Items where Author is "Башманівський, В. І."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 50.

Article

Башманівський, В. І., Башманівська, Л. А. (2023) Міжкультурна комунікація на радіо й телебаченні сучасності. Період трансформаційних процесів в світовій науці: задачі та виклики. pp. 141-142.

Башманівський, В. І., Башманівська, Л. А., Андросович, О. І. (2023) "Теорія і практика рекламної та PR-діяльності" — вагома компонента сучасного навчального процесу. Вісник Книжкової палати (2). pp. 8-13. ISSN 2076-9326

Башманівський, В. І. (2023) Актуальні проблеми історії українського медіа простору» як вагома компонента в процесі підготовки магістра журналістики. Теорія і методика професійного розвитку педагогічних працівників як елемент безперервного навчання в системі вищої педагогічної освіти, науки і практики., 1. pp. 30-33.

Башманівський, В. І. (2023) До проблеми висвітлення питань міжкультурної комунікації українськими друкованими ЗМІ. Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень: матеріали V Міжнародної наукової конференції, м. Івано-Франківськ, 9 червня, 2023 р.. pp. 189-191.

Башманівський, В. І., Шульська, Н. М., Зінчук, Р. С. (2023) Фейкоінструментарій ведення інформаційної війни в Україні: на матеріалі мови сучасних медіа. Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського, 34(73) (1). pp. 274-280. ISSN 2710-4664

Башманівська, Л. А., Башманівський, В. І. (2022) "Стилістика засобів масової інформації" як навчальна дисципліна в підготовці майбутнього журналіста. Вісник Книжкової палати (6). pp. 26-30. ISSN 2076-9326

Башманівська, Л. А., Башманівський, В. І. (2022) Використання епістолярію в процесі вивчення біографії Лесі Українки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (109). pp. 272-283. ISSN 2663-6387

Башманівський, В. І., Андросович, О. І. (2021) Інтерактивне навчання в підготовці студентів спеціальності «Журналістика». Scientific and pedagogic internship “Methods of improving the training of qualified specialists in journalism, advertising and PR in Ukraine and EU countries” (7). pp. 4-8.

Башманівський, В. І., Богуславський, О. Л., Лиса, І. В. (2021) Діалог культур у ранній поетичній творчості М. Рильського. Вітражі (8). pp. 4-6.

Башманівська, Л. А., Кучерук, О. А., Башманівський, В. І. (2019) Media Education as a Factor in The Formation of Media Literacy of Students-Philologists. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (99). pp. 48-55. ISSN 2663-6387

Башманівський, В. І., Башманівська, Л. А. (2018) Особливості комунікації реципієнта та засобів масової інформації у глобалізованому світі. Вісник книжкової палати (10). pp. 20-22.

Башманівська, Л. А., Башманівський, В. І. (2018) Медіаосвіта як важлива складова професіоналізму майбутнього вчителя-словесника. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (94)). pp. 16-20. ISSN 2076-6173

Башманівський, В. І. (2018) Міжкультурний діалог у регіональних аудіовізуальних ЗМІ початку ХХІ століття. Соціум. Документ. Комунікація: збірник наукових статей (5). pp. 153-164.

Башманівський, В. І., Чорна, С. А. (2018) Навчаємось основ журналістики. Навчаємось основ журналістики: навч.-метод. посіб.. pp. 1-160.

Башманівський, В. І. (2017) Соціальна природа міжкультурного діалогу кінця ХХ – початку ХХІ століття. Дилема війни/миру в постгуманному світі. pp. 45-51.

Башманівський, В. І. (2016) Міжкультурний діалог у інтернет-виданнях Житомирщини за 2013-2014 роки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 23-27. ISSN 2076-6173

Башманівський, В. І. (2016) Феномен діалогу культур у рецепції М. Зерова. Соціум. Документ. Комунікація: збірник наук. статей (2). pp. 155-163.

Башманівський, В. І. (2015) Міжкультурний діалог на телебаченні та радіо Житомирщини за 2013-2014 роки. Редакторська і журналістська майстерність: Збірник матеріалів ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 34-35.

Башманівський, В. І. (2014) Міжкультурна складова творчості Миколи Зерова. Дні науки філософського факультету – 2014 Міжнародна наукова конференція (2014; Київ) Міжнародна наукова конференція «Дні науки філософського факультету – 2014», 15-16 квіт. «014 р.: [матеріали доповідей та виступів (6). pp. 224-227.

Башманівський, В. І. (2013) Проблема вибору в романі В. Шкляра «Залишенець. Чорний Ворон». Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський. (4). pp. 5-8.

Башманівський, В. І. (2012) Пейзаж у романі М. Стельмаха «Велика рідня». М. Стельмах і сучасність: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 16-20.

Башманівський, В. І. (2012) Рецензія на збірку Петра Носаля «Осіння музика». Рецензія на збірку Петра Носаля «Осіння музика». -120.

Башманівський, В. І. (2012) Слово про Л. С. Монастирецького. Монастирецький Леонід Семенович : наукові студії (1965-2011 рр.). pp. 6-9.

Башманівський, В. І. (2011) Неокласичні домінанти у ранній поетичній творчості Максима Рильського. Літературні студії (25). pp. 51-58.

Башманівський, В. І. (2010) Образ князя Святослава в романі-есе «Мисленне дерево» В. Шевчука та сонетах М. Зерова. Волинь-Житомирщина (20). pp. 23-28.

Башманівський, В. І. (2010) Тема неволі у творчій долі Овдія, Т. Шевченка та М. Зерова. Волинь-Житомирщина (21). pp. 6-14.

Башманівський, В. І. (2010) Тема неволі у творчій долі Овідія, Т. Шевченка та М. Зерова. Волинь-Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (21). pp. 3-11.

Башманівський, В. І. (2010) Художня концепція пейзажу у творах Остапа Вишні. Літературні студії (21).

Башманівський, В. І. (2009) Творчість Пантелеймона Куліша в літературно-критичних студіях М.К. Зерова. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових читань.. pp. 85-88.

Башманівський, В. І., Башманівська, Л. А. (2009) Творчість Пантелеймона Куліша в літературно-критичних студіях М.К. Зерова. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових читань. pp. 85-88.

Башманівський, В. І. (2009) Тема зради крізь призму сприйняття М. Зерова та В. Свідзинського. Літературознавчі студії (3). pp. 21-29.

Башманівський, В. І. (2008) Давньоримські мотиви в творчості М.Зерова. Матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції “Українська наука ХХІ століття”. pp. 70-72.

Башманівський, В. І. (2008) М. Зеров – перекладач латиномовних текстів Г. Сковороди. Матеріали п’ятої всеукраїнської науково-практичної інтернет- конференції «Сучасний соціокультурний простір 2008. pp. 75-77.

Башманівський, В. І. (2007) Рецепція давньоукраїнських мотивів у поезії М. Зерова. Літературознавчі студії: До 30-річчя наукової діяльності Петра Білоуса. (1). pp. 28-36.

Башманівський, В. І. (2006) Микола Зеров про творчу індивідуальність Івана Франка. Волинь-Житомирщина: Історико-філологічний збірник.. pp. 82-85.

Башманівський, В. І. (2005) Інтегроване вивчення давньоукраїнських мотивів у творчості М. Зерова. ВІСНИК Житомирського державного університету ім. І.Франка (21). pp. 19-21.

Башманівський, В. І. (2004) Образи античної літератури в сонетах М. Зерова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 248-250.

Башманівський, В. І. (2004) Традиції та новизна у сонетах Миколи Зерова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (16). pp. 199-201.

Башманівський, В. І. (2001) М. Зеров про творчість Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 15-17.

Book Section

Башманівський, В. І. (2014) Новітня українська література. In: Новітня українська література (частина І): Навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Башманівський, В. І. (2014) Українська література (ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст.). In: Українська література (ІІ пол. ХХ – поч. ХХІ ст.): Навчально-методичний посібник. – 2-ге вид. допов. і перероб. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Башманівський, В. І. (2004) Естетична програма духовного оновлення нації в інтерпретації М.К.Зерова. In: Естетична програма духовного оновлення нації в інтерпретації М.К.Зерова. Українська література в загальноосвітній школі.

Monograph

Андросович, О. І., Башманівська, Л. А., Башманівський, В. І., Богуславський, О. В., Давидова, Л. В., Дюжева, К. В., Зайко, Л. Я., Лиса, І. В., Партико, З. В., Яблонська, Н. М. (2023) Специфіка комунікативних впливів у соціокультурному просторі. Other. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Березюк, О. С., Власенко, О. М., Піддубна, О. М., Башманівський, В. І., Захарчук, Н. В. (2013) Дидактична модель професійної діяльності майбутнього фахівця в умовах інноваційного освітнього простору (концептуальний підхід). Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Башманівський, В. І. (2007) Микола Зеров - неокласик. Other. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка..

Book

Башманівська, Л. А., Башманівський, В. І. (2023) Актуальні питання мови медіатекстів: методичні рекомендації для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 061 Журналістика. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Башманівський, В. І., Башманівська, Л. А. (2019) Українська література ХХ століття в сучасному інформаційному просторі: посібник для самостійної роботи студентів та дистанційного навчання. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, pp. 1-156.

Teaching Resource

Башманівський, В. І., Башманівська, Л. А., Андросович, О. І. (2020) Вступ до спеціальності. [Teaching Resource]

Other

Башманівська, Л. А., Башманівський, В. І. (2022) Дикція й емісія голосу. Виразність професійного мовлення журналіста. ЖДУ ім. І. Франка.

Башманівський, В. І. (2015) Рецензія на збірку віршів Світлани Імашевої "Осяяння". ПП "Рута".

This list was generated on Wed Dec 6 15:45:14 2023 EET.