Items where Subject is "M Music and Books on Music > ML Literature of music"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: А | Б | Г | Д | К | М | О | Р | С | Т | Ф | Ц
Number of items at this level: 40.

А

Агай Кухі, А. (2020) Кашкайцы и их музыкальная культура. III-IV Конгрес сходознавців (до 150-ї річниці від дня народження Агатангела Кримського): збірник матеріалів м.Київ, 23-24 грудня 2020., 1. pp. 43-44.

Б

Безпалюк, Д. В., Савчук, І. М. (2022) Твори Володимира Шинкарука як каталізатор творчого процесу здобувачів мистецьких спеціальностей. Наукові та практичні дослідження розвитку естрадно- вокального мистецтва: матеріали І Всеукраїнської науково- практичної конференції (м. Івано-Франківськ, 01 грудня 2022 року). pp. 15-20.

Бовсунівська, Н. М. (2019) Історія розвитку народно-інстурументального мистецтва української діаспори Канади та Сполучених Штатів Америки (кінець ХІХ - середина ХХ століття). Актуальні проблеми народно-інструментального виконавства в Україні: історія і сучасність : зб. наук. пр.. pp. 12-21.

Бовсунівська, Н. М. (2004) Волинська музична освіта в літературних джерелах. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 33-35. ISSN 2076-6173

Бовсунівська, Н. М. (2017) Духове мистецтво України: становлення та розвиток. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 54-60.

Бовсунівська, Н. М., Василенко, Н. А. (2018) «Є те, що з часом не вмира, і ним заповнюють скрижалі». учасна мистецька освіта: Матеріали ІІ Міжнародних науково-практичних читань пам’яті академіка Анатолія Авдієвського / Укл.: доктор пед.наук, про.А.В.Козир. pp. 21-24.

Г

Горбач, О. А., Райчук, М. М. (2005) Імпресіоністична стилістика у фортепіанних творах В. Барвінського (на матеріалі циклу "Колядки і щедрівки"). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 88-90.

Гриценюк, М., Шинкарук, І. В. (2021) Значущість феномену Володимира Івасюка. Теорія і практика мистецької освіти..

Д

Данчук, Л. І., Авраменко, П. М. (2020) Висвітлення героїчних тем у думах та історичних піснях і використання їх у сучасних виставах. Modern science: problems and innovations..

Данчук, Л. І., Стецюк, Є. Д., Бондар, О. С. (2023) Адам Францішек Еплер: мандолінно-гітарна спадщина. The 7th International scientific and practical conference “Modern problems of science, education and society” (September 11-13, 2023) SPC “Sci-conf.com.ua”. pp. 355-361.

К

Карась, Г. В., Обух, Л. В. (2018) Софія і Станіслав Дністрянські. Листи. Спогади. Статті. Other. Фоліант.

Колесник, О. С. (2004) Функціональні особливості номінативних одиниць вербалізації міфологічних концептів у поетичному дискурсі (на матеріалі англомовних текстів рок-пісень кінця ХХ століття). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 151-154.

М

Моісєєва, М. А. (2018) Імпровізація на дві хасидські теми» Йосипа Ельгісера. Митець – культура – виміри часу: Зб. статей. pp. 88-96.

Моісєєва, М. А., Павлоцька, І. А. (2016) В. Косенко 24 дитячі п’єси для фортепіано в чотири руки. Переклад І. Павлоцької. [Teaching Resource]

О

Обух, Л. В. (2020) Traces of works of Stanislaw Moniuszko in contemporary cultural projects in Ukraine. Other. РДГУ.

Обух, Л. В. (2019) Використання духовної творчості Романа Гурка в українських музичних проєктах. Українська музика.

Обух, Л. В. (2018) Дні музики Мирослава Скорика: ювілейні проекти до 80-ліття маестро в Україні. [Teaching Resource]

Обух, Л. В. (2010) Збереження надбань української церковної хорової музики на прикладі видань УПЦ в США. . Наукові записки. Серія «Культурологія»..

Обух, Л. В. (2019) Концептуалізація поняття «Музичний проект академічного мистецтва». Науковий вісник Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського.

Обух, Л. В. (2020) Концепція культурної стратегії Кирила Стеценка. [Teaching Resource]

Обух, Л. В. (2015) Осередки музичної освіти в українських духовних закладах західної діаспори. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Історичні науки».

Обух, Л. В. (2015) Специфіка дитячого педагогічного репертуару в українському зарубіжжі (нотні збірники та посібники для інструментального виконання). Актуальні питання гуманітарних наук.

Обух, Л. В. (2020) Творчість Мирослава Скорика у проєктах Олександра Пірієва. Other. НМАУ ім. П. І. Чайковського.

Обух, Л. В. (2019) Українське радіо як соціокультурний бренд: крізь призму менеджменту академічної музики. Культура України.

Обух, Л. В. (2012) Український музичний інститут Америки: збереження традицій вітчизняної музичної освіти та перспективи розвитку. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. ISSN 2078-2357

Обух, Л. В., Жишкович, М. (2019) Ігор Кушплер як менеджер музичного мистецтва: пошуки, синтез, здобутки. Українська музика.

Обух, Л. В., Ковальчук, Н. О. (2020) Імплементація механізмів менеджменту в управління академічним музичним мистецтвом. Традиційні та інноваційні підходи до наукових досліджень: матеріали міжнародної наукової конференції.

Обух, Л. В., Русаков, С. С., Костюк, В. (2019) PR у системі менеджменту академічної музики. Українська культура.

Обух, Л. В., Шегда, Л. В., Серганюк, Л. І., Зваричук, Ж. Й. (2018) Методичні рекомендації для вивчення та організації самостійної роботи студентів з навчального курсу "Читка хорових партитур". [Teaching Resource]

Омельченко-Агай Кухі, Г. С. (2019) Методи жанрового аналізу в українському музикознавстві в їх кореляції з європейськими підходами (на прикладі жанру сольної кантати). International scientific and practical conference «Key issues of social sciences: prospects for the development of Ukraine and EU countries» : Conference proceedings. pp. 125-128.

Р

Радчук, В. М., Кіріна-Радчук, В. М. (2005) Інтеграція музично - краєзнавчої інформації у змісті навчальних предметів "Музична література" і "Постановка голосу" в педагогічному училищі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). 233 -235.

Роговська, Є. В. (2017) Рок-фестивалі в Україні як чинник формування патріотичної свідомості молодого покоління. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 123-133.

Рутецький, В. В. (2017) Конкурси та фестивалі баянного мистецтва як чинник формування готовності майбутнього фахівця до виконавської діяльності. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 161-167.

С

Сипченко, І. В. (2007) Музична культура Житомира у ХІХ ст. Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє: Науковий збірник/за заг. ред. П.Ю. Саух. pp. 45-51.

Сичевська, В. В. (2019) Вокальний ансамбль. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Житомир : Видавництво «Полісся».

Т

Травкіна, Н. М. (2017) Діяльність педагогів-музикантів польського походження в Україні. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 83-90.

Ф

Федорченко, В. К. (2017) Деякі історичні аспекти розвитку української академічної вокальної школи. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 90-95.

Ц

Цюряк, І. О., Захаржевська, Ю. Р. (2017) Специфічні особливості виконання хорової музики епохи ренесансу сучасними співаками. Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: збірник наукових праць / за заг. редакцією І. В. Баладинської, Н. Є. Колесник. pp. 178-184.

Цюряк, І. О., Лук'янчук, І. В. (2020) Сутність та жанрова основа сучасного музичного направлення «симфо-метал». Майстерінсть комунікації у мистецькій та професійній освіті:збірник наукових праць/ за заг.ред.Н.Є.Колесник, О.М. Піддубної, О.М. Марущак, 1. pp. 187-191.

Цюряк, І. О., Федорченко, В. К., Борисенко, Н. С. (2019) Хоровий клас. Житомир : Вид-во О.О. Євенок.

This list was generated on Sat Sep 30 15:36:53 2023 EEST.