Кадрова політика Російської імперії у Волинській губернії наприкінці ХVIII – у першій половині ХІХ ст.

Маркевич, О. В. (2020) Кадрова політика Російської імперії у Волинській губернії наприкінці ХVIII – у першій половині ХІХ ст. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки (31). pp. 10-17. ISSN 2663-5992

[img]
Preview
PDF
Download (278kB) | Preview

Abstract

Метою статті є аналіз кадрової політики верховної влади Російської імперії у Волин-ській губернії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ століття. Проаналізовано імперське законодавство, яке регулювало умови служби, чисельність і соціально-етнічний склад адмі-ністративних установ, регіональну систему заохочень і винагород задля залучення вихідців з внутрішніх губерній імперії і стимулювання їхньої служби. Наукова новизна роботи полягає в тому, що описано механізми кадрової політики Російської імперії у взаємозалежності з вну-трішньополітичним становищем держави – участю місцевої знаті в польському повстанні 1830 р. Набули подальшого розвитку висновки, що географічне розташування губернії впли-вало на жалування; статус державних службовців мінявся залежно від установ, у яких вони працювали. Кадрова політика Російської імперії у Волинській губернії мала низку особливос-тей: чисельніший склад Волинської губернської адміністрації, щедра система винагород (гро-шові заохочення, присвоєння звань тощо) для російських чиновників, що регулювалося додат-ковими законами й іншими нормативно-правовими актами. Колишні військові мали найбільші привілеї та кар’єрні переваги. Так загальні правила призначення та просування по службі змінювалися верховною владою. Найвигіднішим місцем служби для подальшого кар’єрного стрибка була Канцелярія волинського губернатора. Служба в канцелярії Волинського губерн-ського правління розглядалася швидше як підготовка для подальшого призначення. У резуль-таті польського повстання 1830 р. місцева еліта була позбавлена права обіймати ключові посади в імперських урядових установах. Ті, хто не довели своєчасно шляхетного походження, зараховувалися на канцелярські посади губернського правління. У подальшому це давало мож-ливість службою досягти привілейованого статусу, задовольнити соціальні та кар’єрні запити в нових соціально-політичних умовах.

Item Type: Article
Uncontrolled Keywords: Волинська губернська адміністрація, чиновник, кадровий склад, Волинське губернське правління, Канцелярія волинського губернатора.
Subjects: D History General and Old World > DJK Eastern Europe
Divisions: Faculty of History > Department of Law and Public Administration
Depositing User: Лаборант іст. фак. Світлана Чорновіл
Date Deposited: 25 Jun 2020 07:10
Last Modified: 25 Jun 2020 07:18
URI: http://eprints.zu.edu.ua/id/eprint/31290

Actions (login required)

View Item View Item