Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Zoology, Biological Monitoring and Nature Conservation" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: S | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Ф | Ч | Я
Number of items: 59.

S

Seіfer, Dmitry, Abdrashіtov, Yagafar, Baкhonіna, Elena, Ovsyannікova, Inna (2013) Ecological Monitoring Perspectives from Biotesting of Surface Waters: A Study of Pavlovsk Reservoir (Bashkortostan, Russia). Formerly part of Journal of Environmental Science and Engineering, (2). pp. 621-628. ISSN 1934-8932

Stanevіčіūtė, G., Stunžėnas, V., Petкevіčіūtė, R., Янович, Л. М., Пампура, М. М., Гарбар, О. В. (2013) Stadies of European freshwater species of Bucephalidae (Digenea) based on DNA sequences. In: XV Конференція Українського наукового товариства паразитологів, 15-18 жовтня, Чернівці.

А

Алпатова, О. М., Шевчук, С. Ю. (2013) CУЧАСНИЙ СТАН СИСТЕМИ НАЙПРОСТІШИХ ТА ПОЛОЖЕННЯ В НІЙ ЧЕРЕПАШКОВИХ АМЕБ І ГЕТЕРОТРОФНИХ ДЖГУТИКОВИХ. "Біологія: від молекули до біосфери". Матеріали VIII Міжнародної конференції молодих учених (3-6 грудня 2013 р.). pp. 227-228. ISSN 978-617-578-076-3

Б

Барабаш, А. С., Сорочинська, О. А. (2013) Періоди становлення еколого-натуралістичної роботи в Україні. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали ІV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. – Житомир: ,. pp. 220-222. ISSN УДК: 378:37.033+502

Білушенко, А. А. (2013) Рукокрилі (Chiroptera) центрального лісостепу України (фауна, екологія, охорона). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

В

Васільєва, Л. А., Пампура, М. М., Шевчук, Т. В., Янович, Л. М. (2013) Поширення та деякі популяційні характеристики молюсків родини перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) у басейні Прип’яті України. In: IX mezinárodní vědecko-practická conference “Zprávy vědecké ideje – 2013”, 27 října - 05 listopadu 2013 roku, Praha.

Власенко, Р. П., Крон, А. А., Рошко, В. Г., Онищук, І. П. (2013) Базові реакції угруповань лумбріцид (Oligochaeta, Lumbricidae) на хронічний електромагнітний стрес. Природа Західного Полісся та прилеглих території. pp. 118-124.

Г

Годованець, Б. Й. (2013) Птахи Українських Карпат: сучасний стан, історичні зміни та проблеми охорони. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Голяченко, Я. Г., Сорочинська, О. А. (2013) Метод моделювання в ознайомленні дітей старшого дошкільного віку з природою. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали ІV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. – Житомир. pp. 222-223. ISSN УДК: 373.2.015.31:504

Гріневич, Я. Р., Гарлінська (Лейченко), А. М. (2013) Вплив іонів цинку водного середовища на основні токсикологічні показники Viviparus viviparus (Mollusca, Pectinibranchia, Viviparidae). ЖДУ ім. Івана Франка.

Д

Дегтяренко, О. В. (2013) Особливості формування угруповань молюсків річок північно-західного Приазов'я. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Довгаль, И. В. (2013) Фауна Украины Т.36. Инфузории. Вып.1. Суктории (Ciliophora, Suctorea). Other. Видавнитво "Наукова думка" НАН України, Київ.

Донецькова, В. М., Стадниченко, А. П. (2013) Особливості циркадного ритму дихання витушки рогової. [Experiment] (Unpublished)

Доскаліца, Ю. А., Шевчук, С. Ю. (2013) Бентосні гетеротрофні джгутикові малих річок Житомирського Полісся. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

З

Зимароєва, А. А. (2013) Еколого-етологічні адаптації воронових птахів (Corvidae) в урбанізованих ландшафтах Житомирської області. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

К

Капрусь, І. Я. (2013) Хорологія різноманіття колембол (філогенетичний, типологічний і фауністичний аспекти). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук.

Колесник, Р. В., Стадниченко, А. П. (2013) Особливості добового ритму дихання ставковика великого. ЖДУ ім. І. Франка.

Колесник, Р. В., Тарасова, Ю. В. (2013) Вплив антропогенного забруднення притоків р. Гуйва на стан їх малакоценозів. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

Кондратенко, О. О., Стадниченко, А. П. (2013) Вплив голодування на вміст гемоглобіну в гемолімфі витушки рогової. ЖДУ ім. І. Франка.

Корбут, Г. О., Вискушенко, А. П., Памірський, М. С. (2013) ГЕОЛОГІЧНИЙ ТУІРИЗМ В МЕЖАХ КОРОСТЕНСЬКОГО ІНТРУЗИВНОГО КОМПЛЕКСУ. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні і Польщі. pp. 63-64.

Косаківська (Муж), Ю. В., Мельниченко, Р. К. (2013) Методичні засади організації і проведення практичної складової навчального курсу біології природничого профілю навчання. ЖДУ ім. І. Франка.

Костюк, В. С., Гарбар, О. В., Межжерін, С. В. (2013) KARYOTYPES AND MORPHOLOGICAL VARIABILITY OF CRAYFISH PONTASTACUS LEPTODACTYLUS AND P. ANGULOSUS (MALACOSTRACA, DECAPODA). Вестник зоологии, 3 (47). pp. 205-210. ISSN 0084-5604

Костюк, В. С. (2013) Генетична і морфологічна мінливість, видовий склад прісноводних раків Astacidae Latreille, 1802-1803 фауни України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Крон, А. А., Рошко, В. Г., Власенко, Р. П., Онищук, І. П. (2013) БАЗОВІ РЕАКЦІЇ УГРУПОВАНЬ ЛУМБРІЦИД (OLIGOCHAETA, LUMBRICIDAE) НА ХРОНІЧНИЙ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ СТРЕС. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: збірник наукових праць (10). pp. 118-124. ISSN 2227-3220

Кудлай, Е. С., Янович, Л. М. (2013) Larval Stages of Phyllodistomum sp. (Digenea, Gorgoderidae) from the Duck Mussels Anodonta anatina in Ukraine. Вестник зоологии, 47 (6). pp. 483-488. ISSN 0084-5604

Кутіщев, П. С. (2013) Промислові коропові (Cyprinidae Rafinesku, 1810) Дніпровського лиману: сучасний стан, живлення і трофічні взаємовідносини. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Л

Лавренюк, О. В., Шевчук, С. Ю. (2013) Гетеротрофні джгутикові річки Прип'ять. [Experiment] (Unpublished)

Люх, І. В., Шевчук, С. Ю. (2013) Таксономічна та трофічна структура угрупувань гетеротрофних джгутикових водойм Житомира. [Experiment] (Unpublished)

М

Мартинов, О. В. (2013) Одноденки (Insecta, Ephemeroptera) східної України (фауна, систематика, морфологічні та екологічні особливості). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Межжерин, С. В., Янович, Л. М., Жалай, Е. И., Васильева, Л. А., Пампура, М. М. (2013) Репродуктивная изоляция двух викарных форм перловицы овальной Unio crassus Philipsson, 1788 (Bivalvia: Unionidae) с низким уровнем генетической дифференциации. Доповіді національної академії наук України (2). pp. 138-142. ISSN 1025-6415

Межжерін, С. В., Лашкова, О. І. (2013) Ссавці України. Manual. Видавництво "Наукова думка", Київ.

Мельник, Т. С., Гарлінська (Лейченко), А. М. (2013) Морфологічна мінливість, анатомічні та екологічні особливості річкових раків виду Astacus leptodactylus з басейну річки Тетерів. ЖДУ ім. Івана Франка.

Мельниченко, Р. К., Танська, В. В. (2013) Екологічна компетентність вчителя як передумова здійснення неперервної екологічної освіти і виховання. Наукові записки (4). pp. 271-275. ISSN 978-966-7406-67-7

Мошковська, М. Е., Павлюченко, О. В. (2013) Малакофауна р. Случ (фауна, порівняльний аналіз малакоценозів). [Experiment] (Unpublished)

Муравська, Н. В., Васільєва, Л. А. (2013) Молюски родини Unionidae басейну Прип’яті України (особливості поширення, екології, статева структура поселень). ЖДУ ім. І. Франка. (Unpublished)

Муравська, Н. В., Стадниченко, А. П. (2013) Двостулкові молюски родини перлівницеві (Unionidae) Українського Полісся: поширення, популяційна структура. Other. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

Мшанецька, С. В., Васільєва, Л. А. (2013) СИНАНТРОПНІ ПАВУКИ БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДИНКІВ ЖИТОМИРА (ВИДОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ, ПОПУЛЯЦІЙНА СТРУКТУРА). [Experiment] (Unpublished)

Н

Нужна, Г. Д. (2013) Їздці-аномалоніни (Hymenoptera, Ichneumonidae, Anomaloninae) фауни України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

О

Ольшевська, І. А., Стадниченко, А. П. (2013) Будова радулярного апарату Theodoxus fluviatilis (Gastropoda, Neritidae) річки Случ. [Experiment] (Unpublished)

Охрамович, О. В., Мельниченко, Р. К. (2013) Інструктивно-методичні матеріали до лабораторного практикуму з курсу "Загальна цитологія і гістологія" з використанням мультимедійних технологій". [Experiment] (Unpublished)

П

Пампура, М. М., Янович, Л. М. (2013) СУЧАСНА ЩІЛЬНІСТЬ ПОСЕЛЕНЬ АБОРИГЕННИХ ВИДІВ МОЛЮСКІВ РОДИНИ UNIONIDAE (BIVALVIA) ФАУНИ УКРАЇНИ. Біологічні дослідження. pp. 132-134.

Пампура, М. М., Янович, Л. М., Васільєва, Л. А., Мельниченко, Р. К. (2013) Особенности распространения моллюсков семейства перловицевых (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) в бассейне Днепра (Украина). "Aplikovane vedecke novinky - 2013". pp. 8-9.

Пампура, М. М. (2013) Сучасне поширення і структура поселень перлівницевих Unionidae Rafinesque, 1820 (Bivalvia) фауни України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Приходько, А. Ю., Стадниченко, А. П. (2013) Структура популяцій і екологія вовків (Canis lupus l., 1758) у Поліському природному заповіднику. [Experiment] (Unpublished)

Р

Русін, М. Ю. (2013) Рідкісні та зникаючі види гризунів степової зони східної України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Рябцева, Ю. С. (2013) Черевоногі молюски родини Viviparidae Gray, 1847 Європи. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

С

Сорочинська, О. А. (2013) Формування екологічної культури дошкільників засобами авторської казки. Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania sąnauką i technikami - 2013» (07 - 15 listopada 2013 roku), 16. pp. 29-31.

Сорочинська, О. А. (2013) Формування професійно-значущих якостей майбутнього вчителя біології. Наукові запискиСерія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 1 (4). pp. 323-327.

Соснова, О. В., Акімов, І. А. (2013) Птахи центральної частини Житомирської області(поширення, екологія). [Experiment] (Unpublished)

Стадниченко, А. П., Гирин, В. К. (2013) Вплив нітрофоса водного середовища на поглинання кисню молюском Unio pictorum (Bivalvia, Unionidae). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 1 (54). pp. 49-53. ISSN 2078-2357

Стадниченко, А. П., Тарасова, Ю. В. (2013) Ендемічні види молюсків (Gastropoda, Pectinibranchia) Cірійської зоогеграфічної провінції у витоках Йордану. Materiály IX mezinárodni vêdecko-praktická konference «Aktualni vymozenosti vĕdy - 2013» (16). pp. 38-40. ISSN 978-966-8736-05-6

Супрун, Т. С., Васільєва, Л. А. (2013) ПЕРЛІВНИЦЕВІ (MOLLUSCA, BIVALVIA, UNIONIDAE) Р. СЛУЧ: РОЗМІРНО-ВІКОВА, СТАТЕВА СТРУКТУРИ ПОСЕЛЕНЬ. [Experiment] (Unpublished)

Супрунчук, М. С., Акімов, І. А. (2013) Черевоногий молюск - Theodoxus fluviatilis (Gastropoda, Neritidae) як окраса шкільного акваріума, умови утримання. [Experiment] (Unpublished)

Сухомлін, К. Б. (2013) Мошки підродини Simulinae мішаних лісів Європи (фауна, морфологія, філогенія, систематика, екологічні особливості). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук. pp. 1-40.

Ф

Фещук, Р. В., Васільєва, Л. А. (2013) РОЗМІРНО-ВІКОВА СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНЬ UNIONIDAE (MOLLUSCA, BIVALVIA) ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ. [Experiment] (Unpublished)

Ч

Черничко, К. Й. (2013) Кліщі пір'яного покриву куликів Азово-Чорноморського узбережжя України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Я

Янович, Л. М., Васільєва, Л. А., Пампура, М. М. (2013) Статева структура популяцій перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae)фауни України. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (1). pp. 50-54.

Янович, Л. М., Пампура, М. М., Гарбар, Д. А. (2013) Зараженість перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) Центрального Полісся трематодами. In: XV Конференція Українського наукового товариства паразитологів, 15-18 жовтня, Чернівці.

Янович, Л. М., Шевчук, Т. В. (2013) Зараженность перловицевых моллюсков (Mollusca: Unionidae) водяными клещами рода Unionicola (Acari: Hydrachnidia: Unionicolidae) на территории Украины. Материалы V всероссийского симпозиума по амфибиотическим и водным насекомым. pp. 250-254.

This list was generated on Wed Mar 29 18:28:04 2023 EEST.