Items where Author is "Вербівський, Д. С."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 56.

Article

Вербівський, Д. С. (2023) Інноваційні технології в закладі вищої освіти. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: "Педагогіка. Соціальна робота" (53). pp. 30-33. ISSN 2524-0609

Бенедисюк, М. М., Вербівський, Д. С., Усата, О. Ю. (2023) Міжпредметні звязки на уроках інформатики в ЗЗСО. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки (208). ISSN 2415-7988

Вербівський, Д. С., Бухмостова, Л. В. (2023) Огляд сучасних тенденцій в галузі комп’ютерних наук. Актуальні питання сучасної інформатики Випуск X Матеріали доповідей VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці».

Вербівський, Д. С., Басюк, Н. А., Бенедисюк, М. М. (2023) Цифрова компетентність дітей дошкільного віку як категорія педагогічної науки. Освіта. Інноватика. Практика, 11 (1).

Сікан, І., Вербівський, Д. С. (2022) Створення 3d – проектів за допомогою інструменту magicavoxel. Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці" (18-19 листопада 2021 р.).

Вербівський, Д. С., Гайструк, С. М. (2021) Проектування та використання освітніх веб-ресурсів в професійній діяльності вчителя. Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці" (18-19 листопада 2021 р.).

Вербівський, Д. С., Карплюк, С. О., Фонарюк, О. В., Сікора, Я. Б. (2021) Бустінг і беггінг як методи формування ансамблей моделей. Actual trends of modern scientific research. Actual trends of modern scientific research. Abstracts of the 7th International scientific and practical conference. pp. 163-169.

Пархомчук, Л. В., Вербівський, Д. С. (2021) Використання хмаро-орієнтованих методичних систем у сучасній освіті. ктуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці" (VIII). pp. 1-282.

Сікан, Аліна, Вербівський, Д. С. (2021) Аналіз засобів розробки 2D гри. Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці" (18-19 листопада 2021 р.).

Осіпов, Олександр, Вербівський, Д. С. (2021) Використання ІКТ на уроках інформатики в закладах загальної середньої освіти. Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці" (18-19 листопада 2021 р.).

Вербівський, Д. С., Сікора, Я. Б., Усата, О. Ю. (2021) Медіаграмотність як один зі складників процесу підготовки сучасного педагога професійного навчання. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: "Педагогіка. Соціальна робота" (1(48)). pp. 69-72. ISSN 2524-0609

Вербівський, Д. С., Карплюк, С. О., Усата, О. Ю., Бенедисюк, М. М. (2021) Методичні аспекти використання системи завдань міжпредметного змісту у процесі формування компетентності з фізики в учнів основної школи. The 4th International scientific and practical conference “European scientific discussions” (February 26-28, 2021).

Васильєва, Анастасія, Вербівський, Д. С. (2021) Мікроконтролери для розробки елементів розумного будинку. Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці" (18-19 листопада 2021 р.).

Кисилевич, Володимир, Вербівський, Д. С. (2021) Огляд технологій для створення односторінкових вебдодатків. Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці" (18-19 листопада 2021 р.).

Пархомчук, Л. В., Вербівський, Д. С. (2021) Роль ІКТ в активізації навчальної діяльності учнів основної та старшої школи. Актуальні питання сучасної інформатики: Матеріали доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Сучасні інформаційні технології в освіті та науці" (18-19 листопада 2021 р.).

Вербівський, Д. С., Карплюк, С. О., Фонарюк, О. В. (2021) Цифрова компетентність майбутніх педагогів професійного навчання. Наукові записки (198). pp. 78-82. ISSN 2415-7988

Сікора, Я. Б., Усата, О. Ю., Мосіюк, О. О., Вербівський, Д. С. (2020) Approaches to the choice of tools for adaptive learning based on highlighted selection criteria. CEUR Workshop Proceedings.

Карплюк, С. О., Вербівський, Д. С. (2020) Формування цифрової компетентності майбутніх учителів інформатики в умовах дистанційного навчання. Науковий пошук молодих дослідників : збірник наукових праць здобувачів вищої освіти, викладачів та вчителів (13). pp. 141-144.

Вербівський, Д. С. (2019) Деякі аспекти формування дослідницької компетентності майбутніх учителів інформатики. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів.

Вербівський, Д. С., Франовський, А. Ц., Єремеєва, В. М. (2018) ІКТ-підтримка в реалізації рейтингового оцінювання навчальних досягнень майбутніх учителів фізико-математичного профілю. Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: Реалії та перспективи (64).

Вербівський, Д. С. (2018) Електронне освітне середовище навчання математичних дисциплін: принципи побудови і структура. Наукові записки. Серія : Педагогічні науки (173).

Вербівський, Д. С. (2018) Електронне освітнє середовище як засіб підвищення ефективності навчального процесу. International scientific and practical conference «Pedagogy in EU countries and Ukraine at the modern stage» : Conference proceedings, December 21-22, 2018.

Вербівський, Д. С., Карплюк, С. О. (2018) Розробка електронних освітніх ресурсів як засіб підвищення ефективності вивчення курсу загальної фізики у педагогічному закладі вищої освіти. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи (61). ISSN 2311-5491

Вербівський, Д. С. (2018) Соціальне виховання та соціальна реалізація майбутніх учителів інформатики на засадах студентського самоврядування. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки (1).

Франовський, А. Ц., Карплюк, С. О., Вербівський, Д. С. (2018) Шляхи формування позитивного іміджу фізико-математичного факультету. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (11).

Словінська, Ю. А., Карплюк, С. О., Франовський, А. Ц., Вербівський, Д. С. (2017) Огляд педагогічних програмних засобів, які використовуються у професійній діяльності вчителів інформатики. Актуальні питання сучасної інформатики (5). pp. 249-253.

Вербівський, Д. С. (2017) Деякі аспекти соціалізації майбутніх учителів інформатики засобами студентського самоврядування. Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців- педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях: матер. VI Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (13-15 вересня 2017 р., м. Бердянськ).. pp. 50-51.

Вербівський, Д. С. (2017) Метод проектів у історико-педагогічному контексті. V Міжнародна науково-практична онлайн-інтернет конференція «Проблеми та інновації в природничо- математичній, технологічній і професійній освіті».

Вербівський, Д. С. (2017) Особливості формування професійної етики майбутніх учителів інформатики у процесі фахової підготовки. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Педагогіка. Соціальна робота (2(41)).

Вербівський, Д. С., Словінська, Ю. А. (2017) Роль педагогічних програмних засобів навчання у підготовці майбутніх учителів інформатики. Актуальні питання сучасної інформатики (4). pp. 62-64.

Вербівський, Д. С. (2017) Роль проектної діяльності у процесі підготовки майбутніх вчителів інформатики. Наукові записки. Серія: Проблеми фізико-математичної і технологічної освіти, 1 (12). ISSN 2519-254X

Вербівський, Д. С. (2016) Використання інноваційних комп’ютерних технологій у навчальному процесі вищої школи. Актуальні питання сучасної інформатики, 3. pp. 174-178.

Вербівський, Д. С. (2015) Деякі аспекти використання інноваційних технологій інформатики у вищій школі. Нові інформаційні технології для всіх" ІТЕА 2015": збірка праць Десятої міжнародної конференції.

Карплюк, С. О., Вербівський, Д. С., Фільшина, С. М. (2015) Концептуальні основи розробки інформаційно-аналітичної Web-орієнтованої системи управління навчально-виховним процесом фізико-математичного факультету. Науковий пошук молодих дослідників: збірник наукових праць студентів, магістрантів та викладачів (8). pp. 143-145.

Вербівський, Д. С., Жураківська, В. К. (2015) Роль ІКТ в діяльності студентського самоврядування вищої школи. Нові інформаційні технології для всіх" ІТЕА 2015": збірка праць Десятої міжнародної конференції.

Вербівський, Д. С. (2014) Особливості організації навчальних тренінгів через застосування ІКТ у вищій школі. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Інформаційні технології в навчальному процесі 2013». Частина 1.

Вербівський, Д. С. (2014) Використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі вищої школи. Нові інформаційні технології для всіх" ІТЕА 2013": збірка праць Восьмої міжнародної конференції.

Вербівський, Д. С. (2014) Розвиток електронних бібліотек: світовий досвід, проблеми та перспективи. Нові інформаційні технології в освіті для всіх ITEA-2014.

Вербівський, Д. С. (2013) Особенности использования мультимедийных презентаций в учебном процессе высшей школы. Информационно-технологическое обеспечение образовательного процесса современного университета : Междунар. интернет-конф., 1-30 ноября 2013 г..

Вербівський, Д. С. (2010) Деякі аспекти становлення професійної етики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (49). pp. 89-92. ISSN 2076-6173

Вербівський, Д. С. (2010) Особливості формування професійної етики персоналу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 134-138. ISSN 2076-6173

Вербівський, Д. С. (2010) Професійна етика сучасного фахівця як складова професіоналізму. Матеріали міжнародної науково-практичної коференції "Еліта і обдарованість: точки перетину". pp. 183-190.

Вербівський, Д. С. (2008) До питання професійної етики вчителя. Ціннісні орієнтації навчальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів у контексті загальних вимог до освіти. pp. 130-134.

Вербівський, Д. С. (2008) До проблеми формування етики сучасного фахівця. Тези 33 науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету. ЖДТУ 2008. pp. 182-183.

Басюк, Н. А., Вербівський, Д. С. (2003) Емоційність як особистісний фактор формування емоційного інтелекту майбутнього вчителя початкових класів. Специфіка фахової підготовки майбутніх учителів на засадах компетентнісного підходу: досвід, реалії, перспективи : збірник матеріалів Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конференції (29 листопада 2022 року). pp. 148-152.

Вербівський, Д. С. (2001) Диференційоване навчання як фактор розвитку особистості в рамках єдиного освітнього простору "Школа - ВУЗ". Науково-педагогічні доробки студентів-дослідників: Збірник студентських наукових робіт. pp. 58-63.

Monograph

Вербівський, Д. С. (2012) Формування професійної етики персоналу центру обслуговування абонентів мобільного зв’язку. Other. ЖДУ імені Івана Франка.

Book

Вербівський, Д. С., Мінгальова, Ю. І. (2023) Методичні рекомендації до організації самостійної/індивідуальної роботи освітньої компоненти «Криптологія». ЖДУ ім. І Франка, ЖДУ ім. І Франка.

Вербівський, Д. С., Карплюк, С. О., Вербовський, І. А. (2021) Програмне забезпечення та архітектура комп’ютера. ЖДУ ім. І.Франка.

Карплюк, С. О., Франовський, А. Ц., Вербівський, Д. С., Словінська, Ю. А. (2017) Використання педагогічних програмних засобів навчання у професійній діяльності майбутніх фахівців: лекції, практичні та лабораторні. ЖДУ ім. І.Франка.

Карплюк, С. О., Франовський, А. Ц., Вербівський, Д. С., Жуковський, С. С., Словінська, Ю. А. (2017) Програмне забезпечення ПЕОМ: лекції, практичні та лабораторні. ЖДУ ім. І.Франка.

Teaching Resource

Вербівський, Д. С., Алексеєнко, В. В., Ярмоленко, Т. А. (2023) Історія розвитку комп’ютерних наук. [Teaching Resource]

Наконечна, О. А., Усата, О. Ю., Вербівський, Д. С., Яценко, О. С. (2022) Вступ до спеціальності. Методичні рекомендації до лабораторних робіт. Частина 2. [Teaching Resource]

Усата, О. Ю., Наконечна, О. А., Вербівський, Д. С. (2021) Вступ до спеціальності: Методичні рекомендації до лабораторних робіт. Частина 1. [Teaching Resource]

Токарська, О. А., Миклін, О. В., Вербівський, Д. С. (2021) Розвиток професійної компетентності вчителя інформатики в системі неформальної освіти. [Teaching Resource]

Вербівський, Д. С., Карплюк, С. О., Вербовський, І. А. (2021) Програмне забезпечення та архітектура комп’ютера. [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Mar 2 08:04:39 2024 EET.