Items where Author is "Алпатова, О. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 29.

Article

Шевчук, С. Ю. and Гарлінська, А. М. and Алпатова, О. М. (2019) Гетеротрофні джгутикові річки Уж, їх сезонна динаміка, таксономічна та трофічна структури. Biology & ecology scientific journal, 5 (2). pp. 118-124. ISSN 2414-9810

Гарлінська, А. М. and Алпатова, О. М. and Шевчук, С. Ю. (2019) Особливості будови, поширення та екології Physa Skinneri Taylor, 1954 в Україні. Biology & ecology scientific journal, 5 (2). pp. 113-118. ISSN 2414-9810

Уваєва, О. І. and Алпатова, О. М. and Власенко, Р. П. (2019) Репродуктивний потенціал калюжниць (Mollusca, Viviparidae) українського Полісся. Вісник Львівського університету. Серія біологічна (80). pp. 154-159. ISSN 0206-5657

Бордюг, Н. С. and Алпатова, О. М. and Іщук, О. В. and Світельський, М. М. and Смаглій, В. О. (2018) The Methodology of Professional Competencies Formation for The Specialists in Environmental Monitoring on the Basis of Synergistic Pedagogics. Edukacja – Technika – Informatyka, 1 (23). pp. 197-201. ISSN 2080-9069

Бордюг, Н. С. and Рідей, Н. М. and Алпатова, О. М. (2017) Cоціально-екологічне замовлення суспільства на підготовку фахівців з питань моніторингу довкілля. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (89)). pp. 27-32. ISSN 2076-6173

Гарлінська (Лейченко), А. М. and Романюк, Н. С. and Алпатова, О. М. and Власенко, Р. П. (2017) Особливості розмноження та живлення нутрії (Myocastor coypus) на Житомирщині. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки Серія: Біологічні науки (7(356)). pp. 150-153. ISSN 1729-360Х

Бордюг, Наталія and Радомська, Маргарита and Алпатова, О. М. and Іщук, О. М. (2016) The development of information competences for environmental monitoring in students of Ukrainian universities. Edukacja – Technika – Informatyka, 1 (15). pp. 74-79. ISSN 2080-9069

Алпатова, О. М. and Шевчук, С. Ю. (2016) Нові для фауни України види черепашкових амеб та гетеротрофних джгутикових. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія (40). pp. 11-14. ISSN 2075-0846

Денисюк, О. В. and Алпатова, О. М. and Шевчук, С. Ю. (2015) Гетеротрофні джгутикові водойм Волинського Полісся. Збірник наукових праць "Біологічні дослідження - 2015". pp. 80-81. ISSN 978-617-581-241-9

Алпатова, О. М. (2015) Нові для фауни України види черепашкових амеб (Rhizopoda, Testacealobosea, Nebelidae). Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, 12 (313). pp. 67-71.

Алпатова, О. М. (2014) Основні екологічні групи черепашкових амеб (Testacealobosia; Silicofilosea) Українського Полісся. Вісник Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (1126). pp. 79-85.

Огороднік, О. О. and Гарбар, О. В. and Алпатова, О. М. (2014) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ГЕНЕТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ПРИРОДНИХ ПОПУЛЯЦІЙ EISENIA FOETIDА (SAVIGNY,1826) ТА ОБ’ЄКТІВ ВЕРМІКУЛЬТУРИ. Біологічні дослідження 2014. pp. 176-177.

Алпатова, О. М. and Шевчук, С. Ю. (2014) Становлення системи найпростіших. Materialy X mezinarodni vědecko-prakticka konference «Nastoleni moderni vedy - 2014». pp. 58-59. ISSN 978-966-8736-05-6

Алпатова, О. М. (2014) Сучасний стан системи найпростіших та місце в ній черепашкових амеб Житомирського i Київського Полісся. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (13(29)). pp. 67-69.

Алпатова, О. М. and Шевчук, С. Ю. (2013) CУЧАСНИЙ СТАН СИСТЕМИ НАЙПРОСТІШИХ ТА ПОЛОЖЕННЯ В НІЙ ЧЕРЕПАШКОВИХ АМЕБ І ГЕТЕРОТРОФНИХ ДЖГУТИКОВИХ. "Біологія: від молекули до біосфери". Матеріали VIII Міжнародної конференції молодих учених (3-6 грудня 2013 р.). pp. 227-228. ISSN 978-617-578-076-3

Алпатова, О. М. (2013) Вплив основних абіотичних чинників водного середовища на черепашкових амеб (testacealobosia; silicofilosea) Українського Полісся. Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки (1). pp. 18-29.

Алпатова, О. М. and Шевчук, С. Ю. (2013) Сучасний стан системи найпростіших та положення в ній черепашкових амеб і гетеротрофних джгутикових. «Біологія: від молекули до біосфери». Матеріали VIII Міжнародної конференції молодих учених (3-6 грудня 2013 р., м. Харків, Україна). pp. 227-228. ISSN ІSВN 978-617-578-076-3

Алпатова, О. М. (2012) Розподіл черепашкових амеб (testacealobosia; silicofilosea) в водоймах українського Полісся. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (4(53)). pp. 27-34. ISSN 2078-2357

Алпатова, О. М. (2011) Черепашкові амеби прісних водойм Житомирського Полісся. БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2011 Матеріали II науково-практичної конференції для молодих учених та студентів. pp. 26-27.

Алпатова, О. М. (2011) Черепашкові амеби прісних водойм житомирського Полісся. Збірник наукових праць "біологічні дослідження-2011". pp. 25-26.

Алпатова, О. М. and Митяева, О. А. (2010) Факторы дифференциации сообществ сфагнобионтных раковинных амеб в Киевском Полесье. Социально-экологические аспекты устойчивого развития человечества: материалы I Междунар. науч.-практич. конф., 13-14 мая 2010 г. pp. 49-53.

Алпатова, О. М. (2010) Сезонные изменения численности и видового богатства раковинных амеб (Testacealobosea; Testaceafilosea) в р. Гуйва (бассейн Днепра). Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2010. p. 7.

Алпатова, О. М. (2010) Сезонні зміни у структурі домінування черепашкових амеб (Testacealobosea; Testaceafilosea) в р. Гуйва (басейн Дніпра). Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Спец. вип.: «Гідроекологія», 43 (2). pp. 10-13.

Шевчук, С. Ю. and Алпатова, О. М. and Сингаївська, Н. В. (2007) Гетеротрофні джгутикові як об’єкт дослідження. Біологічні дослідження – 2017. pp. 108-110.

Conference or Workshop Item

Алпатова, О. М. (2011) Сезонная динамика раковинных амеб (testacealobosea; testaceafilosea) в р. Гуйва (Житомирское Полесье, Украина). In: IV Міжнародний Симпозіум, присвячений памяті чл.-кор. АН СРСР (РАН) Ю.І. Полянського, 17-21 жовтня 2011 , Тольятті, Росія.

Алпатова, О. М. (2010) Водные раковинные амебы (Testacealobosea; Testaceafilosea) Житомирского и Киевского Полесья (Украина). In: Тезисы докладов XIV Школы-конференции молодых учёных Борок, 2010 (Борок, 26-30 октября 2010 г.), 26-30 жовтня 2010, Борок, Росія.

Thesis

Алпатова, О. М. (2012) Черепашкові амеби (Testacealobosia; Silicofilosea) Житомирського та Київського Полісся (фауна, таксономія, екологія). Other thesis, Національна академія наук України інститут зоології імені І. І. Шмальгаузена.

Teaching Resource

Малинівська, Л. І. and Алпатова, О. М. (2012) Методичні рекомендації до виконання практично-лабораторних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Цивільний захист» для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст» денного відділення. [Teaching Resource]

Other

Алпатова, О. М. and Костюк, В. С. (2018) Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Екологiя» для студентів спеціальності 6.040102 Біологія. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир.

This list was generated on Tue Sep 27 07:17:42 2022 EEST.