Items where Subject is "H Social Sciences > HN Social history and conditions. Social problems. Social reform"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: D | K | P | Б | Г | Д | К | Л | М | Н | П | Р | С
Number of items at this level: 36.

D

Daszкіewіcz, Jakub (2005) Rynkokratyczne źródła współczesnego terroryzmu. Українська полоністика (2). pp. 50-54.

K

Kmіeć, Stanislaw (2005) Wychowanie obywatelskie – wychowaniem antyterrorystycznym. Українська полоністика (2). pp. 110-115.

P

Pomyкała, Мarta (2005) Podstawy prawne antyterroryzmu współczesnego. Українська полоністика (2). pp. 64-77.

Prendecкі, Кrzystof (2005) Rasizm i niewolnictwo jako "bomby zapalne" i potencjalne źródło zagrożeń terrorystycznych. Українська полоністика (2). pp. 55-63.

Б

Бережко, К. О. (2005) Взаємозв’язок радикалього націоналізму й релігійного фанатизму: ідейне підгрунтя та соціальні наслідки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 9-12.

Борисюк, С. Л. (2005) Динамізм соціальної структури суспільства та соціальна стратифікація. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 13-16.

Біленький, Є. А. (2004) Міжнародний тероризм та українські реалії. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 3-6.

Білодід, Ю. М. (2004) Ідеологічний фактор у боротьбі з тероризмом. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (18). pp. 8-11.

Г

Головатий, М. Ф. (2004) Сучасний тероризм і доля національних держав: соціально-політичний аспект (основні тези). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 7-9.

Д

Давидов, П. Г., Антіпін, Є. О. (2005) Тероризм як наслідок релігійної нетерпимості: соціальні та ідеологічні аспекти. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 25-28.

Довгань, А. О. (2005) Тероризм як ірраціональна форма прояву соціального оптимізму. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 29-31.

Дроздов, О. Ю. (2004) Феномен тероризму в оцінках та уявленнях студентської молоді. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 14-17.

К

Каплієнко, М. В. (2004) Проблема розвитку позитивного сприйняття інших культур та вмінь долати соціокультурні відмінності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 52-54.

Кленнер, Уве (2005) Соціальна структура та матеріальні умови життя в об'єднаній Німеччині. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 62-70.

Коляденко, С. М. (2004) Формування гуманістичних рис особистості майбутнього професіонала шляхом залучення до роботи у Студентський Соціальній службі. Теорія і практика формування громадянських цінностей старшокласників. pp. 73-75.

Коляденко, С. М. (2002) Особливості організації корекційної роботи православного соціального педагога з дітьми, що мають психічні відхилення. In: Християнські цінності: історія і погляд у третє тисячоліття. Збірник наукових записок Національного університету "Острозька академія". редакційно-видавничий відділ Національного університету "Острозька академія", Острог, pp. 290-295. ISBN 966-7631-19-2

Коляденко, С. М. (2006) Організація роботи СССМ університету в умовах постчорнобильської реальності. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 42-45.

Коляденко, С. М. (2008) Розвиток соціальної роботи у Ізраїлі: історія та сучасність. Матеріали Другої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Євреї на Житомирщині: історія і сучасність». pp. 153-162.

Л

Лиманець, О. А. (2005) Проблема реалізації свободи совісті в Збройних Силах України. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 42-46.

Літяга, І. В. (2002) Деякі аспекти профілактики негативних явищ неповнолітніх. Соціально-педагогічні проблеми сучасної середньої та вищої освіти в Україні: Зб.наук.праць /За заг.ред. доц.Сейко Н.А.. pp. 222-224.

Літяга, І. В. (2006) Вплив чорнобильського синдрому на процес соціалізації підлітків. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 38-41. ISSN 2076-6173

М

Мамонтова, Э. В. (2004) Символический ресурс в стратегии современного терроризма. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (18). pp. 49-52.

Маєвська, Л. М. (2002) Національно зорієнтована соціалізація особистості засобами рідної мови. Соціально-педагогічні проблеми сучасної середньої та вищої освіти в Україні: Зб.наук.праць /За заг.ред. доц.Сейко Н.А.. pp. 301-303.

Н

Наконечна, О. А., Петрук, С. В. (2016) Застосування інформаційного менеджменту в документаційному забезпеченні діяльності органів місцевого самоврядування. In: Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності : збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 квітня 2016 р., Черкаси.

П

Павлик, Н. П. (2007) Науково-теоретичні засади організації процесу виховання у притулку для неповнолітніх. Реформування національної системи освіти в Україні у контексті загальноєвропейського освітнього простору: Матеріали науково-практичної конференції. pp. 133-149.

Павлик, Н. П. (2002) Соціальне сирітство в законодавчому полі України. Соціально-педагогічні проблеми сучасної середньої та вищої освіти в Україні: Зб.наук.праць /За заг.ред. доц.Сейко Н.А.. pp. 19-22.

Павлик, Н. П. (2005) Волонтерська діяльність як засіб виховання студентської молоді. Молодь, освіта, наука, культура і національна самосвідомість: Зб. матеріалів VІІІ Всеукр. наук.-практ. конф.: У 6-ти т. / І.І. Тимошенко (відп. ред.) та ін., Т. 4. pp. 127-130.

Павлик, Н. П. (2005) Концептуальні засади організації соціального виховання у притулку для неповнолітніх. Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди: Науково-теоретичний збірник.. pp. 277-284.

Павлик, Н. П. (2003) Історико-педагогічний аналіз проблеми соціального сирітства в Україні. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 158-161.

Палько, І. М. (2009) Соціально-інтерактивний театр життя: ґендерний аспект. Підготовка волонтерів до реалізації ідеї ґендерної рівності: Методичні рекомендації. / Авт.-упоряд. О.Л. Остапчук, Н.П. Павлик, С.В. Котова-Олійник.. pp. 144-149.

Пустохіна, В. І. (2015) Основні аспекти формування культурологічної компетентності старшокласників. Методичний пошук: Викладацько-студентські наукові роботи з питань методики навчання мови та літератури (13). pp. 22-28.

Р

Ремезова, О. О., Корбут, Г. О., Памірський, М. С. (2005) Демографічна динаміка польського населення на Волині. Українська полоністика (2). pp. 78-84.

С

Свінціцька, О. І. (2008) Мотив і мотивація „людини економічної": комунікативний аспект. Актуальні проблеми управління персоналом та економіки праці: Збірник матеріалів ІІ Міжвузівської студентської науково-практичної конференції. pp. 37-39.

Слоньовська, О. Б. (2007) Теоретичні засади багатокультурності та світовий досвід. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (32). pp. 82-86.

Смагін, І. І. (2005) Місце ідеології сучасної освіти в національній системі протидії тероризму. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 58-61.

Сухачов, С. Я. (2008) Трудові відносини: соціальний механізм функціонування. Other. Житомир: ЖДУ імені Івана Франка.

This list was generated on Thu Sep 21 15:48:36 2023 EEST.