Items where Subject is "D History General and Old World > D History (General)"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Number of items at this level: 136.

Article

Hushchyna, Daryna, Dienhaieva, Svitlana (2022) The Historical and Cultural Background of Development of the Volyn District in the 18-20 Centuries. Актуальні проблеми навчання іноземних мов за професійним спрямуванням.

Ємчук, Оксана (2009) С.І. Маслов - один із талановитих учнів школи академіка В.М. Перетца. Волинські історичні записки, 2.

Ємчук, Оксана (2008) С.І. Маслов: формування особистості вченого. Волинські історичні записки, 1. pp. 219-225.

Єршов, В. О. (2009) Особливості мемуаризації простору Правобережної України у творчості Міхала Чайковського. Волинь-Житомирщина (18).

Іваницька, Ольга (2008) Аграрна політика франкістського режиму в Іспанії у 1939 - 1975 роках: історіографія. Волинські історичні записки, 1. pp. 170-178.

Іващенко, О. М. (1998) Житомирська земля за часів Київської Русі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 91-96.

Іващенко, О. М. (1998) Житомирська земля за часів монголо-татарської навали і литовської доби. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (2). pp. 113-118.

Багнюк, Наталя (2009) Прислівники в тексті середньошрифтового Четвероєвангелія. Волинь-Житомирщина (18).

Бездрабко, Валентина (2009) Основні історичні етапи та новітні лінії розвитку дипломатики в Україні. Волинські історичні записки, 2.

Бережна, Світлана (2009) До становлення методологічної програми історичної компаративістики в XIX – на початку ХХ ст. Волинські історичні записки, 3. pp. 5-11.

Бодак, Ольга (2008) Джерелознавство в науковому доробку М.Ю. Брайчевського (1924 - 2001). Волинські історичні записки, 1. pp. 194-200.

Бодак, Ольга (2010) Постать М. Ю. Брайчевського в українській історіографії. Волинські історичні записки (4). pp. 47-57.

Борейко, О. М. (2002) Громадські товариства на Волині: становлення та напрямки діяльності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 35-37.

Бутакова, Єлєна (2010) Документи комунального підприємства "Ізмаїльський архів", Державного архіву Одеської області, Національного архіву Республіки Молдова з вивчення торгівельного судноплавства Дунаєм у ХІХ ст. Волинські історичні записки (4). pp. 112-121.

Біла, О. М. (2014) Визвольна війна під проводом Б. Хмельницького на сторінках волинської преси ХІХ – початку ХХ ст. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (ХХХІХ). pp. 44-49. ISSN 2076-8982

Біла, О. М. (2013) Публікації газети «Волынь» як джерело для вивчення історії волинської губернії (ХІХ – початок ХХ ст.). Гуржіївські історичні читання (6). pp. 73-76. ISSN 978-966-493-676-4

Білобровець, О. М. (2014) Діяльність польських громадських організацій "Полонія" і "Корпорація" на Правобережній Україні на початку ХХ ст. Українська полоністика (11). pp. 86-93. ISSN 2220-4555

Білоус, П. В. (2009) "Любов і творчість, туга і порив, відвага і вогонь самопосвяти!" (до 100-річчя О. Ольжича). Волинь-Житомирщина (18).

Васильчук, Г. М. (2006) Проблемно-теоретичні пріоритети сучасних дисертаційних досліджень з історії України 20-30-х рр. ХХ ст.: історіографічний дискурс. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (30). pp. 22-28.

Вахонєєв, Віктор (2009) Становлення грецьких апойкій у районі Боспору Кіммерійського: історіографічний огляд. Волинські історичні записки, 2.

Венгерська, В. О. (2011) Інтелектуали в ХІХ ст.: феномен множинних лояльностей. Інтелігенція та влада. Громадсько-політичний науковий збірник (21). pp. 17-27.

Венгерська, В. О. (2008) Окремі особливості діяльності Волинського відділення Селянського Поземельного банку в умовах реалізації двох земельних реформ. Волинські історичні записки (1). pp. 92-98.

Венгерська, В. О., Козловець, М. А. (2023) Імперські практики націєтворення в умовах ХІХ ст. та їх модифікації під час Першої світової війни: український контекст. Східноєвропейський історичний вісник (28). pp. 79-89. ISSN 2519-058X

Власюк, Ігор (2010) Білорусь у період Другої світової війни: огляд сучасної історіографії проблеми. Волинські історичні записки (4). pp. 82-89.

Власюк, Ігор (2008) Діяльність землевпорядних комісій на Правобережній Україні в 1907-1916 рр. Волинські історичні записки (1). pp. 16-21.

Власюк, Ігор (2009) Земельне питання на Волині (лютий 1917 – квітень 1918 рр.). Волинські історичні записки, 3. pp. 65-73.

Вознюк, О. В. (2021) Аналіз глобальної історичної траєкторії українського народу у контексті викликів сьогодення. Філософські, історіософські та педагогічні аспекти єдності українського суспільства: матеріали Всеукраїнської міжгалузевої науково-практичної онлайн-конференції (31 березня – 2 квітня 2021 року, м. Київ).. pp. 161-167.

Вознюк, О. В. (2010) Синергетичні закономірності розвитку єврейського народу. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції для викладачів та студентів "Історичні уроки голокосту та міжнаціональні відносини" (до 70-річчя початку другої світової Війни)", 23-24 жовтня 2009 року: збірник наукових праць. pp. 263-266.

Вознюк, О. В. (2011) Історико-соцієтальні засади духовності українського народу та його сучасна цивілізаційна роль. Волинські історичні записки (6). pp. 75-92.

Головко, Юлія (2008) Свідчення про зловживання на Феодосійській митниці (1797 р.) як джерело до історії зовнішньої торгівлі на Півдні України. Волинські історичні записки (1). pp. 22-28.

Горак, Володимир (2009) Молчанов В.Б. Життєвий рівень чиновників правоохоронних установ в Україні в ХІХ – на початку ХХ ст. – К, 2007. – 113 с.: іл. 38. Волинські історичні записки, 3. pp. 132-133.

Гримашевич, Г. І. (2009) Минуле й сучасне Бориспільщини крізь призму текстів. Волинь-Житомирщина (18).

Гуцало, Л. В. (2009) Польська національна меншина Волині у 20-30-ті роки ХХ століття: суспільно-політичні та економічні аспекти роблеми. Волинські історичні записки, 3. pp. 74-79.

Гуцало, Л. В. (2008) Становлення та розвиток системи національного районування в Україні в 20-х роках ХХ століття. Волинські історичні записки (1). pp. 70-78.

Давидюк, Руслана (2009) Голодомор 1932-1933 років у Радянській Україні: реакція західноволинського проурядового табору. Волинські історичні записки, 3. pp. 39-46.

Демочко, Віктор (2008) Роль козацтва на чолі з П. Сагайдачним у відновленні та розвитку церковного життя в Україні в першій половині ХVІІ ст. Волинські історичні записки (1). pp. 29-33.

Дроздов, Віктор (2008) Проблема Південної Бессарабії в російсько-румунських відносинах періоду "східної кризи" 1875 - 1878 рр. (за матеріалами російської періодичної преси). Волинські історичні записки (1). pp. 43-48.

Дубкова, Юлія (2010) Відбудова металургійної промисловості Донбасу в повоєнні роки (1943 – 1955 рр.). Волинські історичні записки (4). pp. 123-126.

Жуковський, О. І. (2009) Міжнародна науково-практична конференція "Євреї на Волині: історія та сучасність". Волинські історичні записки, 2. pp. 258-259.

Жуковський, О. І. (2008) Особливості етнодемографічної історії поляків та німців Правобережної України між переписами 1897 та 1926 рр. Волинські історичні записки (1). pp. 79-86.

Зінчук, Раїса (2009) Словозміна іменника в заіднополіській говірці села Смідин. ІІ. Волинь-Житомирщина (18).

Касьянова, Марина (2010) Гірничорятувальна служба в Донбасі в роки Другої світової війни. Волинські історичні записки. (4). pp. 12-15.

Касьянова, Наталія (2010) Становище дітей-сиріт в умовах німецької окупації (на прикладі Донбасу). Волинські історичні записки. (4). pp. 16-19.

Качмала, Вікторія (2009) Статистика - наука про відображення динаміки життя населення (на основі матеріалів Першого Всеросійського перепису населення 1897 р.). Волинські історичні записки, 2.

Клименко, Еріка (2008) Джерелознавчі дослідження безлінійних співочих рукописних книг із фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. Волинські історичні записки, 1. pp. 201-207.

Ковальчук, І. В. (2008) Поширення впливу ОУН-Б на Житомирщину в 1941 році. Волинські історичні записки, 1. pp. 239-246.

Кондратюк, Юлія (2008) Клірові відомості Волинської єпархії кінця ХVІІІ - початку ХХ ст. Волинські історичні записки, 1. pp. 208-212.

Кордон, М. В. (2009) Одісея Бориса Тена (09.12.1897 - 12.03.1983). Волинські історичні записки, 2.

Кордон, М. В. (2008) Трагічна сторінка української історії. Волинські історичні записки (1). pp. 66-69.

Кругляк, Марина (2010) Дозвілля студентства підросійської України другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: культурний аспект. Волинські історичні записки (4). pp. 97-111.

Кругляк, Марина (2009) З історії київських студентських гуртожитків (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Волинські історичні записки, 3. pp. 125-131.

Кругляк, Марина (2009) Місце харчування в структурах повсякденності студентства підросійської України другої половини ХІХ - початку ХХ ст. Волинські історичні записки, 2.

Кругляк, Марина (2008) Особливості організації навчального процесу у вищій духовній школі Російської імперії наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. (на прикладі Київської духовної академії). Волинські історичні записки, 1. pp. 231-238.

Крючков, Юрій (2008) Україна - колиска вітчизняного чорноморського суднобудування. Перша монографія про історію суднобудування на території України від давніх часів до ХХ ст. Волинські історичні записки, 1. pp. 257-259.

Кшивіцький, Ю. (2009) Житомир. Волинські історичні записки, 3. pp. 103-115.

Лобода, С. М. (2009) Ідея творення національної школи на шпальтах вітчизняної педагогічної преси доби Української держави 1917 – 1920 рр. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (48). pp. 39-44.

Лось, Валентина (2008) Актуальні питання душпастирської діяльності греко-уніатської церкви (Волинь, друга половина XVIII перша третина XIX ст.). Волинські історичні записки (1). pp. 125-133.

Лось, Валентина (2010) Статути жіночих василіанських монастирів: джерело до повсякденної історії василіанок Волині другої половини XVIII – поч. ХІХ ст. Волинські історичні записки (4). pp. 58-68.

Лутай, Майя (2009) Ректори, викладачі, студенти Житомирського педагогічного інституту - жертви сталінського тоталітарного режиму. Волинські історичні записки, 2.

Магась-Демидас, Ю. І. (2009) Кооперація у програмах та діяльності політичних партій у Правобережній Україні на початку ХХ століття. Волинські історичні записки, 3. pp. 47-57.

Магась-Демидас, Ю. І. (2008) Роль земських установ у розвитку кооперації Волинської губернії на початку ХХ ст. Волинські історичні записки, 1. pp. 134-141.

Макарова, О. Ю. (2009) Актові книги Овруцького гродського уряду др. пол. XVII ст. - важливе джерело для вивчення українсько-польських мовних контактів. Волинь-Житомирщина (18).

Матяш, Ірина (2009) Чиста…. Волинські історичні записки, 2.

Машкін, Олександр (2010) Польський внесок в українську середньовічну біографістику. Волинські історичні записки (4). pp. 141-145.

Мойсієнко, В. М. (2009) Привілей Жиґимонта-Августа 1560р. на володіння Виговом з погляду лінгвістичного. Волинь-Житомирщина (18).

Молчанов, Володимир (2009) Життєвий рівень населення України за часів П. Куліша. Волинські історичні записки, 3.

Молчанов, Володимир (2008) Спроба неупередженого погляду на історію. Волинські історичні записки, 1. pp. 253-256.

Міщук, С. М. (2010) Внесок професорів Харківського університету в дослідження рукописно-книжкових пам’яток України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Волинські історичні записки (4). pp. 4-11.

Міщук, С. М. (2009) Петро Никандрович Абрамович - педагог, учений та громадський діяч. Волинські історичні записки, 2.

Міщук, С. М. (2008) Рукописно-книжкова спадщина Волині в другій половині ХІХ - 30-х рр. ХХ ст.: дослідження, опис, доля. Волинські історичні записки (1). pp. 105-116.

Міщук, С. М. (2009) С.І. Маслов – книгознавець, археограф рукописних книг. Волинські історичні записки, 3. pp. 119-124.

Міщук, Г. А. (2008) Зібрання документів про створення музейної нумізматичної колекції городоцького музею на Волині барона Ф.Р. Штейнгеля. Волинські історичні записки (1). pp. 99-104.

Міщук, Г. А. (2009) Станіслав Шодуар – власник нумізматичних рукописів та колекціонер античних нумізматичних старожитностей. Волинські історичні записки, 3. pp. 116-118.

Несен, Ірина (2009) Терміни осіннього сезону в народних уявленнях Житомирського Полісся (середина ХІХ - ХХ ст.). Волинь-Житомирщина (18).

Новальська, Тетяна (2008) Формування теоретичних та практичних засад вітчизняного бібліотекознавства (за матеріалами Першого Всеросійського з'їзду з бібліотечної справи 1911 року). Волинські історичні записки, 1. pp. 179-186.

Олененко, Анна (2009) Історія формування кордонів Азовської губернії (1775 - 1776 рр.) за матеріалами опублікованих джерел. Волинські історичні записки, 2.

Опанащук, Петро (2008) Діяльність української преси в умовах цензурної політики російського уряду (1906 - 1914 рр.). Волинські історичні записки (1). pp. 49-57.

Осташ, Надія (2009) Господарювання українців у XVI - XVIII ст. крізь призму слова. Волинь-Житомирщина (18).

Писцьо, Віталіна (2009) Українські остарбайтери: особливості підневільної праці в промисловості Німеччини. Волинські історичні записки, 3. pp. 58-64.

Постернак, Олег (2008) Вплив революції 1905-1907 рр. на соціально-економічне становище буржуазії Південної Росії. Волинські історичні записки (1). pp. 58-65.

Пультер, Станіслав (2009) Памятна книга про Голодомор на Бердичівщині. "Голодна смерть на багатих землях. 1932-1933 роки у спогадах мешканців Бердичівського району" / упор. П. Костюк, В. Муренко. Волинські історичні записки, 3. pp. 134-136.

Пультер, Станіслав (2009) Романтик з подвійною душею (Міхал Чайковський: нащадок українського гетьманського роду - наш земляк). Волинь-Житомирщина (18).

Пшенишна, Олена (2008) Внутрішня політика Кабінету Міністрів Української держави 1918 року (на прикладі роботи Міністерства Народного Здоров'я та Опікування). Волинські історичні записки, 1. pp. 247-252.

Радіо, Михайло (2009) Діяльність І. Шрага в період проголошення І Універсалу Центральної Ради. Волинські історичні записки, 2.

Рацілевич, Андрій (2010) Організаційне оформлення українського національного руху на Волині (березень – червень 1917 р.). Волинські історичні записки (4). pp. 20-29.

Рацілевич, Андрій (2008) Соціально-економічні та суспільно-політичні передумови формування національного руху на Волині на початку ХХ ст. Волинські історичні записки, 1. pp. 157-162.

Романчук, Катерина (2011) Життєвий шлях Петра Абрамовича. Волинські історичні записки (6). pp. 133-139.

Романюк, Неля (2009) Підприємницька діяльність євреїв Волині (друга половина XIX – початок XX ст.). Волинські історичні записки, 3. pp. 80-84.

Рудницька, Н. В. (2009) Історичні уроки Голокосту та міжнаціональні відносини (до 70-річчя початку Другої світової війни). Волинські історичні записки, 3. pp. 137-141.

Рудницька, Н. В. (2008) Гаскала: шлях до асиміляції чи спосіб збереження та розвитку єврейства на Волині у ХІХ ст. Волинські історичні записки (1). pp. 117-124.

Рудницька, О. П. (2008) Реформування трудового законодавства України про гарантійні виплати після проголошення незалежності України. Волинські історичні записки (1). pp. 87-91.

Сагайдак, Д. (2017) Статус жінки в Західній Європі за середньовічними джерелами. Літописець: Збірник тез за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 24-25 листопада 2016 року). (12). pp. 141-143.

Саух, П. Ю. (2008) Історія: пам’ять минулого чи уроки майбутньому? Волинські історичні записки (1). pp. 7-15.

Седляр, Анатолій (2009) ІІ Волинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка. Волинські історичні записки, 3. pp. 142-143.

Седляр, Анатолій (2008) Діяльність органів міського громадського управління Волинської та Подільської губерній у сфері соціальної опіки (кінець ХІХ - початок ХХ ст.). Волинські історичні записки, 1. pp. 166-169.

Солецький, Олександр (2009) "Пам"ять жанру": Барокові форми в художніх структурах Валерія Шевчука. Волинь-Житомирщина (18).

Сохацька, Є. І. (2002) Іван Огієнко – будівничий нації (за матеріалами "Нашої культури"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 32-34.

Стельникович, С. В. (2010) Соціально-економічне та культурне життя Олевської республіки (21.08.1941 р. – 15.11.1941 р.). Волинські історичні записки (4). pp. 30-36.

Стельникович, С. В. (2013) Медичне обслуговування на території генерального округу Житомир (друга половина 1941 — початок 1944 рр.). Волинські історичні записки : зб. наук. праць, 11. pp. 5-12.

Стельникович, С. В. (2014) Міжнаціональні відносини на території генерального округу «Житомир» (друга половина 1941 – початок 1944 рр.). Україна ХХ ст. : культура, ідеологія, політика : зб. статей. (19). pp. 76-85.

Стельникович, С. В. (2014) Німецькі антиалкогольні кампанії в генеральному окрузі Житомир (1941–1944). Гістарычныя шляхі, узаемадзеянне і ўзаемаўплывы беларускага народа і суседзяў : зборнік навуковых артыкулаў.. pp. 123-126.

Стельникович, С. В. (2014) Санітарно-епідеміологічний стан на території Житомирського генерального округу. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (40). pp. 151-154.

Стельникович, С. В. (2014) Спортивне життя на території Житомирсько-Вінницького регіону в період нацистської окупації. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : історія. (2/1). pp. 91-95.

Студінський, Володимир (2009) Древляни: місце і роль в давньоруській історії. Волинь-Житомирщина (18).

Тимошик, М. С. (2002) Іван Огієнко (митрополит Іларіон) і сучасна Україна. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 6-8.

Тріль, Ольга (2009) Назви нічного світила в пам"ятках української мови. Волинь-Житомирщина (18).

Хададова, М. В. (2009) Жінки в польському національно-визвольному русі 30-60-х рр. ХІХ ст. (на прикладі Волинської губернії). Волинські історичні записки, 3. pp. 85-90.

Хададова, М. В. (2008) Польський конспіративний рух першої чверті ХІХ ст. у Правобережній Україні в працях українських істориків 20-х рр. ХХ ст. Волинські історичні записки, 1. pp. 213-218.

Хомутовська, Ж. Р. (2014) VOLYN TRAGEDY IN 1943-1944: REASONS, PASSING, CONSEQUENCES. Фахівець ХХІ століття: професійні мовні компетенції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів немовних спеціальностей. pp. 32-35.

Хомчак, Леся (2009) Надсянсько-західнополіські лексичні паралелі на прикладі родинно-обрядової лексики. Волинь-Житомирщина (18).

Хібеба, Наталія (2009) Весільні агентиви в бойківських та поліських говірках: етнолінгвістичний аспект. Волинь-Житомирщина (18).

Циганенко, Лілія (2008) Роль бессарабського дворянства в розвитку промисловості та транспортної інфраструктури краю (ХІХ - початок ХХ ст.). Волинські історичні записки (1). pp. 34-42.

Чабан, Юрій (2010) Доля культурно-історичних цінностей Одеси під час Другої світової війни: історіографічний огляд проблеми. Волинські історичні записки (4). pp. 127-131.

Чернюк, Сніжана, Сушкевич, Тетяна (2009) "Лі-Лю…" Бориса Тена. Волинь-Житомирщина (18).

Чорна, Людмила (2009) Історичні аспекти охорони природи на Житомирщині (1920 рр.). Волинські історичні записки, 3.

Шановська, О. А. (2009) Заходи протидії комуністичної влади створенню громадської опозиції в добу перебудови (за документами Державного архіву Житомирської області). Волинські історичні записки, 2.

Швидак, Олег, Міщук, С. М., Шевчук, Андрій (2008) Житомирський державний університет імені Івана Франка: історія заснування. Волинські історичні записки, 1. pp. 226-230.

Швидак, Олег, Шевчук, Андрій, Міщук, Г. А. (2009) Житомирський державний університет імені Івана Франка: перші сторінки історії (1919-1922). Волинські історичні записки, 2.

Шевчук, Андрій (2009) Волинська історико-краєзнавча конференція. Волинські історичні записки, 2.

Шевчук, Андрій (2008) Земельний устрій чиншовиків Волинської губернії за законом 1886 р.: політика царської влади стосовно національної меншини. Волинські історичні записки, 1. pp. 142-150.

Шевчук, Андрій (2009) Створення міського станового суду в українських губерніях Російської імперії за реформою 1775 року. Волинські історичні записки, 3. pp. 27-38.

Шевчук, Андрій (2010) Судова влада в Російській імперії першої половини ХІХ ст.: історіографічний огляд. Волинські історичні записки (4). pp. 69-81.

Шевчук, Богдан (2010) Здійснення фінансового контролю Волинською казенною палатою наприкінці XVIII – 1860-х рр. ХІХ ст. Волинські історичні записки (4). pp. 132-140.

Шинкарук, В. Ф. (2009) Зірка і смерть Леоніда Венгерова. Волинь-Житомирщина (18).

Юсип-Якимович, Ю. В. (2009) Словотвірні ономатопоетичні моделі народної мови як джерело для передачі звукових вражень в українській імпресіоністській поетиці. Волинь-Житомирщина (18).

Якиминська, Л. В. (2009) Історико-етнографічні дослідження Степового Побужжя: історіографічний аналіз. Волинські історичні записки, 2.

Якубова, Т. А. (2010) Північне Причорномор’я в документах гетьмана І. Мазепи (XVII ст.). Волинські історичні записки (4). pp. 90-96.

Яновська, Л. Г. (2003) Оволодіння навичками та вміннями емоційної саморегуляції діяльності студентів-істориків. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 209-211.

Ярмошик, Іван (2008) "Діаріуш" Філіпа Казиміра Обуховича як історичне джерело для вивчення минулого України та Волині. Волинські історичні записки, 1. pp. 187-193.

Ярмошик, Іван (2009) Історія міста Житомира, селищ Чуднова, Слободища у висвітленні польських дослідників першої половини ХІХ ст. Міхала Балінського й Тимотеуша Ліпінського. Волинські історичні записки, 2.

Ярмошик, Іван (2009) Історія населених пунктів Волині на сторінках "Słownika Geоgraficznego Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich " (друга половина ХІХ ст.). Волинські історичні записки, 3. pp. 96-102.

Ярмошик, Іван (2010) Основні напрямки історико-краєзнавчого вивчення Волині польськими науковцями в 1930-х роках. Волинські історичні записки (4). pp. 37-46.

Conference or Workshop Item

Вознюк, О. В., Дубасенюк, О. А. (2021) Аналіз життя Миколи Миколайовича Миклухо-Маклая у контексті універсальної парадигми розвитку. In: Маклаївські читання «Діяльність та дослідження М. М. Миклухо-Маклая: історичні та сучасні погляди», 16 липня 2021 року, Малин.

Book

Борисенко, В. Й., Ярмошик, Іван, Новик, М. К., Шевчук, Андрій, eds. (2013) Гадяцька угода в контексті польсько-українських відносин. Збірник наукових праць . ПП «Житомироблдрукарня», Житомир. ISBN 978-966-2634-03-7

Стародубець, Галина, Власюк, Ігор, Буравський, О. А., Гуцало, Л. В., Шевчук, Андрій, Маркевич, О. В., eds. (2022) Студентські історичні студії. Випуск 11. ЖДУ ім. І. Франка.

Власюк, Ігор (2021) Методичні рекомендації до семінарських занять з освітньої компоненти «Політична історія сучасного світу». Видавництво Житомирського державного університету Імені Івана Франка.

This list was generated on Thu Dec 7 18:08:07 2023 EET.