Items where Subject is "P Language and Literature > PQ Romance literatures"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | А | Б | В | К | М | Н | Р | С | Ф | Ц
Number of items at this level: 32.

Є

Єршов, В. О. (2012) Osobliwości w wyjaśnianiu antynomicznych problemów Prawobrzeża Ukrainy w polskojęzycznej literaturze pamiętnikarskiej doby romantyzmu. POGRANICZA, CEZURY ZMIERZCHY CZESŁAWA MIŁOSZA. Seria "PRZEŁOMY/POGRANICZA". pp. 463-472.

Єршов, В. О. (2009) Polska literatura Prawobrzeżnej Ukrainy doby romantyzmy. Kierunki, grupy, koterie. Czasy Słowackiego. In: Piękno Słowackiego, 6-9 березня 2009, Польща, Бялийсток.

Єршов, В. О. (2013) Polska literatura Ukrainy Prawobrzeżnej w dobie romantyzmu. In: Piękno Juliusza Słowackiego. Przełomy Pogranicza. Studia Literackie, 2 . Ksiażnica podlaska im. Łukasza Górnickiego katedra badań filologicznych "Wschód-Zachód" Wydział filologiczny, Białystok. ISBN 978-83-63631-20-3

Єршов, В. О. (2012) Twórczość Kraszewskiego a pamiętnikarstwo wołyńskie. In: Józef Ignacy Kraszew 1812-2012. Pisarz-Myśliciel-Autorytet, 14-16 листопада 2012, Польща, Бялийсток.

Єршов, В. О. (2012) Імагологічний дискурс Бердичева у польськомовній літературі Волині ХІХ – початку ХХ століття. Культурний простір Житомирщини–Волині ХІХ–ХХ століть, ІІ (47). pp. 103-110. ISSN 2220-2544

Єршов, В. О. (2007) Волинсько-литовська котерія. Ідея спільності. Київські полоністичні студії. Європейський вимір української полоністики, 9. pp. 113-119. ISSN 978-966-96761-7-7

Єршов, В. О. (2008) Волинські ремінісценції творчості Алоїза Фелінського. Київські полоністичні студії. Gente Ruthenus – Natione Polonus, 10. pp. 14-20. ISSN 978-966-96761-8-4

Єршов, В. О. (2014) Житомирський Ю. І. Крашевський: між сходом і заходом. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (25). pp. 60-70. ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (2010) Київський урбаністичний простір у польськомовній літературі правобережжя доби романтизму. In: УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА: ПРОБЛЕМИ, ШКОЛИ, СИЛЬВЕТКИ. КИЇВСЬКИЙ національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, pp. 540-543. ISBN 978-966-439-323-9

Єршов, В. О. (2012) Міфологічний топос Правобережжя в мемуаристиці „української школи " польського романтизму. In: Szkoła ukraińska w romantyzmie polskim. WUW, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, pp. 555-574. ISBN 978-83-62100-78-1

Єршов, В. О. (2013) Польская литература Правобережной Украины первой половине ХІХ века: между Варшавой и Петербургом. In: Славянские языки и литературы в синхронии и диахронии, 26-28 грудня 2013, Росія, Москва.

Єршов, В. О. (2010) Таксономічна парадигма щоденника доби романтизму. Київськкі полоністичні студії, 16. pp. 139-147. ISSN 66-8126-33-5

Єршов, В. О. (2012) Універсум Юзефа Ігнація Крашевського. In: Міжнародна наукова конференція, присвячена 200-річчю з дня народження Юзефа Ігнація КРАШЕВСЬКОГО (1812 – 2012), 12 - 15 жовтня 2012 , Житомирський державний університет імені І. Франка.

Єршов, В. О. (1998) Фома Петрович Добшевич: curriculum vitae. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (2). pp. 13-21. ISSN 2220-7996

Єршов, В. О. (2009) Художня правда в польськомовній мемуаристичній літературі Правобережної України доби романтизму. Київські полоністичні студії, 15. pp. 117-123.

Єршов, В. О. (2000) Ю. І. Крашевський в Житомирі. 1853-1860. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (5). pp. 5-20. ISSN 2220-7996

Єршов, В. О., Білявська, В. С. (2014) Житомир вшановує Крашевського. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (25). pp. 261-266. ISSN 2220-7996

А

Астрахан, Н. І. (2014) «Старий переказ» Й. І. Крашевського: досвід прочитання. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (25). pp. 166-171. ISSN 2220-7996

Б

Бондаренко, Г. Ф. (2014) Руссоїстські мотиви в повісті Ю. І. Крашевського «Остап Бондарчук». Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (25). pp. 172-178. ISSN 2220-7996

Білявська, В. С. (2013) Парадигма шляхетського простору початку ХІХ ст. у «Мемуарах із життя» Єви Фелінської. Київські полоністичні студії, XXII. pp. 233-237.

Білявська, В. С. (2012) Портрет як текстуальний периферійний референт у «Мемуарах» Є. Фелінської волинського періоду життя. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (23). pp. 116-127. ISSN 2220-7996

Білявська, В. С. (2014) Образ руїн в «Мемуарах із життя» Єви Фелінської. Полілог (2). pp. 5-8. ISSN 2311-1844

В

Весельская, А., Єршов, В. О. (2014) Одиночество как один из ведучих мотивов лірики М. Ю. Лермонтова. Полілог (2). pp. 25-28. ISSN 2311-1844

К

Кацемба, Ю. Л. (2014) Мотив погляду як складова автохарактеристики героїв у «Чорній раді» П. Куліша та «Спогадах…» Г. Жевуського. Полілог (2). pp. 9-12. ISSN 2311-1844

Ковтун, П. В. (2022) Категорія когерентності в англомовних текстах (на прикладі драматичних творів). Сучасні філологічні дослідження та навчання іноземної мови в контексті міжкультурної комунікації: Збірник студентських наукових робіт (XV). pp. 109-112.

Коржовська, О. В. (2015) Літературний погляд у минуле. Постаті землі Житомирської (51). pp. 383-384.

М

Маркова, М. В. (2010) Мотив метаморфози в поезії європейських романтиків: погляд крізь призму натурфілософії (на матеріалі творчості С. Т. Колриджа та М. Лермонтова). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 145-149.

Н

Новобранець, О. Б. (2009) Домінанта драматургічної донжуніани. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (46). pp. 153-157.

Р

Радишевський, Р. (2010) Володимир Єршов – про українсько-польську мемуаристику романтизму. In: УКРАЇНСЬКА ПОЛОНІСТИКА: ПРОБЛЕМИ, ШКОЛИ, СИЛЬВЕТКИ. КИЇВСЬКИЙ національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, pp. 535-539. ISBN 978-966-439-323-9

С

Соболевська, Г. І. (2014) Ю. І. Крашевський та І. С. Тургенєв: контактні і типологічні зв’язки. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (25). pp. 220-229. ISSN 2220-7996

Ф

Фабіановський, А. (2010) Феномен мемуаристики кресів у дослідженні Володимира Єршова. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (54). pp. 235-236. ISSN 2076-6173

Ц

Церковна, Анастасія (2014) Дихотомія міста та села у зображенні українських етнічних земель у «Щоденнику подорожі до Німеччини, Швеції, Росії та Польщі у 1813 – 1814 роках» Д. Т. Джеймса. Полілог (2). pp. 17-20. ISSN 2311-1844

This list was generated on Tue Apr 16 19:17:19 2024 EEST.