Items where Subject is "D History General and Old World > DJK Eastern Europe"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Є | І | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Я
Number of items at this level: 1239.

Є

Єфимчук, Наталія (2014) Житлові умови сільських мешканців Житомирщини в повоєнний період. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (м. Житомир, 7-8 листопада 2014 р.). Збірник наукових праць. pp. 176-178.

Єфимчук, Наталія (2012) Житомирщина в повоєнний голодовий період 1946-1947 рр. In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Єфимчук, Наталія (2014) ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОЛГОСПНОЇ СИСТЕМИ НА ЖИТОМИРЩИНІ В 1948-1953 РОКАХ. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 22. Серія: Історія: Збірник наукових праць/ За заг. ред. проф. О.А.Мельничука. pp. 97-101.

І

Іващенко, О. М. (1999) Житомирська земля за козацьких часів (кінець XVI–середина XVII ст.). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 3-9.

Ієвлєв, М., Петраускас, А. В., Тарабукін, О., Хададова, М. В. (2019) Розкопки на Замковій горі в Житомирі. Археологічні дослідження в Україні 2017 р.. pp. 28-29.

А

Акопджанян, Давид (2015) Дослідження історії Волині Олександром Цинкаловським. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 10-14.

Андрійцова, А., Міщук, Г. А. (2017) Вступ Чорногорії в НАТО. Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції. pp. 169-171.

Б

Бабінська, Марина (2012) Князівські роди Правобережної України в дослідженнях Polskiego Towarzystwa Heraldycznego (1908 - 1939 рр.). Часопис української історії (23). pp. 98-102.

Бабінська, Марина (2009) ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Вісник Наукового інформаційно-аналітичного центру НАТО Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника (2). pp. 11-15.

Бабінська, Марина (2012) Правобережна Україна в дослідженнях Зигмунта Люби-Радзимінського (1843-1928). Часопис української історії. (24). pp. 133-138.

Бабінська, Марина (2012) Україна в історичних дослідження Оскара Галецького. Гуржіївські історичні читання (5). pp. 13-15.

Баран, В. К., Буравський, О. А. (2013) Суспільно-політичні процеси в Україні у 1985-1991 рр. Історичні студії. Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (9-10). pp. 133-137.

Башманівський, Дмитро (2016) Громадсько-культурна діяльність Пантелеймона Куліша. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 46-50.

Белінський, О., Міщук, Г. А. (2018) Зовнішньополітичні настанови Заходу. Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції. pp. 132-135.

Берковський, В. (2005) Місто Славута як центр магнатської латифундії князів Сангушків на Волині. Українська полоністика (2). pp. 27-39.

Бордюг, І. О. (2018) Є. Ґедройць та «українське питання» в період «холодної війни». Інтермарум: історія, політика, культура (5). pp. 39-46. ISSN 2518-7694

Борисенко, Мирослав (2011) Природно-географічна характеристика лівобережної України в описах київського намісництва 70–80-х років ХVІІІ ст. Волинські історичні записки (6). pp. 22-28.

Борисенко, В. Й. (2013) Здобутки і прорахунки Гадяцької угоди 1658 р. Гадяцька угода в контексті польсько-українських державних стосунків. Збірник наукових праць. pp. 19-30.

Борисюк, Т. П. (2018) Розбудова правової держави в Україні: проблеми та перспективи. Літописець: Збірник V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 7грудня 2017 року) (13). pp. 218-221.

Булатова, Світлана, Міщук, С. М. (2009) Ю. Й. Сіцінський та І. М. Каманін як дослідники рукописних книг Подільського давньосховища (1904–1907). Архіви України. Науково-практичний журнал (1-2). pp. 221-234.

Бура, Костянтин (2016) Франтішек Палацький і українська наукова спільнота: деякі питання взаємовідносин. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 63-66.

Буравський, О. А. (2017) Благодійницька діяльність Римо-католицької церкви на Правобережній Україні та Білорусі наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць. pp. 160-164.

Буравський, О. А. (2004) Громадська діяльність польської інтелігенції Волині, її внесок в українську і європейську науку у другій половині XIX – на початку XX ст. Українська полоністика (1). pp. 10-17.

Буравський, О. А. (2015) Джерела з історії Римо-католицької церкви на Правобережній Україні (кінець XVIII - початок XX cт.). Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (13-14). pp. 4-9.

Буравський, О. А. (2016) Конфесійна політика російського самодержавства на правобережній Україні та Білорусі (кінець XVIII - початок XIX ст.). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія (1). pp. 13-18. ISSN 2078-2357

Буравський, О. А. (2018) Культурно-освітня діяльність Римо-католицької церкви на Правобережній Україні та Білорусі на початку ХХ ст. Емінак: науковий щоквартальник, 1 (1(21)). pp. 37-41. ISSN 1998-4634

Буравський, О. А. (2023) Методика організації модульного навчання студентів під час вивчення всесвітньої історії. Proceedings of the scientific and pedagogical internship, May 1 – June 11, 2023. pp. 58-63.

Буравський, О. А. (2023) Методичні рекомендації до семінарських занять з освітньої компоненти «Методика навчання всесвітньої історії». [Teaching Resource]

Буравський, О. А. (2015) Міжконфесійні відносини на Правобережній Україні та Білорусі в другій половині ХІХ ст. – на початку ХХ ст. Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчоїконференції / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся. pp. 100-103.

Буравський, О. А. (2013) Польська шляхта й римо-католицьке духовенство Правобережної України в польському повстанні 1830-1831 рр. Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 99-102.

Буравський, О. А. (2014) Польська шляхта й римо-католицьке духовенство Правобережної України в польському повстанні 1830-1831 рр. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (84). pp. 31-35. ISSN 2076-1554

Буравський, О. А. (2004) Поляки Волині у другій половині XIX – на початку XX ст. Other. Вид-во ЖДУ, Житомир.

Буравський, О. А. (2004) Поляки Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Житомир: Ви-во ЖДУ.

Буравський, О. А. (2011) Римо-Католицька Церква в контексті міжконфесійних відносин на Правобережній Україні наприкінці ХVIII – початку ХІХ ст. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (47). pp. 5-11.

Буравський, О. А. (2008) Римо-Католицька Церква на Правобережній Україні кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. у новітній історіографії. Збірник навчально-методичних матеріалів і наукових статей історичного факультету Волинського національного університету ім. Лесі Українки (15). pp. 16-21.

Буравський, О. А. (2014) Римо-католицька церква на Правобережній Україні кінця XVIII - початку XX ст. в польській історіографії. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (87). pp. 14-17. ISSN 2076-1554

Буравський, О. А. (2013) Римо-католицька церква у міжконфесійних відносинах на Правобережній Україні: історія і сучасний стан. Україна і Ватикан: до і після Другого Ватиканського Собору, 5. pp. 181-189. ISSN 2306-3548

Буравський, О. А. (2014) Римо-католицьке духовенство Правобережної України і Білорусії в Січневому повстанні 1863–1864 рр. Наукові записки Національного університету “Острозька академія”: Серія “Історичне релігієзнавство” (10). pp. 54-61.

Буравський, О. А. (2012) Римо-католицькі семінарії на Волині в першій половині ХІХ ст. In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Буравський, О. А. (2015) Римо-католицькі товариства на Правобережній Україні та Білорусі в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія, 1 (3). pp. 9-13. ISSN 2078-2357

Буравський, О. А. (2011) Роль римо-католицьких орденів у розвитку освіти на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ – першій половині ХІХ ст. Матеріали IV волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 20-22.

Буравський, О. А. (2008) Система орендних відносин у землеволодінні римо-католицької церкви на Правобережній Україні (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.). Український селянин. Збірник наукових праць (11). pp. 220-222.

Буравський, О. А. (2012) Соціально-економічне становище Римо-Католицької Церкви в Правобережній Україні (кінець XVIIІ – початок ХІХ ст.). Наукові записки Національного університету «Острозька академія»: Серія «Історичне релігієзнавство». (6). pp. 89-97.

Буравський, О. А. (2011) Соціально-економічне становище Римо-Католицької Церкви на Правобережній Україні в першій половині ХІХ ст. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (50). pp. 25-29.

Буравський, О. А. (2014) Становище римо-католицької церкви на правобережній Україні в другій половині ХІХ ст. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка)/Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 21-24.

Буравський, О. А. (2018) Суспільно-політичне життя на Волині (початок ХХ ст.). Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції/Збірник наукових праць. pp. 211-214.

Буравський, О. А. (2017) Чеська та німецька аграрна колонізація Волині у ХІХ – на початку ХХ ст. Емінак: науковий щоквартальник, 4 (17). pp. 22-26. ISSN 1998-4634

Буравський, О. А., Власюк, І. М. (2015) Історія слов’янських народів (XІХ – початок ХХ cт.): Навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету. [Teaching Resource]

Буравський, О. А., Власюк, Ігор (2016) Антирелігійна політика радянської влади на Волині – Житомирщині у 1920–1930-х рр. і долі православного духовенства. Емінак: науковий щоквартальник, 3 (3 (15)). pp. 51-55. ISSN 1998-4634

Буравський, О. А., Власюк, Ігор (2017) Діяльність комітетів незаможних селян на Волині у роки НЕПУ (1921–1928 рр.). Емінак: науковий щоквартальник, 1 (4 (20)). pp. 48-52. ISSN 1998-4634

Буравський, О. А., Власюк, Ігор (2023) Національно-культурне життя українців Канади у 1970-х –1980-х рр. на сторінках тижневика «Гомін України». Progressive research in the modern world. Proceedings of the 10th International scientific and practical conference. pp. 323-326.

Буравський, О. А., Власюк, Ігор (2016) Проблеми історії Західної Білорусі (1921–1939 рр.) у сучасній білоруській історіографії та спогадах людей. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць (104). pp. 37-42. ISSN 2076-1554

Буравський, О. А., Власюк, Ігор (2023) Розвиток санітарної справи на Волині в роки НЕПу (1921–1928 рр.). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 43. Збірник наукових праць. pp. 9-15.

Буравський, О. А., Власюк, Ігор (2015) Становище Римо-католицької церкви на Правобережній Україні та Білорусі в другій половині ХІХ ст. Україна-Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманітні сфери суспільного буття. Науковий збірник. За ред. Л.Филипович і П.Яроцького. – К.: УАР, 2015.. pp. 110-115.

Буравський, О. А., Козловець, М. А. (2021) State and religious policy of the russian autocratic government regarding the roman catholic church in volynia in the second half of the XIXth – the beginning of the XXth centuries. Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk-east european historical bulletin (21). pp. 48-58.

Буравський, О. А., Петрук, А. М. (2023) Проблеми нагірно-карабаського конфлікту. Історія, культура, пам’ять у науковому вимірі: стан, перспективи: Матеріали IV міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 26 травня 2023 р.. pp. 22-26.

Буравський, О. А., Сезонець, Ігор, Цецик, Ярослав (2020) Регулювання органами влади соціально-економічних процесів на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Емінак: науковий щоквартальник (30). pp. 87-96. ISSN 1998-4634

Буравський, О. А., Сініцький, А. Ц. (2021) Благодійницька діяльність римо-католицького духовенства на Волині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Роль римо-католицької церкви в суспільному житті Волині-Житомирщини у ХVІІІ – ХХ ст.». pp. 32-40.

Біла, О. М. (2014) Історія козацтва на сторінках волинської періодики ХІХ - початку ХХ століття. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні (23). pp. 266-276.

Біла, О. М. (2014) Започаткування та розвиток історико-краєзнавчих публікацій на сторінках волинської періодики XIX - початку XX століття (на прикладі газети «Волынские губернские ведомости»). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 22. Серія: Історія: Збірник наукових праць/ За заг. ред. проф. О.А.Мельничука. pp. 221-226.

Біла, О. М. (2013) Започаткування та розвиток історико-краєзнавчих публікацій на сторінках волинської періодики XIX - початок XX століття. І Міждисциплінарні гуманітарні читання: програма та тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. 3 жовтня 2013 року. pp. 39-40.

Біла, О. М. (2014) Образ України на сторінках Волинської періодики (ХІХ – поч. ХХ ст.). І Волинські обласні краєзнавчі читання, присвячені пам'яті Григорія Гуртового. Науковий збірник. (1). pp. 198-204.

Біла, О. М. (2015) Освіта Волинської губернії у висвітленні регіональної періодики ХІХ – поч. ХХ ст. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Ювілейний випуск до 180 річчя НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 6. Історичні науки. (13). pp. 175-180.

Біла, О. М. (2015) Постаті українських гетьманів на сторінках Волинської періодики ХІХ – поч. ХХ ст. Збірник наукових статей: Нові дослідження памяток козацької доби в Україні (24). pp. 248-255. ISSN 2078-0850

Біла, О. М. (2014) Проблеми господарського розвитку регіону на сторінках волинської преси XIX - поч. XX ст. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (м. Житомир, 7-8 листопада 2014 р.). Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 151-154.

Біла, О. М. (2014) Публікації про українську народність у Волинській періодиці на зламі ХІХ – ХХ ст. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Cерія: Історія / За аг. ред. проф. І. С. Зуляка., 2 (1). pp. 194-200.

Біла, О. М. (2016) Публікації із етнографії слов’янських народів на сторінках Волинської періодики (ХІХ – поч. ХХ ст.). Славістична збірка: Збірка статей за матеріалами Других Міжнародних наукових Соханівських читань (м. Київ, 18 листопада 2015 р.) (2). pp. 184-197.

Біла, О. М. (2015) Система освіти XVIII – поч. ХІХ ст. на сторінках періодики Волинської губернії (ХІХ – поч. ХХ ст.). "ВОЛИНСЬКІ АФІНИ" - між історією і сучасністю. pp. 309-314.

Біла, О. М. (2014) Українсько-польсько-російські відносини у висвітленні волинської періодики ХІХ - поч. ХХ ст. Схід (5(131)). pp. 62-68. ISSN 1728-9343

Білобровець, О. М. (2017) Transformation of stereotypical perception of „the image of Poles" in the Russian Empire society during the World War I. The Person and the Challenges (2). pp. 151-164. ISSN 2083-8018

Білобровець, О. М. (2001) ІСТОРІЯ ПОЛЬСЬКИХ ПОСЕЛЕНЬ ВОЛОДАРСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. pp. 61-90.

Білобровець, О. М. (2005) Антипольські заходи царату в контексті політики русифікації на території правобережної України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.). Всеукраїнсьий науковий журнал гуманітарних студій "Мандрівець". - Тернопіль, 2005. (3 (56)). pp. 31-34.

Білобровець, О. М. (2014) ВИБОРИ ДО ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ ТА ДЕРЖАВНОЇ РАДИ НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ: УЧАСТЬ ПОЛЬСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 22. Серія: Історія: Збірник наукових праць/ За заг. ред. проф. О.А.Мельничука. pp. 17-20.

Білобровець, О. М. (2007) ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ОДЕСІ НА ПОЧАТКУ XX СТ. Поляки на Півдні України. Зб. наук. статей.. pp. 75-81.

Білобровець, О. М. (2001) ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКИХ ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ М. ЖИТОМИРА у 1917 р. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Історія, економіка, філософія. // Гол. Ред.. Ю.І. Терещенко (5). pp. 378-382.

Білобровець, О. М. (1999) Державне будівництво і опозиційні військові формування на Волині в 1920-1923 pp. Актуальні проблеми історії і літератури Волині та Київщини. Зб. наукових праць. pp. 348-352.

Білобровець, О. М. (2015) Допога польської громади Волині біженцям в роки Першої світової війни. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ - на початку ХХІ століть" / За заг. ред. проф. Г.М. Стародубець. - Житомир: Полісся. pp. 36-38.

Білобровець, О. М. (2011) Діяльність польських благодійних організацій на Правобережній Україні наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. Матеріали ІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Житомир.. pp. 14-18.

Білобровець, О. М. (2018) Діяльність польських культурно-освітніх товариств у Житомирі в роки Першої світової війни. Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 16-17 листопада 2018 р.): Збірник наукових праць. – Житомир. pp. 223-226.

Білобровець, О. М. (2014) Діяльність польських організацій допомоги постраждалим від воєнних дій в наддніпрянській Україні на початку першої світової війни. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (м. Житомир, 7-8 листопада 2014 р.). Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 34-37.

Білобровець, О. М. (2004) Діяльність польських організацій на Житомирщині наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. Українська полоністика (1). pp. 28-36.

Білобровець, О. М. (2018) Позиція польських політичних сил в Україні щодо співрпаці з українськими органами влади (кінець 1917-1918 рр.). Інтермарум: історія, політика, культура (5). pp. 74-88. ISSN 2518-7694

Білобровець, О. М. (2014) Польська преса в громадсько-політичному житті поляків України в роки Першої світової війни. Intermarum: історія, політика, культура // Матеріали міжнародної наукової конференції «В єдності сила. Україна-Польща: спільні шляхи до свободи». – Житомир, 2014.. pp. 173-182.

Білобровець, О. М. (2014) Польський студентський рух у боротьбі за незалежність Польщі на правобережній Україні у 1913-1914 pp. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І. С. Зуляка. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2014. – Вип. 1. – Ч. 3.. pp. 71-74.

Білобровець, О. М. (2016) Польські мистецькі виставки в Києві в 1915 р.: суспільний погляд. Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції «Польща–Україна: спільні шляхи до свободи. За заг. ред. д.і.н., доц. В. О. Венгерської. – Житомир: Полісся, 2016. – 384 c. – (INTERMARUM: історія, політика, культура. – 2016. – Вип. 3).. pp. 290-301.

Білобровець, О. М. (2015) Політичні настрої польського населення в Україні в 1914-1916 рр. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (3(126)). pp. 4-8. ISSN 1728-2640

Білобровець, О. М. (2014) Підтримка поляками Волинської губернії політики Росії на початку Першої світової війни. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. (3(121)). pp. 5-8. ISSN 1728-2640

Білобровець, О. М. (2016) Развитие польского театра в Украине в 1914-1917 гг. Perspektyvy kultury.Czasopismo naukowe Instytutu Kuituroznawstwa Akademii Ignatianum. (14). pp. 113-126. ISSN 2081-1446

Білобровець, О. М. (2015) Соціогуманітарний простір поляків Волині у роки Першої світової війни. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія "Історія, економіка, філософія" (20). pp. 99-104. ISSN 2412-9321

Білобровець, О. М. (2017) Суспільно-політичне життя польської громади Житомира (березень-жовтень 1917 р.). Інтермарум: історія, політика, культура (4). pp. 180-193. ISSN 2518-7694

Білобровець, О. М. (2015) Суспільно-політичні орієнтації поляків України у роки Першої світової війни. Intermarum: історія, політика, культура : зб. наук. праць / за ред. В. О. Венгерської. – Житомир (2). pp. 112-123.

Білобровець, О. М. (2017) Східні креси в польській суспільно-політиній думці (1914-1925 рр.). Studia politologica Ucraino-Polona (7). pp. 261-270. ISSN 2312-8933

Білобровець, О. М. (2007) УЧАСТЬ ПОЛЯКІВ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ В НАРОДНИЦЬКО- РЕВОЛЮЦІЙНОМУ РУСІ В 70-80-х pp. XIX ст. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Історія, економіка, філософія. // Гол. ред.. Ю.І. Терещенко. pp. 92-97.

Білобровець, О. М. (2015) Участь польського населення Волинської губернії в роки Першої світової війни. Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції / За заг. ред. проф. Г.М. Стародубець. – Житомир. pp. 185-188.

Білобровець, О. М. (2005) ДІЯЛЬНІСТЬ ПОЛЬСЬКИХ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ НА ПРАВОБЕРЕЖЖІ НА ПОЧАТКУ XX СТ. Наукові записки. Серія: Історія. (1). pp. 254-260.

Білоус, Е. В. (2011) Основні джерела поповнення управлінських кадрів західноукраїнських областей 1944-1945 рр. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2). pp. 76-81. ISSN 2078-2357

Білоус, Е. В. (2013) Особливості формування та діяльності партійно-радянської номенклатури західних областях України в 1944-1945 роках. Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 150-152.

Білоус, Е. В. (2012) Партійно-радянська номенклатура західних областей україни у перші повоєнні роки (історіографія проблеми). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (XXXIII). pp. 306-311.

Білоус, О. А. (2019) Інститут державного обвинувачення в Російській імперії в другій пол. XIX ст. – на поч. XX ст. Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року) (14). pp. 123-126.

Білоус, О. А. (2019) Мирова юстиція в Україні за Судовою реформою 1864 року. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 18 квітня 2019 р.). pp. 165-167.

В

Васильківський, О. Л. (2014) Історія України в історіографічних джерелах кінця XVII – XVIII cт. [Experiment]

Василюк, Іван (2018) Розвиток економіки західноукраїнських земель у складі Польщі в міжвоєнний період (1918–1939 рр.). Наукові праці Центру історіографічних досліджень (4). pp. 6-12.

Вахтоміна, Валерія (2016) Англіканство як особлива течія раннього протестантизму у Західній Європі. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 59-63.

Венгерська, В. О. (2014) "Українське питання" напередодні та в умовах Першої світової війни. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (3(121)). pp. 8-11. ISSN 1728-2640

Венгерська, В. О. (2020) Historical policy and communicative memory of the dnipro steppe rural residents. Інтермарум: історія, політика, культура (8). pp. 140-160. ISSN 2518-7694

Венгерська, В. О. (2012) «ВПИСУВАННЯ» ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ ДО ЄДИНОГО ІМПЕРСЬКОГО ПРОСТОРУ В ХІХ СТ. V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.. pp. 20-23.

Венгерська, В. О. (2011) «Свої» та «інші» в національній політиці Російської та Оттоманської імперій в ХІХ ст. Дриновський збірник.- Харків-Софія, ІV. pp. 74-82.

Венгерська, В. О. (2011) Єврейське питання в Російській імперії як елемент національної політики напередодні та в роки Великої війни. Історичні уроки Голокосту та міжнаціональні відносини (до 70-річчя початку Другої світової війни) Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для викладачів та студентів. pp. 25-32.

Венгерська, В. О. (2011) Єврейські політичні партії та євреї в політичних партіях: дилеми соціально-класового, громадянського та національного (к. ХІХ ст. – лютий 1917 р.). In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Венгерська, В. О. (2013) Єврейські політичні партії та євреї в політичних партіях: соціально-класові, громадянські та національні дилеми (к. XIX ст. - лютий 1917 р.). Світові війни ХХ століття та історична пам’ять: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. - Дніпропетровськ: Інститут "Ткума". pp. 25-34.

Венгерська, В. О. (2013) Ідеї культурно-національної автономії в консервативній концепції русофілів. Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах. (7(99)). pp. 18-22. ISSN 2077-1800

Венгерська, В. О. (2011) Інтелектуали в ХІХ ст.: феномен множинних лояльностей. Інтелігенція та влада. Громадсько-політичний науковий збірник (21). pp. 17-27.

Венгерська, В. О. (2015) Історична пам’ять як інструмент міждержавних конфліктів. Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції / За заг. ред. проф. Г.М. Стародубець. – Житомир.. pp. 3-5.

Венгерська, В. О. (2019) Антисемітизм та його вплив на особливості пам’яті про жертви недемократичних політичних режимів. Матеріали ІІІ-VІ Всеукраїнських науково-практичних конферен- цій «Політика пам'яті в теоретичному та практичному вимірах» (Рівне, 2016–2019 рр.). – Рівне:. pp. 59-64.

Венгерська, В. О. (2007) ВСТАНОВЛЕННЯ РАДЯНСЬКОЇ ПОЛІТИЧНОЇ МОДЕЛІ В УКРАЇНІ: АДМІНІСТРАТИВНО-ТРИТОРІАЛЬНІПЕРЕТВОРЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ НА ЖИТОМИРЩИНІ. Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє: Науковий збірник. pp. 62-66.

Венгерська, В. О. (2009) Владний калейдоскоп 1918 року: політика та суспільство (за матеріалами волинської періодики). Українознавство: Науковий громадсько-політичний культурно-мистецький релігійно-філософський педагогічний журнал (1). pp. 124-128.

Венгерська, В. О. (2019) Державні свята сучасної України - нове вино у старих міхах. Життя «по-радянськи»: проблеми вивчення та інтерпретації (Із циклу «Повсякдення: візії та смисли»): зб. матеріалів ІV Всеукр.наук.-теорет. Семінару, 27-28 квітня 2018 р., м. Вінниця / за ред. О.А. Коляструк; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М.Коцюбинського.. pp. 90-98.

Венгерська, В. О. (2005) ЕВОЛЮЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ „ХВОРОБ РОСТУ". Тези ХХХ наукової конференції, присвяченої 45-ій річниці Житомирського державного технологічного універститету. pp. 140-142.

Венгерська, В. О. (2011) Економічні аспекти націєтворення в ХІХ ст.: українці Павобережжя та польський організаційний зразок. Збірник наукових праць Харківського Національного педагогічного університету імені Г. Сковороди. Серія «Історія та географія» (41). pp. 38-42.

Венгерська, В. О. (2012) Конструирование имперского пространства России в ХІХ в.: наследие Речи Посполитой и парадоксы идентичности (на примере Полесской и Подольской фронтирных зон). http://www.historians.in.ua/index.php/doslidzhennya/182-vyktoryia-venherskaya-konstruyrovanye-ymperskoho-prostranstva-rossyy-v-khikh-v-nasledye-rechy-pospolytoi-y-paradoksy-ydentychnosty-na-prymere-polesskoi-y-podolskoi-frontyrnykh-zon.

Венгерська, В. О. (2010) Мобілізаційні заходи на житомирщині напередодні війни (на прикладі окремих аспектів діяльності контори промбанку). Матеріали наукової конференції "Друга світова війна в історичному вимірі", Житомир. pp. 31-33.

Венгерська, В. О. (2014) Модерне націотворення в умовах імперій ХІХ ст.: польський та український "проекти". Intermarum: історія, політика, культура // Матеріали міжнародної наукової конференції «В єдності сила. Україна-Польща: спільні шляхи до свободи». – Житомир.. pp. 102-113.

Венгерська, В. О. (2017) Міжнародна наукова конференція «Польща-Україна: спільні шляхи до свободи. Балто-Чорноморський союз міжмор’я: ретроспектива і перспектива». Інтермарум: історія, політика, культура (4). pp. 224-236. ISSN 2518-7694

Венгерська, В. О. (2015) Міф про Велику Вітчизняну війну: радянський спадок та його презентації в комеморативних практиках в Україні та Польщі. Intermarum: історія, політика, культура : зб. наук. праць / за ред. В. О. Венгерської. – Житомир. Вип. 2.. pp. 184-196.

Венгерська, В. О. (2015) На порозі самостійності: 1990 рік в новітній історії України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. pp. 14-17. ISSN 1728-2640

Венгерська, В. О. (2016) Національна історія для зовнішнього користування: польський та українській досвід. Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції «Польща–Україна: спільні шляхи до свободи. В єдності сила. Співпраця польсько-українська в переломних моментах історії та сучасності» – (INTERMARUM: політика, культура. – 2016. – Вип. 3).. pp. 32-47.

Венгерська, В. О. (2010) Національне, релігійно-освітнє маркування російською владрою та польською шляхтою населення Правобережжя в І пол. ХІХ ст. Матеріали ІІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. pp. 25-27.

Венгерська, В. О. (2018) Національні військові частини в умовах Великої війни як складова державотворення: спільні витоки, відмінності та політичні наслідки діяльності. Інтермарум: історія, політика, культура (5). pp. 47-64. ISSN 2518-7694

Венгерська, В. О. (2009) Особливості розвитку української справи на Волині напередодні Першої світової війни. Матеріали ІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. pp. 50-53.

Венгерська, В. О. (2009) Особливості суспільного життя та національні громадські організації в умовах модернізації Російської імперії (на прикладі єврейської громади). Євреї в Україні: історія і сучасність. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2009 р.), Житомир. pp. 181-186.

Венгерська, В. О. (2009) Особливості функціонування банківської системи Російської імперії в другій половині ХІХ ст. (на прикладі діяльності Житомирського відділення Державного банку). Історія. Філософія. Релігієзнавство. Науковий журнал. Житомир (2). pp. 47-53.

Венгерська, В. О. (2011) Парадоксальні прояви розподілу гендерних ролей у формуванні національних проектів в ХІХ ст. Збірник наукових праць «Гуржіївські історичні читання» - Черкаси,. pp. 131-132.

Венгерська, В. О. (2014) Перша світова війна: пам'ять про загиблих. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (м. Житомир, 7-8 листопада 2014 р.). Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 37-39.

Венгерська, В. О. (2017) Повсякденні практики житомирян в умовах війни та революції (1917-1921 рр.). Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць. – Житомир. pp. 100-102.

Венгерська, В. О. (2018) Політичні реалії та майбутнє України на сторінках волинської та армійської періодики 1917-1918 років. Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 16-17 листопада 2018 р.). pp. 36-38.

Венгерська, В. О. (2001) Проблеми удосконалення функціонування політичних інститутів України. Україна-НАТО: стратегічне партнерство. Випуск 5. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. pp. 147-151.

Венгерська, В. О. (2013) Проблеми функціонування Житомирського відділення українського державного банку періоду Гетьманату (квітень-грудень 1918 р.). Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 43-45.

Венгерська, В. О. (1996) РОЗВИТОК КРЕДИТНО-ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ В КІНЦІ XVIII - НА ПОЧАТКУ XIX СТ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4). pp. 23-28. ISSN 2076-6173

Венгерська, В. О. (2013) Розвиток російського та українського національних проектів в умовах Російської імперії. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (73). pp. 15-17. ISSN 2076-1554

Венгерська, В. О. (2011) Творення історії протягом ХІХ ст.: національний та імперський вимір. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (45). pp. 5-12. ISSN 2076-1554

Венгерська, В. О. (2022) Тестові завдання з історії України ХІХ ст. [Teaching Resource]

Венгерська, В. О. (2017) Топонімічні об’єкти в історичній політиці України та Польщі: місця пам’яті чи забуття? Інтермарум: історія, політика, культура (4). pp. 42-57. ISSN 2518-7694

Венгерська, В. О. (2017) Травматичні місця пам'яті в ландшафтах сучасного Житомира. Радянська повсякденність у культурній пам’яті суспільства. Зб. матеріалів. Вінницький державний педагогічний університет ім. М.Коцюбинського. - Вінниця.. pp. 233-242.

Венгерська, В. О. (2016) Українська нація та націотворення у ХХ-ХХІ ст.: історіографічний аспект. Історія та історіографія в Європі. Україна в ХХ-ХХІ століттях: на шляху гідності і свободи. Київ. Вип. 5. pp. 126-139.

Венгерська, В. О. (2011) Український національний проект та російські столиці в ХІХ ст. Гілея: Науковий вісник, 5 (47). pp. 12-17.

Венгерська, В. О. (2013) Українські «проекти» та націотворення в імперіях Романових та Габсбургів: ідеї, концепції, практики (кінець ХVІІІ – початок ХХ століття). Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Венгерська, В. О. (2017) Українці та євреї: як імперії вирощували антисемітизм та українофобію. Запорізькі єврейські читання: Збірка статей і матеріалів (14-15 квітня 2016 р.) – Дніпро: Інститут «Ткума». pp. 13-20.

Венгерська, В. О. (1997) Утворення та діяльність державних банків установ на Правобережній Україні у другій половині ХІХ століття. Відповідальний редактор доктор історичних наук, професор В.Г.Сарбей. Інститут історії України НАН України. Київ..

Венгерська, В. О. (2011) Церковно-археологічні та єпархіальні товариства Правобережної України в конструюванні західних околиць Російської імперії. Інтелігенція та влада. Громадсько-політичний науковий збірник (22). pp. 14-22.

Венгерська, В. О. (2015) Штетл в истории и политике империй ХІХ-ХХ вв. (на примере местечек Украины и Молдовы). Наука, образование, культура. Международная научно-практическая конференция: Посвященная 24-ой годовщине образования Комратского Государственного Университета, 11 февраля 2015 г., 2. pp. 131-136.

Венгерська, В. О., Білобровець, О. М. (2022) Міжнародна наукова конференція «Війни в Україні у ХХ і ХХІ ст.: засоби масової інформації, експерти, дезінформація». Український історичний журнал (6). pp. 219-224. ISSN 0130-5247

Венгерська, В. О., Білобровець, О. М. (2018) Ювілейний 2018 рік в польсько-українському науковому діалозі (огляд конференцій). Інтермарум: історія, політика, культура (5). pp. 381-394. ISSN 2518-7694

Венгерська, В. О., Магалецька, К. П. (2023) Антисемітизм у радянській Україні: витоки, зміст, наслідки. Історіографія проблеми. Інтермарум: історія, політика, культура (12). pp. 130-157. ISSN 2518-7694

Венгерська, В. О., Максимов, О. В. (2022) Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної роботи з освітньої компоненти "Історія України ХІХ ст.". Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Вержанська, Таїсія (2013) НАЦІОНАЛЬНІ СТЕРЕОТИПИ ПОВЕДІНКИ ВЕРХІВКИ ПОЛЬСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ТА ЇХ ВІДОБРАЖЕННЯ В ПОБУТІ ПРАВОБЕРЕЖНИХ МАГНАТІВ. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 261-265.

Вержанська, Таїсія (2014) Особливості самоідентифікації магнатерії Правобережної України у ХІХ ст. Intermarum: історія, політика, культура. // Матеріали міжнародної наукової конференції «В єдності сила. Україна-Польща: спільні шляхи до свободи». – Житомир:. pp. 154-161.

Весельська, Ніна (2017) Історія Києво-Могилянської академії у дослідженнях польського історика Олександра Яблоновського (1829 – 1913 рр.). Славістична збірка (ІІІ). pp. 168-174.

Весельська, Ніна (2020) Брацлавський замок у дослідженнях польського історика ХІХ ст. А. Яблоновського. Часопис української історії (41). pp. 55-61. ISSN 2522-4611

Весельська, Ніна (2020) Польський історик Александр Яблоновський про українські староства у XVI-XVII ст. Літописець: Збірник наукових праць VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до річниці прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 5 грудня 2019 року). (15). pp. 33-36.

Весельська, Ніна (2016) Українська культура в дослідженнях Олександра Яблоновського (на прикладі праці «Akademia Kijowsko-Mohylańska»). Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність. Науковий збірник«Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 15-16 листопада 2016 р.) (54). pp. 373-377.

Весельська, Ніна (2017) Участь Олександра Яблоновського у з’їздах істориків Польського історичного товариства. Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини (19). pp. 344-350.

Весельський, Ярослав (2020) Римо-католицька церква на Правобережній Україні: питання історіографії. Інтермарум: історія, політика, культура (8). pp. 8-23. ISSN 2518-7694

Вигівська, Оксана (2011) Доля жінки Правобережжя першої половини ХІХ ст. через призму народнопісенної творчості. Волинські історичні записки (6). pp. 156-163.

Вигівська, Оксана (2011) Купецькі «Гросс-бухи», як джерело з вивчення соціального статусу жінки-купчихи на Волині у кінці ХVIII - першої половини ХІХ ст. Матеріали IV Волинської міжнародної історико- краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 220-223.

Вигівська, Оксана (2012) Підприємницька діяльність купчих, на прикладі Волинської губернії у кінці ХVІІІ - другій половині ХІХ ст. Грані:Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах (3(8)). pp. 35-39.

Вигівська, Оксана (2012) Солдатка: правові реалії та повсякденне життя в період рекрутчини в кінці XVIII – першій половині ХІХ ст. (на матеріалах Волинської губернії). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Вигівська, Оксана (2012) Соціальна мобільність міщанок у першій половині ХІХ ст. на прикладі Волині. Інтелігенція і влада:громадсько-політичний науковий збірник. (26). pp. 14-25.

Вигівська, Оксана (2011) Соціальний портрет жінки-солдатки Волині кінця ХVІІІ - першої половини ХІХ ст. Часопис української історії/ за ред. доктора історичних наук, професора А.П. Коцура, 6. pp. 156-163.

Вигівська, Оксана (2009) Соціальні долі солдатських дітей - каноністів на Волині першої половини ХІХ ст. Часопис української історії/ за ред. доктора історичних наук , професора А. П. Коцура (18). pp. 17-21.

Власюк, І. М., Хададова, М. В. (2023) Методичні вказівки до проведення навчальної практики (музейно-архівної) для здобувачів ОПП «Середня освіта (Історія)» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. [Teaching Resource]

Власюк, Ігор (2019) Історія слов’янських народів. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Власюк, Ігор (2018) Історія слов’янських народів (з давніх часів до XVII cт.). Житомир: Вид-во «Полісся».

Власюк, Ігор (2016) Агрономічні заходи на Волині в роки нової економічної політики (1921–1928 рр.). Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : «Видавництво «Гілея», 2016. – Вип. 114 (11).. pp. 60-64.

Власюк, Ігор (2022) Бездоглядність і злочинність неповнолітніх у Житомирській області в середині 1960-х – на початку 1970-х рр. та заходи їхньої профілактики. Емінак: науковий щоквартальник (37). pp. 110-119. ISSN 1998-4634

Власюк, Ігор (2016) Влада і селянство на Волині в роки нової економічної політики (1921–1928 рр.). Матеріали ІV Всеукраїнської наукової конференції «Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХ століття (до 75-річчя Поліської Січі та 95-річчя Другого зимового походу)» / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир. pp. 40-44.

Власюк, Ігор (2017) Відносини між владою та селянством на Волині в роки НЕПу. Емінак: науковий щоквартальник, 3 (1(17)). pp. 15-20. ISSN 1998-4634

Власюк, Ігор (2017) Державна допомога дітям на Волині в роки НЕПу (1921–1928 рр.). Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2017.. pp. 105-108.

Власюк, Ігор (2015) Державні та суспільні заходи подолання дитячої безпритульності на Волині в 1920-х роках. Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В. А. Смолій, О. І. Гуржій, А. Г. Морозов та ін. – Черкаси: Вид. Чабаненко Ю. А. Вип. 8-9.. pp. 100-103.

Власюк, Ігор (2018) Діяльність державних комісій допомоги дітям на Волині у роки НЕПу (1921–1928 рр.). Емінак: науковий щоквартальник, 3 (1 (21)). pp. 66-70. ISSN 1998-4634

Власюк, Ігор (2006) Економічні наслідки Столипінської аграрної реформи на Правобережній Україні (1906 – 1914 pp.). Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. А. Г. Морозова. – Черкаси: Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького (10). pp. 32-35.

Власюк, Ігор (2015) Західна Білорусь (1921–1939 рр.) в оцінках сучасних білоруських істориків та спогадах людей. Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчоїконференції / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся. pp. 154-157.

Власюк, Ігор (2023) Методичні рекомендації до семінарських занять з освітньої компоненти «Історія нових незалежних держав». [Teaching Resource]

Власюк, Ігор (2015) Передумови та причини сербо-хорватських конфліктів у 1918 – 1945 рр. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть» / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся, 2015.. pp. 61-63.

Власюк, Ігор (2015) Проблеми розвитку сільськогосподарської кооперації на сторінках газети «Радянська Волинь» (1925–1927 рр.). Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (13-14). pp. 30-36.

Власюк, Ігор (2023) Проблеми суспільно-політичного розвитку сучасної Боснії і Герцеговини в контексті її історичного минулого. Science and innovation of modern world. Proceedings of the 9th International scientific and practical conference. pp. 451-455.

Власюк, Ігор (2023) Проблеми функціонування дитячих будинків на Волині у 1920-х рр. Інтермарум: історія, політика, культура (12). pp. 82-98. ISSN 2518-7694

Власюк, Ігор (2023) Північна Македонія у ХХІ ст.: виклики та проблеми. European scientific congress. Proceedings of the 5th International scientific and practical conference. pp. 296-300.

Власюк, Ігор (2005) Селянська кооперація Правобережної України в період проведення столипінської аграрної реформи (1906 – 1914 рр.). Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. pp. 83-89.

Власюк, Ігор (2018) Селянські товариства взаємодопомоги на Волині у другій половині 1920-х рр. Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції. pp. 237-239.

Власюк, Ігор (2019) Сербо-хорватські відносини у 90-х рр. ХХ–ХХІ ст. Емінак: науковий щоквартальник (26). pp. 133-140. ISSN 1998-4634

Власюк, Ігор (2019) Сербо-хорватські відносини у ХХІ ст. Матеріали Міжнародної науково -практичної інтернет -конференції «Міжнародні відносини: історія, теорія та практика» (28 лютого 2019 року). pp. 93-95.

Власюк, Ігор (2012) Соціально-економічне становище заможних селян Волині у 20-х роках ХХ ст. Волинські історичні записки: Збірник наукових праць (9). pp. 111-118.

Власюк, Ігор (2020) Стан і проблеми у сфері охорони здоров’я на Волині у роки НЕПу (1921-1928 рр.). Емінак: науковий щоквартальник (31). pp. 132-140. ISSN 1998-4634

Власюк, Ігор, Прокудін, Володимир (2022) Джерельна база та історіографія проблеми дослідження відносин між радянською владою та селянством в Україні в роки НЕПу (1921-1928 рр.). Матеріали Другого всеукраїнського науково-методичного семінару «Методика використання історичних джерел в процесі підготовки і написання наукових робіт здобувачами вищої освіти»: Збірник наукових праць. Вип. 1. Житомир: Житомирський державний університет. pp. 34-36.

Власюк, Ігор, Стародубець, Галина (2021) Проблема дитячої безпритульності на Житомирщині та боротьба з нею в період пізнього сталінізму (1944–1953 роки). Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис (24). pp. 73-77.

Власюк, Ігор (2009) Історико-економічна спадщина Б.А. Кругляка. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Євреї в Україні: історія і сучасність"- Збірник наукових праць. pp. 196-199.

Власюк, Ігор (2014) Боротьба з дитячою безпритульністю на Волині в 1920-х роках. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка)/Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 164-166.

Власюк, Ігор (2012) Заможні селяни радянської Волині в період нової економічної політики (1921–1927 рр.). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Власюк, Ігор (2014) Натхненник і учитель. Історик Борис Кругляк: Наукове надбання Житомирщини, України і світу: (Праці. Спогади. Матеріали). Збірник / Упоряд. канд. істор. наук Марина Кругляк. – Житомир: Вид-во «Волинь», 2014.. pp. 25-26.

Власюк, Ігор (2014) Православна церква і державна влада на Правобережній Україні та в Білорусі у ХІХ ст. Гістарычныя шляхі, узаемадзеянне і ўзаемаўплывы беларускага народа і суседзяў: Зборнік навуковых артыкулаў. – Гомель: ГДУ імя Ф. Скарыны. pp. 30-36.

Власюк, Ігор (2010) Проблеми історії Білорусі періоду Другої світової війни. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Друга світова війна в історичному вимірі». pp. 96-100.

Власюк, Ігор (2013) Протоієрей Арсеній Пероговський (1851–1933). Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції /Збірник наукових праць. pp. 269-272.

Власюк, Ігор (2010) Розвиток поміщицьких господарств Волинської губернії (1900–1917 рр.). Сторінки історії. Збірник наукових праць. pp. 60-71.

Власюк, Ігор (2013) Розвиток сільськогосподарської кооперації на Волині у 1920-х роках. Історичні студії Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (9-10). pp. 75-81.

Власюк, Ігор (2012) Становище православних на українських та білоруських землях у складі Речі Посполитої. Беларусь і суседзі: шляхі фармiравання дзяржаўнасцi, мiжнацыянальныя i мiждзяржаўныя адносiны: Зборнік навуковых артыкулау. (1). pp. 37-44.

Власюк, Ігор (2008) Житомирська область в умовах реформування аграрного сектора економіки (1990–2007 рр.). Український селянин: Зб. наук. праць / За ред. А. Г. Морозова (11). pp. 355-358.

Власюк, Ігор (2013) Становище Православної церкви у Західній Україні та Західній Білорусі міжвоєнного періоду (1921-1939 рр.): огляд сучасної історіографії. Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць /Ред.кол.: В.А. Смолій, О.І. Гуржій, А.Г. Морозов та ін. (6). pp. 47-50.

Вовк, Олексій (2018) Білоруський історик, народник, громадський діяч Митрофан Вікторович Довнар-Запольський та його спадщина. Наукові праці Центру історіографічних досліджень (4). pp. 27-30.

Войтюк, Світлана (2016) Громадсько-політична та наукова діяльність Тадеуша Чацького. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 74-78.

Г

Галіцька, Ірина (2017) Відстоювання волинською шляхтою станових прав у першій третині ХІХ століття. Літописець: Збірник тез за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 24-25 листопада 2016року). (12). pp. 114-117.

Галіцька, Ірина (2016) Місто Славута на сторінках історіографічної спадщини Ю. Крашевського. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 25-27.

Галіцька, Ірина (2018) Предводителі дворянства Волинської губернії та їх роль в системі місцевого управління. Літописець: Збірник V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 7 грудня 2017 року) (13). pp. 253-255.

Ганько, Юлія (2018) Іван Шишманов і болгарський позитивізм. Наукові праці Центру історіографічних досліджень (4). pp. 43-49.

Гаращук, Тетяна (2011) Дворянські депутатські зібрання на території України в кін. XVIII – поч. ХХ ст.: становлення та діяльність. Волинські історичні записки (6). pp. 45-52.

Гаращук, Тетяна, Гуцало, Л. В. (2013) Волинське дворянське депутатське зібрання та організація діловодства його канцелярії: історіографія проблеми та джерельна база дослідження (кін. XVIII – поч. ХХ ст.). Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 209-213.

Гардзель, Назарій (2016) Історіографія питання військового будівництва доби Гетьманату. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 43-45.

Геча, О. (2019) Єврейський театр як феномен культури в умовах конерізації (на прикладі театральних закладів Правобережної України). Історичні мідраші Північного Причорномор’я, ІІ. pp. 251-264.

Геча, О. (2017) Леонід Наумович Волинський − спаситель шедеврів Дрезденської галереї. Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць. – Житомир. pp. 113-116.

Геча, О. А. (2020) Єврейські жінки в лавах Червоної Армії: перекладачка і розвідниця Єлена Ржевська. Історичні мідраші Північного Причорномор'я, І (ІХ). pp. 23-32.

Геча, О. А. (2018) Єврейські жінки в умовах окупації та евакуації: різні стратегії виживання (на прикладі представниць родини Рабіновичів). Інтермарум: історія, політика, культура (5). pp. 251-263. ISSN 2518-7694

Горпинич, А. В. (2016) Цивільно-правові відносини за ІІІ Литовським Статутом. Літописець: Збірник тез за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 26–27 листопада 2015року) (11). pp. 76-79.

Грабарчук, Ніна (2016) Історія українського козацтва у дослідженнях польського історика Олександра Яблоновського. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: Збірник наукових праць (25). pp. 343-347. ISSN 2078-0850

Градовська, Юлія (2020) Українські полемісти в обороні православної церкви у другій половині ХVІ ст. Літописець: Збірник наукових праць VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до річниці прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 5 грудня 2019 року). (15). pp. 51-54.

Грищенко, Олександр (2016) Йозеф Доровський: чеський славіст, історик, родоначальник критичного підходу вивчення джерел чеської історії. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 56-59.

Гуда, Тетяна (2018) Громадсько-політична діяльність Антона Луцкевича. Наукові праці Центру історіографічних досліджень (4). pp. 30-35.

Гунько, Ярослав (2022) Принцип поділу влади в Запорізькій Січі. Літописець (17). pp. 73-76.

Гунько, Ярослав (2021) Роль Петра Конашевича-Сагайдачного у відновленні ієрархії православної церкви (1620 р.). Бердичівщина в історії України. Науковий збірник "Велика Волинь". Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 21 травня 2021 р.) (61). pp. 417-421.

Гуринчук, Н. С., Міщук, Г. А. (2019) Денишівський чавуноливарний завод. Житомиру — 1135. Науковий збірник «Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 27-28 вересня 2019 р.), 59. pp. 347-354.

Гусаківський, Я. (2023) Жіночий султанат в історії Османської імперії. Україна у світовому просторі: минуле і сучасність: зб. мат. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів (м. Луцьк, 25 травня 2023 р.). pp. 114-116.

Гутівська, Ю. О. (2014) Мемуарна література другої половини ХVІ – першої половини ХVІІ ст. [Experiment]

Гутівська, Ю. О. (2014) Українське козацтво в поглядах Якова Собєського (1588 – 1646). Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні (23). pp. 291-295.

Гуцало, Л. В. (2022) The role of women in the social and political life of ancient athen. Grail of Science (16). pp. 582-584. ISSN 2710-3056

Гуцало, Л. В. (2011) Єврейське населення УСРР в системі соціально-економічних експериментів. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Гуцало, Л. В. (2019) Аграрне становище німецького населення у другій половині 1920-х років. Бердичівська земля як феномен розвитку європейської культури та мистецтва. Науковий збірник "Велика Волинь". Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. Вип. 58/ Упоряд. П.С. Скавронський - Бердичів: ФОП Мельник М.В., 2019.. pp. 459-464.

Гуцало, Л. В. (2021) Вектор зовнішньої політики США – НАТО (за президентства Д. Трампа). Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Міжнародні відносини: історія, теорія, практика». pp. 79-82.

Гуцало, Л. В. (2017) Грецьке населення УСРР у системі соціально-політичних експериментів (1920-1930 рр.). Грецька громада Ніжина: історія та сучасність. pp. 74-79.

Гуцало, Л. В. (2018) Етнографічні дослідження Василя Кравченка. Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції. pp. 239-241.

Гуцало, Л. В. (2015) Значення реформи ареопагу Ефіальта. Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчоїконференції / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся. pp. 78-80.

Гуцало, Л. В. (2019) Каталонська криза: спроби врегулювання. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Міжнародні відносини: історія, теорія та практика» (28 лютого 2019 року). pp. 177-179.

Гуцало, Л. В. (2017) Каталонський клінч. Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць. - Житомир: Полісся, 2017.). pp. 177-179.

Гуцало, Л. В. (2019) Матеріально-фінансова допомога переселенцям на південь України у 1920 роках. Науковий збірник "Велика Волигь". Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції. Вип.59 / Упоряд. П.С. Скавронський - Бердичів:ФОП Мельник М.В., 2019.. pp. 408-413.

Гуцало, Л. В. (2023) Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з освітньої компоненти «Новітня історія країн Європи та Америки» (частина І) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти історичного факультету. [Teaching Resource]

Гуцало, Л. В. (2023) Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з освітньої компоненти «Новітня історія країн Європи та Америки» (частина ІІ) для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти історичного факультету. [Teaching Resource]

Гуцало, Л. В. (2015) Національне районування на Волині у 1920 – 1930-х роках (на прикладі польського та німецького населення). Наукові записки. Серія: Історичні науки (22). pp. 51-56.

Гуцало, Л. В. (2007) Національно-адміністративне районування на Півдні України (20-30-і роки ХХ ст.). Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. pp. 109-113.

Гуцало, Л. В. (2007) Національні райони на Волині (1920-1930-і рр. ХХ ст.). Житомирщина:минуле, сьогодження, поступ у майбутнє, 1. pp. 241-251.

Гуцало, Л. В. (2018) Переселення євреїв Волині у 1930-х роках у республіканський та Всесоюзний колонізаційні фонди. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (134). pp. 62-65. ISSN 2076-1554

Гуцало, Л. В. (2015) Політика радянської влади щодо польського населення України у 30-х рр. ХХ ст. Інтермарум: історія, політика, культура (2). pp. 235-245. ISSN 2518-7694

Гуцало, Л. В. (2018) Проведення «чисток» серед польського та німецького населення Житомирщини у 1930-х рр. Вісник державного архіву Хмельницької області "Подільська старовина" (3). pp. 84-86.

Гуцало, Л. В. (2014) Рабство в Єгипті нового царства. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка)/Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 78-80.

Гуцало, Л. В. (2019) Радянська програма переселення та депортацій поляків УСРР наприкінці 1920-х – 1936 рр. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (30). pp. 34-42. ISSN 2411-2143

Гуцало, Л. В. (2013) Реалізація переселенської політики щодо єврейського населення на прикладі Волині. Світові війни ХХ століття та історична память: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. pp. 106-111.

Гуцало, Л. В. (2012) Репресивна політика радянської влади щодо "Ворожих націй" наприкінці 30-х рр. XX ст. Волинські історичні записки: Збірник наукових праць, 8. pp. 19-24.

Гуцало, Л. В. (2005) Реформування та ліквідація національних адміністративних одиниць. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. pp. 146-150.

Гуцало, Л. В. (2023) Розвиток критичного мислення на уроках історії. Роль педагога у впровадженні інноваційних технологій в освітній процес: історія та сьогодення. Науковий збірник «Велика Волинь». Матеріали регіональної науково-краєзнавчої конференції Вип. 65 / Упоряд. П.С. Скавронський. Бердичів : ФОП Мельник М.В., 2023.. pp. 215-222.

Гуцало, Л. В. (2017) Розвиток освіти в період української національної революції (1917-1921 pp.). Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. – Тернопіль: ТОКІППО, 2017. – Вип.2.. pp. 116-119.

Гуцало, Л. В. (2012) Свідчення античних авторів про походження етрусків. In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Гуцало, Л. В. (2011) Стан освіти національних районів Волині в період коренізації. Матеріали IV Волинської міжнародної історико- краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 122-124.

Гуцало, Л. В. (2023) Становище римлянки у І столітті н. е. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (43). pp. 63-67. ISSN 2411-2143

Гуцало, Л. В. (2019) Сучасний сепаратистський рух у Каталонії. Сучасні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Одеса: ГО "Причорноморський центр досліджень проблем суспільства", 2019.. pp. 5-8.

Гуцало, Л. В. (2009) Традиційно-побутова культура національних меншин України у 1920-х рр. Всеукраїнський науковий журнал "Мандрівець" (6). pp. 34-38.

Гуцало, Л. В. (2015) Феномен давньогрецького поліса. Науковий діалог «Схід-Захід». Матер. ІV всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю. (м. Кам’янець-Подільський, 25 травня 2015 р.), 2. pp. 187-189.

Гуцало, Л. В. (2022) Ґенеза гендерної рівності в Стародавній Греції. Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис (26). pp. 199-204.

Гуцало, Л. В., Горпинич, Олександра (2023) Карикатури і меми на уроках історії під час вивчення першої світової війни 1914-1918 рр. Матеріали Третього всеукраїнського науково-методичного семінару «Методика використання історичних джерел в процесі підготовки і написання наукових робіт здобувачами вищої освіти»: Збірник наукових праць. Вип. 2.. pp. 15-19.

Гуцало, Л. В., Дацьо, О. Г., Приходько, І. М. (2023) Аспекти національно-патріотичного виховання майбутніх педагогів під час воєнного стану в державі. «Актуальні питання у сучасній науці (Серія «Педагогіка», Серія «Право», Серія Економіка», Серія «Державне управління», Серія «Техніка», Серія «Історія та археологія»)» (8(14)). pp. 804-816. ISSN 2786-6300

Гуцало, Л. В., Козел, А. (2017) Зороастризм:проблема місця і часу виникнення вчення. Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 3-4 листопада 2017.): Збірник наукових праць. - Житомир: Полісся.). pp. 150-152.

Гуцало, Л. В., Коржак, Максим (2022) Реформаторська діяльність імператорів Діоклетіана та Костянтина у працях античних авторів. Матеріали Другого всеукраїнського науково-методичного семінару «Методика використання історичних джерел в процесі підготовки і написання наукових робіт здобувачами вищої освіти»: Збірник наукових праць. Вип. 1. Житомир: Житомирський державний університет. pp. 16-19.

Гуцало, Л. В., Міщук, Г. А. (2016) Історична пам'ять та історична спадщина. Матеріали ІV Всеукраїнської наукової конференції "Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХ століття (до 75-річчя Поліської Січі та 95-річчя Другого зимового походу)"/ За заг.ред.проф. Г.М. Стародубець. pp. 172-176.

Гуцало, Л. В., Міщук, Г. А. (2019) Аграрне становище і переселення німецьких селян Волині у 1920-х роках. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 28. Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. О.А. Мельничука. pp. 30-35.

Гуцало, Л. В., Міщук, Г. А. (2020) Внесок протоієрея Миколи Трипольського у вивчення історії Волині. Європейський філософський та історичний дискурс, 6 (3). pp. 71-78.

Гуцало, Л. В., Міщук, Г. А. (2021) Вони хотіли врятувати життя: Праведники народів світу. Пам'ять нетлінна: Голокост на теренах нашого краю. Науковий збірник "Велика Волинь". Матеріали Міжнародної науково-краєзнавчої конференції (62). pp. 26-32.

Гуцало, Л. В., Міщук, Г. А. (2021) Каталонські референдуми 2014 р. та 2017 р.: позиції центральної та регіональної влади. Емінак: науковий щоквартальник (2(34)). pp. 256-265. ISSN 1998-4634

Гуцало, Л. В., Міщук, Г. А. (2020) Колекція рукописів та книжок волинських баронів Шодуарів: доля і сучасний стан. Музейна справа на Житомирщині: історія та сучасність. Науковий збірник «Велика Волинь». pp. 436-441.

Гуцало, Л. В., Міщук, Г. А. (2018) Микола Васильович Хомичевський (Борис Тен): біографія, творча та громадська діяльність. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (135). pp. 19-23. ISSN 2076-1554

Гуцало, Л. В., Міщук, Г. А. (2015) Патріотичний рух радянських людей у роки Другої світової війни. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть» / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся, 2015. pp. 115-117.

Гуцало, Л. В., Міщук, Г. А. (2014) Переселення євреїв у 1920-х роках у республіканський колонізаційний фонд (на прикладі волинського округу). Придніпровські соціально-гуманітарні читання. Матер.ІІІ всеукр.наук.конфер. з міжнар. участю. (м. Дніпропетровськ,29 листопада 2014 р.): у 4-х частинах. - Д.: ТОВ "Інновація",2014. - ч.2. - 184 с.. pp. 125-128.

Гуцалюк, Інна (2011) Державотворчий потенціал української влади в Західній Волині (березень 1917 – квітень 1918 рр.). Волинські історичні записки (6). pp. 110-120.

Д

Дальянська, В. Ю. (2020) Харизматична влада та її роль в управлінні державою. Літописець: Збірник наукових праць VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до річниці прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 5 грудня 2019 року). (15). pp. 63-66.

Данилюк, С. І. (2014) Розвиток українського кіномистецтва в 1953-1991 роках. [Experiment]

Двірна, Катерина (2011) Створення та ліквідація Польського педагогічного інституту в м. Києві в 30-х. роках XX ст. (архівна розвідка). Волинські історичні записки (6). pp. 149-155.

Дерещук, Богдана (2015) П. Й. Шафарик і пробудження словацької державності. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 70-73.

Джура, Н. М. (2018) Соціально-правове становище шляхти Правобережної України в ХІХ ст. Літописець: Збірник V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 7 грудня 2017 року) (13). pp. 141-144.

Довженко, Т. О. (2019) Значeння та наслідки прийняття Конституціі Рeчі Посполитоі 3 травня 1791 року. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 18 квітня 2019 р.). pp. 203-204.

Довженко, Т. О. (2019) Передумови прийняття Конституції Речі Посполитої 3 травня 1971 року. Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року) (14). pp. 267-269.

Дребот, Володимир (2011) Німці Києва в ХІХ – на початку ХХ ст.: динаміка чисельності та етносоціальна характеристика. Матеріали IV Волинської міжнародної історико- краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 27-29.

Дребот, Володимир (2009) "Циркуляр по управлению народным училищами" як джерело інформації про розвиток освіти німців Волині наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. Матеріали ІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. pp. 32-34.

Дребот, Володимир (2010) Адміністративно-правове регулювання німецької колонізації на Правобережній Україні в другій половині ХІХ на початку ХХ ст. Матеріали ІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – Житомир. pp. 40-42.

Дребот, Володимир (2012) БАПТИЗМ У СЕРЕДОВИЩІ ЕТНІЧНИХ НІМЦІВ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ. V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир. pp. 54-57.

Дребот, Володимир (2014) Вклад німців у розвиток суконної промисловості правобережної України в XIX - на початку XX ст. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (м. Житомир, 7-8 листопада 2014 р.). Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 15-18.

Дребот, Володимир (2013) Етнонаціональна характеристика німців Правобережної України за даними перепису 1897 р. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 233-237.

Дребот, Володимир (2005) Німці на Бердичівщині в ХІХ ст. Бердичів древній і вічно молодий: Науковий збірник "Велика Волинь", 32. pp. 206-208. (Unpublished)

Дребот, Володимир (2015) Розвиток доброчинності як форми взаємодопомоги серед німців Волинської губернії в ХІХ - на початку ХХ ст. Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції / За заг. ред. проф. Г.М. Стародубець. – Житомир.. pp. 173-176.

Е

Еслан, Максим (2015) «Західнорусизм» в білоруській історіографії. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 54-56.

Ж

Жуковський, О. І. (2017) Єврейське театральне мистецтво у 20-х рр. ХХ ст. Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць. – Житомир. pp. 30-32.

Жуковський, О. І. (2013) Місце етнічних меншин у розбудові радянської системи освіти в Україні (початок 20-х pp. XX ст.). Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 134-138.

Жуковський, О. І. (2008) Необхідність вступу України до НАТО: до проблеми поінформованості українських студентів. Вісник Наукового інформаційно-аналітичного центру НАТО Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника (1). pp. 51-54.

Жуковський, О. І. (2009) Особливості динаміки чисельності єврейської етнічної меншини Правобережної України між переписами 1897 та 1926 рр. Євреї в Україні: історія і сучасність. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2009 р.), Житомир. pp. 362-366.

Жуковський, О. І. (2011) Проблеми організації та функціонування єврейських шкіл Правобережної України в 20-ті роки ХХ століття. Запорожские еврейские чтения: Доклады и сообщения (28-29 октября 2010 г.). pp. 94-101.

Жуковський, О. І. (2014) Створення видавництв для потреб етнічних меншин України у першій половині 20-х років XX ст. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (м. Житомир, 7-8 листопада 2014 р.). Збірник наукових праць. pp. 189-192.

Жуковський, О. І. (2009) Формування спеціальних управлінських структур для обслуговування євреїв Правобережної України на поч. 20-х рр. ХХ ст. Історичні уроки Голокосту та міжнаціональні відносини (до 70-річчя початку Другої світової війни) Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для викладачів та студентів. pp. 230-238.

Жуковський, О. І., Стельникович, С. В. (2023) The newspaper «Ovruchski visti» in the nazi information space (august – october 1943). Інтермарум: історія, політика, культура (12). pp. 117-129. ISSN 2518-7694

З

Запольська, Яна (2015) Історична основа роману Генріка Сенкевича «Вогнем і мечем». Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 38-41.

Зарицький, Микола (2016) Формування київськоїісторичної школи В. Антоновича. Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність. Науковий збірник «Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 15-16 листопада 2016 р.) (54). pp. 368-473.

Зосімович, Олена (2011) Особовий склад та основні напрямки діяльності Волинської Палати кримінального суду (1796 – 1797 рр.). Матеріали IV Волинської міжнародної історико- краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 31-33.

Зосімович, Олена (2018) Відображення науково-конструкторської та інженерної діяльності С. П. Корольова у матеріалах періодичних видань 20-30–х рр. ХХ ст. ХХІІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів, присвячена 100-річчю національної академії наук України: Матеріали конференції 20.04.2018 р.. pp. 73-76.

Зосімович, Олена (2017) Відповідальність судових чиновників за посадові проступки і злочини згідно із Зводом законів Російської імперії. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : Зб. наук. ст. за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 18 травня 2017 р.) (5). pp. 379-382.

Зосімович, Олена (2020) Законодавче регулювання космічної діяльності в Україні на сучасному етапі. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 19 березня 2020 р.) (VIII). pp. 107-110.

Зосімович, Олена (2018) Законодавчі джерела діяльності адвокатури в Російській імперії в ХІХ ст. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : Зб. наук. ст. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 19 квітня 2018 р.) (VI). pp. 73-76.

Зосімович, Олена (2016) Кадрова політика Катерини ІІ на Правобережній Україні щодо судових установ (на прикладі палати кримінального суду Волинської губернії 1796 - 1797 рр.). Інтелігенція і влада: громадсько-політичний науковий збірник. (26). pp. 25-38.

Зосімович, Олена (2016) Колекціі газетних публікацій про повітроплавання і космос у зібраннях С.П. Корольова. Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність. Науковий збірник«Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 15-16 листопада 2016 р.) (54). pp. 393-399.

Зосімович, Олена (2017) Корпоративні самоврядні організації адвокатів при Київській судовій палаті та Житомирському окружному суді: законодавчі норми та практичні реалії. Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць (ІХ). pp. 88-91.

Зосімович, Олена (2015) Музеї космонавтики: минуле і сьогодення. Наукові читання «Дніпровська орбіта – 2015»»: Збірник доповідей. pp. 23-27.

Зосімович, Олена (2019) Павло Якович Корольов – вчитель Житомирської першої чоловічої гімназії. Житомиру - 1135. Науковий збірник "Велика Волиинь". Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої кнференції (Житомир, 27-28 вересня 2019 р.) (59). pp. 204-210.

Зосімович, Олена (2019) Правовий статус приватних повірених у Російській імперії. Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року) (14). pp. 134-138.

Зосімович, Олена (2018) Професійний портрет помічника присяжного повіреного Житомирського окружного суду. Літописець. Збірник V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (13). pp. 61-63.

Зосімович, Олена (2016) Професійні зловживання адвокатів Волинської губернії на початку ХІХ ст. Чуднів і край в контексті історії малих і середніх міст Волині. Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції "Чуднів і край в контексті малих і середніх міст Волині", присвяченої 600-й річниці з часу першої писемної згадки про місто Чуднів (53). pp. 250-255.

Зосімович, Олена (2018) Становлення та розвиток інституту адвокатури на землях Волині в XVI-XVIII ст. (на матеріалах історичних публікацій). Національно-визвольна боротьба українського народу. Науковий збірник «Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 28-29 вересня 2018 р.) (57). pp. 522-530.

Зосімович, Олена (2016) Формування професійних дефініцій судових захисників в Речі Посполитій в ХV–ХІХ ст. Літописець: Збірник тез за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 26–27 листопада 2015року) (11). pp. 44-47.

Зосімович, Олена (2012) Організація адвокатури в Речі Посполитій (ХVІ – ХVІІІ ст). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Зосімович, Олена (2011) Особовий склад та основні напрямки діяльності Волинської Палати кримінального суду (1796 – 1797 рр.). Матеріали IV Волинської міжнародної історико- краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 31-33.

Зосімович, Олена (2013) Правовий та професійний статус адвокатів Волинської губернії наприкінці ХVIII – в першій половині ХІХ ст. Літописець: Збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історія і сьогодення» (м. Житомир, 6 грудня 2012 року). (8). pp. 31-36.

Зосімович, Олена (2015) Судова система Волинської губернії на початку ХІХ ст. Літописець. Збірник наукових праць., 10. pp. 32-37.

Зосімович, Олена (2012) Формування системи обліку кадрового складу судів на Правобережній Україні наприкінці XVIII - першій половині ХІХ ст. (на прикладі формулярних сисків). Гуржіївські історичні читання (5). pp. 204-207.

К

Казаку, А. О. (2019) Проблема правового статусу солдатки в Російській імперії. Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року) (14). pp. 257-258.

Казаку, А. О. (2019) Публічно-правовой статус жінки в Російській імперії. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 18 квітня 2019 р.). pp. 216-218.

Кицак, Богдан (2016) Діяльність медичних навчальних закладів у Райхкомісаріаті "Україна" 1941-1943 рр. Гуманітарний корпус: [збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії] – Випуск 7. – Вінниця. pp. 61-63.

Ковальчук, І. В. (2016) Акція УПА 12 січня 1945 року у районному центрі Городниця Житомирської області (історіографічний та джерельний аспект). Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей / [відп. ред. В. М. Даниленко]. – Вип. 21 : Спеціальний: Матеріали «круглого столу» «Горбачовська “перебудова”: український контекст (до 30-річчя проголошення курсу)». pp. 243-255.

Ковальчук, І. В. (2015) Боротьба "Смершу" з керівництвом оунівсього підпілля на Житомирщині у першій половині 1944 р. Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції / За заг. ред. проф. Г.М. Стародубець. – Житомир.. pp. 208-210.

Ковальчук, І. В. (2015) ВВедение нацистского оккупационного режима в генеральном комиссариате "Житомир": политика, экономика, идеология. Великая Победа : история и современность» : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной вой- не, Минск, 14 – 15 мая 2015 г. / ред. кол.: В.И. Адамушко [и др.]. – Минск.. pp. 204-208.

Ковальчук, І. В. (2016) Громадська і наукова діяльність І.Фещенка-Чопівського у Польщі. Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції «Польща–Україна: спільні шляхи до свободи. Житомир, 2016. – (ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура. – 2016. – Вип. 3).. pp. 324-335.

Ковальчук, І. В. (2015) Еволюція методології радянської історичної науки (на прикладі досліджень І. Д. Ковальченка. Науковий діалог «Схід-Захід». Матер. ІV всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю. (м. Кам’янець-Подільський, 25 травня 2015 р.).. pp. 141-144.

Ковальчук, І. В. (2015) Економічний стан і соціальна сфера Житомира напередодні і в роки Першої світової війни. Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: Матеріли міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 17-18 липня 2015 року). - Одеса.. pp. 22-25.

Ковальчук, І. В. (2016) Житомирський обласний український клуб у період нацистської окупації: перехрестя інтересів та доль. Історико-краєзнавчі дослідження : традиції та інновації : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (Суми, 24–25 березня 2016 року). У 2-х ч. Ч. І. pp. 41-45.

Ковальчук, І. В. (2015) Керівництво підпілля обох ОУН на Житомирщині у період націстської окупації: персональний склад і соціально-політичний портрет. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (42). pp. 116-122. ISSN 2076-8982

Ковальчук, І. В. (2018) Окреслення перебігу протистояння українського націоналістичного та радянського Руху Опору на Житомирщині у 1941–1943 роках. Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 16-17 листопада 2018 р.). pp. 100-104.

Ковальчук, І. В. (2010) Поширення бофонів ОУН і УПА на території Житомирської області. Матеріали ІІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 12–13 листопада 2010 р.) : Збірник наукових праць. – Житомир. pp. 150-152.

Ковальчук, І. В. (2016) Соціально-економічні складові діяльності ОУН Житомира у другій половині 1941 року. Історичні студії (2). pp. 72-79.

Ковальчук, І. В. (2015) Створення і діяльність оунівської мережі на теренах Бердичівського району в умовах нацистської окупації другої половини 1941 р. Науковий збірник «Велика Волинь» : Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції «Бердичів від давнини до сьогодення» (Бердичів, 12–13 листопада 2015 р.) (52). pp. 231-241.

Ковальчук, І. В. (2017) Стратегія і керівництво ОУН(Б) на Житомирщині у 1943 р. Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць. – Житомир. pp. 110-113.

Ковальчук, І. В. (2016) Трансформація історичної науки у незалежній Україні: проблеми, стан і перспективи. Суспільні науки ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрями досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 5–6 серпня 2016 року). – Дніпро. pp. 5-9.

Ковальчук, І. В. (2016) Україноцентричний аспект Другої світової війни. Україна і світ : гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес (До 55 річниці першого польоту людини у космос) : тези доповідей Міжнародній науково-теоретичної конференції студентів і аспірантів, м. Харків, 19–20 квітня 2016 р. У 3-х ч. Ч. 1 / [редкол.. pp. 76-77.

Ковальчук, І. В. (2016) Український театр Житомира у період нацистської окупації: діяльність як спосіб існування. Сучасна українська нація : мова, історія, культура : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 16 березня 2016 року з нагоди 15-річчя кафедри українознавства / [наук. ред. : проф. Чоп’як В. В., проф. Магльований А. В.]. – Львів. pp. 214-217.

Ковальчук, І. В. (2016) Федір Воробець («Верещака») – діяч українського націоналістичного руху (історіографічний та джерелознавчий огляд). Матеріали ІV Всеукраїнської наукової конференції «Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХ століття (до 75-річчя Поліської Січі та 95-річчя Другого зимового походу)» / [за заг. ред. проф. Стародубець Г. М.]. pp. 77-81.

Ковальчук, І. В. (2017) Формація Поліська Січ як спроба українського військового будівництва у другій половині 1941 року. Український національно-визвольний рух у ХХ ст.: історія, практика. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 13-14 жовтня 2017 р.) // Науковий, методичний, інформаційний збірник. - Тернопіль. Вип. 2.. pp. 131-136.

Ковальчук, І. В. (2018) Формування Поліської Січі та утворення Олевської республіки у другій половині 1941 року (історичний та ідеологічний аспекти). Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика (18). pp. 287-302.

Ковальчук, І. В. (2018) Формування місцевої допоміжної поліції і залучененя її підрозділів до каральних операцій нацистських окупантів на території Житомирської області у 1941 році. Інтермарум: історія, політика, культура (5). pp. 227-239. ISSN 2518-7694

Ковальчук, І. В. (2017) Формування структур ОУН А. Мельника і їхнє функціонування на Житомирщині у другій половині 1941 року. Житомирщина: події і люди. Науковий збірник "Велика Волинь". Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчної конференції (Житомир, 22-23 вересня 2017 р.) (56). pp. 49-72.

Ковальчук, І. В. (2016) Чуднів і край в контексті історії малих і середніх міст Волині. Науковий збірник «Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Чуднів, 7-8 вересня 2016 р.) Вип. 53 / Упорядник П.С.Скавронський – Бердичів. pp. 96-107.

Ковальчук, І. В. (2013) Окремі аспекти культурно-освітніх заходів ОУН та української адміністрації на Житомирщині у другій половині 1941 р. Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали науково-практичної конференції "День науки історичного факультету-2013". К.: "ПП" КП "УкрСІЧ".. pp. 34-36.

Ковальчук, І. В. (2011) Історіографічний аспект діяльності ОУН у 1940–1950-х роках на території Житомирської і західних районів Київської областей. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки : зб. наукових праць. К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, (8). pp. 202-212.

Ковальчук, І. В. (2009) Історіографічний аспект поширення впливу ОУН на територію Житомирщини. Матеріали ІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Житомир.. pp. 84-87.

Ковальчук, І. В. (2010) Альтернатива позитивізму – історіософія Р. Дж. Коллінгвуда: зміст, значення та дискусійні положення. Практична філософія. – К. : ПАРАПАН, (3(37)). pp. 201-207.

Ковальчук, І. В. (2014) Визначення подальшої стартегії і тактики ОУН(Б) у 1942 році. Соціум. Наука. Культура. Збірник наукових праць. - Київ. 2014. pp. 135-140.

Ковальчук, І. В. (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ ДОЗВІЛЛЯ І ВІДПОЧИНКУ У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННЯ В УКРАЇНІ. І Міждисциплінарні гуманітарні читання: програма та тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. 3 жовтня 2013 року. pp. 68-69.

Ковальчук, І. В. (2013) Дослідження дозвілля і відпочинку населення УРСР у ІІ-й половині 1940-х-І половині 1960-х років у радянській і пострадянській історіографіях. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 245-248.

Ковальчук, І. В. (2009) Діяльність УПА на території Житомирської області в 1943 р. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. праць : Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету.– Рівне : Рівненський державний гуманітарний університет (16). pp. 199-202.

Ковальчук, І. В. (2006) Замітки про Івана Фещенка-Чопівського. Шляхами творення української державності: за матеріалами регіональної науково-практичної конференції "Боротьба українського народу за державну незалежність в 1917-1921 роках (до 85-річчя Другого Зимового похуоду)". Житомир. pp. 99-103.

Ковальчук, І. В. (2015) Заходи німецької окупаційної влади і кількість населення Житомирщини вивезеного на примусові роботи до Третього райху. Шевченківська весна – 2015: історія. Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених / [ред. кол. : проф. І. К. Патриляк (голова), доц. А. О. Руккас (заст. голови), О. Р. Магдич (від ред.)]. – К. : Логос. pp. 267-269.

Ковальчук, І. В. (2014) Керівний склад і заходи ОУН(Б) Житомирщини у 1942 р. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (м. Житомир, 7-8 листопада 2014 р.). Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 171-173.

Ковальчук, І. В. (2009) Культура і цивілізація. Практична філософія. – К. : ПАРАПАН, 2009. – Вип. 3(33). – С. 163-168. (3(33)). pp. 163-168.

Ковальчук, І. В. (2010) Михайло Драгоманов і Дмитро Донцов – антиподи української політичної думки. Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії : зб. наук. статей учасників Третіх Всеукраїнських драгоманівських чит. молодих істориків, Київ, 12 березня 2010 р. / [відп. ред. О. В. Потильчак] – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова,. pp. 86-95.

Ковальчук, І. В. (2014) ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ПОХОДНЫХ ГРУПП ОУН НА ТЕРРИТОРИЮ ЖИТОМИРСКОЙ И ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ В ИЮЛЕ-СЕНТЯБРЕ 1941 ГОДА. Победа – одна на всех: материалы международной научно-практической конференции. pp. 188-191.

Ковальчук, І. В. (2015) Організація "Січ" на Житомирщині у другій половині 1941 р. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Війни і збройні конфлікти у Східній Європи в ХХ - на початку ХХІ століть" / За заг. ред. проф. Г. М. Стародубець - Житомир: Полісся. pp. 122-124.

Ковальчук, І. В. (2009) Поширення впливу і діяльність ОУН на Житомирщині в 1941 році. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 17. Серія : історія : зб. наукових праць / [за заг. ред. проф. П. С. Григорчука], Вінниця. pp. 84-90.

Ковальчук, І. В. (2015) Правосуддя "по-сталінськи": слідчий процес та ув’язнення Івана Фещенка-Чопівського. Парадигма пізнання: гуманітарні питання. - Київ. 2015. (1 (4)). pp. 5-10. ISSN ISSN 2312-4466

Ковальчук, І. В. (2011) Прихід похідної групи ОУН під проводом Андрія Мельника «Північ» до Житомира у липні 1941 р. Розбудова держави. Збірник праць. (1-2). pp. 153-166.

Ковальчук, І. В. (2010) Рейди групи „Тютюнник” і діяльність місцевих боївок УПА на території Житомирської області в 1943 році. Південний архів. Історичні науки : збірник наукових праць. – Херсон : Вид-во ХДУ (31-32). pp. 327-336.

Ковальчук, І. В. (2014) Соціально-політичний портрет керівного складу оунівського підпілля на Житомирщині у 1941-1943 рр. У1941-1943 pp. Боротьба за Україну в 1943–1944 рр.: влада, збройні сили, суспільство. Зб. наук. праць / Відп. ред. О.Є. Лисенко. — К.. pp. 451-459.

Ковальчук, І. В. (2013) Становлення і окремі аспекти діяльності житомирського міського проводу ОУН(М) у другій половині 1941 року. Україна ХХст.: кульутра, ідеологія, політика. Збірник статей. Випуск спеціальний / Відп. ред. В.М.Даниленко. - К.: Інститут історії України НАН України, 2013. - Вип. 18. - 384 с.. pp. 287-297.

Ковальчук, І. В. (2013) Створення і Функціонування бердичівської окружної газети „Нова Доба” у другій половині 1941 року. Драгоманівські історичні студії : збірник наукових праць молодих істориків [Текс] / [відп. ред. і упор. О. В. Потильчак, І. Г. Вєтров, О. О. Cушко]. – К. : Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. pp. 293-302.

Ковальчук, І. В. (2011) Структури ОУН(Б) у 1943 р. на території Житомирської області. Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали науково-практичної конференції День науки історичного факультету – 2011 / Наук. ред., проф. Казьмирчук Г. Д. – К. : Логос, 2011. pp. 50-51.

Ковальчук, І. В. (2015) Сучасна українська історична наука: деякі проблеми теорії, методології та організації. Модернізація соціогуманітарного простору: істориний досвід, виклики та перспективи. Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конфереції з міжнародною участю. Житомир-Вінниця.. pp. 26-28.

Ковальчук, І. В. (2012) УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР НА ЖИТОМИРЩИНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1941 РОКУ. V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.. pp. 172-175.

Ковальчук, І. В. (2010) Утворення і діяльність Житомирського міського проводу ОУН(М) у другій половині 1941 року. Літопис Волині : Всеукр. науковий часопис. – Луцьк : Вид-во ВНУ імені Лесі Українки, (8). pp. 85-90.

Ковальчук, І. В. (2011) Утворення і діяльність Житомирського обласного управління. Український національно-визвольний рух ХХ ст. : ідейно-політичний, організаційний та військовий аспекти (до 90-річчя Другого Зимового походу, 70-річчя похідних груп ОУН та 70-річчя Олевської республіки) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Житомир. pp. 44-55.

Ковальчук, І. В. (2010) Формування похідних груп ОУН і їх проникнення на територію Житомирської та Київської областей у липні-серпні 1941 року. Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі України.– Луцьк : Вид-во ВНУ імені Лесі Українки, (3). pp. 86-92.

Ковальчук, І. В. (2007) “Видатний державотворець, учений, учитель – Іван Фещенко-Чопівський”. Наукова конференція «Молодь в історії Житомирщини» 27 вересня 2007 р. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир, 2007. pp. 97-105.

Ковальчук, О., Опанащук, Петро (2017) Расова дискримінація в законодавстві ПАР у період режиму апартеїду. Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць. - Житомир: Полісся, 2017). pp. 166-169.

Ковтуненко, Ольга (2017) Історія Речі Посполитої в дослідженнях Михайла Кояловича (1828–1891 рр.). Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини (19). pp. 351-358.

Ковтуненко, Ольга (2014) Деулинське перемир’я 1618 року у світлі російської історіографії ХІХ століття. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні (23). pp. 252-256.

Ковтуненко, Ольга (2015) Люблінська унія 1569 р. у дзеркалі російської історіографії ХІХ ст. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні (24). pp. 191-195. ISSN 2078-0850

Ковтуненко, Ольга (2015) Передумови утворення Речі Посполитої у висвітленні російської історіографії ХІХ століття. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Ювілейний випуск до 180-річчя НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 6. Історичні науки, 13. pp. 257-263.

Ковтуненко, Ольга (2015) Польська історична проблематика у працях російського історика М. І. Кареєва (1850 – 1931 рр.). Славістична збірка. Збірка статей за матеріалами Перших Міжнародних наукових Соханівських читань (м. Київ, 18 листопада 2014 р.). pp. 216-226.

Ковтуненко, Ольга (2016) Роль країн-учасниць поділів Речі Посполитої у висвітленні Російської історіографії ХІХ ст. Славістична збірка: Збірка статей за матеріалами Других Міжнародних наукових Соханівських читань (м. Київ, 18 листопада 2015 р.) (2). pp. 216-228.

Ковтуненко, Ольга (2014) Російські історики ХІХ століття про Деулинське перемир’я 1618 року. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (7). pp. 126-128.

Ковтуненко, Ольга (2017) Суспільна атмосфера Речі Посполитої другої половини ХVІ ст. в історичній белетристиці В.С. Соловйова. Житомирщина: події і люди. Науковий збірник «Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 22-23 вересня 2017 р.) (56). pp. 347-352.

Козел, Анна (2016) Болгарські студії в творчості Івана Франка. праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 7-9.

Козел, Анна (2018) Порядок проведення дворянських виборів в Російській імперії наприкінці XVIII – першій чверті XIX ст. Літописець: Збірник V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 7 грудня 2017 року) (13). pp. 91-93.

Колосович, В. (2023) Реставрація Мейдзі та її роль у становленні сучасної Японської держави. Україна у світовому просторі: минуле і сучасність: зб. мат. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів (м. Луцьк, 25 травня 2023 р.). pp. 123-125.

Конарівська, Юлія (2016) Ідея відновлення козацтва у польських визвольних змаганнях першої половини ХІХ ст.: історіографічний аспект. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: Збірник наукових праць (25). pp. 347-351. ISSN 2078-0850

Конарівська, Юлія (2015) Визвольні змагання польського народу наприкінці XVIII – середини ХІХ ст. у висвітленні радянської історіографії. Матеріали VIII Волинської історико-краєзнавчої конференції, VIII. pp. 147-149.

Конарівська, Юлія (2016) Польські визвольні змагання на Правобережній Україні у ХХ столітті на сторінках «Волинських єпархіальних відомостей» з 1867 по 1907 рр. Чуднів і край в контексті історії малих і середніх міст Волині. Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції "Чуднів і край в контексті малих і середніх міст Волині", присвяченої 600-й річниці з часу першої писемної згадки про місто Чуднів (53). pp. 255-263.

Конарівська, Юлія (2015) Постать Міхала Чайковського в українській та зарубіжній історіографіях. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні (24). pp. 314-318. ISSN 2078-0850

Конарівська, Юлія (2017) Проблематика Польського визвольного руху середини ХІХ століття на Правобережній Україні у роботах українських істориків початку початку ХХІ ст. Україна–Європа–Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини (19). pp. 300-306.

Конарівська, Юлія (2016) Проблематика польського визвольного руху середини ХІХ століття у роботах Ю. Земського. Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність. Науковий збірник«Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 15-16 листопада 2016 р.) (54). pp. 399-403.

Кондратюк, Дмитро (2015) Будительство на чеських та словацьких землях. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 45-47.

Кондратюк, Дмитро (2018) Місцеві органи влади на Правобережній Україні: формування та діяльність (1917-1921 рр.). Історіографічний огляд. Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 16-17 листопада 2018 р.). pp. 38-41.

Кондратюк, Дмитро (2016) Участь Міхала Чайковського у польському Листопадовому повстанні. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 53-56.

Кондратюк, Світлана (2020) Становлення комерційної освіти на Правобержній Україні у другій половині ХІХ-початку ХХ ст. Інтермарум: історія, політика, культура (8). pp. 161-188. ISSN 2518-7694

Кордон, М. В. (2016) Європа знань. Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції «Польща–Україна: спільні шляхи до свободи. В єдності сила. Житомир, 2016 – (ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура. – 2016. – Вип. 3).. pp. 336-344.

Кордон, М. В. (2013) Європа регіонів. Світові війни ХХ століття та історична пам’ять: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. pp. 252-256.

Кордон, М. В. (2015) Європейський Союз: результати розвитку за 65 років. Intermarum: історія, політика, культура : зб. наук. праць / за ред. В. О. Венгерської. – Житомир – Вип. 2.. pp. 318-326.

Кордон, М. В. (2014) Європейський союз -Україна: візова лібералізація. Intermarum: історія, політика, культура. // Матеріали міжнародної наукової конференції «В єдності сила. Україна-Польща: спільні шляхи до свободи». – Житомир.. pp. 296-302.

Кордон, М. В. (2018) Євроінтеграція – стратегічна мета України. Обласна офіційна громадсько-політична газета "Житомирщина".

Кордон, М. В. (2018) Євроінтеграція. Річниця «безвізу». Громадсько-політична газета «Житомирщина». p. 4.

Кордон, М. В. (2008) Балканський гамбіт. Глобальні виклики сучасності мають відповіді. Газета "Житомирський неформат". (30). p. 6.

Кордон, М. В. (2012) Безпека державного кордону України. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Серія 6 (9). pp. 81-86.

Кордон, М. В. (2009) Велика мета – Європа. газета "Житомирщина".

Кордон, М. В. (2008) Велике звоювання українського народу. Газета "Житомирщина" (51). p. 3.

Кордон, М. В. (2008) Військове співробітництво Україна-НАТО. Вісник Наукового інформаційно-аналітичного центру НАТО Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. (спеціальний випуск), Івано-Франківськ (1). pp. 74-79.

Кордон, М. В. (2008) ГРОМАДСЬКА ДУМКА: "ЗА" ЧИ "ПРОТИ" НАТО. Газета "Житомирщина" (87). p. 7.

Кордон, М. В. (2017) Газопроводи в обхід України: що за цим стоїть? Обласна газета "Житомирщина" (78). p. 9.

Кордон, М. В. (2017) Голодомор 1932 — 1933 років в Україні: події, факти, уроки. Обласна газета "Житомирщина" (86). p. 9.

Кордон, М. В. (2007) Голокост на Житомирщині (на матеріалах міста Коростеня). Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє. Науковий збірник. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 1. pp. 74-76.

Кордон, М. В. (2013) Громадська думка: "за" і "проти" євроінтеграційних прагнень України. Українська полоністика (10). pp. 100-105.

Кордон, М. В. (2013) Доленосна подія в історії України. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 165-168.

Кордон, М. В. (2014) Доленосний вибір України. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (м. Житомир, 7-8 листопада 2014 р.). Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 179-181.

Кордон, М. В. (2018) Друга світова війна: український рахунок. Громадсько-політична газета «Житомирщина». p. 9.

Кордон, М. В. (2018) Експортна стратегія України. Громадсько-політична газета «Житомирщина». p. 4.

Кордон, М. В. (2018) Енергетична безпека України як складова національної безпеки. Інтермарум: історія, політика, культура (5). pp. 332-340. ISSN 2518-7694

Кордон, М. В. (2009) Законодавча база відносин Україна – НАТО. Вісник наукового інформаційно-аналітичного центру НАТО Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Івано-Франківськ (3). pp. 86-88.

Кордон, М. В. (2009) Знаменна дата в історії України. газета "Житомирщина".

Кордон, М. В. (2012) КЛЮЧОВИЙ ЧИННИК ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ. V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.. pp. 178-180.

Кордон, М. В. (1995) Культура України після Визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького. Матеріали та тези наукової конференції до 130-річчя Житомирського краєзнавчого музею / Відп. редактор Круляк Б.А. - Житомир.. pp. 47-49.

Кордон, М. В. (2001) Культура злагоди. Збірник наукових статей "На шляху до суспільної злагоди", Київ. pp. 89-95.

Кордон, М. В. (2006) Культура і духовне життя в Україні у 1917 – 1920 рр. Збірник "Шляхами творення української державності: за матеріалами регіональної науково-практичної конференції „Боротьба українського народу за державну незалежність в 1917 – 1921 роках” (до 85-річчя Другого Зимового походу)", Житомир. pp. 120-125.

Кордон, М. В. (2017) Оборонний щит незалежної України. ТОВ Газета "Житомирщина". (61). p. 4.

Кордон, М. В. (2017) Одіссея Бориса Тена. До 120-річчя від дня народження. Громадсько-політична газета "Житомирщина" (90). p. 9.

Кордон, М. В. (1999) Освіта Запорізької Січі. Вісник ЖІТІ. Фундаментальні та гуманітарні науки, проблеми освіти. pp. 52-54.

Кордон, М. В. (2009) Освіта України в 1917-1920 рр. Матеріали ІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Житомир.. pp. 57-59.

Кордон, М. В. (2010) Основний закон держави. Газета "Житомирщина" (68). p. 4.

Кордон, М. В. (2012) ПОЛЬЩА – «ЛОКОМОТИВ УКРАЇНИ В ЄВРОПІ». Studia politologica ucraino-polona. Збірник наукових праць, щорічне видання. Випуск 2. Житомир-Київ-Краків. pp. 170-172.

Кордон, М. В. (2017) Події столітньої давнини в Петрограді. Обласна газета "Житомирщина" (81). p. 5.

Кордон, М. В. (2011) Політика радянської влади щодо єврейської культури в Україні (20-ті – 40-ві рр. ХХ ст.). In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Кордон, М. В. (2018) Про енергетичну безпеку України. Громадсько-політична газета «Житомирщина». p. 9.

Кордон, М. В. (2010) Проблеми енергетичної та екологічної безпеки України. Історія. Філософія. Релігієзнавство. (3-4). pp. 19-24.

Кордон, М. В. (2007) Российско-украинские взаимоотношения в контексте европейской интеграции. Украина и Россия на пути к демократии: особенности переходного периода. pp. 169-172.

Кордон, М. В. (2011) СТРАТЕГІЧНА МЕТА ДЕРЖАВИ. Газета "Житомирщина" (52). p. 7.

Кордон, М. В. (2018) Свічка пам’яті. До 85-х роковин Голодомору. Громадсько-політична газета «Житомирщина». p. 9.

Кордон, М. В. (2009) Символ України. Житомирщина. p. 2.

Кордон, М. В. (2018) Символ українського героїзму До 100річчя бою під Крутами. Обласна офіційна громадсько-політична газета "Житомирщина" (6). p. 3.

Кордон, М. В. (2008) Скільки коштуватиме Україні входження до НАТО? Україна – НАТО. (3). pp. 16-20.

Кордон, М. В. (2009) Співробітництво України з Європейським Союзом. Історія. Філософія. Релігієзнавство. (1). pp. 10-13.

Кордон, М. В. (2012) Стан безпеки і оборони України. Український консерватизм і гетьманський рух, Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія "Історія, економіка, філософія" (17). pp. 208-214.

Кордон, М. В. (2018) Сторінка історії.Тернистий шлях до свободи. Громадсько-політична газета «Житомирщина». p. 5.

Кордон, М. В. (2017) Стратегічний партнер України. Обласна газета "Житомирщина" (36). p. 8.

Кордон, М. В. (2017) Українська революція 1917-1921 років: перемоги, поразки, уроки. Обласна громадсько-політична газета "Житомирщина". p. 9.

Кордон, М. В. (2018) Флагман української науки (до 100-річчя Національної академії наук України). Громадсько-політична газета «Житомирщина». p. 9.

Кордон, М. В. (2000) Ядро духовності. Вісник ЖІТІ (10). pp. 52-57.

Кордон, М. В. (2017) Якість і кількість води – проблема екологічної, національної безпеки в регіоні Міжмор’я. Інтермарум: історія, політика, культура (4). pp. 32-41. ISSN 2518-7694

Кордон, М. В. (1998) Яскраве явище української культури. Вісник ЖІТІ. Економічні та гуманітарні науки. pp. 258-260.

Кордон, М. В., Цвік, Геннадій (2006) Боротьба за українську владу на Радомисльщині в 1917-1921 рр. Збірник "Шляхами творення української державності: за матеріалами регіональної науково-практичної конференції „Боротьба українського народу за державну незалежність в 1917 – 1921 роках” (до 85-річчя Другого Зимового походу).", Житомир. pp. 77-81.

Корчинський, Костянтин (2017) Внесок Дмитра Дорошенка у розвиток української історіографії. Літописець. Збірник за матеріалами IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції" (12). pp. 62-65.

Костецька, Альона (2018) Чеський позитивізм: Ярослав Голл. Наукові праці Центру історіографічних досліджень (4). pp. 70-74.

Костриця, Дар'я (2016) Культурно-освітня діяльність Чину Св. Василія Великого на Правобережній Україні від 1617 р. - до сер. ХІХ ст.: історіографія питання. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 70-74.

Костриця, Дар'я (2016) Культурно-освітня діяльність чину Святого Василія Великого на Житомирщині (XVIII — перша половина XIX ст.). Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність. Науковий збірник«Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 15-16 листопада 2016 р.) (54). pp. 406-420.

Костриця, Дар'я (2016) Освітня діяльність Чину Святого Василія Великого на Житомирщині та причини її «згортання» (XVIII – перша половина XIX ст.). Чуднів і край в контексті історії малих і середніх міст Волині. Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції "Чуднів і край в контексті малих і середніх міст Волині", присвяченої 600-й річниці з часу першої писемної згадки про місто Чуднів (53). pp. 243-250.

Кравчук, С. В. (2018) «Руська правда» як одна з найдавніших пам’яток правової думки в Україні. Літописець: Збірник V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 7грудня 2017 року) (13). pp. 224-227.

Кравчук, Світлана (2016) Образ козацтва у творі Г.Сенкевича «Вогнем та мечем». Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 32-35.

Кравчук, Світлана (2016) Погляди Г. Сенкевича на Україну та козацтво (у творі «Вогнем і мечем»). Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність. Науковий збірник«Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 15-16 листопада 2016 р.) (54). pp. 403-406.

Кудінов, Дмитро (2011) Діяльність Всеросійського селянського союзу в Україні в 1905-1907 рр.: погляд радянської історіографії (середина 1950-х років – 1991-й рік). Волинські історичні записки (6). pp. 140-148.

Кузьмін, Олександр (2011) Звід пам’яток Житомирщини як джерело історії та культури (історіографічний огляд). Матеріали IV Волинської міжнародної історико- краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 257-260.

Кузьмін, Олександр (2014) Історія Житомирщини VІІІ - ХVІІІ ст. в нерухомих пам’ятках сьогодення. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка)/Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 144-146.

Кузьмін, Олександр (2012) Історія Житомирщини від зародження східнослов’янського етносу до кінця XVIII ст. у літописних джерелах і наукових дослідженнях. (Історіографічний огляд). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Кузьмін, Олександр (2012) Католицький Некрополь Житомира. Українська полоністика (9). pp. 96-105.

Кузьмін, Олександр (2013) Медичні заклади та імена їх сподвижників в нерухомих пам’ятках м. Житомира. Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 80-83.

Кузьмін, Олександр (2010) Жертовність українського народу в Другій світовій війні. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Друга світова війна в історичному вимірі». pp. 129-132.

Кузьмін, Олександр (2011) Житомирщина - край партизанської слави. Матеріали Всеукраїнської військово-краєзнавчої конференції до 70-ти річчя початку Великої Вітчизняної війни. pp. 20-23.

Кузьмін, Олександр (2012) Католицький некрополь м. Житомира. Збірник наукових праць з полоністики. pp. 58-64.

Кузьмін, Олександр (2010) Охорона пам'яток історії та культури на Житомирщині. Матеріали VІІ Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції. pp. 162-164.

Кузьмін, Олександр (2012) Партизанський рух на Україні (1941-1945 рр.). Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції до 70-ти річчя виникнення партизанського руху. pp. 7-16.

Купчик, Олег (2004) Таємна діяльність закордонного відділу ЦК КП(б)У на території Волині (початок 1920-х років). Українська полоністика (1). pp. 66-72.

Кучер, Надія (2016) Національна структура міст та містечок Правобережної України (в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.). Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції «Польща–Україна: спільні шляхи до свободи. В єдності сила. Співпраця польсько-українська в переломних моментах історії та сучасності» – Житомир: (INTERMARUM: історія, політика, культура. – 2016.– Вип. 3). pp. 184-196.

Л

Лановюк, Діана (2015) Історичні та політичні погляди М. Драгоманова (1841-1895). Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 24-28.

Лашевич, Крістіна (2018) Внесок М. Дринова у розвиток болгарської історіографії. Наукові праці Центру історіографічних досліджень (4). pp. 58-61.

Лебідь, Андрій, Шевчук, Андрій (2023) District (Povitovi) Marshals of Volyn Governorate (1797−1831): Arrangement, Staffing and Activities. Bylye Gody (18). pp. 100-114. ISSN 2310-0028

Левченко, Людмила (2016) Іван Франко про українське державотворення. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 21-24.

Лутай, М. Є. (2009) Ківа Маркович Табакмахер - директор Житомирського педагогічного інституту - жертва сталінського тоталітарного режиму. Євреї в Україні: історія і сучасніть. Збірник наукових праць. - Житомир. pp. 427-431.

Лутай, М. Є. (2007) Есерівська контрреволюційна організація на Житомирщині: міф чи реальність. Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє. Науковий збірник. Вид-во ЖДУ ім.І.Франка, 1. pp. 270-273.

Лутай, Майя (2006) Базар, Базарський район, Малі Міньки в історії Другого Зимового походу армії УНР. Шляхами творення української державності. За матеріалами регіональної науковопрактичної конференції "Боротьба українського народу за державну незалежність в 1917-1921 роках (до 85 річчя Другого зимового походу)", Житомир-2006. pp. 156-163.

Лутай, Майя (2004) Голодомор 1932-1933 років серед польського населення Житомирщини у документах і спогадах очевидців. Українська полоністика (1). pp. 87-98.

Лутай, Майя (2006) ДО ІСТОРІЇ НІМЕЦЬКОЇ І ЧЕСЬКОЇ «ВІЙСЬКОВО-ПОВСТАНСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ» НА ЖИТОМИРЩИНІ. Наукові записки Вінницького дрежавного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 10. Серія: Історія: Збірник наукових праць. pp. 159-162.

Лутай, Майя (2001) ДО ІСТОРІЇ ЧЕСЬКОЇ КОЛОНІЇ ЗУБІВЩИНА. Чехи на Волині: історія і сучасність. Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. Т.24. - Житомир-Малин: "Волинь", 2001.. pp. 36-40.

Лутай, Майя (1995) До історії чеських поселень на Волині. Матеріали та тези наукової конференції до 130-річчя Житомирського музею (11-13 жовтня 1995 р.). Житомир.. pp. 102-107.

Лутай, Майя (1998) До історії єврейських поселень в Україні і на Волині. Матеріали ІХ наукової історико-краєзнавчої міжнародної конференції 20-23 січня 1998 р. Луцьк. pp. 266-269.

Лутай, Майя (1998) Поляки на Волині. Кожному мила своя сторона : краєзнавчі нариси про видатних людей, минуле Житомирщини, обряди і звичаї населення краю. Ч. 2 / Асоц. інтелігенції Житомир. обл. ; упоряд. Бондарчук Л. І., Демченко Л. С. - К. : СМП " Аверс", 1998. pp. 167-177.

Лутай, Майя (2012) РАДЯНСЬКО-НІМЕЦЬКА ВІЙНА 1941-1945 РОКІВ І ДОЛЯ УКРАЇНСЬКИХ ДІТЕЙ. V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир. pp. 189-192.

Лутай, Майя (2001) Реабілітовані посмертно. Велика Волинь / Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції "Бердичівщина: наступ у третє тисячоліття", присвяченої 100-річчю з дня народження краєзнавця Г.Г.Богуна., 22. pp. 188-195.

Лутай, Майя (2005) Волинський центр Польської організації військової – міф чи реальність? Знаки питання в історії України: Українська історія у європейському контексті. Збірник матеріалів ІІ Міжнародної конференції. Ніжин. pp. 131-134.

Лутай, Майя (2009) До історії єврейських сіоністських організацій на Житомирщині. Історичні уроки Голокосту та міжнаціональні відносини (до 70-річчя початку Другої світової війни). Матеріали МІжнародної науково-практичної конференції для викладачів та студентів. pp. 244-251.

Лутай, Майя (2010) Друга світова війна і доля українських німців. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Друга світова війна в історичному вимірі", Житомир.. pp. 83-90.

Лутай, Майя (2009) Ківа Маркович Табакмахер – директор Житомирського педагогічного інституту – жертва сталінського тоталітарного режиму. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Євреї в Україні: історія і сучасність", Житомир. pp. 427-430.

Лутай, М. Є. (2005) До історії "контрреволюційних" організацій в Бердичеві. Бердичів древній і вічно молодий: Науковий збірник "Велика Волинь": Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. - Житомир: Косенко., 32. pp. 96-99.

Любиченко, Сергій (2015) «Один в полі воїн» або коротке есе про життя і творчість Марина Дринова. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 78-81.

Лєднік, О. В. (2019) Види покарання за часів правління Марії І Тюдор. Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року) (14). pp. 262-265.

Лісогурська, Ірина (2018) Вацлав Томек – представник консервативного напрямку в чеській історіографії. Наукові праці Центру історіографічних досліджень (4). pp. 61-64.

М

Магалецький, А. М. (2023) Історична пам'ять про Першу світову війну в Україні: компаративний аналіз. Інтермарум: історія, політика, культура (12). pp. 67-81. ISSN 2518-7694

Магалецький, А. М. (2020) Міф про Велику Вітчизняну війну як засіб впливу російської пропаганди в сучасній гібридній війні проти України. Інтермарум: історія, політика, культура (8). pp. 121-139. ISSN 2518-7694

Магалецький, А. М. (2018) Особливості нормативно-правового регулювання військово- цивільних адміністрацій на Сході України. Літописець: Збірник V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 7грудня 2017 року) (13). pp. 233-235.

Магалецький, А. М. (2017) Репресії 20-30-х pp. на Житомирщині. Запорізькі єврейські читання: Збірка статей і матеріалів (14-15 квітня 2016 р.) – Дніпро: Інститут «Ткума». pp. 27-34.

Магась, В., Магась-Демидас, Ю. І. (2019) Переслідування за політичними мотивами неполітичних громадських організацій в Російській імперії у 1905-1917 рр. Вісник Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки (12). pp. 142-155. ISSN 2309-8074

Магась, В., Магась-Демидас, Ю. І. (2014) Боротьба за професійні права та політичні свободи організацій Всеросійського союзу поштово-телеграфних чиновників в Україні (1905-1908 рр.). Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (7). pp. 32-34.

Магась, В. О., Корнійчук, Ю. Г., Магась-Демидас, Ю. І. (2022) Діяльність жіночих об’єднань у підросійській Україні у 1905–1914 рр. Сторінки історії (54). pp. 67-83. ISSN 2307-5244

Магась-Демидас, Ю. І. (2018) «Інструкція філерам» 1902 р. як засіб удосконалення політичного розшуку в Російській імперії. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : Зб. наук. ст. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 19 квітня 2018 р.) (VI). pp. 64-67.

Магась-Демидас, Ю. І. (2016) Боротьба принципів централізму та децентралізації у розвитку кооперативного руху на ІІ Всеросійському кооперативному з’їзді 1913 р. Емінак: науковий щоквартальник (3(15)). pp. 68-74. ISSN 1998-4634

Магась-Демидас, Ю. І. (2019) Взаємовідносини влади та кооперативних організацій у Правобережній Україні (1860-1914 рр.). Іван Огієнко і сучасна освіта та наука. Науковий збірник. Серія історична (XV). pp. 103-110.

Магась-Демидас, Ю. І. (2017) Вплив І Світової війни на законодавство Російської імперії. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : Зб. наук. ст. за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 18 травня 2017 р.) (5). pp. 92-96.

Магась-Демидас, Ю. І. (2016) Ерозія монархічних поглядів українського селянства на початку ХХ ст. Тези Всеукраїнської науково-практичної on-line конференції аспірантів, молодих учених та студентів, присвяченої Дню науки, 2.

Магась-Демидас, Ю. І. (2018) Зубатовщина як засіб вирішення робітничого питання в умовах самодержавства у Російській імперії. Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 23 березня 2018 року. pp. 112-114.

Магась-Демидас, Ю. І. (2008) Кооперативний рух Правобережної України у 1860-ті – 1914 роки. Other thesis, Кам’янець-Подільський державний університет.

Магась-Демидас, Ю. І. (2006) Кооператори Правобережної України кінця ХІХ - початку ХХ ст. Наука, освіта, суспільство очима молодих. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та молодих науковців 10-11 травня 2006 року, м. Рівне (1). pp. 182-185.

Магась-Демидас, Ю. І. (2006) Кооперація і земські установи Київської губернії на початку ХХ ст. Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив. Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 22-24 листопада 2006 року (3). pp. 1-2.

Магась-Демидас, Ю. І. (2019) Маніфест 17 жовтня 1905 року як підґрунтя демократизації суспільства та розвитку прав людини в Російській імперії. Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року) (14). pp. 61-63.

Магась-Демидас, Ю. І. (2023) Організаційне оформлення Всеросійської єврейської професійної вчительської спілки. Сумські історико-краєзнавчі студії. Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (1 грудня 2022 р., Суми). pp. 204-208.

Магась-Демидас, Ю. І. (2018) Правове регулювання діяльності споживчої кооперації у Правобережній Україні у ІІ пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. Літописець. Збірник V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (13). pp. 21-24.

Магась-Демидас, Ю. І. (2016) Правове становище українського селянства у Російській імперії на поч. ХХ ст. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами ІV Міжнар. наук.-практ. конф., IV. pp. 189-192.

Магась-Демидас, Ю. І. (2018) Профспілковий рух на Волині в 1905-1907 рр. Національно-визвольна боротьба українського народу. Науковий збірник «Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 28-29 вересня 2018 р.) (57). pp. 517-522.

Магась-Демидас, Ю. І. (2015) Реформа Палати лордів у Великобританії. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі: Зб. наук. ст. за матеріалами ІІІ Міжнар. науково-практ. конф. (Житомир, 14 травня 2015 р.) (3). pp. 48-52.

Магась-Демидас, Ю. І. (2013) Розвиток кооперативних обєднань у Правобережній Україні на початку ХХ століття. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, ХХХVI. pp. 85-90. ISSN 2076-8982

Магась-Демидас, Ю. І. (2013) Розвиток кооперативних об’єднань у Правобережній Україні на початку ХХ століття. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (ХХХVI). pp. 85-90.

Магась-Демидас, Ю. І. (2009) Роль євреїв у кооперативному русі Волинської губернії в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. Матеріфли міжнародної науково-практичної конференції "Євреї в Україні: історія та сучасність": Збірник наукових праць. pp. 213-219.

Магась-Демидас, Ю. І. (2018) Соціально-економічні чинники розвитку кооперації у Правобережній Україні у ІІ пол. ХІХ - на поч. ХХ ст. Емінак: науковий щоквартальник (1(21)). pp. 47-53. ISSN 1998-4634

Магась-Демидас, Ю. І. (2004) Споживча кооперація в Подільській губернії(друга половина ХІХ – початок ХХ ст.). Наукові праці Кам’янець-Подільського державного університету: Історичні науки., 12. pp. 325-336. ISSN 966-7975-41-Х

Магась-Демидас, Ю. І. (2020) Страхування робітників на випадок хвороби за законом 1912 року в царській Росії. Літописець. Збірник наукових праць VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до річниці прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 5 грудня 2019 року). (15). pp. 153-156.

Магась-Демидас, Ю. І. (2007) Сільськогосподарська кооперація Волинської губернії в кінці ХІХ - на початку ХХ ст. Наукові праці Камянець-Подільського державного університету: Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів і аспірантів, 1. pp. 18-19.

Магась-Демидас, Ю. І. (2008) Сільськогосподарська кооперація Правобережної України у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. Український селянин: збірник наукових праць (11). pp. 259-262.

Магась-Демидас, Ю. І. (2016) Трансформація ставлення селянства Наддніпрянської України до влади (1905 – лютий 1917 рр.). Емінак: науковий щоквартальник (2(14)). pp. 22-27. ISSN 1998-4634

Магась-Демидас, Ю. І. (2006) Участь Союзу руського народу в кооперативному русі Правобережної України. Україна наукова. Матеріали другої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 21-23 грудня 2006 року (3). pp. 20-21.

Магась-Демидас, Ю. І. (2013) Участь земських установ у кооперативному русі Київської губернії на початку ХХ ст. Історична панорама. Спеціальність : Історія : зб. наук. ст. (17). pp. 49-63.

Магась-Демидас, Ю. І., Магась, В. (2017) Місцева адміністрація та організації Всеросійського селянського союзу в 1905 р. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія, 2 (1). pp. 67-71.

Магась-Демидас, Ю. І., Рудницька, О. П. (2019) Правовий статус профспілок у Російській імперії в 1905 – 1917 рр. Східноєвропейський історичний вісник (12). pp. 64-73. ISSN 2519-058X

Магась-Демидас, Ю. І. (2013) Законодавство Російської імперії про кредитну кооперацію та його реалізація у Правобережній Україні (2 пол. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.). Літописець: Збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історія і сьогодення» (м. Житомир, 6 грудня 2012 року). (8). pp. 8-16.

Магась-Демидас, Ю. І. (2015) Нормативно-правова база сільськогосподарської кооперації Правобережної України в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. Літописець. Збірник наукових праць., 10. pp. 24-27.

Магась-Демидас, Ю. І. (2012) Перші споживчі товариства в Правобережній Україні (ІІ пол. ХІХ ст.). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Майоров, П. В. (2017) The Family Jewels: замах на Фіделя Кастро. Літописець: Збірник тез за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 24-25 листопада 2016року). (12). pp. 138-140.

Макарчук, Ігор (2018) Постать Томаша Масарика в історіографічній спадщині Чехії. Наукові праці Центру історіографічних досліджень (4). pp. 64-67.

Максимов, О. В. (2016) Житомирський окружний суд у системі реалізації судової реформи 1864 року в Правобережній Україні. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Максимов, О. В. (2011) Кадровий склад житомирського окружного суду в умовах судової реформи 1864 року. Історія та географія (41). pp. 178-183.

Максимов, О. В. (2009) Особливості політики уряду Російської імперії щодо служби євреїв в судових органах Правобережної України в першій половині ХІХ ст. Історичні уроки Голокосту та міжнаціональні відносини (до 70-річчя початку Другої світової війни) Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для викладачів та студентів. pp. 180-183.

Максимов, О. В. (2011) Особливості призначення євреїв присяжними засідателями окружних судів Правобережної України в умовах судової реформи 1864р. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Максимов, О. В. (2011) Структура та функціональні обов’язки Житомирського окружного суду за реформою 1864 року. Суспільно-політичні процеси на українських землях: історія, проблеми, перспективи (2). pp. 136-141.

Максимов, О. В. (2014) Судова реформа на Правобережжі 1864 p.:фахова дискримінація поляків в умовах «кадрового голоду». Intermarum: історія, політика, культура. // Матеріали міжнародної наукової конференції «В єдності сила. Україна-Польща: спільні шляхи до свободи». – Житомир. pp. 124-139.

Максимов, О. В. (2011) Участь Житомирського окружного суду у вирішенні справ чиншовиків в умовах судової реформи 1864 року. Література та культура Полісся (65). pp. 75-87.

Максимов, О. В. (2014) Фахова дискримінація поляків в умовах судової реформи 1864 року на Правобережній Україні. Сумський історико-архівний журнал. Науковий журнал з історії та архівознавства України (ХХІІІ). pp. 48-55. ISSN 2227-183Х

Малихін, Юрій (2011) Участь повстанських загонів Соломинського та Соколовської в "Любарській трагедії" у світлі історичних джерел і спогадах очевидців. Волинські історичні записки (6). pp. 66-74.

Маркевич, О. В. (2016) «NOBLESS OBLIGE», або як регулювались дворянські вибори на Волині (кінець ХVІІІ – 60-ті рр. ХІХ ст.). Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції «Польща–Україна: спільні шляхи до свободи. В єдності сила. Співпраця польсько-українська в переломних моментах історії та сучасності», (Житомир, 4 листопада 2016 р.) (3). pp. 144-155. ISSN 2518-7694

Маркевич, О. В. (2016) Іван Франко як дослідник-славіст. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 78-83.

Маркевич, О. В. (2021) Історія політичних та правових вчень: методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи для студентів історичного факультету. [Teaching Resource]

Маркевич, О. В. (2012) Адміністративний портрет волинського губернатора А. П. Римського-Корсакова. Культурний простір Житомирщини-Волині ХІХ-ХХ ст.: Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції / Голов. ред. М. Ю. Костриця. Науковий збірник «Велика Волинь». Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. (47). pp. 113-116.

Маркевич, О. В. (2020) Варфоломій Гіжицький (1775–1826) – перший волинський губернатор польського походження. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (31). pp. 9-16. ISSN 2411-2143

Маркевич, О. В. (2011) Влада Російської Імперії та єврейський етнос Волині наприкінці ХVIII ст.: перші враження від зустрічі. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Маркевич, О. В. (2018) Волинське дворянське депутатське зібрання в системі станового самоуправління. Літописець. Збірник V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (13). pp. 32-35.

Маркевич, О. В. (2012) Волинський губернатор і генерал-губернатор у взаємодії та протиріччях (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ ст.). Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць. (5). pp. 201-204.

Маркевич, О. В. (2018) Волинський губернатор і губернський предводитель дворянства у співпраці та суперництві за владу (кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ століття). Модернізаційні процеси на Волині в ХІХ - на початку ХХ століття. pp. 105-121.

Маркевич, О. В. (2022) Володимир Антонович про магдебурзьке право на українських земля. Матеріали Другого всеукраїнського науково-методичного семінару «Методика використання історичних джерел в процесі підготовки і написання наукових робіт здобувачами вищої освіти»: Збірник наукових праць. Вип. 1. Житомир: Житомирський державний університет. pp. 84-87.

Маркевич, О. В. (2011) Віце-губернатор Волинської губернії першої половини ХІХ століття: соціологічний портрет. Волинські історичні записки (6). pp. 121-132.

Маркевич, О. В. (2014) Губернаторські ревізії як дієвий механізм місцевого контролю (на прикладі Волинської губернії). Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (7). pp. 141-144.

Маркевич, О. В. (2012) Губернське правління як місцева державна установа кінця ХVІІІ - першої половини ХІХ ст. (на прикладі Волинської губернії). Український історичних журнал (3). pp. 89-106.

Маркевич, О. В. (2020) Губернське управління на українських землях у складі Російської Імперії (кін. ХVІІІ – 60-ТІ рр. ХІХ ст.). In: Scientific approaches in jurisprudence: collective monograph. Boston: Primedia eLaunch, Boston, pp. 159-166. ISBN 978-1-64945-861-2

Маркевич, О. В. (2020) Державна служба у Волинській губернії у спогадах та оцінці сучасників(кінець ХVІІІ – перша половина ХІХ століття). Емінак: науковий щоквартальник (2(30)). pp. 45-55. ISSN 1998-4634

Маркевич, О. В. (2012) До питання про діяльність державних установ Волинської губернії переходового періоду (кінець ХVІІІ ст.). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Маркевич, О. В. (2021) Діяльність Волинської губернської адміністрації з організації боротьби з епідеміями наприкінці ХVІІІ - першій половині ХІХ ст. Літопис Волині. Всеукраїнський науковий часопис (25). pp. 12-16.

Маркевич, О. В. (2018) Законодавство Російської імперії про дворянське депутатське зібрання та його реалізація у Волинській губернії першої половини ХІХ ст. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : Зб. наук. ст. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 19 квітня 2018 р.) (VI). pp. 67-70.

Маркевич, О. В. (2015) Законодавче регулювання дворянських виборів у Російській імперії (1775-1831 рр.). Літописець. Збірник наукових прац, 10. pp. 19-24.

Маркевич, О. В. (2014) Законодавчі ініціативи губернської адміністрації Волині першої половини ХІХ століття. Літописець: Збірник тез за матеріалами Міжвузівської регіональної науково-практичної конференції «Конституційно-правові засади розвитку механізму забезпечення прав людини» (Житомир, 10 грудня 2013 року). (9). pp. 42-45.

Маркевич, О. В. (2015) Заходи державної влади для подолання зловживань на місцевому рівні (на прикладі Волинської губернії першої половини ХІХ століття). Матеріали VІІІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, VIII. pp. 168-171.

Маркевич, О. В. (2020) Кадрова політика Російської імперії у Волинській губернії наприкінці ХVIII – у першій половині ХІХ ст. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки (31). pp. 10-17. ISSN 2663-5992

Маркевич, О. В. (2012) Канцелярія волинського губернатора першої половини ХІХ століття: склад, структура, повноваження. Актуальні проблеми археології, історії та історичного краєзнавства Буго-Дніпровського межиріччя: Збірник наукових праць. pp. 147-154.

Маркевич, О. В. (2021) Магдебурзьке право на українських землях: історичне значення. Міжнародний науковий журнал «Грааль науки» (9). pp. 449-452.

Маркевич, О. В. (2021) Медична служба у Волинські губернії: особливості кадрової політики. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія. Історичні науки, 71 (4). pp. 59-63.

Маркевич, О. В. (2023) Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з освітньої компоненти «Спеціальні історичні дисципліни» для здобувачів історичного факультету. [Teaching Resource]

Маркевич, О. В. (2014) Методичні рекомендації до виконання семінарських занять з курсу „Історіографія історії слов’янських народів” для студентів історичного факультету. [Teaching Resource]

Маркевич, О. В. (2023) Методичні рекомендації до організації навчальної (дослідницької) практики з Спеціальних історичних дисциплін. [Teaching Resource]

Маркевич, О. В. (2016) Місцеве самоврядування в Україні: європейський досвід та українські реалії. Літописець (11). pp. 20-23.

Маркевич, О. В. (2017) Місцеве управління через призму взаємодії губернатора і губернського предводителя дворянства. Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць (ІХ). pp. 85-88.

Маркевич, О. В. (2016) Міська поліція як знаряддя проведення державної політики (на прикладі Волинської губернії). Чуднів і край в контексті історії малих і середніх міст Волині. Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції "Чуднів і край в контексті малих і середніх міст Волині", присвяченої 600-й річниці з часу першої писемної згадки про місто Чуднів (53). pp. 263-272.

Маркевич, О. В. (2023) Наукові напрямки та школи в світовій археології: актуальні проблеми та основні засади. Theoretical and empirical scientific research: concept and trends: Collection of scientific papers «ΛΌГOΣ». pp. 287-290.

Маркевич, О. В. (2021) Новітня історія Китаю: висвітлення в українських підручниках для старшокласників. Китайська цивілізація: традиції та сучасність : матеріали міжнародної наукової конференції, 24 листопада 2021 р. – Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021.. pp. 187-191.

Маркевич, О. В. (2023) Обіг польської монети після поділів Речі Посполитої. Матеріали Третього всеукраїнського науково-методичного семінару «Методика використання історичних джерел в процесі підготовки і написання наукових робіт здобувачами вищої освіти»: Збірник наукових праць. Вип. 2.. pp. 34-37.

Маркевич, О. В. (2011) Один рік із життя волинського губернатора першої половини ХІХ століття. Київська старовина (2). pp. 34-47.

Маркевич, О. В. (2022) Організація переселення громадян і однодворців подільської губернії та його результати. Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. Матеріали ХХХІV Вінницької Всеукраїнської наукової історико- краєзнавчої конференції. 3 листопада 2022 р. / р ед. кол. : Ю . А. Зінько (відп. редактор), С. Ю. Юзвак, В. О. Гребеньова (відп. секр.). pp. 125-129.

Маркевич, О. В. (2013) Організація управління Волинською губернією наприкінці ХVІІІ – 60-ті рр. ХІХ ст. Other thesis, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Маркевич, О. В. (2015) Особовий склад волинських губернаторів періоду правління Миколи І. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Ювілейний випуск до 180-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 6. Історичні науки (13). pp. 87-92.

Маркевич, О. В. (2012) Повноваження волинського губернатора внаслідок польського Листопадового повстання 1830 року. Матеріали ІV Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка (м. Житомир, 18-19 листопада 2011 р.): Збірник наукових праць. pp. 52-54.

Маркевич, О. В. (2016) Поліцейське управління в Бердичеві у першій половині ХІХ ст. Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність. Науковий збірник«Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 15-16 листопада 2016 р.) (54). pp. 185-192.

Маркевич, О. В. (2021) Правова політика України: сучасний стан та перспективи розвитку. Актуальні наукові дослідження різноманітних соціальних процесів сучасного суспільства: мате- ріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 10–11 вересня 2021 року). – Одеса : ГО «Причорноморський центр досліджень проблем суспільства. pp. 87-91.

Маркевич, О. В. (2017) Правовий статус предводителя дворянства в Російській імперії. Літописець. Збірник за матеріалами IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції" (12). pp. 10-14.

Маркевич, О. В. (2009) Регіональний вимір економічного співробітництва Республіки Польща та України за роки незалежності (на прикладі Житомирської області). Шляхи становлення незалежності Польщі і України: минуле, сучасне, майбутнє. Матеріали V Міжнародної наукової конференції (15-16 листопада 2008 р.). pp. 246-254.

Маркевич, О. В. (2019) Рід Любомирських у політичному житті Волинської губернії: управлінський аспект. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (5(389)). pp. 23-29. ISSN 1729-360Х

Маркевич, О. В. (2013) Становлення Житомира губернським центром як фактор формування культурного побуту його городян. Джерела локальної історії. Культурний побут городян XVIII – першої половини XX ст.. Збірник наукових праць /Інститут української археографії та джере лознавства ім. М.С. Грушевського НАН України. pp. 264-279.

Маркевич, О. В. (2015) Сучасна зарубіжна історіографія про дослідження регіонального управління. Наукові праці Центру історіографічних досліджень (1). pp. 5-10.

Маркевич, О. В. (2011) Феномен М. І. Комбурлея або хроніка правління волинського губернатора. Проблеми історії України ХІХ — початку ХХ ст (19). pp. 59-72.

Маркевич, О. В. (2012) Формування мережі поштових установ Волинської губернії та річпосполитський досвід. Україна і Польща: історичне сусідство: Збірник матеріалів міжнародної наукової конференції. pp. 206-212.

Маркевич, О. В. (2017) Формування системи поліцейських органів влади Волинської губернії (кінець ХVІІІ – 60-ті рр. ХІХ ст.). Іван Огієнко і сучасна наука та осіта: науковий збірник: серія історична (ХІІІ). pp. 206-213. ISSN 2309-7086

Маркевич, О. В. (2013) Характеристика особового складу волинських губернаторів першої третини ХІХ ст. Гадяцька угода в контексті польсько-українських державних стосунків. Збірник наукових праць. pp. 137-147.

Маркевич, О. В., Кобернюк, В. М. (2021) Законодавче регулювання протиепідемічних заходів в Російській імперії в першій половині ХІХ ст. Літописець: Збірник наукових праць VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до річниці прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 9 грудня 2020 року). (16). pp. 188-192.

Матвійчук, В. О. (2020) Restoration of statehood in the politics of memory of the second polish-lithuanian commonwealth (the case of western Ukraine). Інтермарум: історія, політика, культура (8). pp. 24-40. ISSN 2518-7694

Матвійчук, Віталій (2016) Сарматський міф в польській історіографії. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 35-39.

Матвійчук, Ольга (2021) Давня історія України в історіографічних джерелах другої половини XVII - першої половини XVIII ст. Бердичівщина в історії України. Науковий збірник "Велика Волинь". Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 21 травня 2021 р.) (61). pp. 421-427.

Мацелюх, Катерина (2013) ВОЛИНЬ У НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ПЕТРА АБРАМОВИЧА. Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць. (6). pp. 118-121.

Мацелюх, Катерина (2012) ЖИТТЄВИЙ ШЛЯХ П. Н. АБРАМОВИЧА В 1930-1945 РР. V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.. pp. 192-194.

Мельничук, Ігор (2011) Історичні паралелі в прийнятті християнства Болгарським царством та Київською Руссю. Волинські історичні записки (6). pp. 36-44.

Мисечко, Л. П. (2015) Судова система і судочинство на українських землях Великого князівства Литовського у дослідженнях М. В. Довнара-Запольського. Літописець. Збірник наукових праць (10). pp. 50-52.

Мисечко, Леся (2016) Історія релігій в Україні у дослідженнях М. О. Кояловича. Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність. Науковий збірник«Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 15-16 листопада 2016 р.) (54). pp. 377-381.

Михалюк, А. С. (2019) Литовські статути та їхній вплив на розвиток права на території України в ХVІст. Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року) (14). pp. 302-305.

Молчанов, В. Б. (2007) Ярмошик І. І. Волинь в історико-краєзнавчих дослідженнях ХІХ-ХХ століть. Український історичний журнал (3). pp. 216-220. ISSN 0130-5247

Мосійчук, Л. О. (2015) Краківська історична школа. Літописець. Збірник наукових праць (10). pp. 42-46.

Мосієнко, О. В. (2018) Австро-угорська та російська пропаганда серед військовополонених в роки Першої світової війни: аналіз практик. Інтермарум: історія, політика, культура (5). pp. 371-380. ISSN 2518-7694

Мосієнко, О. В. (2018) Пропагандистська кампанія на південно-західному фронті Першої світової війни: аналіз ісоріографії. Інтермарум: історія, політика, культура (5). pp. 64-74. ISSN 2518-7694

Мосієнко, О. В. (2014) Симовлічний простір Бердичева. Intermarum: історія, політика, культура. // Матеріали міжнародної наукової конференції «В єдності сила. Україна-Польща: спільні шляхи до свободи». – Житомир. pp. 31-40.

Мосієнко, Олександр (2015) Інформаційне протистояння на південно-західному фронті Першої світової війни. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ - на початку ХХІ століть" / За заг. ред. проф. Г .М. Стародубець. - Житомир. pp. 30-31.

Мосієнко, Олександр (2015) Идеологическое обоснование Российской империей боевых действий против Австро-Венгрии в начале Первой мировой войны. Наука, образование, культура. Международная научно-практическая конференция: Посвященная 24-ой годовщине образования Комратского Государственного Университета, 11 февраля 2015 г.. pp. 182-185.

Мосієнко, Олександр (2015) Пропагандистська кампанія на Південно-Західному фронті Першої світової війни: аналіз ефективності на основі наративних джерел. Intermarum: історія, політика, культура : зб. наук. праць / за ред. В. О. Венгерської. - Житомир. Вип. 2.. pp. 124-133.

Мосієнко, Олександр (2014) Пропоганда в умовах Першої світової війни (аналіз періодичних видань). Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка (3(121)). pp. 29-32. ISSN 1728-2640

Мосієнко, Олександр (2013) Українські та інші національні військові формування в умовах Першої світової віни. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. – Житомир. pp. 111-114.

Музика, О. Д. (2012) ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ (ЧЕРВЕНЬ – ЛИСТОПАД 1917 Р.). V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.. pp. 198-201.

Музика, О. Д. (2013) УКРАЇНІЗАЦІЯ ОСВІТИ В УНР ДОБИ ЦЕНТРАЛЬНОЇ РАДИ: ЗДОБУТКИ І ПРОБЛЕМИ. Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць (6). pp. 226-229.

Музика, О. Д. (2013) Релігійне життя на Правобережній Україні у період Центарльної Ради. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць.. pp. 120-122.

Музиченко, Т. В. (2014) Страхова справа у Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ – поч. ХХ ст. [Experiment]

Мякінченко, Ірина (2018) Зміна конфесійної приналежності релігійних громад як тенденція сучасних міжконфесійних відносин в Україні. Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 16-17 листопада 2018 р.). pp. 64-67.

Мякінченко, Ірина (2017) Міжконфесійні відносини в Україні періоду Євромайдану. Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць. – Житомир. pp. 77-79.

Мякінченко, Ірина (2018) Міжконфесійні відносини в Україні у контексті міжнародної діяльності: церковно-релігійні та державно-політичні аспекти. Інтермарум: історія, політика, культура (5). pp. 352-361. ISSN 2518-7694

Мякінченко, Ірина (2018) Тенденції релігійної мережі України (2014-2016 pp.). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (26). pp. 119-125. ISSN 2411-2143

Міщук, Г. А. (2011) Інтеграційні стремління південних слов’ян на початку ХХ століття. Матеріали IV Волинської міжнародної історико- краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 190-192.

Міщук, Г. А. (2011) Архітектурне планування єврейських дільниць. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Міщук, Г. А. (2018) Йосип Брадатий – діяч болгарської книжності. Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції. pp. 161-163.

Міщук, Г. А. (2003) Матеріали до вивчення розвитку нумізматики наприкінці ХІХ – у 30-х роках ХХ ст. в особовому архівному фонді В. Ю. Данилевича. Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів (8). pp. 175-184.

Міщук, Г. А. (2012) Польський сарматизм. In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Міщук, Г. А. (2022) Преса про радянсько-югославський конфлікт 1948 року: метод порівняльного аналізу. Матеріали Другого всеукраїнського науково-методичного семінару «Методика використання історичних джерел в процесі підготовки і написання наукових робіт здобувачами вищої освіти»: Збірник наукових праць. Вип. 1. Житомир: Житомирський державний університет. pp. 46-48.

Міщук, Г. А. (2015) Релігійний розвиток Чехії початку ХVІІ сторіччя. Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчоїконференції / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся, 2015.. pp. 90-93.

Міщук, Г. А. (2017) Розвиток білоруської мануфактури. Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць. pp. 159-160.

Міщук, Г. А. (2013) Російські дипломати XVI- XVII століть. Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 184-187.

Міщук, Г. А., Бовсунівський, А. (2017) Параолімпійський спорт в Україні. Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції / (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2017.. pp. 82-84.

Міщук, Г. А., Міщук, С. М. (2016) Інформаційні ресурси регіональної біографіки обласних універсальних наукових бібліотек України. Українська біографістика: зб.наук.пр., 14. pp. 263-276.

Міщук, Г. А., Міщук, С. М. (2014) Розвиток торгівельних відносин на болгарських землях у XVIII ст. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка)/Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 91-93.

Міщук, Г. А., Міщук, С. М. (2010) Основні підсумки та уроки Другої світової війни. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Друга світова війна в історичному вимірі». pp. 127-129.

Міщук, Г. А., Хададова, М. В. (2018) Музейна практика. Посібник до проведення музейної практики для студентів історичного факультету. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Міщук, С. М. (2011) Вчені Ніжина - археографи та книгознавці (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.). Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Науково-практичний збірник (1). pp. 153-158.

Міщук, С. М. (2008) З історії заснування та ліквідації науково-академічної книгозбірні при волинському науковов-дослідному музеї (1925–1928 рр.). Пам’ятки: археографічний щорічник, 8. pp. 39-55.

Міщук, С. М. (2007) Зародження наукового опису рукописних пм'яток та стародруків як напрям українського книгознавства: друга половина ХІХ – початок ХХ ст. Рукописна та книжкова спадщина України (11). pp. 16-34.

Міщук, С. М. (2012) Місце України в зовнішньополітичній стратегії США (кінець ХХ – початок ХХІ ст.). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Міщук, С. М. (2013) Національний блок при владі у Франції (1921-1924 рр.). Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 195-199.

Міщук, С. М. (2007) П. М. Попов як бібліограф рукописів та стародруків Волині. Рукописна та книжкова спадщина України (12). pp. 277-309.

Міщук, С. М. (2007) Палеографо-кодикологічний та бібліографічний опис рукописних книг та стародруків Волинського єпархіального давньосховища (1892–1919). Спеціальні історичні дисципліни: питання теорія та методики. Зб.наукових праць (15). pp. 318-331.

Міщук, С. М. (2011) Рукописно-книжкові пам’ятки Волині в наукових студіях професора В.М. Перетца. Вісник. Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Науковий збірник (4). pp. 120-124.

Міщук, С. М. (2003) Фонди інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело з історії духовної освіти в Україні (загальний огляд). Рукописна та книжкова спадщина України (8). pp. 185-189.

Н

Назаревич, Юлія (2017) Законодавча діяльність в Речі Посполитій. Літописець. Збірник тез за матеріалами ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 24-25 листопада 2016року). (12). pp. 149-151.

Натикач, Петро (2011) Повсякденне життя житомирян у 20-30-ті рр. ХХ ст. Матеріали IV Волинської міжнародної історико- краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 146-148.

Натикач, Петро (2014) Історик i педагог Громенко Іван Єлисейович (до 100-річчя від дня народження). Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (м. Житомир, 7-8 листопада 2014 р.). Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 207-211.

Натикач, Петро (2006) Історіографія Другого Зимового походу. Шляхами творення української державності: За матераіалами регіональної науковопрактичної конференції "Боротьба українського народу за державну незалежність в 1917-1921 роках (до 85-річчя Другого Зимового походу)". pp. 32-36. (Unpublished)

Натикач, Петро (2009) Духовне життя Волині в 20-30-х роках ХХ ст. Матеріали ІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Житомир.. pp. 73-75.

Натикач, Петро (2006) Житомирщина в другій половині ХVІІ - на початку ХVІІІ ст. Збірник "Шляхами творення української державності: за матеріалами регіональної науково-практичної конференції „Боротьба українського народу за державну незалежність в 1917 – 1921 роках” (до 85-річчя Другого Зимового походу)". pp. 130-133.

Натикач, Петро (2007) З історії вивчення Другого Зимового походу. Науковий збірник. Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир, 2007, 1. pp. 200-209.

Натикач, Петро (2012) ПОДАТКОВА СИСТЕМА В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 40-Х – ПОЧАТКУ 50-Х РР. ХХ СТ.: МОВОЮ ДОКУМЕНТІВ. V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.. pp. 349-352.

Натикач, Петро (2013) Петляк Ф.А. - історик, організатор вищої школи, патріот рідної землі. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць.. pp. 281-285.

Натикач, Петро, Ковальчук, І. В. (2010) Життя і діяльність Олександра Шумського в 1890–1924 роках – до його призначення народним комісаром освіти УСРР. Історія. Філософія. Релігієзнавство. (3-4). pp. 32-37.

Ничипорчук, Олексій (2016) Історичні погляди Гуго Коллонтая (1750-1812 рр.). Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 50-53.

Ничипорчук, Олексій (2018) Костянтин Іванович Острозький як військовий та релігійно- культурний діяч. Літописець: Збірник V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 7 грудня 2017 року) (13). pp. 107-110.

Новик, В. А. (2012) Поліція Волинської губернії до 1917 р. (на прикладі м. Житомира). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир, Житомирський державний університет ім. І. Франка.

Новик, М. К. (2016) Конституційні засади «Пактів …» П. Орлика. Літописець: Збірник тез за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 26–27 листопада 2015року) (11). pp. 30-33.

Новик, М. К. (2014) До історії першого проекту кодексу з українського права. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (7). pp. 129-131.

Новик, М. К. (2012) З історії вітчизняних моделей самоврядного управління. In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року , м. Житомир, Житомирський державний університет ім. І. Франка.

Новик, М. К. (2010) Золоті зірки Радомишильщини (герої та їх подвиги). Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Друга світова війна в історичному вимірі». pp. 132-135.

Новик, М. К. (2013) Річпосполитська Конституція 3 травня 1791 року як новий етап у європейському конституціоналізмі. Гадяцька угода в контексті польсько-українських державних стосунків. Збірник наукових праць. pp. 96-100.

Новосадова, Н. Г. (2014) Дискурс щодо дефініції «інтелігенція» впродовж XIX століття. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 22. Серія: Історія: Збірник наукових праць/ За заг. ред. проф. О.А.Мельничука. pp. 229-232.

Новосадова, Н. Г. (2015) Місце інтелігенції в радянській політиці українізації. Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчоїконференції / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся. pp. 44-47.

Новосадова, Н. Г. (2013) Особливості співіснування влади та інтелігенції Житомирщини в 20-30-х роках ХХ ст. Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 45-47.

Новосадова, Н. Г. (2013) Політичні репресії проти інтелігенції на Житомирщині в 30-х роках ХХ століття. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (XXXVII). pp. 127-131.

Новосадова, Н. Г. (2014) Просвітянська інтелігенція Житомирщини 1917 -1921 рр. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка)/Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 159-160.

Новосадова, Н. Г. (2014) Просвітянська інтелігенція Житомирщини 1917-1921 pp. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (м. Житомир, 7-8 листопада 2014 р.). Збірник наукових праць. pp. 159-160.

Новіцька, Юлія (2013) Науково-педагогічна діяльність Анатолія Левіцького в Кракові за часів Австро-Угорської монархії. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2013.. pp. 285-287.

Новіцька, Юлія (2009) Історіографічна спадщина В. Липинського в оцінці сучасних істориків. Історія.Філософія.Релігієзнавство (2). pp. 54-58.

Новіцька, Юлія (2007) Житомирські сторінки біографії В’ячеслава Липинського. Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє: Науковий збірник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 1. pp. 209-215.

Новіцька, Юлія (2009) Міжнаціональні відносини у вищих навчальних закладах Кракова (1918-1939). Історичні уроки Голокосту та міжнаціональні відносини (до 70-річчя початку Другої світової війни) Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції для викладачів та студентів. pp. 202-209.

Новіцька, Юлія (2013) НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВАЛЕРІЯ ЯВОРСЬКОГО В КРАКОВІ ЗА ЧАСІВ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ МОНАРХІЇ. Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць (6). pp. 126-128.

Новіцька, Юлія (2009) Наукова діяльність Івана Фещенка-Чопівського в Польщі. Матеріали ІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Житомир.. pp. 90-92.

Новіцька, Юлія (2014) Наукова діяльність Миколи Коваля-Меджвецького в Кракові за часів другої Речі Посполитої. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (м. Житомир, 7-8 листопада 2014 р.). Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 200-202.

Новіцька, Юлія (2010) Науково-педагогічна діяльність Івана Зілинського в Кракові за часів Другої Речі Посполитої. Дні науки історичного факультету: Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції молодих учених, присвяченоїт 65-річчю Перемоги у Великій Вітчизняній. – Вип. ІІІ: у 4-х част.. pp. 116-118.

Новіцька, Юлія (2010) Науково-педагогічна діяльність Кирила Студинського та Юрія Панейка у Кракові за часів Австро-Угорської монархії та другої Речі Посполитої. Мова, освіта, культура в контексті Євроінтеграції: Матеріали науково-практичної конференції, 21-23 квітня 2010 р.. pp. 298-299.

Новіцька, Юлія (2009) Науково-педагогічна діяльність Флоріана Кудревича, Леона Лаврисевича і Юзефа Черлюнчакевича в Кракові за часів Австро-Угорської монархії. Матеріали ІІ Волинської історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка (Житомир, 2-3 жовтня 2009 р.). – Житомир. pp. 90-92.

Новіцька, Юлія (2014) Науково-педагогічна діяльність Юліана Схрамма в Кракові за часів австро-угорської монархії. Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В. А. Смолій, О. І. Гуржій, А. Г. Морозов та ін. - Черкаси: Вид. Чабаненко Ю. А., 2014. – Вип. 7.. pp. 121-122.

Новіцька, Юлія (2010) Науково-педагогічна і громадсько-політична діяльність Івана Фещенка-Чопівського в Кракові за часів Другої Речі Посполитої. 4. Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі Українки. –Луцьк (3). pp. 65-69.

Новіцька, Юлія (2010) Науково-педагогічна і громадсько-політична діяльність Богдана Лепкого в Кракові за часів Австро-Угорської монархії та Другої Речі Посполитої. 3. Література та культура Полісся. – Вип. 60 : Регіональні та загальноукраїнські історико-культурні процеси у сучасному дослідницькому вимірі / [відп. Ред і упорядник Г.В. Самойленко]. – Ніжин: видавництво НДУ ім. М. Гоголя (60). pp. 172-182.

Новіцька, Юлія (2014) Національна політика Другої Речі Посполитої. Intermarum: історія, політика, культура. // Матеріали міжнародної наукової конференції «В єдності сила. Україна-Польща: спільні шляхи до свободи». – Житомир. pp. 233-242.

Новіцька, Юлія (2011) Політика Другої Речі Посполитої щодо національних меншин у міжвоєнний період. ХХ століття - етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту, Житомир, 22-23 жовтня 2010 р.. pp. 101-111.

Новіцька, Юлія (2009) Професори і викладачі українського походження у вищих школах кракова за часів Австро-Угорської монархії і другої Речі Посполитої. Матеріали науково-практичної конференції. Мова освіта, культура в контексті Болонський реалій – ІІ" 1-3 квітня 2009 р.. pp. 250-252.

Новіцька, Юлія (2009) Товариство “Українська студентська громада” в Кракові (1924-1939 рр.). Каразінські читання (історичні науки): Тези доповідей 62-ї Міжнародної наукової конференції молодих вчених (ХНУ імені В.Н. Каразіна, 24 квітня 2009 р.). – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – С. 233 – 235.. pp. 233-235.

Новіцька, Юлія (2009) Українці в діаспорі. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія» (15). pp. 169-188.

Нікитчин, Вадим (2018) Проблеми збереження культурної та історичної спадщини в Україні: правовий аспект. Літописець: Збірник V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 7грудня 2017 року) (13). pp. 267-270.

Нікітченко, А. М. (2017) "Права, за якими судиться малоросійський народ" та їх місце в розвитку української правової думки. Літописець. Збірник за матеріалами IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції" (12). pp. 86-88.

О

Ожгібесова, М. В. (2014) Жіноча проблематика на сторінках періодичних видань Волинської губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ сторіччя). [Experiment]

Опанащук, Петро (2011) Розвиток друкованої періодики на Волині на початку ХХ ст. Матеріали IV Волинської міжнародної історико- краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 69-71.

Опанащук, Петро (2015) Газета «Вільна Україна» як друкований орган українських соціал-демократів у Петербурзі (лютий – червень 1906 р.). Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчоїконференції / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся. pp. 32-34.

Опанащук, Петро (2017) Громадсько-політична діяльність редакційного колективу газети «Нова рада» (1917-1919 pp.). Слобожанщина в 1917-1921 рр.: вимір революції. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 75-78.

Опанащук, Петро (2017) Популяризація діяльності українських «Просвіт» на сторінках газети «Рада» (1906-1914). Митець – культура – виміри часу. Міжнародні наукові читання 2017 в Музеї Бориса Лятошинського в Житомирі: зб. статей / ред.-упор. І.Є. Копоть. – Житомир: Вид. О.О. Євенок. – 2017.. pp. 94-103.

Опанащук, Петро (2018) Радянський період в історії української греко-католицької церкви у вітчизняній та зарубіжній історіографії. Рецензія на монографію: Тарас Пшеничний. Українська греко-католицька церква (1939–1991 рр.). Європейські історичні студії: науковий журнал (11). pp. 276-281. ISSN 2524-048X

Опанащук, Петро (2018) Роль засобів масової інформації та комунікації у розгортанні протестних настроїв народних мас під час подій «арабської весни». Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції/Збірник наукових праць. pp. 147-149.

Опанащук, Петро (2017) Становлення Британської Співдружності Націй та її роль у зовнішній політиці Англії в 30-40-х роках ХХ ст. Матеріали ІХ Волинської Всесвітньої історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць. - Житомир: Полісся.. pp. 164-166.

Опанащук, Петро (2015) Турецький вектор зовнішньої політики СРСР напередодні Другої світової війни. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть» / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся, 2015. pp. 65-67.

Опанащук, Петро, Кудінов, Д. В. (2015) Перший український поет-робітник: короткий нарис життя і літературної творчості Антона Шабленка. Всеукраїнський науковий історичний журнал "Сумська старовина" №XLVI - 2015. pp. 121-136.

Опанащук, Петро (2011) Волинська «Просвіта» як осередок українського національно-культурного життя (1906-1920). Часопис української історії (21). pp. 114-116.

Опанащук, Петро (2008) Газета «Рада» як осередок українського національно-культурного руху (1906-1914 рр.). Наукові записки з історії України (24). pp. 26-31.

Опанащук, Петро (2014) Діяльність Ф. Матушевського на посаді редактора газети «Громадська думка». Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка)/Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 198-200.

Опанащук, Петро (2007) Діяльність газети «Рада» в контексті студентського руху за українізацію Київського університету (1906-1907 рр.). Часопис української історії (6). pp. 52-55.

Опанащук, Петро (2008) Діяльність редакційного колективу газети «Рада» в галузі пропагування українізації початкової та середньої освіти (1906-1914 рр.). Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. Науково-практичний збірник, 43 (1). pp. 133-139.

Опанащук, Петро (2006) Діяльність української преси в контексті виборів до другої Державної Думи Росії (за матеріалами газети «Рада»). Часопис української історії (5). pp. 60-64.

Опанащук, Петро (2011) Культурно-освітня діяльність Житомирської «Просвіти» (1907-1912 рр.). In: ІІ Всеукраїнська з міжнародною участю наукова конференція "Краєзнавство: науково-методичний та практичний аспекти", 15-16 червня 2011 р., , Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.

Опанащук, Петро (2012) Преса як фактор повсякденного життя населення Волині на початку ХХ ст. Наукові записки з української історії. Збірник наукових статей. (29). pp. 142-146.

Опанащук, Петро (2008) Про діяльність редакційного колективу газети «Рада» (1906 - 1914 рр. Етнічна історія народів Європи (24). pp. 26-31.

Опанащук, Петро (2007) Пропагування українського театрально-музичного мистецтва на сторінках газети «Рада» (1906-1914 рр.). Часопис української історії (7). pp. 78-80.

Опанащук, Петро (2006) Публіцистична спадщина І. Франка на сторінках першої щоденної української газети «Рада» (1906-1914). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (15). pp. 270-273.

Опанащук, Петро (2010) Підтримка українською пресою кооперативного руху на початку ХХ ст. (за матеріалами газети «Рада»). Часопис української історії (18). pp. 157-158.

Опанащук, Петро (2013) Рец.на: Кудинов Д.В. Сумские либералы в российском освободительном движении, 1901-1906 гг.: региональное измерение: монография. Сумський історико-архівний журнал (ХХІ). pp. 87-90.

Опанащук, Петро (2007) Участь газети «Рада» в русі за побудову пам’ятника Т. Г. Шевченкові (1906-1914 рр.). Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія. Економіка. Філософія». (13). pp. 45-50.

Остапенко, О. В. (2014) Міжспільнотні взаємини українців та кримських татар (XV–XVIII ст.): етносоціальний та культурний аспекти. [Experiment]

П

Павлюк, Марія (2018) Франтішек Палацький як фундатор чеського романтизму. Наукові праці Центру історіографічних досліджень (4). pp. 67-70.

Падалко, А. І. (2015) Конституція П. Орлика (1710 р.) – фундамент українського конституціоналізму. Матеріали VIII Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, VIII. pp. 14-17.

Падалко, А. І. (2014) Історія України в працях В. Коховського (1633 – 1700 рр.). Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (7). pp. 121-123.

Падалко, А. І. (2013) Волинянин М.С. Чайковський – загадкова постать української історії ХІХ ст. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції. Збірник наукових праць, 6. pp. 289-291. (Unpublished)

Падалко, А. І. (2010) Воєнні дії в Північній Африці (1940-1943 рр.) та роль і значення в Другій світовій війні. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Друга світова війна в історичному вимірі". pp. 103-106.

Падалко, А. І. (2012) Громадська та культурно-освітня діяльність Тадея Рильського (1841-1902 рр.). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Падалко, А. І. (2013) Доба козацької революції середини ХУІІ ст. в дослідженнях польського історика Вспасіана Коховського (1633 – 1700 рр). Гадяцька угода в контексті польсько-українських державних стосунків. Збірник наукових праць. pp. 68-73.

Паламарчук, Тетяна (2015) Розвиток преси на території України та Російської імперії в період української революції 1917-1920 рр. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 30-34.

Панченко, Вікторія (2014) Мирові суди волинської губернії у боротьбі з крадіжками (1870-і pp. — початок XX ст.). Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В. А. Смолій, О. І. Гуржій, А. Г. Морозов та ін. - Черкаси: Вид. Чабаненко Ю. А., 2014. – Вип. 7.. pp. 252-256.

Панченко, Вікторія (2013) ПОСАДОВІ ПОРУШЕННЯ МИРОВИХ СУДДІВ НА ВОЛИНІ В 1871-1919 pp. Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць (6). pp. 279-283.

Панченко, Вікторія (2014) Поляки Волині у мировому суді: аналіз судових практик. Intermarum: історія, політика, культура. // Матеріали міжнародної наукової конференції «В єдності сила. Україна-Польща: спільні шляхи до свободи». – Житомир. pp. 140-153.

Пафік, Дар'я (2015) Бердичів у творчій спадщині Василя Семеновича Гроссмана. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 17-20.

Петляк, Ф. А. (2009) З історії пам'ятних місць страти та братських могил жертв Голокосту смт. Романова. Євреї в Україні: історія і сучасність. Збірник наукових праць. - Житомир. pp. 439-442.

Петраускас, А. В., Ієвлев, М. М., Тарабукін, О. О., Хададова, М. В. (2018) Археологічні дослідження Житомира. Археологічні дослідження в Україні 2016. pp. 24-27.

Петраускас, А. В., Ієвлєв, М., Хададова, М. В., Тарабукін, О. (2020) Археологічний нагляд на земельній ділянці по вул. Кафедральна, 3 в м. Житомир. Археологічні дослідження в Україні 2019. pp. 39-40.

Петраускас, А. В., Зоценко, І., Хададова, М. В. (2018) Експериментальні дослідження давньоруських човнів. Археологічні дослідження в Україні 2016. pp. 23-24.

Петраускас, А. В., Коваль, О. А., Капустін, К. М., Хададова, М. В. (2013) Середньовічний Олевськ за новими археологічними даними. Археологія і давня історія України (11). pp. 194-207.

Петраускас, А. В., Петраускене, А., Хададова, М. В. (2020) Розкопки середньовічної лісотехнічної споруди в Хорошівському районі Житомирської області. Археологічні дослідження в Україні 2018. p. 34.

Петраускас, А. В., Тимошенко, В., Хададова, М. В. (2020) Дослідження на городищі в м. Малин. Археологічні дослідження в Україні 2018. p. 35.

Петраускас, А. В., Хададова, М. В. (2019) Виготовлення репліки маневицького моноксила в Олевську. Археологічні дослідження в Україні 2017 р.. pp. 32-33.

Петраускас, А. В., Хададова, М. В. (2019) Дослідження древлянського колодязя в Олевську. Археологічні дослідження в Україні 2017 р.. pp. 34-35.

Петраускас, А. В., Хададова, М. В. (2019) Дослідження на Північному городищі літописного Возвягля. Археологічні дослідження в Україні 2017 р.. pp. 35-37.

Петраускас, А. В., Хададова, М. В. (2018) Дослідження стародавнього Іскоростеня. Археологічні дослідження в Україні 2016. pp. 30-31.

Петраускас, А. В., Хададова, М. В. (2021) Нові дані до топографії городища 1 в Коростені. Науковий журнал з проблем археології та давньої історії. Археологія і давня історія України (38). pp. 105-112.

Петраускас, А. В., Хададова, М. В. (2016) Розкопки древлянського городища VIII ст. в м. Малині. Археологія і давня історія України (21). pp. 88-92.

Петраускас, А. В., Хададова, М. В. (2018) Розкопки древлянського городища VIII ст. у м. Малині. Археологічні дослідження в Україні 2016. pp. 28-29.

Петраускас, А. В., Хададова, М. В. (2020) Розкопки на городищі в м. Коростень. Археологічні дослідження в Україні 2018. p. 36.

Петраускас, А. В., Хададова, М. В. (2020) Розкопки на городищі в урочищі Бабина Гора в м. Олевськ. Археологічні дослідження в Україні 2018. p. 37.

Петраускас, А. В., Коваль, О. А, Капустін, К. М., Хададова, М. В. (2013) Давньоруський Олевськ за результатами археологічних досліджень. Церква - наука - суспільство: питання взаємодії. Матеріали Одинадцятої Міжнародної наукової конференції ( 29-31 травня 2013 р.). pp. 32-34. (Unpublished)

Петровський, Сергій (2015) Франтішек Палацкий і чеська національна ідея. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 63-66.

Погребняк, Валентина (2015) Часопис «Киевская старина» та його роль у розвитку української історичної науки наприкінці ХІХ ст. – поч. ХХ ст. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 34-38.

Погуляєв, О. І. (2013) Єврейська національна меншина правобережної України у добу центральної ради (березень 1917 – квітень 1918 рр.). Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 122-125.

Погуляєв, О. І. (2014) Громадсько-політичний рух поляків Правобережної України у добу Української Центральної Ради(березень 1917 - квітень 1918 pp.). Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. pp. 7-20.

Погуляєв, О. І. (2014) Культурно-освітній розвиток поляків правобережної України в роки української революції (1917-1921 pp.). Драгоманівські історичні студії: зб. наук.праць молодих істориків. - К.: Національний педагогічний ун-т ім. М.П. Драгоманова (2(6)). pp. 394-402.

Погуляєв, О. І. (2014) Национальные меньшинства правобережной Украины в эпоху украинской революции (1917-1921 гг.): историография проблемы. Государство, общество, церковь в истории России ХХ века: материалы ХІІІ Международной научной конференции. pp. 199-205.

Погуляєв, О. І. (2014) Національні меншини правобережної України у добу української революції (1917-1921 роки): історіографія проблеми. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 22. Серія: Історія: Збірник наукових праць/ За заг. ред. проф. О.А.Мельничука. pp. 232-238.

Погуляєв, О. І. (2014) Німецька національна меншина правобережної України у період зміни українських урядів (1917-1919 років). Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (м. Житомир, 7-8 листопада 2014 р.). Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 41-44.

Погуляєв, О. І. (2014) Соціально-економічне життя поляків правобережної України у добу української революції (1917-1921 pp.). Intermarum: історія, політика, культура. // Матеріали міжнародної наукової конференції «В єдності сила. Україна-Польща: спільні шляхи до свободи». – Житомир. pp. 204-214.

Полєтаєв, Г. В. (2011) Євреї у радянському русі Опору на Житомирщині. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Полєтаєв, Г. В. (2009) Діяльність ремісничого об’єднання. Кустарні промисли євреїв на Житомирщині у 1926-1934 роках. Євреї в Україні: історія і сучасність. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2009 р.), Житомир.. pp. 369-371.

Полєтаєв, Г. В. (2011) Національний рух опору на Житомирщині (1941-1944 рр.). Матеріали IV Волинської міжнародної історико- краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 148-151.

Полєтаєв, Г. В. (2011) Оунівське підпілля на Житомирщині (1941-1944 рр.). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (2). pp. 72-76. ISSN 2078-2357

Потапенко, Руслан (2015) Заходи УНКВС Житомирської області по протидії ОУН-УПА восени 1944 року. Матеріали VIII Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, VIII. pp. 212-215.

Пустишева, Вікторія (2018) Історичний розвиток благодійності на українських землях. Наукові праці Центру історіографічних досліджень (4). pp. 12-17.

Пшенишна, Олена (2009) Мала Рада, управління справами Ради міністрів та Державна канцелярія Української держави 1918 р.: структура й організаційна діяльність. Історичний журнал. Наукове громадсько-політичне видання, 43 (1). pp. 40-46.

Пшенишна, Олена (2008) Формування першого уряду Української держави та боротьба партій за владу у квітні-вересні 1918 р. Вісник академії праці і соціальних відносин федерації профспілок України (4). pp. 76-83.

Пісенко, Микола (2015) Внесок Паїсія Хілендарського в утвердження болгарської державності. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 57-59.

Р

Радчук, Катерина (2018) Кароль Шайноха – відомий польський романтик. Наукові праці Центру історіографічних досліджень (4). pp. 49-54.

Разиграєв, О. В. (2005) Становлення та функціонування поліції Волинського воєводства: польська історіографія проблеми. Українська полоністика (2). pp. 40-44.

Рафальська, Т. Л. (2007) "Великий терор" на Житомирщині: специфіка та технологія. Український історичний журнал (3). pp. 66-75.

Рафальська, Т. Л. (2007) Національні меншини Житомирщини в ХХ столітті: від "коренізації" до "великого терору". Наукові записки (Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України) (33). pp. 88-102.

Рафальська, Т. Л. (2015) Реалізатори сталінської політики "Великого терору" 1937-1938 рр. на Житомирщині. Intermarum: історія, політика, культура : зб. наук. праць/ за ред. В. О. Венгерської. – Житомир – Вип. 2.. pp. 263-272.

Рафальська, Т. Л. (2010) Репресивна політика радянської влади проти духовенства та віруючих на Житомирщині у 20-х - початку 30-х років ХХ ст. Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. – Випуск 6. – Серія 6: Історичні науки. – Київ (6). pp. 177-186.

Рафальська, Т. Л. (2011) Репресії проти національних меншин Житомирщини в добу «Великого терору» (1937 - 1938 рр.). In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Рафальська, Т. Л. (2007) Технологія розгортання політики "Великого терору" на Житомирщині у 1937 р. Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє. Науковий збірник. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка. Житомир., 1. pp. 77-83.

Рафальська, Т. Л. (2014) Трагічна доля українців та поляків с. Булдичів у період «великого терору» на Житомирщині (липень 1937 р. - листопад 1938 р.). Intermarum: історія, політика, культура. // Матеріали міжнародної наукової конференції «В єдності сила. Україна-Польща: спільні шляхи до свободи». – Житомир. pp. 243-253.

Рафальська, Т. Л. (2008) „Великий” терор 1937–1938 років: від ідеології до реалізації. Наукові записки. Історичні науки. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка (11). pp. 106-110.

Рацілевич, Андрій (2004) Діяльність житомирської “Просвіти” (1907–1912 рр.) у контексті українського національного руху на Волині. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія “Історія, економіка, філософія”. pp. 19-25.

Рацілевич, Андрій (2010) Діяльність українських партій,громадських організацій на Волині під час виборів до міських дум та Установчих зборів. Матеріали ІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка. – Житомир. pp. 87-88.

Рацілевич, Андрій (2007) Культурно-просвітницький рух на Волині 1917 р. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія “Історія, економіка, філософія” (13). pp. 51-58.

Рацілевич, Андрій (2007) НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИЙ РУХ НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.(НА МАТЕРІАЛАХ ВОЛИНІ). Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє. Науковий збірник, 1. pp. 262-270.

Рацілевич, Андрій (2004) Особливості українського національного руху на Волині початку ХХ ст. Ucrainica Polonica. – Київ-Житомир, 1. pp. 67-76.

Рацілевич, Андрій (2005) Православна церква і національне відродження на Волині на початку ХХ століття. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія “Історія, економіка, філософія” (10). pp. 27-33.

Рацілевич, Андрій (2004) Український національний рух на Волині наприкінці ХІХ ст. – листопаді 1917 р. (історіографія проблеми). Історичний журнал. (3). pp. 83-89.

Рацілевич, Андрій (2006) Участь української інтелігенції Волині в національному відродженні (кінець ХІХ ст.-1914 р.). Ucrainica Polonica. – Київ-Житомир, 3. pp. 20-30.

Рисінський, Олександр (2015) Юрій Венелін і болгарське національне відродження. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 59-62.

Розбицька, Христина (2018) Політичні та історичні погляди К. Каліновського. Наукові праці Центру історіографічних досліджень (4). pp. 54-58.

Розовик, Олеся (2011) Заходи державних органів влади УСРР із ліквідації жіночого безробіття та девіантності в 1920-х роках. Волинські історичні записки (6). pp. 164-168.

Романюк, Неля (2011) Благодійна та меценатська діяльність підприємців Південно-Західного краю (ХІХ – поч. ХХ ст.). Волинські історичні записки (6). pp. 29-35.

Романюк, Євгеній (2016) П. Й. Шафарик як славіст та вчений періоду словацького національного відродження. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 66-70.

Романюк, Катерина (2015) Ідеологічна спрямованість західно-руських літописів. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень. (1). pp. 14-17.

Рудакова, Ю. (2004) Реалізація земельної політики імператора Павла І на території Волинської губернії. Українська полоністика (1). pp. 73-78.

Рудницька, Н. В. (2016) Більшовицька ідеологія та єврейські політичні партіїна Волині у 1918-1921 роках. Історичні мідраші Північного Причорномор’я / Голов. ред. М.М. Шитюк. – Випуск V. – Том ІІ. – Миколаїв. pp. 356-371.

Рудницька, Н. В. (2008) Вивчення талмуду та релігійно-національних предметів в єврейських навчальних закладах Київського навчального округу у ХІХ - на початку ХХ ст. Двенадцатые Запорожские еврейские чтения. pp. 221-227.

Рудницька, Н. В. (2018) Вплив пропаганди та агітації на процес радянізації життя поляків та євреїв Волинської губернії в 20-х роках ХХ ст. Інтермарум: історія, політика, культура (5). pp. 273-291. ISSN 2518-7694

Рудницька, Н. В. (2007) Вплив юдаїзму на освіту євреїв Волині у XIX ст. Українська полоністика (3-4). pp. 34-40.

Рудницька, Н. В. (2010) Голокост на Житомирщині. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Друга світова війна в історичному вимірі", Житомир. pp. 90-93.

Рудницька, Н. В. (2011) Голокост на Житомирщині в документах Державного архіву Житомирської області. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Рудницька, Н. В. (2015) Громадське життя євреїв Волинської губернії в роки Першої світової війни. Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції / За заг. ред. проф. Г.М. Стародубець. – Житомир. pp. 188-191.

Рудницька, Н. В. (2016) До історії геноциду євреїв та ромів на Житомирщині в роки гітлерівської окупації (на матеріалах архіву Управління СБУ в Житомирській області). Запорожские еврейские чтения: Сборник статей и материалов (16-17 апреля 2015 г.). – Дрепропетровск. pp. 33-51.

Рудницька, Н. В. (2006) До історії репресій єреїв на Житомирщині в 1937-1938 рр. Десятые запорожские еврейские чтения. pp. 218-222.

Рудницька, Н. В. (2019) Житомирське рабинське училище - освіттній заклад для вчителів єврейських шкіл та рабинів (1847 – 1873 рр.). Житомиру - 1135. Науковий збірник "Велика Волинь". Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 27-28 вересня 2019 р.) (59). pp. 29-40.

Рудницька, Н. В. (2015) Мовні та освітні маркери в процесах національної ідентифікації в ХІХ ст. (на прикладі польських та єврейських громад Правобережжя). Intermarum: історія, політика, культура : зб. наук. праць / за ред. В. О. Венгерської. – Житомир (2). pp. 40-57.

Рудницька, Н. В. (2017) Містечко Кодня: візуальні, усні та писемні джерела дослідження. Запорізькі єврейські читання: Збірка статей і матеріалів (14-15 квітня 2016 р.) – Дніпро: Інститут «Ткума». pp. 5-12.

Рудницька, Н. В. (2002) Освіта євреїв Волині у ХІХ-на початку ХХ ст.: історіографія проблеми. Шості Запорізькі єврейські читання. pp. 86-92.

Рудницька, Н. В. (2019) Політика радянської влади щодо обмеження громадянських та політичних прав євреїв Житомирщини в 20-х роках ХХ ст. Історичні мідраші Північного Причорномор’я (8). pp. 307-318.

Рудницька, Н. В. (2006) Політичні партії і громадські рухи національних меншин на Волині у 1917 - 1921 рр. Шляхами творення української державності. За матеріалами регіональної науковопрактичної конференції "Боротьба українського народу за державну незалежність в 1917-1921 роках" (До 85 річчя Другого Зимового походу). pp. 72-76.

Рудницька, Н. В. (2001) Професійна освіта євреїв Волині у XIX — на початку XX ст. Український історичний журнал. Київ (6). pp. 123-133. ISSN 0130-5247

Рудницька, Н. В. (2016) Репатріація польського населення Житомирської області до Польщі у 1944-1946 рр. Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції «Польща–Україна: спільні шляхи до свободи. За заг. ред. д.і.н., доц. В. О. Венгерської. – Житомир: Полісся, 2016. – 384 c. – (INTERMARUM: історія, політика, культура. – 2016. – Вип. 3).. pp. 246-257.

Рудницька, Н. В. (2006) Роль друкарства та бібліотек в становленні і розвитку освіти євреїв на Волині у ХІХ - на початку ХХ ст. Наукові записки Вінницького державного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 10. Серія: Історія: Збірник наукових праць. pp. 54-57.

Рудницька, Н. В. (2001) СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ХЕДЕРІВ НА ВОЛИНІ у XIX - на початку XX століття. Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. Київ (12). pp. 41-45.

Рудницька, Н. В. (2013) Свідчення очевидців Голокосту на Житомирщині як історичне джерело(за матеріалами архіву управління Служби безпеки України в Житомирській області). Світові війни ХХ століття та історична пам’ять: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. pp. 233-238.

Рудницька, Н. В. (2007) Система освіти у Волинській губернії на початку ХХ ст. Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє.Науковий збірник. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка., 1. pp. 51-58.

Рудницька, Н. В. (2006) Соціально-економічні умови розвитку освіти євреїв Старокостянтинова і Старокостянтинівського повіту у ХІХ-на початку ХХ ст. Кобудь-Костянтинів-Старокостянтинів: історія, археологія, культура, архітектура. Науковий збірник "Велика Волинь": Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. Старокостянтинів., 34. pp. 66-73.

Рудницька, Н. В. (2001) Становлення і розвиток громадських початкових шкіл для малозабезпечених євреїв на Волині у ХІХ - на початку ХХ ст. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. (4). pp. 149-157.

Рудницька, Н. В. (2012) Створення та діяльність поліції в роки окупаційного режиму на Житомирщині (1941-1944 рр.). V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир. pp. 226-229.

Рудницька, Н. В. (2013) Створення та функціонування єврейських селищних рад на Волині у другій половині 20-на поч. 30-х рр. ХХ ст. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 47-51.

Рудницька, Н. В. (2020) Суспільно-політичне життя євреїв Житомирщини в 30-х роках ХХ ст. Історичні мідраші Північного Причорномор'я, І (ІХ). pp. 291-303.

Рудницька, Н. В. (2017) Сіоністські організації Житомирщини в 20-ті рр. ХХ ст. Історичні мідраші Північного Причорномор’я. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції / Голов. ред. М.М.Шитюк. – Випуск VІ. – Миколаїв. pp. 274-281.

Рудницька, Н. В. (2009) Фінансування освіти євреїв Волинської губернії у ХІХ – на початку ХХ ст. Євреї в Україні: історія і сучасність. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2009 р.), Житомир.. pp. 263-273.

Рудницька, Н. В. (2014) Хасидизм vs Гаскала: традиціоналізм проти модернізації на теренах ліквідованої Речі Посполитої (на прикладі Волині). Intermarum: історія, політика, культура. // Матеріали міжнародної наукової конференції «В єдності сила. Україна-Польща: спільні шляхи до свободи». – Житомир. pp. 114-123.

Рудницька, Н. В. (2008) Юдаїка на теренах Житомирщини. Двенадцатые Запорожские еврейские чтения. pp. 155-158.

Рудницька, Н. В., Рудницька, О. П. (2020) Legal status of employees in the Ukrainian soviet social republic (1921–1928). Інтермарум: історія, політика, культура (8). pp. 41-60. ISSN 2518-7694

Рудницька, О. П. (2016) Реформування місцевого самоврядування в Україні та Польщі: порівняльний аналіз. Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції «Польща–Україна: спільні шляхи до свободи. В єдності сила. Співпраця польсько-українська в переломних моментах історії та сучасності», (Житомир, 4 листопада 2016 р.) (3). pp. 208-220. ISSN 2518-7694

Рудницька, О. П., Магась-Демидас, Ю. І. (2020) Правове регулювання діяльності профспілок у Російській імперії (1905-1917 рр.). Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 19 березня 2020 р.) (VІІІ). pp. 65-68.

Рудницька, О. П., Магась-Демидас, Ю. І. (2020) Правове регулювання діяльності профспілок у Російській імперії (1905-1917рр.). Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 19 березня 2020 р.) (VIII). pp. 62-65.

Рудницька, О. П., Магась-Демидас, Ю. І., Ярмошик, Іван, Зосімович, Олена, Войтович, Н. Ф., Кобернюк, В. М. (2019) Літописець. Випуск 14. ФОП Левковець Н. М., Житомир.

С

Сагайдак, Д. (2017) Правові акти Гетьманщини як джереа права в Україні в ХVII ст. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : Зб. наук. ст. за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 18 травня 2017 р.) (5). pp. 147-149.

Сагайдак, Д. (2017) Салічна правда, як основний нормативно-правовий акт Середньовічної Франції. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : Зб. наук. ст. за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 18 травня 2017 р.) (5). pp. 149-152.

Свиденюк, Іван (2016) Польська історіографія про Волинську землю (ХІХ – поч. ХХ ст.). Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 39-43.

Седляр, Анатолій (2011) Виконавчі органи в системі міського самоврядування Волинської та Подільської губерній наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Матеріали IV Волинської міжнародної історико- краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 80-82.

Седляр, Анатолій (2015) Лютнева революція та початок демократичних змін в Житомирі (1917 р.). Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть» / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся, 2015. pp. 43-45.

Седляр, Анатолій (2011) Виконавчі органи в системі міського самоврядування Волинської та Подільської губерній наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Матеріали IV Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 80-82.

Седляр, Анатолій (2007) Господарська діяльність органів самоврядування міст Волині та Поділля напередодні першої світової війни. Часопис української історії (7). pp. 80-86.

Седляр, Анатолій (2013) Діяльність Житомирської ради об’єднаних громадських організацій та її Виконавчого комітету (1917 р.). Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред.кол.: В.А. Смолій, О.І. Гуржій, А.Г. Морозов та ін (6). pp. 297-300.

Седляр, Анатолій (2012) Діяльність органів міського самоврядування Волині та Поділля у сфері культури (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць (5). pp. 166-169.

Седляр, Анатолій (2010) Діяльність органів міського громадського управління Волинської та Подільської губерній у сфері медичного та санітарного забезпечення проживання населення (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Матеріали ІІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції. pp. 91-93.

Седляр, Анатолій (2012) Діяльність органів міського самоврядування Волинської та Подільської губерній у сфері освітлення міст (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Седляр, Анатолій (2011) Діяльність органів міського самоврядування Волині та Поділля у сфері початкової освіти (кінець ХІХ - початок ХХ ст.). Література та культура Полісся. - Вип.67: Проблеми історії, літератури та культури у регіональному науковому вимірі/відп.ред. і упоряд. Г.В. Самойленко (67). pp. 209-216.

Седляр, Анатолій (2006) Діяльність органів міського самоврядування в період правління гетьмана П. Скоропадського (на матеріалах Волинської губернії). Збірник наукових статей: Часопис української історії (5). pp. 94-99.

Седляр, Анатолій (2007) Заходи міського громадського управління Волині та Поділля у сфері пожежної охорони наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. Часопис української історії (8). pp. 44-49.

Седляр, Анатолій (2011) Муніципальне законодавство та організація діяльності міського самоврядування на Волині та Поділлі у 1917-1918 рр. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія "Історія, економіка, філософія". Вип. 16/ Гол. ред. Ю.І. Терещенко. pp. 37-43.

Седляр, Анатолій (2014) Оціночний збір як складова системи прибутків органів міського самоврядування Волині у 1892 – 1917 рр. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка)/Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 154-156.

Седляр, Анатолій (2013) Представництво громадських товариств Житомира у міській раді об’єднаних громадських організацій (1917 р.). Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 37-40.

Седляр, Анатолій (2007) Прибутково-видаткова система діяльності органів міського громадського управління на Волині та Поділлі наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Проблеми українського державотворення: історія і сучасність, 1. pp. 245-247.

Седляр, Анатолій (2007) Робота органів міського громадського управління Волині та Поділля щодо підтримки середньої освіти (кінець ХІХ - початок ХХ ст.). Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія "Історія, економіка, філософія" Вип.13 / Гол. ред. Ю.І. Терещенко. pp. 39-44.

Седляр, Анатолій (2008) Робота органів міського самоврядування Волині та Поділля щодо організації водопостачання для населення (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції. pp. 23-25.

Седляр, Анатолій (2007) Роль органів міського громадського управління Волині і Поділля в розвитку гімназійної освіти (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.). Звягель – Новоград-Волинський: від сивої давнини до сьогодення, 1. pp. 190-195.

Седляр, Анатолій (2007) Соціальна допомога місцевому населенню органів міського самоврядування на Волині та Поділлі під час Першої світової війни (липень 1914 - лютий 1917 рр.). Часопис української історії (6). pp. 64-68.

Седляр, Анатолій, Розовик, Дмитро (2008) Соціально-економічна діяльність органів міського самоврядування Волинської та Подільської губерній (1892-1918 рр.): історіографічні аспекти проблеми. Научный журнал: Культура народов Причерноморья (136). pp. 74-79.

Сидоров, Костянтин (2013) Cпецифіка договірних відносин МТС з колгоспами у 50-х роках XX століття на Житомирщині. Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 77-79.

Сидоров, Костянтин (2014) Економічні взаємини МТС із колгоспами у 1950-х pp. на Житомирщині. Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць / Ред. кол.: В. А. Смолій, О. І. Гуржій, А. Г. Морозов та ін. - Черкаси: Вид. Чабаненко Ю. А., 2014. – Вип. 7.. pp. 327-329.

Сидоров, Костянтин (2014) Особливості організації-побутової сфери життя працівників МТС Житомирщини в 30-50-х роках XX століття. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (м. Житомир, 7-8 листопада 2014 р.). Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 168-171.

Сидоров, Костянтин (2014) ПІДГОТОВКА МЕХАНІЗАТОРСЬКИХ КАДРІВ МТС НА ЖИТОМИРЩИНІ У 30-х РОКАХ XX СТОЛІТТЯ. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 22. Серія: Історія: Збірник наукових праць/ За заг. ред. проф. О.А.Мельничука. pp. 77-81.

Сидоров, Костянтин (2013) ПІДГОТОВКА МЕХАНІЗАТОРСЬКИХ КАДРІВ МТС У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД НА ЖИТОМИРЩИНІ (1944-1946 pp.). І Міждисциплінарні гуманітарні читання: програма та тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. 3 жовтня 2013 року, м. Київ. pp. 52-53.

Сингаївська, Н. М. (2011) Євреї та поляки в суспільно-економічному житті Правобережної України на початку XX ст. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Сингаївська, Н. М. (2011) Імперія та польська історіографія: еволюція стосунків. Матеріали IV Волинської міжнародної історико- краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 279-281.

Сингаївська, Н. М. (2012) ПОЛЯКИ В ЕКОНОМІЧНИХ І СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ НАДДНІПРЯНСЬКОЇ УКРАЇНИ НА ПОЧ. XX СТ. V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир. pp. 112-115.

Ситайло, О. І. (2019) Магдебурзьке право та його розвиток на українських землях. Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року) (14). pp. 307-310.

Сичевський, Антон (2011) Старообрядці на Поділлі в ХІХ ст.: демографія, друкарство, духовна просвіта. Матеріали IV Волинської міжнародної історико- краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 82-84.

Сичевський, Антон (2016) Духовно-символічний простір римо-католицької церкви північної Житомирщини у ХVІІ–ХІХ ст. Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції «Польща–Україна: спільні шляхи до свободи. В єдності сила. – Житомир, 2016. (ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура. – 2016. – Вип. 3).. pp. 302-323.

Сичевський, Антон (2018) Керівні органи старообрядницьких громад Житомирщини у 1945–1980-х рр.: соціальний склад та фінансово-господарська діяльність. Східноєвропейський історичний вісник (3). pp. 87-97. ISSN 2519-058X

Сичевський, Антон (2018) Соціально-правове становище росіян-старообрядців Волині-Житомирщини у ХІХ – на початку ХХ ст. Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 16-17 листопада 2018 р.): Збірник наукових праць. – Житомир. pp. 203-206.

Сичевський, Антон (2013) Громада старообрядців-попівців села Железняки Троянівського району Житомирщини у 1945-1949 рр. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 71-73.

Сичевський, Антон (2012) ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАВОСЛАВНОЇ МІСІЇ СЕРЕД СТАРООБРЯДЦІВ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ У 1904 — 1914 pp. (за матеріалами «Волынских епархиальных ведомостей»). Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць (5). pp. 172-175.

Сичевський, Антон (2013) РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ СТАРООБРЯДЦІВ СЕЛА ЧОЛІВКА КОРОСТЕНСЬКОГО РАЙОНУ ЖИТОМИРЩИНИ У 1944-1990 pp. Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць (6). pp. 244-247.

Скакальська, Ірина (2010) Вплив духовної еліти на суспільне, релігійне та культурно-просвітницьке життя Волині першої половини ХХ ст. Волинські історичні записки (5). pp. 77-80.

Скорик, О. В. (2014) Протестантизм в Україні у XVI – XVIII ст. [Experiment]

Слободянюк, С. С. (2020) Державотворча діяльність Української Центральної Ради в «житомирський» період (28 січня — 8 березня 1918 р.). Музейна справа на Житомирщині: історія та сучасність. Науковий збірник «Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково- краєзнавчої конференції (Житомир, 8-9 жовтня 2020 р.). (60). pp. 424-430.

Собчук, Ірина (2016) І. Франко про Кроледворський рукопис. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 13-15.

Стародубець, Володимир, Стародубець, Галина (2012) Особливості функціонування церковно-парафіяльної школи волинського села ХІХ - початку ХХ століття. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія (1). pp. 49-53.

Стародубець, Галина (2021) Anthropology of memory of rural women of Zhytomyr region about post-war everyday life. Інтермарум: історія, політика, культура (9). pp. 195-208. ISSN 2518-7694

Стародубець, Галина (2017) The coercion to violence of party-soviet nomenclature of western regions of Ukraine in 1944-1946. Региональный вестник Востока (34(76)). pp. 163-172.

Стародубець, Галина (2019) Women's experience of participation in the process of the sovietization in the western regions of Ukraine in the conditions of stalin’s regime. Східноєвропейський історичний вісник (10). pp. 163-172.

Стародубець, Галина (2020) Women’s Experience of Participation in the Sovietisation Process in Ukrainian Villages in the 1920s and 1940s in Terms of Regional Peculiarities. Pamięć i sprawiedliwość. Pismo naukowe poświęcone historii najnowszej (2(36)). pp. 153-168.

Стародубець, Галина (2022) Women’s Practices of Everyday Life in the Conditions of the Ukrainian Village in the First Years of Post-War Reconstruction (1944-1947). Емінак: науковий щоквартальник (39). pp. 125-142. ISSN 1998-4634

Стародубець, Галина (2017) [Рец.]: Про велике крізь призм у локального [на]: Романюк М . Золочівська округа ОУН у національно- визвольному русі (1937–1953): монографія / Михайло Романюк. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність (30). pp. 359-362. ISSN 2223-1196

Стародубець, Галина (2005) «Повстанські республіки» як одна із форм українського повстанського запілля (1943-1945 рр.). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 9. Серія: Історія: Збірник наукових праць. /За заг. ред. проф. П.С. Григорчука/ – Вінниця (9). pp. 181-187.

Стародубець, Галина (2019) «Позбавленці» в соціальній структурі радянського села 1920 -х років. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (27). pp. 19-25. ISSN 2411-2143

Стародубець, Галина (2015) «Рускій мір» як складова політики неосталінізму. Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчоїконференції / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся. pp. 132-135.

Стародубець, Галина (2018) Використання жінок як трудового ресурсу тоталітарної влади в процесі радянізації західних областей України. Східноєвропейський історичний вісник (3). pp. 73-79.

Стародубець, Галина (2013) Винищувальні батальйони у західних областях України в 1944–1946 рр.: “Свої” чи “Чужі”? Новітня доба / [відп. ред. Ігор Соляр]; Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича­. – Львів, 2013. – Вип. 1.. pp. 62-73.

Стародубець, Галина (2023) Гендерна спрямованість пропаганди більшовицько-радянської влади й українського націоналістичного підпілля в 1944–1947 роках. Новітня доба (11). pp. 96-108. ISSN 2409-434X

Стародубець, Галина (2018) Гендерні стратегії більшовицької влади в умовах радянізації західних областей України та Білорусії в 1944-1946 pp. Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Історичні науки» (27). pp. 270-275. ISSN 2409-6806

Стародубець, Галина (2019) Есенсійні засади російсько-українських відносин в концептуальному полі політичної доктрини С. Бандери. Матеріали Міжнародної науково -практичної інтернет-конференції «Міжнародні відносини: історія, теорія та практика» (28 лютого 2019 року). pp. 80-82.

Стародубець, Галина (2017) Зміни в символічному просторі радянського повсякдення населення Західної України в перші післявоєнні роки. Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2017.. pp. 58-61.

Стародубець, Галина (2019) Знаково-символічні маркери «Простору пам’яті» радянської людини повоєнного покоління. Матеріали ІІІ-VI Всеукраїнських науково-практичних конференцій "Політика памяті в теоретичному та практичному вимірах" (Рівне, 2016-2019 рр.). pp. 211-215.

Стародубець, Галина (2016) Кадрова політика радянської влади як засаднича детермінанта трансформаційних соціальних процесів у західноукраїнському регіоні в повоєнний період. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. І.С. Зуляка. - Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2016. - Вип. 2. - Ч.1.. pp. 81-86.

Стародубець, Галина (2018) Концептуальні засади міжнародної стратегії українського повстанського руху в умовах завершення другої світової війни. Місія України та національні інтереси в глобалізованому світі: візія націоналістів. Збірник матеріалів П’ятих Бандерівських читань. pp. 123-134.

Стародубець, Галина (2019) Концептуальні засади становлення нового міжнародного порядку у висвітленні теоретиків української підпільної думки кінця першої половини ХХ століття. Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Серія Історія» - 2019. – Вип. 2/44.. pp. 253-271.

Стародубець, Галина (2023) Методичні рекомендації до курсу «Історія і теорія сталінізму» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 032 «Історія та археологія». [Teaching Resource]

Стародубець, Галина (2020) Методологічні особливості вивчення історії сталінізму в контексті формування матриці історичної пам'яті. Історичні і політологічні дослідження (2 (67)). pp. 57-63.

Стародубець, Галина (2016) Між «молотом» і «наковалнею»: голови сільрад західних областей України в умовах збройного протистояння 1944-1946 років. Мтеріали ІV Всеукраїнської наукової конференції "Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХ століття (до 75-річчя Поліської Січі та 95-річчя Другого зимового походу)"/ За заг. ред. проф. Г.М. Стародубець. pp. 101-106.

Стародубець, Галина (2018) Міжнародна політика періоду завершення другої світової війни в оцінці ідеологів українського повстанського руху. Емінак: науковий щоквартальник, 2 (1(21)). pp. 56-61. ISSN 1998-4634

Стародубець, Галина (2017) Міжнародна стратегія українського повстанського руху в умовах завершення Другої світової війни. Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. – Тернопіль: ТОКІППО, 2017. – Вип.2.. pp. 56-60.

Стародубець, Галина (2003) ОУН(б) як суб’єкт українсько-польського конфлікту на Волині в 1943 р. Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимири Гнатюка. Серія: Історія (3). pp. 96-99.

Стародубець, Галина (2004) Організація самооборони українським повстанським запіллям у другій половині 1943 – першій половині 1944 рр. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (7). pp. 62-68. ISSN 2411-2143

Стародубець, Галина (2020) Основні вектори громадсько-політичної діяльності сільського жіноцтва Волині наприкінці 1920-х-на початку 1930-х років. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (32). pp. 9-17. ISSN 2411-2143

Стародубець, Галина (2021) Основні вектори й агенти соціально-політичної мобілізації сільського жіноцтва Волині у перші роки становлення радянської влади. Емінак: науковий щоквартальник (34). pp. 127-138. ISSN 1998-4634

Стародубець, Галина (2016) Особливості електоральної поведінки повстанського запілля в умовах радянської виборчої кампанії 1946 р. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія (1). pp. 70-75. ISSN 2078-2357

Стародубець, Галина (2017) Особливості загального стилю роботи і поведінки партійних посадовців західних областей України перших повоєнних років. Науковий журнал: Історичні і політологічні дослідження. Видання донецького національного університету імені Василя Стуса, історичний факультет №2 (61), 2017. pp. 48-62.

Стародубець, Галина (2018) Повоєнне повсякдення періоду пізнього сталінізму крізь призму жіночого досвіду його сприйняття. Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції/Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2018.. pp. 52-56.

Стародубець, Галина (2021) Повсякденне життя партійно-радянської номенклатури західноукраїнських областей у період пізнього сталінізму (середина 1940 – початок 1950-х) / Повсякденне життя населення західних земель України у перші повоєнні роки (1944–1953) колективнамонографія. Other. Львів – Торунь : Liha-Pres.

Стародубець, Галина (2019) Політико-ідеологічний аспект організації збройної самооборони українського населення в умовах воєнного часу. Українськ е військ о : сучасність та історична ретроспектива : Збірник матеріалів Всеукраї нської науково - практично ї конференції 29 листопада 201 9 р. – К. : НУОУ, 201 9 .. p. 133.

Стародубець, Галина (2018) Примус до насилля партійно-радянської номенклатури західних областей України в 1944–1946 роках. Масавыя рэпрэсіі СССР у гістарчных даследаваннях і калектнай памяці: навуковы зборнік. pp. 229-243.

Стародубець, Галина (2015) Проблема плинності кадрів у системі партійно-радянського управління західних областей України в 1944 - першій половині 1946 рр. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 1 (44). pp. 174-178. ISSN 2076-8982

Стародубець, Галина (2015) Підбір, розклад та основні якісні характеристики керівних кадрів представницьких органів влади західних областей України в 1944-1946 роках. Наукові зошити історичного факультету Львівського університету (16). pp. 236-246. ISSN 2078-6077

Стародубець, Галина (2018) Радянізація Закарпаття: спроба формулювання нових дефініцій [рец.]: Міщанин В. Радянізація Закарпаття 1944-1950 рр. Монографія. Емінак: науковий щоквартальник, 1. pp. 149-154. ISSN 1998-4634

Стародубець, Галина (2015) Радянізація символічного простору Західної України як засіб боротьби з повстанським рухом. Друга світова війна та долі мирного населення у Східній Європі/ Матеріали міжнародної наукової конференції памяті Митрополита Андрея Шептицького, 30 листопада - 1 грудня 2015 року, м. Київ. За редакцією Леоніда Фінберга - К.: Дух і Літера.. pp. 346-356.

Стародубець, Галина (2021) Система податків та зборів німецьких міст періоду Високого Середньовіччя. ХV міжнародна наукова конференція "Історія торгівлі, податків та мита”: Тези доповідей. Дніпро, 21–22 жовтня 2021 р.. pp. 16-18.

Стародубець, Галина (2021) Соціально-правовий статус візантійської жінки в період правління імператорів Ісаврійської династії. ХХІV Сходознавчі читання А. Кримського: матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 30-річчю Інституту сходознавства імені А. Ю. Кримського НАН України, 21 грудня 2021 р.. pp. 82-86.

Стародубець, Галина (2018) Третій надзвичайний великий збір ОУН в осмисленні П.Федуна - «Полтави». Всеукраїнська науково-практична конференція "ІІІ Надзвичайний Великий Збір ОУН - державотворчий чин Воюючої України в 1940-х рр.. pp. 20-24.

Стародубець, Галина (2023) Український вектор діяльності німецьких волонтерських організацій (березень 2022 квітень 2023 рр.). Соціальна допомога і соціальна робота: виклики сучасності: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 11–12 трав. 2023 р.). Луцьк: ЛНТУ, 2023.. pp. 77-80.

Стародубець, Галина (2023) Усноісторичні дослідження в структурі навчальної підготовки студентів-істориків на магістерських курсах. Матеріали Третього всеукраїнського науково-методичного семінару «Методика використання історичних джерел в процесі підготовки і написання наукових робіт здобувачами вищої освіти»: Збірник наукових праць. Вип. 2.. pp. 6-9.

Стародубець, Галина (2015) Участь в антиповстанських акціях як вияв «політичної благонадійності» номенклатурних чиновників західноукраїнських областей в 1944-1946 роках. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть» / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся, 2015. pp. 132-135.

Стародубець, Галина, Popp, Ruslana (2020) The Policy of Sovietization of the Western Rgions of Ukraine in 1944 1953 through the Propagandist Symbols and Rituals. Studia Historica Nitriensia, 24 (2). pp. 412-426.

Стародубець, Галина, Sushyk, I. (2021) Content and directions of women organizations activities in Volyn (the second half of the 1940s - beginning of the 1950s). Skhidnoievropeiskyi Istorychnyi Visnyk-East European Historical Bulletin. 2021. № 18. P.. pp. 176-186.

Стародубець, Галина, Власюк, Ігор (2017) Студентські історичні студії. Збірник наукових праць. - Вип. 6. - Житомир: Вид-во "Полісся", 2017. - 192 с..

Стародубець, Галина, Власюк, Ігор (2018) Студентські історичні студії. Збірник наукових праць. Вип. 7. Житомир: Вид-во "Полісся", 2018. 188 с..

Стародубець, Галина, Герасимович, Любов (2016) Політико-пропагандивна робота ОУН і УПА в 1940-х роках: основний зміст та напрямки. Матеріали ІУ Всеукраїнської наукової конференції "Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХ століття (до 75-річчя Поліської Січі та 95-річчя Другого зимового походу)" / За заг.ред.проф. Г.М. Стародубець.. pp. 92-96.

Стародубець, Галина, Гуцало, Л. В. (2017) ІХ Волинська Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція. Збірник наукових праць. - Житомир: Полісся, 2017. - 184 с..

Стародубець, Галина, Гуцало, Л. В. (2018) Х Волинська Всеукраїнська історико-краєзнавча конференція. Збірник наукових праць. - Житомир: Полісся, 2018. - 276 с..

Стародубець, Галина, Джура, Н. (2017) Антирелігійна політика більшовицької влади впродовж 1920-1930-х років. Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції / (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2017.. pp. 32-35.

Стародубець, Галина, Миколюк, Ганна (2022) Особливості укладення шлюбу у візантійській імперії (за пам’яткою візантійського права «еклога»). Матеріали Другого всеукраїнського науково-методичного семінару «Методика використання історичних джерел в процесі підготовки і написання наукових робіт здобувачами вищої освіти»: Збірник наукових праць. Вип. 1. Житомир: Житомирський державний університет. pp. 19-21.

Стародубець, Галина, Соколюк, Сергій (2022) Propaganda Component of the Process of Sovietization and Forms of its Implementation in the Western Regions of Ukraine in 1944–1950. In Studia Historica Nitriensia, 26 (2). pp. 408-421.

Стародубець, Галина, Соколюк, Сергій, Ворощук, Олексій (2022) The Religious situation in Ukraine and it’s influence on the establishment and development of military-religious relations in the Armed Forces of Ukraine (1991–2017). The Person and the Challenges, 12 (2). pp. 141-162. ISSN 2083-8018

Стародубець, Галина, Стародубець, Володимир (2018) Інститут «позбавленців» як об’єкт репресивної політики більшовицької влади 1920-х років. Вісник Державного архіву Хмельницької області «Подільська старовина» (3). pp. 36-39.

Стародубець, Галина, Стародубець, Володимир (2020) Житомирщина в умовах повоєнної відбудови: політики-ідеологічний аспект. Родина Рильських у європейському культурному просторі ХІХ – ХХ століть : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 125-річчю від дня народження Максима Рильського (19 березня 2020 р.). pp. 304-308.

Стародубець, Галина, Стародубець, Володимир (2016) Особливості процесу відновлення радянської влади в західних областях України в 1944-1946 роках. Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів: [зб. наук. статей] (5). pp. 148-160.

Стародубець, Галина, Стародубець, Володимир (2017) Партійно-радянська номенклатура Тернопільської області 1944-1946 рр. Підбір та комплектування обласних органів влади. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Тернопіль і Тернопілля в історії та культурі України і світу (від найдавніших часів до - сьогодення)» / За заг. ред. проф.. І.С. Зуляка. Тернопіль: «Вектор», 2017.. pp. 184-189.

Стародубець, Галина, Сіончук, Вікторія (2019) Особливості процесу відбудови радянської освітньої системи в 1944-1945 рр. (на прикладі Житомирської області). Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. Матеріали ХХХ Вінницької Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції. До 100-річчя Української революції 26-27 вересня 2019 р. - Вінниця, 2019.. pp. 372-377.

Стародубець, Галина, Ткачук, Дмитро (2017) Основні засади молодіжної політики ОУН (Б) у суспільно-політичній думці українського підпілля періоду Другої світової війни. Науковий, методичний, інформаційний збірник Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти. – Тернопіль: ТОКІППО, 2017. – Вип.2.. pp. 204-211.

Стародубець, Галина (2012) Cучасні характеристики портрета голови сільради Західної України в перші повоєнні роки. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (10). pp. 78-84. ISSN 1729-360Х

Стародубець, Галина (2009) Висвітлення суспільно-політичної ситуації в західних областях України в 1944 році крізь призму архівних документів. Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. Тематичний випуск «Джерела локальної історії (методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація)»., 15. pp. 78-86.

Стародубець, Галина (2014) Волинь 1943 р. - територія конфлікту чи консолідації українських самостійницьких сил? Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів: [зб.наук.статей]. - Л.: ПП Сорока Т.Б., 2014. - Вип.4. (4). pp. 140-153.

Стародубець, Галина (2013) Голод 1946 - 1947 РР. на Житомирщині крізь призму офіційних документів (за матеріалами держархіву Житомирської області). Вінничина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. Матеріали ХХV Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, 11-12 жовтня 2013 р.. pp. 89-94.

Стародубець, Галина (2014) Джерела рекрутування партійно-радянської номенклатури західних областей УРСР в 1944-1946 роках. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. - Запоріжжя: ЗНУ, 2014. - Вип.40. - 330 с.. pp. 141-145.

Стародубець, Галина (2004) До питання про суть внутрішньополітичного конфлікту у середовищі українського націоналістичного руху в роки Другої світової віни. Збірник наукових статей: Сторінки воєнної історії (8/2). pp. 72-81.

Стародубець, Галина (2004) Діяльність організаційно-мобілізаційної референтури запілля УПА на зламі 1943-1944 рр. Питання історії України. Збірник наукових статей, 7. pp. 73-78.

Стародубець, Галина (2014) Куницький М. П. Соціально-правовий статус місцевого населення Рейхскомісаріату "Україна" (1941-1944 рр.). "Мандрівець" - 2014 р.. pp. 80-82.

Стародубець, Галина (2009) Міжнаціональні відносини в рамках повстанського запілля в 1943 році. In: Міжнародна науково-практична конференція для викладачів та студентів "Історичні уоки голокосту та міжнаціональні відносини (до 70-річчя початку Другої світової війни)", 23-24 жовтня 2009 р..

Стародубець, Галина (2014) На перетині двох світів: Волинь в умовах українського національно-визвольного руху 1940-х років. Український визвольний рух / Науковий збірник №19, Львів - 2014. (19). pp. 384-396.

Стародубець, Галина (2010) ОУН(б) в українському національно-визвольному русі в період Другої світової війни. In: Всеукраїнська наукова конференція "Друга світова війна в історичному вимірі", 2010 р., Житомирський державний університет.

Стародубець, Галина (2010) ОУН(б) в українському національно-визвольному русі в період Другої світової війни. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції «Друга світова війна в історичному вимірі». pp. 20-23.

Стародубець, Галина (2004) Організація господарської діяльності повстанського запілля у другій половині 1943 року. Галичина. Науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис (10). pp. 142-148.

Стародубець, Галина (2005) Організація медико-санітарної служби у повстанському запіллі(друга половина 1943-1944 рр.). Наукові записки з української історії (17). pp. 199-204.

Стародубець, Галина (2005) Основні завдання та форми пропагандистської роботи у повстанському запілля в першій половині 1944 року. In: V Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р., Чернівці.

Стародубець, Галина (2013) Особливості кадрового забезпечення винищувальних батальйонів західних областей України в 1944-1946 рр. Гілея: науковий вісник: Збірник наукових праць (75). pp. 100-103.

Стародубець, Галина (2013) Особливості стилю поведінки партійно-радянської номенклатури західних областей України в умовах повсякдення 1944-1945 років. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, XXXV. pp. 174-178.

Стародубець, Галина (2014) ПЕТРО ФЕДУН "ПОЛТАВА" ПРО МІСЦЕ І РОЛЬ УКРАЇНИ В СВІТОВОМУ ГЕОПОЛІТИЧНОМУ ПРОСТОРІ. ОУН в контексті українського національно-визвольного руху ХХ століття. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції. pp. 100-107.

Стародубець, Галина (2012) Партійна номенклатура Волинської області в 1944-1945 роках. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (XXXIII). pp. 144-148.

Стародубець, Галина (2009) Повстанське запілля в умовах „Великої блокади”. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. Історичні науки (12). pp. 156-161.

Стародубець, Галина (2013) Проблема легітимізації більшовицько-радянської влади в західноукраїнському регіоні у повоєнний період (1944–1946 рр.). Наукові записки / Нац. ун-т "Острозька академія". pp. 49-53.

Стародубець, Галина (2008) Проблема легітимізації повстанської влади на території запілля УПА. Галичина (14). pp. 151-157.

Стародубець, Галина (2013) Рецензія на монографію Олександра Буравського „Римо-католицька церква на Правобережній Україні (кінець XVIII - початок XX ст.)". Релігія та Соціум (1(9)). pp. 158-163.

Стародубець, Галина (2013) Рецензії та огляди. Скакальська І. Політико-соціальні виміри та етнокультурні трансформації української еліти Західної Волині 1921-1939 рр.: монографія. — Тернопіль: Астон, 2013. Other. Т.: Мандрівець.

Стародубець, Галина (2015) Сталінізм в оцінці політичної думки українського визвольного руху 1930-1940-х років. Дрогобицький краєзнавчий збірник/ Гол.редкол. Л. Тимошенко, упорядк. і наук.ред.Микола Галів, Василь Ільницький. - Спецкурс//. - Дрогобич: Посвіт, 2015. - 496.. pp. 166-172.

Стародубець, Галина (2009) Становлення та функціонування повстанського запілля на Волині в умовах німецької окупації (друга половина 1943 р.). Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей (12). pp. 239-249.

Стародубець, Галина (2010) Створення та діяльність винищувальних батальйонів у рамках українського повстанського запілля (1944-1945 рр.). Сторінки воєнної історії України: Зб. наук. статей (13). pp. 331-341.

Стародубець, Галина (2009) Суб'єкти національного руху опору перед дилемою вибору друзів і ворогів у 1942 році. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені В.Винниченка (12). pp. 186-193.

Стародубець, Галина (2012) Суб'єкти українського національного руху опору в 1942 році. Дилема вибору. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність (22). pp. 128-140. ISSN ISSN 2223-1196

Стародубець, Галина (2007) Суспільно-політичні чинники формування морально-психологічного клімату повстанського запілля (1944-1945 роки). Центр досліджень визвольного руху (11). pp. 119-137.

Стародубець, Галина (2013) Східна Волинь в умовах українського національно-визвольного руху 1940-х років. Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 73-77.

Стародубець, Галина (2005) Українське повстанське запілля як об’єкт інтересів військово-політичних чинників кінця 1943-1944 рр. Наукові праці історичного факультету Запорізького державного університету. (19). pp. 288-294.

Стародубець, Галина (2012) Український національно-визвольний рух періоду Другої світової війни в теоретичному осмисленні Мирослава Прокопа. Матеріали всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю "Національна рефолюція: загальноєвропейська традиція та український контекст.. pp. 559-567.

Стародубець, Галина (2003) Український повстанський рух на Волині на зламі 1943-1944 рр. (політико-виховний аспект). Збірник наукових статей. Сторінки воєнної історії України (7). pp. 65-73.

Стародубець, Галина (2014) Український самостійницький рух на теренах Південного Полісся в 1943–1946 рр. Мандрівець. - 2014. - №2 (10). (2). pp. 39-42.

Стародубець, Галина, Стародубець, Володимир (2009) Національні меншини на теренах повстанського запілля в 1943 році: проблема взаємостосунків. Сторінки історії: Збірник наукових праць. (29). pp. 148-156.

Стародубець, Галина, Стародубець, Володимир (2014) Образ вождя як один із політичних символів епохи сталінізму. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка)/Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 211-214.

Стародубець, Галина, Стародубець, Володимир (2013) Південноволинське село в умовах відновлення радянської влади у 1944-1945 роках. Воєнна історія України. Волинь та Полісся. Науковий збірник. Матеріали Всеукраїнської наукової військової конференції 25-26 квітня 2013 року. pp. 531-534.

Стародубець, Галина, Стародубець, Володимир (2014) Релігійна ситуація на Житомрщині в період Другої світової війни. Історія релігій в Україні: науковий щорічник, І. pp. 608-615.

Стародубець, Галина, Стародубець, Володимир (2008) Українське село як основа українського повстанського запілля. Мандрівець, 77 (6). pp. 30-35.

Стародубець, Галина, Стародубець, Христина (2011) Соціально-психологічний портрет селянина запілля УПА. In: Українська Повстанська Армія інакше.

Стельникович, С. В. (2014) «Війна пам’ятників» на території Житомирсько-Вінницького регіону в період німецької окупації. Тернопіль (1). pp. 31-33.

Стельникович, С. В. (2017) «Між двох вогнів» : настрої населення Житомирсько-Вінницького регіону в період нацистської окупації (1941–1944 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – Запоріжжя : Вип. 48.. pp. 151-153.

Стельникович, С. В. (2009) Єврейська національна меншина України в політиці бульбівського руху. Євреї в Україні: історія і сучасність. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2009 р.), Житомир. pp. 317-324.

Стельникович, С. В. (2008) Ідейно-політичні засади та практика українського національного руху опору Тараса Бульби-Боровця (1941–1944 рр.). PhD thesis, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Стельникович, С. В. (2008) Ідейно-політичні засади та практика українського національного руху опору Тараса Бульби-Боровця (1941–1944 рр.). Other thesis, Інститут української філології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

Стельникович, С. В. (2013) Інтернет-ресурси з історії нацистського окупаційного режиму в генеральному окрузі «Житомир». Гілея : науковий вісник : зб. наук. праць. - К.: - Вип. 69.. pp. 105-109.

Стельникович, С. В. (2018) Історична пам'ять в пропаганді самостійницького руху на території Житомирсько-Вінницького регіону у другій половині 1941 р. Інтермарум: історія, політика, культура (5). pp. 307-317. ISSN 2518-7694

Стельникович, С. В. (2011) Історична пам’ять про О. Ольжича на Житомирщині. Розбудова держави (1-2). pp. 184-189.

Стельникович, С. В. (2014) Адміністративно-територіальний устрій генерального округу Житомир (друга половина 1941 – початок 1944 рр.). Сумський історико-архівний журнал. — Суми (ХХІІ). pp. 73-78.

Стельникович, С. В. (2019) Архіви,бібліотеки та музеї Житомирського-Вінницького регіону в умовах нацистської окупації (1941-1944 рр.). Історія України. Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства (9). pp. 5-13.

Стельникович, С. В. (2010) Архівно-слідчі справи Архіву Управління СБУ в Житомирській області як джерело з вивчення діяльності Поліської Січі в період Олевської республіки. Матеріали всеукраїнської наукової конференції «Друга світова війна в історичному вимірі» (Житомир, 21–22 травня 2010 р.). pp. 78-80.

Стельникович, С. В. (2016) Базарська трагедія 21 листопада 1921 р. в історичній пам’яті українського народу. Матеріали IV Всеукраїнської наукової конференції «Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХ століття (до 75-річчя Поліської Січі та 95-річчя Другого зимового походу)». – Житомир. pp. 121-125.

Стельникович, С. В. (2014) Володимир Мономах. Останній великий князь Русі. Історія України. Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. (22). pp. 31-32.

Стельникович, С. В. (2014) Вінницька трагедія як основа німецької антирадянської пропаганди (травень — жовтень 1943 р.). Вінниччина в роки Другої світової війни : 1939—1945 : матеріали XXVI Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, (Вінниця, 10—11 жовтня 2014 р.). — Вінниця, 2014.. pp. 277-285.

Стельникович, С. В. (2015) Депортация населения генерального округа «Житомир» на принудительные работы в Германию (1941—1944 гг.). Научные перспективы ХХІ века. Достижения и перспективы нового столетия : ІХ Международная научно-практическая конференция, (Новосибирск, 13—14 марта 2015 г.). (2). pp. 158-160.

Стельникович, С. В. (2015) Депортація населення генерального округу «Житомир» на сільськогосподарські роботи півдня райхскомісаріату «Україна». Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ — на початку ХХІ століть : матеріали Всеукраїнської наукової конференції, (Житомир, 22 травня 2015 р.).. pp. 95-97.

Стельникович, С. В. (2012) Джерельний потенціал матеріалів Житомирської обласної комісії з розслідування злочинів нацистів під час Великої вітчизняної війни. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Вип. ХХХІV. pp. 311-315. ISSN 2076-8982

Стельникович, С. В. (2014) Документи ЦДАВО України як джерельна база вивчення історії Житомирсько-Вінницького регіону в період нацистської окупації (1941–1944 рр.). Гуржіївські історичні читання: зб. наук. праць. - Черкаси. - Вип. 7.. pp. 71-74.

Стельникович, С. В. (2014) Доля місцевого укрїнського населення німецьких колоній на Житомищині в період Другої світової війни. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні соціально-гуманітарні дискурси». Ч. ІІ, (Дніпропетровськ, 22 березня 2014 р.). — Дніпропетровськ. pp. 148-150.

Стельникович, С. В. (2011) Другий Базар 1941 р. та його вплив на діяльність ОУН(М). Література та культура Полісся : проблеми історії, літератури та культури у регіональному науковому вимірі. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя. Вип. 67. pp. 165-172.

Стельникович, С. В. (2011) Житомирський період газети «Українське Слово» (3 серпня – 5 жовтня 1941 р.). Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки: зб. наукових праць (8). pp. 299-306.

Стельникович, С. В. (2017) Житомирсько-вінницький регіон в умовах нацистської окупації (1941—1944 pp.): проблеми функціонування системи освіти. Історія України. Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавтсва. (9).

Стельникович, С. В. (2017) Житомирсько-вінницький регіон в умовах нацистської окупації (1941—1944 pp.):проблеми розвитку спорту. Газета «Історія України». – Київ. (20). pp. 5-7.

Стельникович, С. В. (2017) Житомирсько-вінницький регіон за часів нацистської окупації (1941—1944 pp.): мистецьке життя. Історія України. Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. (17).

Стельникович, С. В. (2013) Зміни в топонімії населених пунктів Житомирсько-Вінницького регіону в період нацистської окупації. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, (Житомир, 15—16 листопада 2013 р.) : зб. наук. праць. — Житомир. pp. 66-68.

Стельникович, С. В. (2014) Книговидання на території генерального округу Житомир (друга половина 1941 — початок 1944 рр.). Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Науковий діалог “Схід — Захід”». Ч. 2, (Кам’янець-Подільський, 7 червня 2014 р.). — Дніпропетровськ. pp. 40-42.

Стельникович, С. В. (2014) Княгиня Ольга. Історія України. Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. (10). pp. 27-28.

Стельникович, С. В. (2014) Князь Ігор. Історія України. Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства (9). pp. 26-27.

Стельникович, С. В. (2014) Князь Володимир Великий. Історія України. Всеукраїнська гезета для вчителів історії та правознавства. (18). pp. 26-27.

Стельникович, С. В. (2014) Князь Олег. "Історія України" Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. (7(815)). pp. 28-29.

Стельникович, С. В. (2015) Князь Роман Мстиславович. "Історія України". Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства (10). pp. 27-28.

Стельникович, С. В. (2014) Князь Святослав. Історія України. Всеукраїнська гезета для вчителів історії та правознавства. (14). pp. 25-26.

Стельникович, С. В. (2014) Кінодокументи ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного як джерельна база вивчення історії Житомирсько-Вінницького регіону в період нацистської окупації. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Фрака), (Житомир, 7—8 листопада 2014 р.). — Житомир. pp. 136-138.

Стельникович, С. В. (2018) Літературно-мистецьке життя на території Житомирсько-Вінницького регіону на початку нацистської окупації. Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 16-17 листопада 2018 р.): Збірник наукових праць. – Житомир. pp. 120-123.

Стельникович, С. В. (2017) Масова смертність в’язнів таборів для радянських військовополонених як складова нацистської расової політики (на прикладі генерального округу «Житомир»). Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць. – Житомир. pp. 52-54.

Стельникович, С. В. (2017) Масова смертність в’язнів таборів для радянських військовополонених як складова нацистської расової політики (на прикладі генерального округу «Житомир»). Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції, (Житомир, 3 листопада 2017 р.). – Житомир. pp. 52-54.

Стельникович, С. В. (2020) Методичні рекомендації до семінарських занять з навчальної дисципліни "Історія релігії та церкви в Україні". О. О. Євенок.

Стельникович, С. В. (2014) Мовне становище на території генерального округу Житомир (друге половина 1941 - початок 1944 рр.). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. Вип. ХХХVІІІ.. pp. 191-194.

Стельникович, С. В. (2018) Настрої населення. Антиалкогольні кампанії. Житомирсько-Вінницький регіон в умовах нацистської окупації. Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства (11). pp. 5-12.

Стельникович, С. В. (2016) Нацистський окупаційний режим на території Житомирсько-Вінницького регіону і місцеве населення: паралелі існування й боротьби (1941–1944 рр.). Other thesis, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова.

Стельникович, С. В. (2016) Нацистський окупаційний режим на території Житомирсько-Вінницького регіону і місцеве населення: паралелі існування й боротьби (1941–1944 рр.). EngD thesis, Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова.

Стельникович, С. В. (2019) Олевська республіка як етап українського державотворення. Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. Історія України (15). pp. 6-11.

Стельникович, С. В. (2018) Олевська республіка: історія та комеморативні практики. Тарас Бульба-Боровець – син землі поліської. Зб. наук. праць за матеріалами Всеукраїнська науково-практичної конференції, присвяченої 110-ій річниці від дня народження Тараса Бульби-Боровця.-Березне. pp. 14-16.

Стельникович, С. В. (2015) Органи нацистського цивільного управління в генеральному окрузі «Житомир» (1941—1944 рр.). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : історія. — Вінниця. Вип. 23.. pp. 102-108.

Стельникович, С. В. (2007) Організація та політичні засади діяльності Української Народної Революційної Армії (УНРА). Часопис української історії / За ред. док. істор. наук, проф. А.П.Коцура (8). pp. 108-112.

Стельникович, С. В. (2013) Офіційна україномовна преса генерального округу "Житомир". Гуржіївські історичні читання : зб. наук. праць. - Черкаси. pp. 235-237.

Стельникович, С. В. (2018) Повсякденно-побутове життя в умовах нацистської окупації. Історія України. Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. (9). pp. 5-11.

Стельникович, С. В. (2014) Поляки Житомирсько-Вінницького регіону в період нацистського режиму (1941—1944 рр.): національна ідентичність та життя в умовах окупації. Intermarum : історія, політика, культура : матеріали Міжнародної наукової конференції «В єдності сила. Україна-Польща: спільні шляхи до свободи» (Житомир, 20-21 червня 2014 р.). - Житомир, 2014. pp. 263-271.

Стельникович, С. В. (2015) Постать Т. Шевченка як об’єкт нацистської пропаганди в генеральному окрузі «Житомир». Постаті землі Житомирської : матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції, (Житомир, 22—23 травня 2015 р.). pp. 322-327.

Стельникович, С. В. (2012) Православна церква на Житомирщині в період німецької окупації (середина 1941 — початок 1944 рр.). Матеріали V Волинської міжнародної історико-краєзнавчої конференції, (Житомир, 9—10 листопада 2012 р.) : зб. наук. праць. — Житомир. pp. 229-232.

Стельникович, С. В. (2015) Процеси етнічного відтворення в Україні в період нацистської окупації (на прикладі генерального округу "Житомир"). Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції / За заг. ред. проф. Г.М. Стародубець. – Житомир.. pp. 206-208.

Стельникович, С. В. (2015) Религиозная жизнь на территории генерального округа «Житомир» (вторая половина 1941 — начало 1944 г.). Веснік Гродзенскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Янкі Купалы. Серыя 1 : Гісторыя і археалогія. Філасофія. Паліталогія. - Гродна (2). pp. 33-38.

Стельникович, С. В. (2019) Релігійне життя на території Житомирсько-Вінницького регіону в умовах нацистської окупації (1941-1944 рр.). Історія України. Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства (10). pp. 5-12.

Стельникович, С. В. (2015) Советская подпольная периодика на территории генерального округа «Житомир» (1941—1944 гг.). Весці БДПУ. Серыя 2 : Гісторыя. Філасофія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Культуралогія. — Мн. (2). pp. 18-21.

Стельникович, С. В. (2013) Соціальний захист населення на Житомирщині у період нацистської окупації. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (73). pp. 40-42. ISSN 2076-1554

Стельникович, С. В. (2009) Українська національно-демократична партія та її роль у діяльності Української повстанської армії Т. Бульби-Боровця. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія: історія: зб. наук. праць / За заг. ред. П. С. Григорчука (17). pp. 90-92.

Стельникович, С. В. (2007) Український національний рух опору Тараса Бульби-Боровця: історичний нарис. Other. Житомирська обласна друкарня, Житомир.

Стельникович, С. В. (2014) Умови життя фольксдойче на території генерального округу Житомир. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : історія. - Вінниця. Вип. 22.. pp. 87-92.

Стельникович, С. В. (2014) Ярослав Мудрий. Штрихи до портрета. Історія України. Всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. (19). p. 26.

Стельникович, С. В., Жуковський, О. І., Білобровець, О. М. (2020) Nazi occupation and dismantling of communist monuments in Ukraine during world war II. Інтермарум: історія, політика, культура (8). pp. 76-88. ISSN 2518-7694

Степанчук, О. В. (2020) Activities of Oleh Shtul-Zhdanovych during world war II. Інтермарум: історія, політика, культура (8). pp. 89-100. ISSN 2518-7694

Степанчук, О. В. (2018) Публіцистична діяльність Василя Штуля на Волині у період нацистської окупації (1941–1943 рр.). Інтермарум: історія, політика, культура (5). pp. 219-227. ISSN 2518-7694

Сільченко, Д. Ю. (2020) Конституція 3 травня 1791 року Речі Посполитої: її положення та наслідки. Музейна справа на Житомирщині: історія та сучасність. Науковий збірник «Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково- краєзнавчої конференції (Житомир, 8-9 жовтня 2020 р.). (60). pp. 419-424.

Т

Тернова, Тетяна (2009) ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ. Вісник Наукового інформаційно-аналітичного центру НАТО Прикарпатського національного університету ім. В.Стефаника (2). pp. 136-140.

Ткачук, А. (2023) Політика «самопосилення» та її роль у соціально-економічному розвитку Китаю. Україна у світовому просторі: минуле і сучасність: зб. мат. ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студентів та аспірантів (м. Луцьк, 25 травня 2023 р.). pp. 120-122.

Ткачук, Дмитро (2016) Історичні праці Вацлава Ластовського в контексті Білоруської історіографії поч. ХХ ст. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 27-31.

Тітарєв, Валерій (2015) Г. Коллонтай про реформування Польщі. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 73-75.

У

Українець, Наталія (2016) Два титани думки і слова: І. Франко про М. Драгоманова. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 9-12.

Ф

Федорчук, Марія (2015) Й. Лелевель – фундатор романтичного напрямку в польській історіографії. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 66-70.

Федьков, О. М., Магась-Демидас, Ю. І. (1998) "СЕЛЯНСТВУ ПОТРІБНІ "ЗЕМЛЯ I ВОЛЯ" ..." (Аграрна програма есерів на сторінках газети "Революционная Россия"). Наукові праці Камянець-Подільського державного педагогічного університету, 2(4). pp. 70-79.

Фещук, Олександр (2015) Білоруські народники як творці національної ідеї. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 42-44.

Фірфіцька, Г. В. (2014) Геноцид як явище та його прояви у першій половині ХХ століття. [Experiment]

Х

Хададова, М. В. (2011) Єврейське та польське месіанство ХVIII-XIX ст. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Хададова, М. В. (2018) Богдан Звіздецький – дослідник древлянських пам’яток Житомирщини. Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції/Збірник наукових праць. pp. 266-268.

Хададова, М. В. (2022) Використання результатів археологічних досліджень на території Житомирської області в наукових роботах здобувачів вищої освіти. Матеріали Другого всеукраїнського науково-методичного семінару «Методика використання історичних джерел в процесі підготовки і написання наукових робіт здобувачами вищої освіти»: Збірник наукових праць. Вип. 1. Житомир: Житомирський державний університет. pp. 5-7.

Хададова, М. В. (2023) Вступ до археології. Навчальний посібник для здобувачів ОПП "Історія та археологія" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Житомир. Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2023. 120 с..

Хададова, М. В. (2014) Городище Бабина гора в м. Олевську за результатами археологічних досліджень 2013-2014 рр. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка)/Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 139-141.

Хададова, М. В. (2017) Дослідження оборонних споруд першого городища літописного Іскоростеня (2003-2017 рр.). Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2017.. pp. 119-121.

Хададова, М. В. (2013) Зв’язки Південного товариства з польськими конспіраторами в працях істориків декабризму ХІХ – початку ХХ ст. Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 232-233.

Хададова, М. В. (2021) Методичні рекомендації до проведення археологічної практики для добувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальностей: 032 «Історія та археологія» та 014 «Середня освіта (Історія)». Житомир: вид. ЖДУ ім. І. Франка.

Хададова, М. В. (2020) Методичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів спеціальності: 032 «Історія та археологія» з навчальної дисципліни Археологія доби міді і бронзи. Житомир: вид. ЖДУ ім. І. Франка.

Хададова, М. В. (2020) Методичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів спеціальності: 032 «Історія та археологія» з навчальної дисципліни Археологія доби міді і бронзи. [Teaching Resource]

Хададова, М. В. (2020) Методичні рекомендації до проведення практичних занять для студентів спеціальності: 032 «Історія та археологія» з навчальної дисципліни Методика польової археології та камеральної обробки. [Teaching Resource]

Хададова, М. В. (2013) Нові дослідження літописного Іскоростеня. Археологія &фортифікація Середнього Подністров'я. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника, 3. pp. 85-87. (Unpublished)

Хададова, М. В. (2015) Польське масонство та його роль у національно-визвольному русі в російській історіографії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчоїконференції / За заг. ред. проф. Г.М.Стародубець. – Житомир: Полісся. pp. 152-154.

Хададова, М. В. (2023) Скарби часів Київської Русі як історичне джерело. Матеріали Третього всеукраїнського науково-методичного семінару «Методика використання історичних джерел в процесі підготовки і написання наукових робіт здобувачами вищої освіти»: Збірник наукових праць. Вип. 2.. pp. 46-48.

Хададова, М. В. (2012) Українські сторінки біографії академіка В. І. Пічети. In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Хададова, Ф. Т. (2012) До питання про міські магістрати Волині (кінець ХVІІІ – 60-ті роки ХІХ ст.). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Хададова, Ф. Т. (2013) ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЖИТОМИРСЬКОГО МІСЬКОГО МАГІСТРАТУ (кінець XVIII - 40-і pp. XIX ст.). Гуржіївські історичні читання: Збірник наукових праць (6). pp. 267-269.

Хададова, Ф. Т. (2009) Справи про звинувачення євреїв Волині в ритуальних вбивствах наприкінці XVII – XVIII ст. Євреї в Україні: історія і сучасність. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2009 р.), Житомир.. pp. 386-388.

Хоменко (Пшенишна), О. О. (2008) Висвітлення питань формування уряду Української Держави 1918 р. в історіографії української діаспори. Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник (13). pp. 219-228.

Хоменко (Пшенишна), О. О. (2009) Зміни в складі уряду Української Держави (вересень-листопад 1918 р.). Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія “Історія, економіка, філософія”. (15). pp. 78-92.

Хоменко (Пшенишна), О. О. (2015) Права та обов’язки комісарів кордонно-пропускних пунктів за правління Ради Міністрів Української Держави 1918 р. Літописець. Збірник наукових праць, 10. pp. 41-42.

Хоменко (Пшенишна), О. О. (2014) Розвиток польської культури за правління Кабінету Міністрів української Держави 1918 р. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (7). pp. 39-41.

Хоменко (Пшенишна), О. О. (2010) Роль Кабінету Міністрів П.Скоропадського в 1918 р. у справі збереження історичних пам'яток та церковної спадщини українського народу. Література та культура Полісся (58). pp. 94-104.

Хоменко (Пшенишна), О. О. (2011) Уряд Гетьманату як тимчасова модель влади Української Держави 1918 року до скликання Державного Сейму. Матеріали IV Волинської міжнародної історико- краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 171-172.

Хоменко (Пшенишна), О. О. (2008) Чеські общини Волині: з історії дослідження першої половини ХХ ст. Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник (11). pp. 280-288.

Хомчук, М. В. (2015) Права та вольності козацтва у світлі літописів другої пол. XVII ст. Літописець. Збірник наукових праць (10). pp. 52-54.

Хомік, Юлія (2015) Полонофільський напрямок в білоруській історіографії. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 51-53.

Ц

Цецик, Я. П., Залужна, А. Є., Буравський, О. А. (2019) Соціально-економічні процеси на Волині у 1915–1916 р. Сторінки історії: збірник наукових праць (48). pp. 17-31.

Цецик, Я. П., Залужна, А. Є., Буравський, О. А. (2019) Соціально-економічні процеси на Волині у 1915–1916 рр. Сторінки історії (48). pp. 17-31. ISSN 2307-5244

Цимбалюк, К. П. (2017) Модернізаційні процеси у єврейській традиційній освіті в умовах коренізації 20-30-х pp. XX ст. Запорізькі єврейські читання: Збірка статей і матеріалів (14-15 квітня 2016 р.) – Дніпро: Інститут «Ткума». pp. 21-26.

Цимбалюк, Катерина (2016) Іван Франко про події польської історії. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 15-18.

Цимбалюк, О. В. (2018) Польське кіно та актори в радянській дійсності. Інтермарум: історія, політика, культура (5). pp. 263-272. ISSN 2518-7694

Цимбалюк, Олена (2018) Служба побуту у Житомирі в 1960-х – на початку 1980-х рр. (за матеріалами газети «Радянська Житомирщина»). Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 16-17 листопада 2018 р.): Збірник наукових праць. – Житомир. pp. 255-258.

Цишнатій, Мирослава (2015) Социніанство в Польщі та на Волині наприкінці ХVІ - першій половині ХVІІ ст. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 20-24.

Ч

Чевпотенко, Андрій (2015) Постать Тадеуша Чацького в польській історії. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 75-78.

Ш

Шадурська, Марія (2018) Козацько-старшинське літописання як етап розвитку української історіографії. Наукові праці Центру історіографічних досліджень (4). pp. 17-22.

Шандра, В. С. (2014) Соціальні та політичні наслідки для України польського Січневого повстання 1863р. Український історичний журнал (1). pp. 106-119.

Шваб, Марія (2015) Історичні ідеї польських просвітників (А. Нарушевич, Ю. Нємцевич). Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (1). pp. 47-51.

Шевчук, Андрій (2011) Інтеграція річпосполитівського інституту адвокатури до російської судової системи на Волині наприкінці ХVIІІ – в першій половині ХІХ ст. Матеріали IV Волинської міжнародної історико - краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 103-105.

Шевчук, Андрій (2023) «Контрольована справедливість»: ревізійно-апеляційний процес у судах Правобережної України (1793-1825 рр.). Старожитності Лукомор’я (2). pp. 5-19.

Шевчук, Андрій (2021) Імперське конструювання судової системи для городян Правобережної України (1797–1801 рр.). Архіви України (326). pp. 163-183.

Шевчук, Андрій (2018) Боротьба фіскалів і влади за контроль над судовою системою західних губерній Російської Імперії (1799 р.). Емінак: науковий щоквартальник, 1 (4 (24)). pp. 82-86. ISSN 1998-4634

Шевчук, Андрій (2007) Волинський дворянський комітет: турбота про майбутнє кріпаків чи захист інтересів поміщиків (1858-1859)? Наукові праці Камянець-Подільського державного університету: Історичні науки. - Каиянець-Подільський: Оіюм, 2007. - Т.17: На пошану професора В.П. Газіна.. pp. 186-193.

Шевчук, Андрій (2018) Волинський надвірний суд (1798–1801): заснування, структура та діяльність. Проблеми історії України ХІХ - початку ХХ ст. (28). pp. 179-202.

Шевчук, Андрій (2020) Відновлення мережі повітових судів правобережної України в умовах імперської політики (1797–1801). Музейна справа на Житомирщині: історія та сучасність. Науковий збірник «Велика Волинь». pp. 408-419.

Шевчук, Андрій (2004) Вільні люди Волинської губернії XIX - початку XX ст.: національний аспект при влаштуванні земельного устрою. Наукові праці Камянець-Подільського державного університету: Історичні науки, 13. pp. 277-287.

Шевчук, Андрій (2019) Вінницький та Брацлавський повітові межові суди (1814-1840): проблеми формування суддівського корпусу. Вінниччина: минуле та сьогодення. Краєзнавчі дослідження. Матеріали ХХХ Вінницької Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції. До 100-річчя Української революції 26-27 вересня 2019 р. - Вінниця, 2019.. pp. 89-97.

Шевчук, Андрій (2022) Джерела з історії судової влади правобережної України (кінець ХVІІІ – перша третина ХІХ ст.) у фондах державного архіву Житомирської області. Роль архівів у вивченні історії рідного краю. Науковий збірник «Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 20 грудня 2022 р.). Вип. 64 / Упоряд. П.С. Скавронський. pp. 20-28.

Шевчук, Андрій (2022) До питання про рівень злочинності у Волинській губернії (кінець ХVІІІ – перша третина ХІХ ст.). Краєзнавство рідного краю: історія та сьогодення: матеріали регіональної науково-краєзнавчої конференції. Вип. 63. Науковий збірник «Велика Волинь» (63). pp. 219-225.

Шевчук, Андрій (2018) Залежність складу підкоморських судів Правобережної України від російської влади (1797–1831). Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції/Збірник наукових праць. pp. 10-13.

Шевчук, Андрій (2018) Кадровий склад підкоморських судів правобережної України (1797–1832). Інтермарум: історія, політика, культура (5). pp. 182-200. ISSN 2518-7694

Шевчук, Андрій (2020) Канцелярські службовці головних судів Правобережної України: принципи формування та кадровий склад (1797-1831 рр.). Емінак: науковий щоквартальник (2(30)). pp. 30-44. ISSN 1998-4634

Шевчук, Андрій (2023) Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з вибіркової освітньої компоненти «Міжнародні союзи та об’єднання нової та новітньої доби». [Teaching Resource]

Шевчук, Андрій (2023) Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять з освітньої компоненти «Нова історія країн Європи та Америки» (частина І). [Teaching Resource]

Шевчук, Андрій (2019) Методичні рекомендації до семінарських занять з навчальної дисципліни «Всесвітня історія (нова історія країн Європи та Америки) частина ІІ». Житомир: Вид-во О. О. Євенок.

Шевчук, Андрій (2019) Нотаріальна діяльність цивільних департаментів губернських головних судів Правобережної України (1797-1831 рр.). Житомиру — 1135. Науковий збірник «Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 27-28 вересня 2019 р.) (59). pp. 401-408.

Шевчук, Андрій (2019) Повітові межові суди Подільської губернії (1814–1840): заснування, структура, кадровий склад та соціальний портрет. Вісник Маріупольського державного університету Серія: Історія. Політологія (24). pp. 150-163.

Шевчук, Андрій (2021) Повітові та головні суди Правобережної України (1797–1831 рр.): улаштування, кадровий склад, діяльність. Український історичний журнал (4). pp. 50-64. ISSN 0130-5247

Шевчук, Андрій (2019) Подільський губернський апеляційний нормальний суд (1818-1840): заснування, кадровий склад і соціальний портрет. Емінак: науковий щоквартальник (26). pp. 43-55. ISSN 1998-4634

Шевчук, Андрій (2019) Принципи діяльності кримінальних департаментів головних судів Правобережної України (1791-1831 рр.). Проблеми історії України ХІХ – початку ХХ ст..: зб.нау.праць./Національна академія наук України, Інститут історії України (29). pp. 157-183.

Шевчук, Андрій (2023) Підготовка здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 032 «Історія та археологія» Житомирського державного університету імені Івана Франка до викладання у закладах вищої освіти. Scientific and pedagogical internship «Actual problems of teaching social science disciplines»: Internship proceedings, (February 27 – April 9, 2023. Riga, the Republic of Latvia) Riga. pp. 42-46.

Шевчук, Андрій (2020) Радники головних судів Правобережної України: реалізатори імперських практик (1797 – 1831). Evropský filozofický a historický diskurz, 1 (6). pp. 11-18.

Шевчук, Андрій (2021) Секретарі головних судів Правобережної України: Між імперською політикою і прагненнями місцевої еліти (1797–1831 рр.). Сумські історико-краєзнавчі студії. Збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції. pp. 237-241.

Шевчук, Андрій (2006) Селянська реформа 1861 р.: суть та вплив на аграрні відносини у Волинській губернії. Other thesis, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Шевчук, Андрій (2023) Сенаторська ревізія 1799–1800 рр. у Правобережній Україні. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. Вип. 44. Збірник наукових праць / За заг. ред. О. А. Мельничука. – Вінниця: ВДПУ, 2023.. pp. 9-16.

Шевчук, Андрій (2019) Соціальне значення діяльності кримінальних департаментів головних судів Правобережної України (1797–1831 рр.). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (30). pp. 9-19. ISSN 2411-2143

Шевчук, Андрій (2020) Соціальне значення діяльності повітових судів Правобережної України (1797–1831 рр.). Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Історичні науки, 31 (4). pp. 108-115. ISSN 2663-5992

Шевчук, Андрій (2019) Соціальний портрет підкоморія Правобережної України (1797-1832 рр.). Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (27). pp. 9-18. ISSN 2411-2143

Шевчук, Андрій (2019) Соціальні портрети коморника та возного підкоморського суду на Правобережній Україні (1797-1832). Бердичівська земля як феномен європейської культури та мистецтва. Науковий збірник "Велика Волинь". Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (58). pp. 519-526.

Шевчук, Андрій (2023) Судова влада Правобережної України (кінець XVIII – перша третина ХІХ ст.) у мемуарній літературі. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія (43). pp. 80-89. ISSN 2411-2143

Шевчук, Андрій (2022) Судова влада та суспільство Правобережної України наприкінці XVIII - першій третині XIX ст. Other thesis, Інститут історії України НАН України.

Шевчук, Андрій (2022) Судова влада та суспільство Правобережної України наприкінці XVIII - першій третині XIX ст. EngD thesis, Інститут історії України НАН України.

Шевчук, Андрій (2020) Судове вреґулювання поземельних відносин у Правобережній Україні (1797–1840 рр.). Український історичний журнал (4). pp. 29-45. ISSN 0130-5247

Шевчук, Андрій (2010) Формування дворянського станового суду в українських губерніях Російської імперії. Науковий журнал. "Історія. Філософія. Релігієзнавство". (1-2). pp. 61-69.

Шевчук, Андрій (2020) Цивільні департаменти головних судів Правобережної України (1797 – 1831): імперські практики у річпосполитівській судовій традиції. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Історія. pp. 17-29. ISSN 2411-2143

Шевчук, Андрій (2019) Юрисдикція підкоморських судів Правобережної України (1797-1832) та їх соціальне значення. Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. Серія: Історичні науки, 30(69) (2). pp. 99-110.

Шевчук, Андрій (2019) Юрисдикція та соціальне значення межових судів Подільської губернії (1814-1840 рр.). Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія. Історичні науки, 30(69) (3). pp. 93-105.

Шевчук, Андрій, Маркевич, О. В. (2022) Справник у системі управління Волинською губернією (кінець ХVІІІ – 1860-ті рр.). Емінак: науковий щоквартальник. pp. 9-25. ISSN 1998-4634

Шевчук, Андрій, Маркевич, О. В. (2023) Хорунжі Волинської губернії (1797–1832): традиції Речі Посполитої в імперських практиках адміністрування. Інтермарум: історія, політика, культура (12). pp. 8-31. ISSN 2518-7694

Шевчук, Андрій, Олійник, Анастасія (2023) Українська жінка в системі суспільно-політичних відносин за радянської доби (1922-1991 рр.): історіографія проблеми. Матеріали Третього всеукраїнського науково-методичного семінару «Методика використання історичних джерел в процесі підготовки і написання наукових робіт здобувачами вищої освіти»: Збірник наукових праць. Вип. 2.. pp. 77-80.

Шевчук, Андрій (2012) Інтеграція інституції адвокатури Речі Посполитої до російської судової системи Правобережної України наприкінці ХVІІІ - в першій половині ХІХ ст. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки (10). pp. 96-105. ISSN 1729360Х

Шевчук, Андрій (2011) Довідкове джерело для нових досліджень. Архіви України. Науково-практичний журнал. (5). pp. 237-239.

Шевчук, Андрій (2008) Клірові відомості як джерело з генеалогії населення Волинської губернії ХІХ – початку ХХ ст.: інформативне наповнення та стан збереження. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (4). pp. 106-109.

Шевчук, Андрій (2013) Мовне питання в діяльності судів Волинської губернії переходового періоду (кінець ХVІІІ ст.). Матеріали VI Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 12-14.

Шевчук, Андрій (2008) Поміщицькі господарства Волинської губернії після Селянської реформи 1861 р. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (1). pp. 167-170.

Шевчук, Андрій (2012) Російське бачення судової системи на Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ ст. In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Шевчук, Андрій (2007) Селянські господарства Волинської губернії другої половини ХІХ ст.: проблеми розвитку. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України (5). pp. 164-168.

Шевчук, Богдан (2015) Повне зібрання законів Російської імперії як джерело дослідження історії Волинської казенної палати у дореформений період. Літописець. Збірник наукових праць, 10. pp. 27-32.

Шевчук, Богдан (2010) Волинська казенна палата - виконавець конфіскації маєтностей учасників польського повстання 1830-1831 рр. Сумський історико-архівний журнал. До 65 річниці перемоги у Другій світовій війні (10-11). pp. 211-215.

Шевчук, Богдан (2013) Законодавче врегулювання військової повинності громадян і однодворців західних губерній у Російській імперії в дореформений період. Гадяцька угода в контексті польсько-українських державних стосунків. Збірник наукових праць. pp. 121-131.

Шевчук, Богдан (2014) Правові аспекти стягнення акцизного збору зі спиртних напоїв на Правобережній Україні в середині ХІХ ст. Літописець: Збірник тез за матеріалами Міжвузівської регіональної науково-практичної конференції «Конституційно-правові засади розвитку механізму забезпечення прав людини» (Житомир, 10 грудня 2013 року). (9). pp. 55-56. (Unpublished)

Шевчук, Богдан (2014) Структура і повноваження казенної палати у дореформений період: історіографія питання. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (7). pp. 123-126.

Шевчук, Сніжана (2018) Йоахим Лелевель – «батько польської історії». Наукові праці Центру історіографічних досліджень (4). pp. 40-43.

Школьник, Ярослав (2018) Йосиф Добровський як родоначальник чеського просвітництва. Наукові праці Центру історіографічних досліджень. Випуск 4: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (4). pp. 35-39.

Щ

Щербак, Н. О. (2004) Польське питання у губерніях правобережної України та ініціативи місцевої влади (друга пол. XIX - поч. XX ст.). Українська полоністика (1). pp. 79-86.

Я

Ярмошик, Іван (2018) «Latopisiec albo kroniczka…» Йоахима Єрлича як джерело до історії України XVІІ ст. Переяславський літопис: зб. наук. статей (14). pp. 63-70.

Ярмошик, Іван (2017) «Апологія» Бернарда Претвича як джерело до історії українського козацтва середини ХVІ ст. Славістична збірка (ІІІ). pp. 17-50.

Ярмошик, Іван (2020) Історичне минуле України у творчому доробку Міхала Грабовського (1804–1863 рр.). Часопис української історії (41). pp. 61-69. ISSN 2522-4611

Ярмошик, Іван (2015) Історичні погляди Гуго Коллонтая (1750-1812 рр.). "ВОЛИНСЬКІ АФІНИ" - між історією і сучасністю. pp. 343-350.

Ярмошик, Іван (2017) Історія України в мемуарах польських авторів першої половини ХVІІ ст. Україна. Європа. Світ. Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини. (20). pp. 267-277.

Ярмошик, Іван (2016) Історія міста Бердичева в дослідженннях польських авторів ХІХ ст. Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність. Науковий збірник«Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 15-16 листопада 2016 р.) (54). pp. 168-185.

Ярмошик, Іван (2021) Археологічні розшуки Івана Фундуклея (1799-1880 рр.). Бердичівщина в історії України. Науковий збірник "Велика Волинь". Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 21 травня 2021 р.) (61). pp. 329-334.

Ярмошик, Іван (2016) Витоки історіографічних студій Волині у першій половині ХІХ ст. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 83-90.

Ярмошик, Іван (2015) Вільшанська (1617 р.) та Роставицька (1619 р.) угоди як етапи військово-політичного становлення українського козацтва. Славістична збірка. Збірка статей за матеріалами Перших Міжнародних наукових Соханівських читань (м. Київ, 18 листопада 2014 р.), 1. pp. 76-108.

Ярмошик, Іван (2019) Давній Житомир на шляхах історико-краєзнавчих пошуків (до середини ХVІІ ст.). Житомиру - 1135. Науковий збірник "Велика Волинь". Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 27-28 вересня 2019 р.) (59). pp. 8-18.

Ярмошик, Іван (2019) Дорожні нотатки та епістолярні матеріали кардинала Джованні Коммендоні про українські землі другої половини ХVІ ст. Інтелігенція і влада. Серія: Історія. (41). pp. 197-210. ISSN 2311-4932

Ярмошик, Іван (1998) Епістолярна спадщина Якова Галайчука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (2). pp. 130-137. ISSN 5-86868-027-8

Ярмошик, Іван (2021) Київський римо-католицький біскуп Йосип Верещинський (1530–1598) та його постать в історії України. Роль римо-католицької церкви в суспільному житті Волині- Житомирщини у ХVIII – XX ст.: до 275-річчя освячення кафедрального собору св. Софії у Житомирі: матеріали Міжнародної науково- практичної конференції (Житомир, 26 червня 2021 р.). pp. 90-97.

Ярмошик, Іван (2020) Князь Роман Сангушко (1537-1571 рр.) — Житомирський староста. Музейна справа на Житомирщині: історія та сучасність. Науковий збірник «Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково- краєзнавчої конференції (Житомир, 8-9 жовтня 2020 р.). (60). pp. 398-403.

Ярмошик, Іван (2016) Листи Станіслава Жолкєвського як джерело до історії українського козацтва на зламі XVI-XVIIст. Славістична збірка: Збірка статей за матеріалами Других Міжнародних наукових Соханівських читань ( м. Київ, 18 листопада 2015 р.) (2). pp. 43-81.

Ярмошик, Іван (2016) Люблінська унія 1569 р. та Гадяцька угода 1658 р. як втрачений шанс українського державотворення. Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ (2(16)). pp. 268-275. ISSN 96S-7359-37-9

Ярмошик, Іван (2021) Методичні рекомендації для підготовки до занять студентів історичного факультету з освітньої компоненти «Історіографія археологічних досліджень». Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ярмошик, Іван (2018) Можливості українського державотворення у другій половині ХVІ ― першій половині ХVІІ ст. Національно-визвольна боротьба українського народу. Науковий збірник «Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 28-29 вересня 2018 р.) (57). pp. 8-14.

Ярмошик, Іван (2016) Нова книга про історію села Ходорків Попільнянського району. Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність. Науковий збірник«Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 15-16 листопада 2016 р.) (54). pp. 452-456.

Ярмошик, Іван (2013) Нове видання з історії підприємництва в Україні. Рецензія на монографію: Романюк Н. Й. Сільські підприємці і підприємництво в Україні: 1861-1914 рр. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (70). pp. 878-880. ISSN 2076-1554

Ярмошик, Іван (2019) Першовитоки історії міста Бердичева у ХVІ ст. Бердичівська земля як феномен розвитку європейської культури та мистецтва», до 220-річчя від дня народження відомого письменника Оноре де Бельзака та 160-р-чя від дня народження класика єврейської літератури Шолом-Алейхема (Бердичів, 21-22 травня 2019 р.) (58). pp. 364-369.

Ярмошик, Іван (2017) Постать Ігнація Яна Падеревського в історіографічних студіях. Житомирщина: події і люди. Науковий збірник «Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 22-23 вересня 2017 р.) (56). pp. 224-229.

Ярмошик, Іван (1991) Преображенський собор в Овручі. Велика Волинь: минуле і сучасне. Тези регіональної наукової конференції 14-16 листопада 1991року (1). pp. 19-21.

Ярмошик, Іван (2015) Релігійне питання в унійних документах по творенню Речі Посполитої (ХІV – XVI ст.). Історія та сучасність православ’я на Волині. Матеріали VІ науково-практичної конференції (Луцьк, 12 листопада 2015 р. (6). pp. 175-180.

Ярмошик, Іван (2016) Станіслав Жолкєвський і українські козаки: вороги чи бойові соратники? Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні: Збірник наукових праць (25). pp. 189-195. ISSN 2078-0850

Ярмошик, Іван (2019) Старокостянтинів в історико-краєзнавчих дослідженнях польських авторів. Старокостянтинівщина та національно-визвольні змагання. Науковий збірник за підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Старокостянтинів, 7-8 червня 2019 р.). pp. 324-334.

Ярмошик, Іван (2015) Українське козацтво на зламі ХVІ–ХVІІ ст. у світлі урядових рішень Речі Посполитої. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні (24). pp. 195-199. ISSN 2078-0850

Ярмошик, Іван (2018) Українські козаки в польсько-московській війні 1618 р. Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Збірник наукових статей (27). pp. 145-149.

Ярмошик, Іван (2015) Участь населення Волинської губернії в польському Січневому повстанні 1863–1864 рр. Науковий збірник "Велика Волинь". Постаті землі Житомирської (51). pp. 352-357.

Ярмошик, Іван (2016) Чуднівський регіон в історії козацьких рухів кінця XVI століття. Чуднів і край в контексті історії малих і середніх міст Волині. Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції "Чуднів і край в контексті малих і середніх міст Волині", присвяченої 600-й річниці з часу першої писемної згадки про місто Чуднів (53). pp. 35-49.

Ярмошик, Іван (1995) «Волынь Исторические судьбы юго-западного края» – як краєзнавче джерело. In: Всеукраїнська науково-краєзнавчої конференції з нагоди 200-річня утворення Волинської губернії, 200-річчя Волинської єпархії та 200-річчя найменування міста Звягеля Новоградом-Волинським, 13-16 вересня, Новоград-Волинський.

Ярмошик, Іван (2007) «Коліївщина» у висвітленні польського мемуариста кінця ХVІІІ – початку ХІХ століття Яна Дуклана Охотського. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні (16). pp. 286-290.

Ярмошик, Іван (1995) Ідеї протестантизму на Житомирщині в ХVІІ ст. In: Міжнародний V круглий стіл, 3-5 травня 1995 року, Київ-Львів.

Ярмошик, Іван (2010) Історико-етнографічні дослідження Волині та слов'янщини Зоріана Доленги-Ходаківського. Інтелігенція і влада (19). pp. 232-242.

Ярмошик, Іван (2012) Історико-краєзнавчі дослідження Волині Тадеуша Стецького (1839 - 1888 рр.). Часопис української історії (24). pp. 121-125.

Ярмошик, Іван (2001) Історичне краєзнавство Східної Волині в контексті української історіографії 1920-30-х рр. Бердичівщина: поступ у третє тисячоліття. Науковий збірник "Велика Волинь", 22. pp. 96-102.

Ярмошик, Іван (2011) Історичні долі української православної церкви у ХІV – XVI ст. у дослідженнях польських науковців. Матеріали IV Волинської міжнародної історико- краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 301-304.

Ярмошик, Іван (2008) Історичні праці Тадеуша Чацького в контексті польської історіографії Волині ХІХ століття. Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Серія: Історія / Одеський національний політехнічний університет (14). pp. 219-228.

Ярмошик, Іван (2010) Історія Волині в дослідженнях польського історика Олександра Пшездецького (1814 – 1871 рр). Часопис української історії (17). pp. 49-55.

Ярмошик, Іван (2009) Історія міста Старокостянтинова в дослідженнях Яна Марека Гіжицького (1844 – 1925). 6. Болохівщина: осягнення історії. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції присвяченої 800-літтю міста (1). pp. 96-101.

Ярмошик, Іван (2004) Історія українського козацтва в дослідженнях Ореста Фотинського (1862 – 1931 рр.). Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні (13). pp. 171-175.

Ярмошик, Іван (2002) Історія українського козацтва в дослідженнях волинських краєзнавців другої половини ХІХ ст. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні (11). pp. 221-224.

Ярмошик, Іван (2008) Історія українського козацтва на сторінках „Encyklopedii Kresów”. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні. Збірка наукових статей (17). pp. 200-204.

Ярмошик, Іван (2012) Історія уніатської (греко-католицької) церкви в дослідженнях Едварда Ліковського ( 1836 – 1915 рр). Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Ювілейний випуск до 70-річчя професора Борисенка Володимира Йосиповича (9). pp. 328-334.

Ярмошик, Іван (2008) Археологічне минуле Житомирської області. In: Житомирщина: Історичний нарис. Навчальний посібник. Житомир: "Полісся", pp. 7-26.

Ярмошик, Іван (2001) Археологічні пам'ятки епохи Київської Русі на Житомирщині. Житомирська земля за часів Київської Русі. pp. 27-32.

Ярмошик, Іван (2005) Бердичівський соціально-історичний музей в контексті історичного краєзнавства Східної Волині 20-тих рр. ХХ ст. Бердичів древній і вічно молодий: Науковий збірник "Велика Волинь": Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині., 32. pp. 171-176.

Ярмошик, Іван (2012) Берестецька битва 1651 р. в наукових дослідженнях польських авторів. Грані. Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах, 83 (3). pp. 3-7. ISSN ISSN 2077-1800

Ярмошик, Іван (1995) Боротьба народних мас Житомирщини проти польсько-католицької шляхти в ХVІІ ст. In: Наукова конференція до 130-річчя Житомирського краєзнавчого музею, 11-13 жовтня 1995 р., Житомир.

Ярмошик, Іван (2010) Волинезнавчі дослідження Яна Марека Ґіжицького (1844 – 1925 рр.). Часопис української історії (18). pp. 94-99.

Ярмошик, Іван (2014) Волинський князь Роман Сангушко (бл. 1537 – 1571 рр.) в історії України та Речі Посполитої. І Волинські обласні краєзнавчі читання, присвячені пам'яті Григорія Гуртового. Науковий збірник (1). pp. 278-282.

Ярмошик, Іван (2013) Волинські події польського січневого повстання у висвітленні польської історіографії ХІХ ст. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції. Збірник наукових праць, 6. pp. 223-226. (Unpublished)

Ярмошик, Іван (1996) Волинь в працях українських істориків 20-х років ХХ ст. In: Всеукраїнська науково-краєзнавча конференція "Малинщина у просторі і часі", 25-27 вересня 1996, м. Малин.

Ярмошик, Іван (1994) Волинь в історико-краєзнавчих дослідженнях православного духовенства. In: ІV круглий стіл "Історія релігії в Україні", 9-10 травня 1994 р., Львів.

Ярмошик, Іван (2005) Волинь у польській історіографії першої половини ХІХ століття. Українська полоністика (2). pp. 18-26.

Ярмошик, Іван (2002) Володимир Антонович та історичне краєзнавство Волині другої половини ХІХ століття. Житомир: Поліграфічний центр Житомирського державного університету.

Ярмошик, Іван (2013) Військові події на Волині в ході польського листопадового повстання 1830 – 1831 рр. у світлі польської історіографії. Воєнна історія України. Волинь та Полісся.. pp. 183-188. (Unpublished)

Ярмошик, Іван (2013) Гадяцька угода в контексті полько-козацьких домовленостей першої половини ХVІІ ст. Гадяцька угода в контексті польсько-українських державних стосунків. Збірник наукових праць. pp. 30-41.

Ярмошик, Іван (2010) Генеалогічні долі княжих ролів Волині у дорслідженнях польських істориків ХІХ ст. Мандрівець (3(87)). pp. 45-49.

Ярмошик, Іван (2012) Господарське життя Волинського регіону у працях польських дослідників ХІХ - першої третини ХХ ст. Часопис української історії (23). pp. 93-97.

Ярмошик, Іван (2012) Дослідження польськими авторами першої половини ХІХ ст. розвитку освітніх процесів на Волині. Інтелігенція і влада.Громадсько-політичний науковий збірник (24). pp. 191-202.

Ярмошик, Іван (2005) Дослідження історії Волині вченими української діаспори (1917-1990 р.). Науковий збірник "Студії Кам'янець-Подільського Центру дослідження історії Поділля, 1. pp. 130-145.

Ярмошик, Іван (2012) Дослідження історії України польським істориком Владиславом Томкевичем (1899 – 1982 рр.). Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (66). pp. 288-295. ISSN 2076-1554

Ярмошик, Іван (2012) Дослідження історії населених пунктів Волині польською інтелігенцією у другій половині ХІХ ст. Гуржіївські історичні читання (5). pp. 69-72.

Ярмошик, Іван (1997) Етапи становлення історичного краєзнавства Волині в другій половині ХІХ ст. Українська національна ідея: історія і сучасність. Науковий збірник присвячений 80-річчю УНР, 90-річчю від дня народження О.Ольжича. pp. 70-73.

Ярмошик, Іван (2007) Житомирщина в контексті світової та вітчизняної історіографії. Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє, 1. pp. 181-191.

Ярмошик, Іван (1999) З історії релігійного вільнодумства на Житомирщині в першій половині ХVІІ століття. Персонал. Науковий збірник Житомирської філії МАУП. По матеріалах науково-теоретичної конференції "Розвиток науки і освіти в навчальних закладах України на сучасномц етапі" Житомир, 21-22 січня 1999 р.. pp. 63-65.

Ярмошик, Іван (2000) Збройні виступи населення Житомирщини проти польсько-католицького гніту в ХVII ст. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні (9). pp. 112-114.

Ярмошик, Іван (2001) Козацькі сторінки історії села Паволоч на Житомирщині. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні (10). pp. 123-126.

Ярмошик, Іван (2004) Конференції на історичному факультеті Житомирського педагогічного університету. Історичний журнал (4). pp. 92-94.

Ярмошик, Іван (2010) Листопадове (1830-1831) та січневе (1863) польські повстання проти царизму на сторінках часопису “ROCZNIK WOŁYŃSKI” (1930-ті рр .). Мандрівець (1(85)). pp. 24-27.

Ярмошик, Іван (2011) Мемуари Юзефа Понятовського (1763 - 1813) та Северина Букара (1773 - 1853) про військові події на Волині наприкінці ХVІІІ ст. Часопис української історії (19). pp. 51-63.

Ярмошик, Іван (2007) Мемуари польського шляхтича кінця ХVІІІ - початку ХІХ століття Яна Дуклана Охотського як джерело до історії населених пунктів Волині. Проблеми українського державотворення: історія і сучасність. Матеріали Міжнародної науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження О.Ольжича та 90-річчю Української Народної Республіки, 1. pp. 144-152.

Ярмошик, Іван (1998) Наша дума, наша пісня не вмре, не поляже. Пам'ятки українського козацтва на Житомирщині (за матеріалами музейної виставки). Кожному мила своя сторона. Краєзнавчі нариси про видатних людей, минуле Житомирщини, обряди і звичаї краю (2). pp. 158-161.

Ярмошик, Іван (1994) Паволоч - місто козацьке. Козацькі часи на Житомирщині. pp. 110-112.

Ярмошик, Іван (2009) Події Волинської історії у висвітленні польського мемуариста Яна Дуклана Охотського(кінець ХVІІІ – початок ХІХ ст.). Часопис Української історії (14). pp. 119-124.

Ярмошик, Іван (2010) Польська історична наука про військові події на Волині у середині ХVІІ ст. (на прикладі Чуднівської битви 1660 р.). Науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах "Грані", 69 (1). pp. 7-11.

Ярмошик, Іван (2011) Польська історіографія 1800-1939 рр. суспільно-політичного і культурно-духовного розвитку Волині. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Ярмошик, Іван (2010) Поняття України та Волині у польській історіографії ХІХ століття. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Історичні науки: Збірник наукових праць. Ювілейний випуск до 175 річчя національного педагогічного університету імені М.П. (6). pp. 232-239.

Ярмошик, Іван (2009) Постать козацького ватажка Остафія Дашкевича у польській історіографії ХІХ – ХХ ст. 4. Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні. Збірка наукових статей (18). pp. 161-165.

Ярмошик, Іван (2015) Правове становище українських земель у світлі правових актів Люблінської унії 1569 р. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 6. Історичні науки. (13). pp. 267-273.

Ярмошик, Іван (2014) Православна церква на Волині у висвітленні польських дослідників ХІХ - поч. ХХ ст. Історія та сучасність Православ'я на Волині: матеріали V науково-практичної конференції (Луцьк, 11 листопада 2014 р.) (5). pp. 147-153.

Ярмошик, Іван (2009) Проблеми Волинської історії у дослідженнях польського історика Міхала Балінського (1794–1864 рр.). Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія історія, економіка, філософія. (15). pp. 225-231.

Ярмошик, Іван (1985) Работы Житомирского краеведчаского музея. Археологические открытия 1983 года. pp. 377-378.

Ярмошик, Іван (2011) Релігійні відносини на Волині у висвітленні польських дослідників 1800 – 1939 рр. Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія "Історія, економіка, філософія" (16). pp. 95-102.

Ярмошик, Іван (2003) Родовід Юрія Немирича на Житомирщині (ХУІ – ХУІІ ст). Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні, 12. pp. 193-197.

Ярмошик, Іван (2014) Становище українських земель у світлі правових актів Люблінської унії 1569 р. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (7). pp. 110-113.

Ярмошик, Іван (2004) Становлення місцевих органів державної влади Волинської губернії в період Гетьманату (травень – грудень 1918 року). Матеріали ХІ Подільської історико-краєзнавчої конференції. pp. 264-273.

Ярмошик, Іван (2005) Становлення органів охорони правопорядку у Волинській губернії в період Гетьманату (травень – грудень 1918 р.). Нові дослідження пам'яток козацької доби в Укарїні (14). pp. 271-276.

Ярмошик, Іван (1998) Становлення історичного краєзнавства Волині в ХІХ- на поч. ХХ ст. Видавництво "Волинь", Житомир.

Ярмошик, Іван (2009) Сторінки історії Кременецької гімназії у висвітленні професора Варшавського університету Теодора Вежбовського. Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Серія: Історія (16). pp. 265-275.

Ярмошик, Іван (1999) Т.М. Мовчанівський і Бердичівський історико-культурний заповідник (20-ті роки ХХ ст): основні напрямки краєзнавчої діяльності. Бердичівська земля в контексті історії України.Науковий збірник "Велика Волинь", 19. pp. 137-139.

Ярмошик, Іван (2010) Томаш Падурра – співець-романтик історії України та Волині. Література та культура Полісся (57). pp. 49-57.

Ярмошик, Іван (2012) Українська православна церква в дослідженнях польського історика Яна Фіялека (1864 – 1936 рр). Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, ХХХІV. pp. 146-150.

Ярмошик, Іван (2012) Українське козацтво першої половини ХVІІ ст. у дослідженнях польського історика В. Томкевича (1899 – 1982 рр.). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир, Житомирський державний університет ім. І. Франка .

Ярмошик, Іван (2014) Українське козацтво першої чверті ХVІІ ст. у контексті Вільшанської та Роставицької угод. Нові дослідження пам'яток козацької доби в Україні (23). pp. 263-266.

Ярмошик, Іван (2010) Участь волинських дослідників у підготовці матеріалів “Polskiego slownika biograficznego” у 1930-х роках. Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки. Історичні науки (22). pp. 89-94.

Ярмошик, Іван (2007) Участь населення Звягеля та волинського регіону в національно-визвольній війні українського народу під проводом Богдана Хмельницького. Звягель – Новоград-Волинський : від сивої давнини до сьогодення. Матеріали Міжнародної науково-краєзнавчої конференції, присвяченої 750-річчю від першої літописної згадки про місто (3 – 6 липня 2007 року), м.Новоград-Волинський. У двох томах., 1. pp. 147-152.

Ярмошик, Іван (2012) Чуднівська військова кампанія 1660 р в історії України. Воєнна історія Середньої Наддніпрянщини. pp. 128-132.

Ярмошик, Іван (1994) Юрій Немирич - видний представник козацької старшини середини ХVІІ століття. Козацькі сачи на Житомирщині. pp. 48-58.

Ярмошик, Іван, Захарчук, Петро (1999) Стежками Бистриївки в минуле й майбутнє ... Житомир: Волинь. ISBN 966-7390-47-0

Ястреб, Марія (2016) Іван Франко про відомих слов’янських вчених. Наукові праці Центру історіографічних досліджень: Збірник статей за результатами роботи Центру історіографічних досліджень (2). pp. 18-21.

Ястреб, Марія (2018) Історико-правовий аналіз розвитку законодавства про гарантійні виплати (1922-1970рр.). Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : Зб. наук. ст. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 19 квітня 2018 р.). pp. 201-204.

Яструбецький, В., Швець, К., Гуцало, Л. В., Новоскольцева, Л., Ісакова, О. (2023) Application of International Political Sanctions as a Means of Countering Weapons of Mass Destruction. Economic Affairs (68). pp. 153-161. ISSN 0424-2513

This list was generated on Sun Oct 1 11:09:44 2023 EEST.