Items where Author is "Березюк, О. С."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 72.

Article

Березюк, О. С. and Тимченко, М. Ю. (2019) До проблеми застосування проектної діяльності у сучасній системі вищої освіти. Українська полоністика (16). pp. 93-98. ISSN 2220-4555

Березюк, О. С. (2017) Науково-методичні основи формування етнокультурної компетентності особистості. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (2 (88)). pp. 47-50. ISSN 2076-6173

Березюк, О. С. (2016) Теоретичні та методичні основи етнокультурологічної підготовки майбутніх учителів у регіональному контексті. Акмедосягнення науковців Житомирської науково-педагогічної школи: монографія. pp. 231-256.

Березюк, О. С. and Власенко, О. М. (2016) Формування професійної майстерності вчителя в умовах альтернативної освіти: зарубіжний досвід. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 337-352.

Березюк, О. С. (2015) Ідеї формування етнокультурологічного компонента в спадщині К.Д. Ушинського. Історико-педагогічний альманах. Випуск 3. Реалізація педагогічних ідей К.Д. Ушинського в освіті сьогодення: збірн. наук. праць молодих дослідн..

Березюк, О. С. (2015) Етнопедагогічна компетентність як основа етнокультурологічної підготовки майбутнього вчителя в умовах створення акмесередовища навчального закладу. Проблеми освіти: збірник наукових праць (84). pp. 52-56.

Березюк, О. С. (2015) Тенденції формування етнокультурної компетентності особистості. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. Спецвипуск (85). pp. 10-14.

Березюк, О. С. (2015) Формування етнодидактичних знань в сучасному педагогічному процесі. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (80). pp. 31-36. ISSN 2076-6173

Березюк, О. С. (2015) Формування етнокультурної компетентності особистості в системі професійного навчання. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. (85). pp. 37-41.

Березюк, О. С. and Власенко, О. М. (2014) Інноваційні технології у підготовці майбутнього вчителя. Інновації в освіті: інтеграція науки і практики: збірник науково-методичних праць. pp. 97-106.

Березюк, О. С. and Вольська, І. (2014) Використання інформаційних технологій у національних освітніх системах. Тенденції модернізації національних освітніх систем.

Березюк, О. С. (2014) До проблеми формування етнодидактичних знань у сучасному педагогічному процесі. Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія. pp. 280-293.

Березюк, О. С. (2014) Дослідницька спрямованість етнокультурологічної підготовки майбутнього вчителя в умовах Поліського регіону. Тенденції модернізації національних освітніх систем: збірник наукових праць.

Березюк, О. С. (2014) Етнокультурологічна парадигма в сучасних інноваційних дидактичних технологіях освіти дорослих. Андрагогічний вісник: Наукове електронне періодичне видання (5). pp. 112-116.

Березюк, О. С. and Герасимчук, М. (2014) Методика формування умінь самостійної роботи у старшокласників. Тенденції модернізації національних освітніх систем.

Березюк, О. С. and Царьова, Ю. (2014) Народний календар Полісся – активний засіб формування полікультурної компетентності особистості. Тенденції модернізації національних освітніх систем.

Березюк, О. С. and Масан, Л. (2014) Основні джерела етнопедагогіки як складові полікультурної компетентності. Тенденції модернізації національних освітніх систем.

Березюк, О. С. and Вознюк, Т. В. (2014) Основні тенденції формування педагогічної культури батьків в Поліському регіоні. Тенденції модернізації національних освітніх систем: збірник наукових праць.

Березюк, О. С. (2014) Педагогічні засади формування етнокультурної компетентності особистості. Тенденції модернізації національних освітніх систем: збірник наукових праць.

Березюк, О. С. (2014) Педагогічні умови концепції реформування освіти Вацлава Пршигоди. Чехи на Волині: історія та сучасність. pp. 155-164.

Березюк, О. С. and Муравська, Т. (2014) Принципи та педагогічні умови формування естетичної компетентності школяра засобами народознавства. Тенденції модернізації національних освітніх систем: збірник наукових праць.

Березюк, О. С. (2014) Проблема формування етнокультурної компетентності в науковій літературі. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 278-285.

Мудра, О. and Березюк, О. С. (2014) Проблема формування рефлексивних умінь у дидактичній підготовці майбутніх учителів. Модернізація вищої освіти в Україні та за кордоном. pp. 113-116.

Березюк, О. С. and Мудра, О. (2014) Рефлексивна складова дидактичної підготовки учителів початкової школи в умовах сучасної освітньої системи. Тенденції модернізації національних освітніх систем.

Березюк, О. С. and Панасюк, І. С. (2014) Роль педагогічних технологій в формуванні інтелектуальних здібностей. Тенденції модернізації національних освітніх систем.

Березюк, О. С. and Смоляр, Віра (2014) Шляхи модернізації освітньої системи України. Тенденції модернізації національних освітніх систем.

Березюк, О. С. (2013) Фомирование этноэстетической компетентности личности. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 54-56.

Березюк, О. С. (2012) До проблеми формування естетичної складової етнокультурологічної компетентності особистості. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 510-516.

Березюк, О. С. (2012) Методи організації особистісно орієнтованого навчання в освітньому середовищі. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія. pp. 346-360.

Березюк, О. С. (2011) Основні засади проблеми формування етнопедагогічної компетентності майбутнього вчителя. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 267-275.

Березюк, О. С. (2009) Етнокультурний компонент освітньо-виховних систем Полісся. Збірник наукових праць молодих дослідників. pp. 7-13.

Березюк, О. С. (2009) Методика поетапного управління процесом моделювання педагогічних ситуацій. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія. pp. 377-390.

Березюк, О. С. (2008) Компаративний аналіз педагогічних поглядів А.С. Макаренка та української родинної педагогіки щодо виховання дітей у сім’ї. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 17-20.

Березюк, О. С. (2005) Національний компонент в освітньо-виховних системах навчальних установ. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (25). pp. 109-112.

Березюк, О. С. (2005) Організаційно-педагогічні основи використання засобів народознавства в позанавчальному виховному процесі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (24). pp. 32-35.

Березюк, О. С. (2005) Педагогічні умови взаємозв’язку особистісно зорієнтованої освіти та народної педагогіки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 22-24.

Березюк, О. С. and Копетчук, В. А. (2004) Дидактичний процес моделювання педагогічних ситуацій в умовах особистісно зорієнтованого навчання. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 54-57.

Березюк, О. С. (2004) Етнопедагогічна підготовка майбутнього вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 51-53.

Березюк, О. С. (2003) Деякі аспекти формування творчої особистості майбутнього вчителя у педагогічній спадщині А.С. Макаренка. Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 107-109.

Березюк, О. С. (2003) Проблема підготовки майбутнього вчителя до спілкування з учнями в педвузі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (12). pp. 82-84.

Вітвицька, С. С. and Березюк, О. С. (2003) Форми практичної природоохоронної діяльності школярів. Проблеми формування екологічної свідомості особистості /За ред. О.А.Дубасенюк, О.Є.Антонової: Зб. наук. праць. pp. 21-24.

Березюк, О. С. and Осадча, З. А. and Вітвицька, С. С. (2002) Проблеми національного виховання у педагогічній спадщині І. Огієнка. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 154-156.

Березюк, О. С. (2001) Педагогічні погляди Лесі Українки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 22-24.

Березюк, О. С. (2000) Формування соціоекологічних знань та вмінь учнів засобами народної педагогіки. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 21-24.

Book Section

Березюк, О. С. (2015) Етнопедагогіка (вид. 3-е доп.). In: Етнопедагогіка. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка.

Березюк, О. С. (2015) Системний підхід до формування полікультурної компетентності майбутніх фахівців в сучасному освітньому просторі. In: Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 193-209.

Monograph

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Ковальчук, І. В. and Сидорчук, Н. Г. (2016) Акмедосягнення науковців Житомирської науково-педагогічної школи. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Кучерук, О. А. and Голуб, Н. Б. and Горошкіна, О. М. and Караман, С. О. and Караман, О. В. and Климова, К. Я. and Башманівська, Л. А. and Березюк, О. С. and Власенко, О. М. and Грибан, Г. В. and Лісовський, А. М. and Нищета, В. А. and Усатий, А. В. and Шевцова, Л. С. and Пустохіна, В. І. and Маліновська, Т. В. (2016) Педагогічна риторика: історія, теорія, практика. Other. ТОВ "КНТ", Київ.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Вітвицька, С. С. and Сидорчук, Н. Г. and Мирончук, Н. М. and Березюк, О. С. (2016) Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія. Other. Житомир : Вид-во Рута, Житомир.

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Єремеєва, В. М. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. and Власенко, О. М. (2015) Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Власенко, О. М. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Єремеєва, В. М. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. and Мирончук, Н. М. (2014) Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Власенко, О. М. and Дубасенюк, О. А. and Єремеєва, В. М. and Сидорчук, Н. Г. and Левківський, М. В. and Колесник, Н. Є. and Якса, Н. В. and Вознюк, О. В. and Ковальчук, В. А. and Коновальчук, І. І. and Круковська, І. М. and Миколаєнко, Н. М. and Павленко, В. В. and Синиця, М. О. (2013) Інноваційність ідей А. С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Березюк, О. С. and Власенко, О. М. and Піддубна, О. М. and Башманівський, В. І. and Захарчук, Н. В. (2013) Дидактична модель професійної діяльності майбутнього фахівця в умовах інноваційного освітнього простору (концептуальний підхід). Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Березюк, О. С. (2013) Чинники етнопедагогіки. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Власенко, О. М. and Єремеєва, В. М. and Саух, П. Ю. and Сидорчук, Н. Г. (2011) Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Вітвицька, С. С. and Сидорчук, Н. Г. and Ковальчук, В. А. and Березюк, О. С. (2011) Професійна педагогічна освіта: компетент-нісний підхід: монографія. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Conference or Workshop Item

Березюк, О. С. (2011) Етнокультурологічна підготовка майбутнього вчителя в умовах Поліського регіону. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Book

Вознюк, О. В. and Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Власенко, О. М. and Дубасенюк, О. А. and Королюк, О. М. and Мирончук, Н. М. and Сидорчук, Н. Г. and Яценко, С. Л. (2018) Проблеми освіти: збірник наукових праць. ФОП О.О. Євенок, Київ.

Власенко, О. М. and Березюк, О. С. and Лутай, М. Є. and Масловська, М. В. and Чижевська, Л. В. and Шевцова, Л. С. (2017) Теорія і практика чеських рухів на Волині: духовний феномен. Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Березюк, О. С. and Власенко, О. М. (2017) ДИДАКТИКА: теорія і практика. Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Березюк, О. С. and Власенко, О. М. (2017) Проектування освітнього розвивального середовища Полісся: регіональний аспект. Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Березюк, О. С. and Власенко, О. М. (2017) Хрестоматія з української педагогіки. Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Сидорчук, Н. Г. and Березюк, О. С. and Мирончук, Н. М. (2016) Нові технології навчання: наук.-метод. збірник. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України. – Київ.

Дубасенюк, О. А. and Вітвицька, С. С. and Антонова, О. Є. and Сидорчук, Н. Г. and Єремеєва, В. М. and Березюк, О. С. and Кузьмина, Н. В. and Чернілевський, Д. В. and Огнев'юк, В. О. (2015) Проблеми освіти: збірник наукових праць. Житомир-Київ.

Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. and Березюк, О. С. (2014) Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Березюк, О. С. and Власенко, О. М. (2014) Тенденції модернізації національних освітніх систем. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Березюк, О. С. and Власенко, О. М. (2014) Чехи на Волині: історія та сучасність. Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Березюк, О. С. and Власенко, О. М. (2013) Парадигма етнокультурологічної спрямованості педагогічного середовища поліського регіону. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Березюк, О. С. and Власенко, О. М. and Дубасенюк, О. А. (2013) Формування загальнокультурної компетентності майбутніх фахівців. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Дубасенюк, О. А. and Лісова, С. В. and Осадчий, М. М. and Вознюк, О. В. and Сидорчук, Н. Г. and Дупак, Н. В. and Вітвицька, С. С. and Чемерис, О. А. and Єремеєва, В. М. and Карплюк, С. О. and Якса, Н. В. and Костюшко, Ю. О. and Щерба, Н. С. and Колесник, Н. Є. and Піддубна, О. М. and Антонова, О. Є. and Клименюк, Ю. М. and Березюк, О. С. and Власенко, О. М. and Дем’янчук, О. О. and Захарчишина, Ю. М. and Королюк, О. М. and Копетчук, В. А. and Корінна, Л. В. and Слінчук, В. І. and Башманівський, О. Л. (2009) Професійна педагогічна освіта: Інноваційні технології та методики. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Антонова, О. Є. and Сидорчук, Н. Г. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Осадча, З. А. (1999) Історія педагогіки. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Teaching Resource

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Вітвицька, С. С. and Березюк, О. С. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. and Мирончук, Н. М. and Власенко, О. М. (2017) Практикум з педагогіки. [Teaching Resource]

This list was generated on Tue Sep 27 20:19:56 2022 EEST.