів до використання дидактичних ігор на уроках природознавства. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 290-292.

Калінко, Ю. Ю., Власенко, Р. П. (2012) Орнітонаселення лісового масиву околиць с. Кропивня та смт Нова Борова Володарсько-Волинського району. ЖДУ імені Івана Франка. (Unpublished)

Калінко, Ю. Ю., Власенко, Р. П. (2012) Орнітонаселення лісового масиву околиць с. Кропивня та смт. Нова Борова Володарсько-Волинського району. Матеріали ІІІ науково-практичної всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів «Біологічні дослідження 2012». pp. 53-55.

Кириленко, О. Ю., Межжерін, С. В. (2012) Морфологічні особливості масових представників роду Arion (Gastropoda: Basommatophora). ЖДУ імені Івана Франка. (Unpublished)

Кисельова, М. В., Сорочинська, О. А. (2012) Освітня технологія «довкілля» в сучасному ДНЗ. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 110-112.

Корбут, Г. О., Вискушенко, А. П., Памірський, М. С. (2012) ЕКОЛОГІЧНІ МОТИВИ В ТЕАТРАЛЬНО-МИСТЕЦЬКОМУ ЖИТТІ ЖИТОМИРЩИНИ - ВОЛИНІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ. Культурний простір Житомирщини - Волині ХІХ - ХХ ст.. pp. 147-150.

Корбут, Г. О., Вискушенко, А. П., Памірський, М. С., Павловський, В. А. (2012) Геологічне диво Житомирського Полісся. Мінерально-сировинні багатства України: шляхи оптимального використання. pp. 187-191.

Коробчук, О., Сорочинська, О. А. (2012) Шляхи удосконалення еколого-натуралістичної освіти студентів природничого факультету в процесі професійної підготовки. Біологічні дослідження – 2012: матеріали конференції. – Житомир. pp. 90-92.

Кузьменко, К. О., Трускавецький, Є. С. (2012) Динаміка росту конюшини під впливом мікроорганізмів препарату "Байкал ЕМ-1". UNSPECIFIED. (Unpublished)

Кучеренко, В. М. (2012) Птахи Західного Криму (населення, сезонність, охорона). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Л

Ляшевич, О. Ю., Вискушенко, А. П. (2012) Іхтіофауна Житомирського Полісся. Матеріали ІІІ науково-практичної всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів «Біологічні дослідження 2012». pp. 55-59.

Ляшевич, О. Ю., Шевчук, С. Ю. (2012) Фауна і екологія риб Житомирського Полісся. ЖДУ імені Івана Франка. (Unpublished)

М

Межжерин, С. В., Гарбар, А. В., Андрийчук, Т. В., Васильева, Л. А., Гарбар, Д. А., Жалай, Е. И., Шимкович, Е. Д., Янович, Л. М. (2012) Четвертичные оледенения и геногеографическая структура популяций пресноводных моллюсков в пределах Украины. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 178-181.

Межжерин, С. В., Жалай, Е. И., Костюк, В. С. (2012) ОСОБЕННОСТИ АЛЛОЗИМНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ В ПОПУЛЯЦИЯХ ДЛИННОПАЛЫХ РАКОВ (PONTASTACUS BOTT, 1950) В ПРЕДЕЛАХ УКРАИНЫ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (31). pp. 140-144. ISSN 2075-0846

Межжерин, С. В., Костюк, В. С., Жалай, Е. И. (2012) ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПОПУЛЯЦИЙ И МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ПОПУЛЯЦИЙ РЕЧНЫХ РАКОВ ASTACUS FABRICIUS, 1775 ЮГО-ВОСТОКА УКРАИНЫ. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (33). pp. 133-136. ISSN 2075-0846

Мельниченко, Р. К. (2012) Наукова школа як засіб організації науково-дослідницької роботи студентів вищих навчальних закладів. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2 (51)). pp. 330-338. ISSN 2078-2357

Милобог, Ю. В. (2012) Соколоподібні (Falconiformes) степової зони України: видовий склад, територіальний розподіл, динаміка чисельності та охорона. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Муж, Ю. В., Мельниченко, Р. К. (2012) Практичний компонент як важлива складова шкільного курсу біології 11-го класу в умовах профільної організації навчання. ЖДУ імені Івана Франка. (Unpublished)

Н

Небогаткін, І. В. (2012) Урбозоологічні аспекти поширення іксодових кліщів (Ixodidae, Parasitiformes) на прикладі Київського мегаполісу. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Ничипоренко, Т. О., Власенко, Р. П. (2012) Особливості поширення та екології Бобра річкового (Castor fiber) Володарськ - Волинського району. ЖДУ ім. І. Франка.

Ничипоренко, Т. О., Власенко, Р. П. (2012) Особливості поширення та екології бобра річкового (Castor fiber) Володарськ-Волинського району. Матеріали ІІІ науково-практичної всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів «Біологічні дослідження 2012». pp. 61-62.

О

Олійник, А. Ю., Стадниченко, А. П. (2012) Конхіометричні і цитогенетичні дослідження ставковика озерного (Mollusca: Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae) України. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

Отрощенко, А. С., Танська, В. В. (2012) Реалізація краєзнавчого принципу на уроках природознавства. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 362-364.

П

Павлюченко, О. В., Шевчук, В. О. (2012) Використання тестових завдань при викладанні біології та хімії. Материалы VIII международной научно-практической конференции «Найновите научни постижения – 2012», 17. pp. 48-49.

Павлюченко, О. В., Шевчук, О. Ф. (2012) Використання структурованих конспектів при викладанні дисциплін біологічного циклу. VIII Международна научна практична конференция «Бъдещите изследвания – 2012», 19. pp. 53-54.

Пазич, В. М. (2012) Еколого-господарське обгрунтування використання ейхорнії прекрасної (Eichhornia crassipes (Mart.) solms) в умовах Полісся України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарськихнаук.

Палій, В. А., Трускавецький, Є. С. (2012) Вплив мікробного препарату "Байкал ЕМ-1" на ріст розсади помідорів. ЖДУ імені Івана Франка. (Unpublished)

Пампура, М. М., Гарлінська (Лейченко), А. М., Тарасова, Ю. В., Стельмащук, Н. М., Скок, Т. Л., Шимкович, О. Д., Андрійчук, Т. В. (2012) Зоологічний музей Житомирського державного університету ім. Івана Франка. Сучасні аспекти природничої музеології: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. pp. 26-27.

Пампура, М. М., Янович, Л. М. (2012) НОВАЯ НАХОДКА SINANODONTA WOODIANA (BIVALVIA, UNIONIDAE) В БАССЕЙНЕ ДУНАЯ УКРАИНЫ (МОРФОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. pp. 145-149. ISSN 2075-0846

Пампура, М. М., Янович, Л. М. (2012) ЗАРАЖЕНІСТЬ ПЕРЛІВНИЦЕВИХ (BIVALVIA: UNIONIDAE) УКРАЇНИ ТРЕМАТОДОЮ RHIPIDOCOTYLE ILLENSE ZIEGLER, 1883. Вісник Львівського університету. Серія біологічна. pp. 201-208. ISSN 0206-5657

Пампура, М. М., Янович, Л. М. (2012) РАСПРОСТРАНЕНИЕ SINANODONTA WOODIANA В ВОДОЁМАХ И ВОДОТОКАХ ЗАКАРПАТЬЯ УКРАИНЫ. Актуальные проблеми гидробиологии и итхтиологии. Сборник трудов І Международной интернет- конференции. p. 90.

Пампура, М. М., Янович, Л. М. (2012) СУЧАСНЕ ПОШИРЕННЯ ТА ПОПУЛЯЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЛІВНИЦІ ЗВИЧАЙНОЇ UNIO PICTORUM LINNAEUS, 1758 (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE) В ОСНОВНИХ РІЧКОВИХ БАСЕЙНАХ УКРАЇНИ. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. pp. 319-323. ISSN 2078-2357

Пампура, М. М., Янович, Л. М., Шевчук, Т. В. (2012) МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПОШИРЕННЯ КЛІЩІВ РОДУ UNIONICOLA (ACARI: HYDRACARINA: UNIONICOLIDAE) – ПАРАЗИТІВ ПЕРЛІВНИЦЕВИХ (MOLLUSCA: BIVALVIA: UNIONIDAE) У РІЧКОВИХ БАСЕЙНАХ УКРАЇНИ. Вісник Запорізького Національного університету : збірник наукових праць.Біологічні науки. pp. 47-56.

Пацюк, М. К. (2012) Голі амеби Житомирського та Волинського Полісся (фауна, таксономія, екологія). Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук.

Р

Рассоха, Т. Ю., Танська, В. В. (2012) Технологія використання інтерактивних методів на уроках природознавства. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 389-391.

Романюк, Д. В., Павлюченко, О. В. (2012) Перлівницеві (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) басейну р. Тетерів та їх паразити (Aspidogastrea, Acarina). ЖДУ ім. І.Франка.

Ромашевська, А. О., Мельниченко, Р. К. (2012) Науково-методичні засади формування в учнів основної школи понять про клітинну будову живого. ЖДУ ім. І. Франка. (Unpublished)

С

Сапанович, Т. Г., Стадниченко, А. П. (2012) Значення наукової спадщини О. П. Маркевича для навчальної та виховної роботи в ЗОШ. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

Сидоровский, С. А. (2012) Фауна ракообразных урочища "Горелая долина". Other. LAP Lambert Academic Publishing, Германия.

Силаєва, А. А. (2012) Зообентос водних об'єктів, що зазнають впливу теплових та атомних електростанцій. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Скок, Т. Л. (2012) Сезонні особливості овогенезу ставковика озерного (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata) в умовах українського Полісся. Вісник Львівського національного університету імені Івана Франка (59). pp. 173-179. ISSN 0206-5657

Скок, Т. Л. (2012) Тривалість життя та швидкість статевого дозрівання Lymnaea stagnalis (Mollusca: Gastropoda: Pulmonata) у текучих водоймах різних ландшафтно-кліматичних зон України. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2 (51)). pp. 241-245. ISSN 2078-2357

Снегин, Э. А. (2012) Пространственные и временные аспекты эколого-генетической структуры популяций беспозвоночных животных (на примере наземных моллюсков и насекомых юга Среднерусской возвышенности. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора биологических наук.

Сорочинська, О. А. (2012) Готовність майбутнього вчителя біології до впровадження інформаційних технологій у позакласну еколого-натуралістичну роботу з учнями основної школи. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб.наук.пр (30). pp. 462-467.

Сорочинська, О. А. (2012) Організація позакласної еколого-натуралістичної роботи учнів основної школи. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 189-193. ISSN 2076-6173

Сорочинська, О. А. (2012) Тенденції розвитку позакласної еколого-натуралістичної роботи в країнах Західної Європи. Материали за 8-а международна научна практична конференция, «Образованието и науката на XXI век», Педагогически науки, 25. pp. 3-5.

Сорочинська, О. А. (2012) Тенденції розвитку позакласної еколого-натуралістичної роботи в країнах Західної Європи. Тенденції розвитку позакласної еколого-натуралістичної роботи в країнах Західної Європи, 25. pp. 3-5. ISSN 978-966-8736-05-6

Сорочинська, О. А. (2012) Формування екологічної свідомості майбутніх учителів біології: сучасні підходи до визначення поняття, змісту, структури. Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія – Зб.статей, 1 (36). pp. 195-204. ISSN УДК 378:37.033+502

Сорочинська, О. А. (2012) Формування креативності студентів-біологів засобами екологічних ігор. Нові технології навчання: Наук.-метод, зб / Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Академія міжнародного співробітництва з креативної педагогіки (71). pp. 232-237.

Стадниченко, А. П. (2012) Вплив Bilharziella polonica (Plathelminthes, Trematoda) та іонів заліза водного середовища на деякі морфофізіологічні показники Lymnaea stagnalis (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata, Lymnaeidae). Вісник Львівського університету. Серія біологічна (58). pp. 158-164. ISSN 0206-5657

Стадниченко, А. П. (2012) Некоторые клеточные и тканевые защитные реакции пресноводных моллюсков, инвазированных трематодами. VIII Mezinárodni vědecko-praktická konference «Věda a technologie: krok do budoucnosti – 2012», 30. pp. 15-18.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2012) Використання перлівниці важкої (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) для моніторингу забруднення водних об’єктів нітрофосом. Materiály VIII mezinárodni vêdecko-praktická konference «Vznik moderni vĕdecké-2012», 7 (15). pp. 22-23. ISSN 978-966-8736-05-6

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2012) Про шкірне дихання ставковиків і витушок (Mollusca, Gastropoda, Pulmonata). П'ятнадцята всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційний потенціал української науки - ХХІ сторіччя". pp. 43-45.

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2012) Роль молюсків родини Unionidae (Bivalvia, Actinodontida) в поширенні буцефалідної інвазії (Plathelminthes, Trematoda,Bucephalidae) в Україні. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2 (51)). pp. 263-266. ISSN 2078-2357

Стадниченко, А. П., Тарасова, Ю. В. (2012) Theodoxus jordani (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia, Neritidae) із постійних водойм Ізраїля. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки, 19 (244). pp. 64-70. ISSN 1729-360Х

Стельмащук, Н. М., Стадниченко, А. П., Іззатуллаєв, З. І. (2012) Fagotia acicularis (Mollusca, Gastropoda, Pectinibranchia, Melanopsidae) України: дещо про розмноження і розвиток. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2(51)). pp. 267-271.

Стельмащук, Н. М., Скок, Т. Л. (2012) Оцінка якості води пониззя Дніпра та його притоки Інгульця. П'ятнадцята всеукраїнська науково-практична конференція "Інноваційний потенціал української науки - ХХI сторіччя". pp. 45-47.

Т

Танська, В. В. (2012) Особистісно орієнтоване навчання природознавства майбутніх вихователів днз як педагогічна проблема. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 193-195.

Таран, О. В., Янович, Л. М. (2012) Молюски виду Unio crassus України: поширення, морфологія. ЖДУ імені Івана Франка. (Unpublished)

Тарасенко, М. О. (2012) Сорокопудові (Laniidae) Поділля: сучасний стан, особливості біології та охорона. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Тарасова, Ю. В. (2012) Морфологічні та екологічні особливості молюсків роду Theodoxus (Gastropoda: Pectinibranchia: Neritidae) України. Науковий вісник Луганського національного аграрного університету : Біологічні науки (46). pp. 28-32. ISSN 2221-5050

Тарасова, Ю. В. (2012) Поширення та екологічна характеристика молюсків роду Theodoxus (Gastropoda, Pectinibranhia, Neritidae) України. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2 (51)). pp. 276-279. ISSN 2078-2357

Трускавецький, Є. С., Кузьменко, К. О. (2012) Активність азотфіксації конюшиною (Frifolium pratense) при дії мікробного препарату «Байкал ЕМ-1». Materiały VIII międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Dynamika naukowych badań 2012», 8 (19). pp. 15-17. ISSN 978-966-8736-05-6

Ч

Чернявська, М. І., Янович, Л. М. (2012) Беззубки України: поширення, морфологія. Кафедра зоології. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Чирук, О. М., Мельниченко, Р. К. (2012) Практичний компонент як важлива складова шкільного курсу біології 10 класу в умовах профільної організації навчання. ЖДУ імені Івана Франка. (Unpublished)

Чистякова, К. О., Танська, В. В. (2012) Технологія використання ігрових прийомів і цікавого матеріалу на уроках природознавства в початковій школі. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 425-427.

Ш

Шевердюкова, Г. В. (2012) Розвиток черепа в пренатальному періоді онтогенезe вужа звичайного, Natrix natrix (Ophidia, Colubridae). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Шевчук, Т. В., Денисюк, Т. М., Янович, Л. М. (2012) Водяні кліщі роду Unionicola (Aсаrі: Hуdrасаrina: Unionicolidae) України: поширення, морфологія. Біологічні дослідження. pp. 72-73.

Шимкович, О. Д. (2012) Аловидна структура й інтрогресивна гібридизація у ставковика великого Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) S.Lato (Gastropoda, Pulmonata) в межах України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Я

Янович, Л. М., Пампура, М. М. (2012) Зараженість перлівницевих (Bivalvia: Unionidae) України трематодою Rhipidocotyle Illense Ziegler, 1883. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (59). pp. 201-208. ISSN 0206-5657

Янович, Л. М., Шевчук, Т. В. (2012) Особливості морфології та біології водяного кліща Unionicola ypsilophora (Acari: Hydracarina) – паразита перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) України. ВІСНИК Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, 15 (1008). pp. 165-170. ISSN 0453-8048

Янович, Л. М., Шевчук, Т. В. (2012) Водяний кліщ Unionicola Ypsilophora Bonz, 1783 (Acari: Hydracarina: Unionicola) – паразит перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) України. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2 (51)). pp. 323-327. ISSN 2078-2357

This list was generated on Wed Apr 24 16:32:48 2024 EEST.