Items where Division is "Faculty of Natural Sciences > Department of Zoology, Biological Monitoring and Nature Conservation" and Year is 2013

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: S | А | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Ф | Ч | Я
Number of items: 59.

S

Seіfer, Dmitry and Abdrashіtov, Yagafar and Baкhonіna, Elena and Ovsyannікova, Inna (2013) Ecological Monitoring Perspectives from Biotesting of Surface Waters: A Study of Pavlovsk Reservoir (Bashkortostan, Russia). Formerly part of Journal of Environmental Science and Engineering, (2). pp. 621-628. ISSN 1934-8932

Stanevіčіūtė, G. and Stunžėnas, V. and Petкevіčіūtė, R. and Янович, Л. М. and Пампура, М. М. and Гарбар, О. В. (2013) Stadies of European freshwater species of Bucephalidae (Digenea) based on DNA sequences. In: XV Конференція Українського наукового товариства паразитологів, 15-18 жовтня, Чернівці.

А

Алпатова, О. М. and Шевчук, С. Ю. (2013) CУЧАСНИЙ СТАН СИСТЕМИ НАЙПРОСТІШИХ ТА ПОЛОЖЕННЯ В НІЙ ЧЕРЕПАШКОВИХ АМЕБ І ГЕТЕРОТРОФНИХ ДЖГУТИКОВИХ. "Біологія: від молекули до біосфери". Матеріали VIII Міжнародної конференції молодих учених (3-6 грудня 2013 р.). pp. 227-228. ISSN 978-617-578-076-3

Б

Барабаш, А. С. and Сорочинська, О. А. (2013) Періоди становлення еколого-натуралістичної роботи в Україні. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали ІV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. – Житомир: ,. pp. 220-222. ISSN УДК: 378:37.033+502

Білушенко, А. А. (2013) Рукокрилі (Chiroptera) центрального лісостепу України (фауна, екологія, охорона). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

В

Васільєва, Л. А. and Пампура, М. М. and Шевчук, Т. В. and Янович, Л. М. (2013) Поширення та деякі популяційні характеристики молюсків родини перлівницевих (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) у басейні Прип’яті України. In: IX mezinárodní vědecko-practická conference “Zprávy vědecké ideje – 2013”, 27 října - 05 listopadu 2013 roku, Praha.

Власенко, Р. П. and Крон, А. А. and Рошко, В. Г. and Онищук, І. П. (2013) Базові реакції угруповань лумбріцид (Oligochaeta, Lumbricidae) на хронічний електромагнітний стрес. Природа Західного Полісся та прилеглих території. pp. 118-124.

Г

Годованець, Б. Й. (2013) Птахи Українських Карпат: сучасний стан, історичні зміни та проблеми охорони. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Голяченко, Я. Г. and Сорочинська, О. А. (2013) Метод моделювання в ознайомленні дітей старшого дошкільного віку з природою. Біологічні дослідження – 2013: Матеріали ІV науково-практичної Всеукраїнської конференції молодих учених та студентів. – Житомир. pp. 222-223. ISSN УДК: 373.2.015.31:504

Гріневич, Я. Р. and Гарлінська (Лейченко), А. М. (2013) Вплив іонів цинку водного середовища на основні токсикологічні показники Viviparus viviparus (Mollusca, Pectinibranchia, Viviparidae). ЖДУ ім. Івана Франка.

Д

Дегтяренко, О. В. (2013) Особливості формування угруповань молюсків річок північно-західного Приазов'я. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Довгаль, И. В. (2013) Фауна Украины Т.36. Инфузории. Вып.1. Суктории (Ciliophora, Suctorea). Other. Видавнитво "Наукова думка" НАН України, Київ.

Донецькова, В. М. and Стадниченко, А. П. (2013) Особливості циркадного ритму дихання витушки рогової. [Experiment] (Unpublished)

Доскаліца, Ю. А. and Шевчук, С. Ю. (2013) Бентосні гетеротрофні джгутикові малих річок Житомирського Полісся. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

З

Зимароєва, А. А. (2013) Еколого-етологічні адаптації воронових птахів (Corvidae) в урбанізованих ландшафтах Житомирської області. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

К

Капрусь, І. Я. (2013) Хорологія різноманіття колембол (філогенетичний, типологічний і фауністичний аспекти). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук.

Колесник, Р. В. and Стадниченко, А. П. (2013) Особливості добового ритму дихання ставковика великого. ЖДУ ім. І. Франка.

Колесник, Р. В. and Тарасова, Ю. В. (2013) Вплив антропогенного забруднення притоків р. Гуйва на стан їх малакоценозів. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

Кондратенко, О. О. and Стадниченко, А. П. (2013) Вплив голодування на вміст гемоглобіну в гемолімфі витушки рогової. ЖДУ ім. І. Франка.

Корбут, Г. О. and Вискушенко, А. П. and Памірський, М. С. (2013) ГЕОЛОГІЧНИЙ ТУІРИЗМ В МЕЖАХ КОРОСТЕНСЬКОГО ІНТРУЗИВНОГО КОМПЛЕКСУ. Актуальні проблеми, сучасний стан та перспективи розвитку індустрії туризму в Україні і Польщі. pp. 63-64.

Косаківська (Муж), Ю. В. and Мельниченко, Р. К. (2013) Методичні засади організації і проведення практичної складової навчального курсу біології природничого профілю навчання. ЖДУ ім. І. Франка.

Костюк, В. С. and Гарбар, О. В. and Межжерін, С. В. (2013) KARYOTYPES AND MORPHOLOGICAL VARIABILITY OF CRAYFISH PONTASTACUS LEPTODACTYLUS AND P. ANGULOSUS (MALACOSTRACA, DECAPODA). Вестник зоологии, 3 (47). pp. 205-210. ISSN 0084-5604

Костюк, В. С. (2013) Генетична і морфологічна мінливість, видовий склад прісноводних раків Astacidae Latreille, 1802-1803 фауни України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Крон, А. А. and Рошко, В. Г. and Власенко, Р. П. and Онищук, І. П. (2013) БАЗОВІ РЕАКЦІЇ УГРУПОВАНЬ ЛУМБРІЦИД (OLIGOCHAETA, LUMBRICIDAE) НА ХРОНІЧНИЙ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ СТРЕС. Природа Західного Полісся та прилеглих територій: збірник наукових праць (10). pp. 118-124. ISSN 2227-3220

Кудлай, Е. С. and Янович, Л. М. (2013) Larval Stages of Phyllodistomum sp. (Digenea, Gorgoderidae) from the Duck Mussels Anodonta anatina in Ukraine. Вестник зоологии, 47 (6). pp. 483-488. ISSN 0084-5604

Кутіщев, П. С. (2013) Промислові коропові (Cyprinidae Rafinesku, 1810) Дніпровського лиману: сучасний стан, живлення і трофічні взаємовідносини. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Л

Лавренюк, О. В. and Шевчук, С. Ю. (2013) Гетеротрофні джгутикові річки Прип'ять. [Experiment] (Unpublished)

Люх, І. В. and Шевчук, С. Ю. (2013) Таксономічна та трофічна структура угрупувань гетеротрофних джгутикових водойм Житомира. [Experiment] (Unpublished)

М

Мартинов, О. В. (2013) Одноденки (Insecta, Ephemeroptera) східної України (фауна, систематика, морфологічні та екологічні особливості). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Межжерин, С. В. and Янович, Л. М. and Жалай, Е. И. and Васильева, Л. А. and Пампура, М. М. (2013) Репродуктивная изоляция двух викарных форм перловицы овальной Unio crassus Philipsson, 1788 (Bivalvia: Unionidae) с низким уровнем генетической дифференциации. Доповіді національної академії наук України (2). pp. 138-142. ISSN 1025-6415

Межжерін, С. В. and Лашкова, О. І. (2013) Ссавці України. Manual. Видавництво "Наукова думка", Київ.

Мельник, Т. С. and Гарлінська (Лейченко), А. М. (2013) Морфологічна мінливість, анатомічні та екологічні особливості річкових раків виду Astacus leptodactylus з басейну річки Тетерів. ЖДУ ім. Івана Франка.

Мельниченко, Р. К. and Танська, В. В. (2013) Екологічна компетентність вчителя як передумова здійснення неперервної екологічної освіти і виховання. Наукові записки (4). pp. 271-275. ISSN 978-966-7406-67-7

Мошковська, М. Е. and Павлюченко, О. В. (2013) Малакофауна р. Случ (фауна, порівняльний аналіз малакоценозів). [Experiment] (Unpublished)

Муравська, Н. В. and Васільєва, Л. А. (2013) Молюски родини Unionidae басейну Прип’яті України (особливості поширення, екології, статева структура поселень). ЖДУ ім. І. Франка. (Unpublished)

Муравська, Н. В. and Стадниченко, А. П. (2013) Двостулкові молюски родини перлівницеві (Unionidae) Українського Полісся: поширення, популяційна структура. Other. ЖДУ ім. І.Франка. (Unpublished)

Мшанецька, С. В. and Васільєва, Л. А. (2013) СИНАНТРОПНІ ПАВУКИ БАГАТОПОВЕРХОВИХ БУДИНКІВ ЖИТОМИРА (ВИДОВА РІЗНОМАНІТНІСТЬ, ПОПУЛЯЦІЙНА СТРУКТУРА). [Experiment] (Unpublished)

Н

Нужна, Г. Д. (2013) Їздці-аномалоніни (Hymenoptera, Ichneumonidae, Anomaloninae) фауни України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

О

Ольшевська, І. А. and Стадниченко, А. П. (2013) Будова радулярного апарату Theodoxus fluviatilis (Gastropoda, Neritidae) річки Случ. [Experiment] (Unpublished)

Охрамович, О. В. and Мельниченко, Р. К. (2013) Інструктивно-методичні матеріали до лабораторного практикуму з курсу "Загальна цитологія і гістологія" з використанням мультимедійних технологій". [Experiment] (Unpublished)

П

Пампура, М. М. and Янович, Л. М. (2013) СУЧАСНА ЩІЛЬНІСТЬ ПОСЕЛЕНЬ АБОРИГЕННИХ ВИДІВ МОЛЮСКІВ РОДИНИ UNIONIDAE (BIVALVIA) ФАУНИ УКРАЇНИ. Біологічні дослідження. pp. 132-134.

Пампура, М. М. and Янович, Л. М. and Васільєва, Л. А. and Мельниченко, Р. К. (2013) Особенности распространения моллюсков семейства перловицевых (Mollusca, Bivalvia, Unionidae) в бассейне Днепра (Украина). "Aplikovane vedecke novinky - 2013". pp. 8-9.

Пампура, М. М. (2013) Сучасне поширення і структура поселень перлівницевих Unionidae Rafinesque, 1820 (Bivalvia) фауни України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Приходько, А. Ю. and Стадниченко, А. П. (2013) Структура популяцій і екологія вовків (Canis lupus l., 1758) у Поліському природному заповіднику. [Experiment] (Unpublished)

Р

Русін, М. Ю. (2013) Рідкісні та зникаючі види гризунів степової зони східної України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Рябцева, Ю. С. (2013) Черевоногі молюски родини Viviparidae Gray, 1847 Європи. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

С

Сорочинська, О. А. (2013) Формування екологічної культури дошкільників засобами авторської казки. Materiały IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Perspektywiczne opracowania sąnauką i technikami - 2013» (07 - 15 listopada 2013 roku), 16. pp. 29-31.

Сорочинська, О. А. (2013) Формування професійно-значущих якостей майбутнього вчителя біології. Наукові запискиСерія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 1 (4). pp. 323-327.

Соснова, О. В. and Акімов, І. А. (2013) Птахи центральної частини Житомирської області(поширення, екологія). [Experiment] (Unpublished)

Стадниченко, А. П. and Гирин, В. К. (2013) Вплив нітрофоса водного середовища на поглинання кисню молюском Unio pictorum (Bivalvia, Unionidae). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, 1 (54). pp. 49-53. ISSN 2078-2357

Стадниченко, А. П. and Тарасова, Ю. В. (2013) Ендемічні види молюсків (Gastropoda, Pectinibranchia) Cірійської зоогеграфічної провінції у витоках Йордану. Materiály IX mezinárodni vêdecko-praktická konference «Aktualni vymozenosti vĕdy - 2013» (16). pp. 38-40. ISSN 978-966-8736-05-6

Супрун, Т. С. and Васільєва, Л. А. (2013) ПЕРЛІВНИЦЕВІ (MOLLUSCA, BIVALVIA, UNIONIDAE) Р. СЛУЧ: РОЗМІРНО-ВІКОВА, СТАТЕВА СТРУКТУРИ ПОСЕЛЕНЬ. [Experiment] (Unpublished)

Супрунчук, М. С. and Акімов, І. А. (2013) Черевоногий молюск - Theodoxus fluviatilis (Gastropoda, Neritidae) як окраса шкільного акваріума, умови утримання. [Experiment] (Unpublished)

Сухомлін, К. Б. (2013) Мошки підродини Simulinae мішаних лісів Європи (фауна, морфологія, філогенія, систематика, екологічні особливості). Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук. pp. 1-40.

Ф

Фещук, Р. В. and Васільєва, Л. А. (2013) РОЗМІРНО-ВІКОВА СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНЬ UNIONIDAE (MOLLUSCA, BIVALVIA) ЦЕНТРАЛЬНОГО ПОЛІССЯ. [Experiment] (Unpublished)

Ч

Черничко, К. Й. (2013) Кліщі пір'яного покриву куликів Азово-Чорноморського узбережжя України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Я

Янович, Л. М. and Васільєва, Л. А. and Пампура, М. М. (2013) Статева структура популяцій перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae)фауни України. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (1). pp. 50-54.

Янович, Л. М. and Пампура, М. М. and Гарбар, Д. А. (2013) Зараженість перлівницевих (Mollusca: Bivalvia: Unionidae) Центрального Полісся трематодами. In: XV Конференція Українського наукового товариства паразитологів, 15-18 жовтня, Чернівці.

Янович, Л. М. and Шевчук, Т. В. (2013) Зараженность перловицевых моллюсков (Mollusca: Unionidae) водяными клещами рода Unionicola (Acari: Hydrachnidia: Unionicolidae) на территории Украины. Материалы V всероссийского симпозиума по амфибиотическим и водным насекомым. pp. 250-254.

This list was generated on Wed Feb 26 23:25:35 2020 EET.