Items where Author is "Башманівський, В. І."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 50.

Башманівський, В. І., Башманівська, Л. А. (2023) Міжкультурна комунікація на радіо й телебаченні сучасності. Період трансформаційних процесів в світовій науці: задачі та виклики. pp. 141-142.

Башманівський, В. І., Башманівська, Л. А., Андросович, О. І. (2023) "Теорія і практика рекламної та PR-діяльності" — вагома компонента сучасного навчального процесу. Вісник Книжкової палати (2). pp. 8-13. ISSN 2076-9326

Башманівська, Л. А., Башманівський, В. І. (2023) Актуальні питання мови медіатекстів: методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 061 Журналістика. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Башманівський, В. І. (2023) Актуальні проблеми історії українського медіа простору» як вагома компонента в процесі підготовки магістра журналістики. Теорія і методика професійного розвитку педагогічних працівників як елемент безперервного навчання в системі вищої педагогічної освіти, науки і практики., 1. pp. 30-33.

Башманівський, В. І. (2023) До проблеми висвітлення питань міжкультурної комунікації українськими друкованими ЗМІ. Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень: матеріали V Міжнародної наукової конференції, м. Івано-Франківськ, 9 червня, 2023 р.. pp. 189-191.

Андросович, О. І., Башманівська, Л. А., Башманівський, В. І., Богуславський, О. В., Давидова, Л. В., Дюжева, К. В., Зайко, Л. Я., Лиса, І. В., Партико, З. В., Яблонська, Н. М. (2023) Специфіка комунікативних впливів у соціокультурному просторі. Other. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Башманівський, В. І., Шульська, Н. М., Зінчук, Р. С. (2023) Фейкоінструментарій ведення інформаційної війни в Україні: на матеріалі мови сучасних медіа. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, 34(73) (1). pp. 274-280. ISSN 2710-4664

Башманівська, Л. А., Башманівський, В. І. (2022) "Стилістика засобів масової інформації" як навчальна дисципліна в підготовці майбутнього журналіста. Вісник Книжкової палати (6). pp. 26-30. ISSN 2076-9326

Башманівська, Л. А., Башманівський, В. І. (2022) Використання епістолярію в процесі вивчення біографії Лесі Українки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (109). pp. 272-283. ISSN 2663-6387

Башманівська, Л. А., Башманівський, В. І. (2022) Дикція й емісія голосу. Виразність професійного мовлення журналіста. ЖДУ ім. І. Франка.

Башманівський, В. І., Андросович, О. І. (2021) Інтерактивне навчання в підготовці студентів спеціальності «Журналістика». Scientific and pedagogic internship “Methods of improving the training of qualified specialists in journalism, advertising and PR in Ukraine and EU countries” (7). pp. 4-8.

Башманівський, В. І., Богуславський, О. Л., Лиса, І. В. (2021) Діалог культур у ранній поетичній творчості М. Рильського. Вітражі (8). pp. 4-6.

Башманівський, В. І., Башманівська, Л. А., Андросович, О. І. (2020) Вступ до спеціальності. [Teaching Resource]

Башманівська, Л. А., Кучерук, О. А., Башманівський, В. І. (2019) Media Education as a Factor in The Formation of Media Literacy of Students-Philologists. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (99). pp. 48-55. ISSN 2663-6387

Башманівський, В. І., Башманівська, Л. А. (2019) Українська література ХХ століття в сучасному інформаційному просторі: посібник для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, pp. 1-156.

Башманівський, В. І., Башманівська, Л. А. (2018) Особливості комунікації реципієнта та засобів масової інформації у глобалізованому світі. Вісник книжкової палати (10). pp. 20-22.

Башманівська, Л. А., Башманівський, В. І. (2018) Медіаосвіта як важлива складова професіоналізму майбутнього вчителя-словесника. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (94)). pp. 16-20. ISSN 2076-6173

Башманівський, В. І. (2018) Міжкультурний діалог у регіональних аудіовізуальних ЗМІ початку ХХІ століття. Соціум. Документ. Комунікація: збірник наукових статей (5). pp. 153-164.

Башманівський, В. І., Чорна, С. А. (2018) Навчаємось основ журналістики. Навчаємось основ журналістики: навч.-метод. посіб.. pp. 1-160.

Башманівський, В. І. (2017) Соціальна природа міжкультурного діалогу кінця ХХ – початку ХХІ століття. Дилема війни/миру в постгуманному світі. pp. 45-51.

Башманівський, В. І. (2016) Міжкультурний діалог у інтернет-виданнях Житомирщини за 2013-2014 роки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 23-27. ISSN 2076-6173

Башманівський, В. І. (2016) Феномен діалогу культур у рецепції М. Зерова. Соціум. Документ. Комунікація: збірник наук. статей (2). pp. 155-163.

Башманівський, В. І. (2015) Міжкультурний діалог на телебаченні та радіо Житомирщини за 2013-2014 роки. Редакторська і журналістська майстерність: Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 34-35.

Башманівський, В. І. (2015) Рецензія на збірку віршів Світлани Імашевої "Осяяння". ПП "Рута".

Башманівський, В. І. (2014) Міжкультурна складова творчості Миколи Зерова. Дні науки філософського факультету – 2014 Міжнародна наукова конференція (2014; Київ) Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2014», 15-16 квіт. «014 р.: [матеріали доповідей та виступів (6). pp. 224-227.

Башманівський, В. І. (2014) Новітня українська література. In: Новітня українська література (частина І): Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Башманівський, В. І. (2014) Українська література (ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст.). In: Українська література (ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст.): Навчально-методичний посібник. – 2-ге вид. допов. і перероб. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Березюк, О. С., Власенко, О. М., Піддубна, О. М., Башманівський, В. І., Захарчук, Н. В. (2013) Дидактична модель професійної діяльності майбутнього фахівця в умовах інноваційного освітнього простору (концептуальний підхід). Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Башманівський, В. І. (2013) Проблема вибору в романі В. Шкляра «Залишенець. Чорний Ворон». Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський. (4). pp. 5-8.

Башманівський, В. І. (2012) Пейзаж у романі М. Стельмаха «Велика рідня». М. Стельмах і сучасність: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 16-20.

Башманівський, В. І. (2012) Рецензія на збірку Петра Носаля «Осіння музика». Рецензія на збірку Петра Носаля «Осіння музика». -120.

Башманівський, В. І. (2012) Слово про Л. С. Монастирецького. Монастирецький Леонід Семенович : наукові студії (1965-2011 рр.). pp. 6-9.

Башманівський, В. І. (2011) Неокласичні домінанти у ранній поетичній творчості Максима Рильського. Літературні студії (25). pp. 51-58.

Башманівський, В. І. (2010) Образ князя Святослава в романі-есе «Мисленне дерево» В. Шевчука та сонетах М. Зерова. Волинь-Житомирщина (20). pp. 23-28.

Башманівський, В. І. (2010) Тема неволі у творчій долі Овдія, Т. Шевченка та М. Зерова. Волинь-Житомирщина (21). pp. 6-14.

Башманівський, В. І. (2010) Тема неволі у творчій долі Овідія, Т. Шевченка та М. Зерова. Волинь-Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (21). pp. 3-11.

Башманівський, В. І. (2010) Художня концепція пейзажу у творах Остапа Вишні. Літературні студії (21).

Башманівський, В. І. (2009) Творчість Пантелеймона Куліша в літературно-критичних студіях М.К. Зерова. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових читань.. pp. 85-88.

Башманівський, В. І., Башманівська, Л. А. (2009) Творчість Пантелеймона Куліша в літературно-критичних студіях М.К. Зерова. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових читань. pp. 85-88.

Башманівський, В. І. (2009) Тема зради крізь призму сприйняття М. Зерова та В. Свідзинського. Літературознавчі студії (3). pp. 21-29.

Башманівський, В. І. (2008) Давньоримські мотиви в творчості М.Зерова. Матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Українська наука ХХІ століття”. pp. 70-72.

Башманівський, В. І. (2008) М. Зеров – перекладач латиномовних текстів Г. Сковороди. Матеріали п’ятої всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції «Сучасний соціокультурний простір 2008. pp. 75-77.

Башманівський, В. І. (2007) Микола Зеров - неокласик. Other. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка..

Башманівський, В. І. (2007) Рецепція давньоукраїнських мотивів у поезії М. Зерова. Літературознавчі студії: До 30-річчя наукової діяльності Петра Білоуса. (1). pp. 28-36.

Башманівський, В. І. (2006) Микола Зеров про творчу індивідуальність Івана Франка. Волинь-Житомирщина: Історико-філологічний збірник.. pp. 82-85.

Башманівський, В. І. (2005) Інтегроване вивчення давньоукраїнських мотивів у творчості М. Зерова. ВІСНИК Житомирського державного університету ім. І.Франка (21). pp. 19-21.

Башманівський, В. І. (2004) Естетична програма духовного оновлення нації в інтерпретації М.К.Зерова. In: Естетична програма духовного оновлення нації в інтерпретації М.К.Зерова. Українська література в загальноосвітній школі.

Башманівський, В. І. (2004) Образи античної літератури в сонетах М. Зерова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 248-250.

Башманівський, В. І. (2004) Традиції та новизна у сонетах Миколи Зерова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 199-201.

Башманівський, В. І. (2001) М. Зеров про творчість Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 15-17.

This list was generated on Wed Dec 6 15:45:14 2023 EET.