Items where Author is "Березюк, О. С."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 79.

Шеренгова, Ю., Березюк, О. С. (2023) Формування творчих здібностей молодших школярів засобами комп'ютерних технологій. Теоретико-прикладні аспекти діяльності суб’єктів освітнього процесу: збірник наукових праць здобувачів вищої освіти / за заг. ред. О.Є. Антонової, Н.П. Бірук. pp. 104-108.

Березюк, О. С., Холодова, Уляна, Микитенко, Інна (2022) Ethncultural as a basis for the formation of a personality's multicultural competency. Українська полоністика (20). pp. 123-130. ISSN 2220-4555

Березюк, О. С., Стинська, В. В. (2022) Особливості формування сучасного етнокультурного освітнього середовища (на прикладі поліського та гуцульського етнографічних регіонів. Перспективи та інновації науки (Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина») (12). ISSN 2786-4952

Березюк, О. С. (2022) Формування науково-педагогічних поглядів на роль регіонального етнографічного компонента в сучасному освітньому просторі України. Наукові інновації та передові технології. Серія "Історія педагогіки" (11). pp. 391-404.

Березюк, О. С., Березюк, Юлія, Процюк, Ірина (2021) Умови реформування слов’янської освіти в педагогічних працях Вацлава Пршигоди та Євгена Рихліка. Українська полоністика (19). pp. 151-160. ISSN 2220-4555

Березюк, О. С., Arkhanhelska, Alla, Bláha, Ondřej, Cholodová, Uljana, Komárek, Karel, Merzová, Radana (2020) Čeština na Volyni. Other. Univerzita Palackého v Olomouci.

Березюк, О. С., Власенко, Ольга (2020) Підготовка майбутніх учителів до формування громадянської компетентності школярів у системі освіти Польщі та України. Українська полоністика (18). pp. 151-157. ISSN 2220-4555

Березюк, О. С., Тимченко, М. Ю. (2019) До проблеми застосування проектної діяльності у сучасній системі вищої освіти. Українська полоністика (16). pp. 93-98. ISSN 2220-4555

Вознюк, О. В., Антонова, О. Є., Березюк, О. С., Вітвицька, С. С., Власенко, О. М., Дубасенюк, О. А., Королюк, О. М., Мирончук, Н. М., Сидорчук, Н. Г., Яценко, С. Л. (2018) Проблеми освіти: збірник наукових праць. ФОП О.О. Євенок, Київ.

Власенко, О. М., Березюк, О. С., Лутай, М. Є., Масловська, М. В., Чижевська, Л. В., Шевцова, Л. С. (2017) Теорія і практика чеських рухів на Волині: духовний феномен. Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Березюк, О. С., Власенко, О. М. (2017) ДИДАКТИКА: теорія і практика. Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Березюк, О. С. (2017) Науково-методичні основи формування етнокультурної компетентності особистості. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2 (88)). pp. 47-50. ISSN 2076-6173

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Вітвицька, С. С., Березюк, О. С., Ковальчук, В. А., Сидорчук, Н. Г., Мирончук, Н. М., Власенко, О. М. (2017) Практикум з педагогіки. [Teaching Resource]

Березюк, О. С., Власенко, О. М. (2017) Проектування освітнього розвивального середовища Полісся: регіональний аспект. Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Березюк, О. С., Власенко, О. М. (2017) Хрестоматія з української педагогіки. Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Березюк, О. С., Вітвицька, С. С., Ковальчук, І. В., Сидорчук, Н. Г. (2016) Акмедосягнення науковців Житомирської науково-педагогічної школи. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є., Вітвицька, С. С., Дубасенюк, О. А., Сидорчук, Н. Г., Березюк, О. С., Мирончук, Н. М. (2016) Нові технології навчання: наук.-метод. збірник. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – Київ.

Кучерук, О. А., Голуб, Н. Б., Горошкіна, О. М., Караман, С. О., Караман, О. В., Климова, К. Я., Башманівська, Л. А., Березюк, О. С., Власенко, О. М., Грибан, Г. В., Лісовський, А. М., Нищета, В. А., Усатий, А. В., Шевцова, Л. С., Пустохіна, В. І., Маліновська, Т. В. (2016) Педагогічна риторика: історія, теорія, практика. Other. ТОВ "КНТ", Київ.

Березюк, О. С. (2016) Теоретичні та методичні основи етнокультурологічної підготовки майбутніх учителів у регіональному контексті. Акмедосягнення науковців Житомирської науково-педагогічної школи: монографія. pp. 231-256.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Вітвицька, С. С., Сидорчук, Н. Г., Мирончук, Н. М., Березюк, О. С. (2016) Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія. Other. Житомир : Вид-во Рута, Житомир.

Березюк, О. С., Власенко, О. М. (2016) Формування професійної майстерності вчителя в умовах альтернативної освіти: зарубіжний досвід. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 337-352.

Березюк, О. С. (2015) Ідеї формування етнокультурологічного компонента в спадщині К.Д. Ушинського. Історико-педагогічний альманах. Випуск 3. Реалізація педагогічних ідей К.Д. Ушинського в освіті сьогодення: збірн. наук. праць молодих дослідн..

Березюк, О. С. (2015) Етнопедагогіка (вид. 3-е доп.). In: Етнопедагогіка. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Березюк, О. С. (2015) Етнопедагогічна компетентність як основа етнокультурологічної підготовки майбутнього вчителя в умовах створення акмесередовища навчального закладу. Проблеми освіти: збірник наукових праць (84). pp. 52-56.

Дубасенюк, О. А., Вітвицька, С. С., Антонова, О. Є., Сидорчук, Н. Г., Єремеєва, В. М., Березюк, О. С., Кузьмина, Н. В., Чернілевський, Д. В., Огнев'юк, В. О. (2015) Проблеми освіти: збірник наукових праць. Житомир-Київ.

Антонова, О. Є., Березюк, О. С., Вітвицька, С. С., Дубасенюк, О. А., Єремеєва, В. М., Ковальчук, В. А., Сидорчук, Н. Г., Власенко, О. М. (2015) Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Березюк, О. С. (2015) Системний підхід до формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців в сучасному освітньому просторі. In: Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 193-209.

Березюк, О. С. (2015) Тенденції формування етнокультурної компетентності особистості. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. Спецвипуск (85). pp. 10-14.

Березюк, О. С. (2015) Формування етнодидактичних знань в сучасному педагогічному процесі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 31-36. ISSN 2076-6173

Березюк, О. С. (2015) Формування етнокультурної компетентності особистості в системі професійного навчання. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. (85). pp. 37-41.

Антонова, О. Є., Вітвицька, С. С., Дубасенюк, О. А., Ковальчук, В. А., Сидорчук, Н. Г., Березюк, О. С. (2014) Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Березюк, О. С., Власенко, О. М. (2014) Інноваційні технології у підготовці майбутнього вчителя. Інновації в освіті: інтеграція науки і практики: збірник науково-методичних праць. pp. 97-106.

Березюк, О. С., Вольська, І. (2014) Використання інформаційних технологій у національних освітніх системах. Тенденції модернізації національних освітніх систем.

Березюк, О. С. (2014) До проблеми формування етнодидактичних знань у сучасному педагогічному процесі. Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія. pp. 280-293.

Березюк, О. С. (2014) Дослідницька спрямованість етнокультурологічної підготовки майбутнього вчителя в умовах Поліського регіону. Тенденції модернізації національних освітніх систем: збірник наукових праць.

Березюк, О. С. (2014) Етнокультурологічна парадигма в сучасних інноваційних дидактичних технологіях освіти дорослих. Андрагогічний вісник: Наукове електронне періодичне видання (5). pp. 112-116.

Березюк, О. С., Герасимчук, М. (2014) Методика формування умінь самостійної роботи у старшокласників. Тенденції модернізації національних освітніх систем.

Березюк, О. С., Царьова, Ю. (2014) Народний календар Полісся – активний засіб формування полікультурної компетентності особистості. Тенденції модернізації національних освітніх систем.

Березюк, О. С., Масан, Л. (2014) Основні джерела етнопедагогіки як складові полікультурної компетентності. Тенденції модернізації національних освітніх систем.

Березюк, О. С., Вознюк, Т. В. (2014) Основні тенденції формування педагогічної культури батьків в Поліському регіоні. Тенденції модернізації національних освітніх систем: збірник наукових праць.

Березюк, О. С. (2014) Педагогічні засади формування етнокультурної компетентності особистості. Тенденції модернізації національних освітніх систем: збірник наукових праць.

Березюк, О. С. (2014) Педагогічні умови концепції реформування освіти Вацлава Пршигоди. Чехи на Волині: історія та сучасність. pp. 155-164.

Березюк, О. С., Муравська, Т. (2014) Принципи та педагогічні умови формування естетичної компетентності школяра засобами народознавства. Тенденції модернізації національних освітніх систем: збірник наукових праць.

Березюк, О. С. (2014) Проблема формування етнокультурної компетентності в науковій літературі. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 278-285.

Мудра, О., Березюк, О. С. (2014) Проблема формування рефлексивних умінь у дидактичній підготовці майбутніх учителів. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. pp. 113-116.

Антонова, О. Є., Березюк, О. С., Власенко, О. М., Вітвицька, С. С., Дубасенюк, О. А., Єремеєва, В. М., Ковальчук, В. А., Сидорчук, Н. Г., Мирончук, Н. М. (2014) Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Березюк, О. С., Мудра, О. (2014) Рефлексивна складова дидактичної підготовки учителів початкової школи в умовах сучасної освітньої системи. Тенденції модернізації національних освітніх систем.

Березюк, О. С., Панасюк, І. С. (2014) Роль педагогічних технологій в формуванні інтелектуальних здібностей. Тенденції модернізації національних освітніх систем.

Березюк, О. С., Власенко, О. М. (2014) Тенденції модернізації національних освітніх систем. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Березюк, О. С., Власенко, О. М. (2014) Чехи на Волині: історія та сучасність. Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Березюк, О. С., Смоляр, Віра (2014) Шляхи модернізації освітньої системи України. Тенденції модернізації національних освітніх систем.

Антонова, О. Є., Березюк, О. С., Вітвицька, С. С., Власенко, О. М., Дубасенюк, О. А., Єремеєва, В. М., Сидорчук, Н. Г., Левківський, М. В., Колесник, Н. Є., Якса, Н. В., Вознюк, О. В., Ковальчук, В. А., Коновальчук, І. І., Круковська, І. М., Миколаєнко, Н. М., Павленко, В. В., Синиця, М. О. (2013) Інноваційність ідей А. С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Березюк, О. С., Власенко, О. М., Піддубна, О. М., Башманівський, В. І., Захарчук, Н. В. (2013) Дидактична модель професійної діяльності майбутнього фахівця в умовах інноваційного освітнього простору (концептуальний підхід). Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Березюк, О. С., Власенко, О. М. (2013) Парадигма етнокультурологічної спрямованості педагогічного середовища поліського регіону. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Березюк, О. С. (2013) Фомирование этноэстетической компетентности личности. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 54-56.

Березюк, О. С., Власенко, О. М., Дубасенюк, О. А. (2013) Формування загальнокультурної компетентності майбутніх фахівців. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Березюк, О. С. (2013) Чинники етнопедагогіки. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Березюк, О. С. (2012) До проблеми формування естетичної складової етнокультурологічної компетентності особистості. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 510-516.

Березюк, О. С. (2012) Методи організації особистісно орієнтованого навчання в освітньому середовищі. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія. pp. 346-360.

Антонова, О. Є., Березюк, О. С., Вітвицька, С. С., Власенко, О. М., Єремеєва, В. М., Саух, П. Ю., Сидорчук, Н. Г. (2011) Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Березюк, О. С. (2011) Етнокультурологічна підготовка майбутнього вчителя в умовах Поліського регіону. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Березюк, О. С. (2011) Основні засади проблеми формування етнопедагогічної компетентності майбутнього вчителя. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 267-275.

Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Вітвицька, С. С., Сидорчук, Н. Г., Ковальчук, В. А., Березюк, О. С. (2011) Професійна педагогічна освіта: компетент-нісний підхід: монографія. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Березюк, О. С. (2009) Етнокультурний компонент освітньо-виховних систем Полісся. Збірник наукових праць молодих дослідників. pp. 7-13.

Березюк, О. С. (2009) Методика поетапного управління процесом моделювання педагогічних ситуацій. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія. pp. 377-390.

Дубасенюк, О. А., Лісова, С. В., Осадчий, М. М., Вознюк, О. В., Сидорчук, Н. Г., Дупак, Н. В., Вітвицька, С. С., Чемерис, О. А., Єремеєва, В. М., Карплюк, С. О., Якса, Н. В., Костюшко, Ю. О., Щерба, Н. С., Колесник, Н. Є., Піддубна, О. М., Антонова, О. Є., Клименюк, Ю. М., Березюк, О. С., Власенко, О. М., Дем’янчук, О. О., Захарчишина, Ю. М., Королюк, О. М., Копетчук, В. А., Корінна, Л. В., Слінчук, В. І., Башманівський, О. Л. (2009) Професійна педагогічна освіта: Інноваційні технології та методики. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Березюк, О. С. (2008) Компаративний аналіз педагогічних поглядів А.С. Макаренка та української родинної педагогіки щодо виховання дітей у сім’ї. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 17-20.

Березюк, О. С. (2005) Національний компонент в освітньо-виховних системах навчальних установ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 109-112.

Березюк, О. С. (2005) Організаційно-педагогічні основи використання засобів народознавства в позанавчальному виховному процесі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 32-35.

Березюк, О. С. (2005) Педагогічні умови взаємозв’язку особистісно зорієнтованої освіти та народної педагогіки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 22-24.

Березюк, О. С., Копетчук, В. А. (2004) Дидактичний процес моделювання педагогічних ситуацій в умовах особистісно зорієнтованого навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 54-57.

Березюк, О. С. (2004) Етнопедагогічна підготовка майбутнього вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 51-53.

Березюк, О. С. (2003) Деякі аспекти формування творчої особистості майбутнього вчителя у педагогічній спадщині А.С. Макаренка. Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 107-109.

Березюк, О. С. (2003) Проблема підготовки майбутнього вчителя до спілкування з учнями в педвузі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 82-84.

Вітвицька, С. С., Березюк, О. С. (2003) Форми практичної природоохоронної діяльності школярів. Проблеми формування екологічної свідомості особистості /За ред. О.А.Дубасенюк, О.Є.Антонової: Зб. наук. праць. pp. 21-24.

Березюк, О. С., Осадча, З. А., Вітвицька, С. С. (2002) Проблеми національного виховання у педагогічній спадщині І. Огієнка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 154-156.

Березюк, О. С. (2001) Педагогічні погляди Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 22-24.

Березюк, О. С. (2000) Формування соціоекологічних знань та вмінь учнів засобами народної педагогіки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 21-24.

Антонова, О. Є., Сидорчук, Н. Г., Березюк, О. С., Вітвицька, С. С., Дубасенюк, О. А., Осадча, З. А. (1999) Історія педагогіки. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

This list was generated on Thu Dec 7 17:55:30 2023 EET.