Items where Author is "Власенко, О. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 62.

Article

Антонова, О. Є. and Бірук, Н. П. and Власенко, О. М. and Павленко, В. В. (2021) Adaptive educational web-environment aimed at ensuring the activities of supporting educational institutions of the depressive region (Zhytomyr) in the conditions of educational network optimization. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (107). pp. 60-69. ISSN 2663-6387

Власенко, О. М. (2020) Organizational aspects of involving students of high school in governance of civic society: citizenship education policy brief. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (103). pp. 28-34. ISSN 2663-6387

Власенко, О. М. (2019) Соціально-культурні фактори та механізми формування системи громадянських цінностей старшокласників в освітньому середовищі. Українська полоністика (16). pp. 99-104. ISSN 2220-4555

Власенко, О. М. (2018) Проблема громадянських цінностей особистості в контексті зарубіжних концепцій громадянського суспільства. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (94)). pp. 32-36. ISSN 2076-6173

Власенко, О. М. (2018) Основні пріоритети реформування громадянської освіти в Україні. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Педагогічні науки (1 (92)). pp. 70-74. ISSN 2076-6173

Власенко, О. М. (2017) Тенденції гуманізму в умовах діяльності чеських рухів. Теорія і практика чеських рухів на Волині: духовний феномен.

Власенко, О. М. (2017) Теоретичний аспект підготовки майбутніх вчителів до формування ціннісних орієнтацій школярів в умовах цивілізаційних змін. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (89)). pp. 51-55. ISSN 2076-6173

Березюк, О. С. and Власенко, О. М. (2016) Формування професійної майстерності вчителя в умовах альтернативної освіти: зарубіжний досвід. Теорія і практика професійної майстерності в умовах цілежиттєвого навчання: монографія / за ред. О. А. Дубасенюк. pp. 337-352.

Власенко, О. М. (2015) Ідея національного виховання молоді у спадщині К.Д. Ушинського. Історико-педагогічний альманах. Випуск 3. Реалізація педагогічних ідей К.Д. Ушинського в освіті сьогодення: збірн. наук. праць молодих дослідн..

Власенко, О. М. (2015) Історично-філософські основи аналізу патріотизму як духовної цінності суспільства. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. (85). pp. 57-60.

Власенко, О. М. (2015) Особливості розвитку освітнього середовища педагогічного навчального закладу. Проблеми освіти: збірник наукових праць (84). pp. 82-85.

Власенко, О. М. (2015) Проблема формування морально-патріотичних цінностей студентів в умовах освітньо-виховного середовища вищого навчального закладу. Проблеми освіти: Наук-метод. зб. Спецвипуск (85). pp. 14-17.

Власенко, О. М. and Ріхтер, К. (2014) Інноваційний підхід до модернізації національних освітніх систем. Тенденції модернізації національних освітніх систем. pp. 113-117.

Березюк, О. С. and Власенко, О. М. (2014) Інноваційні технології у підготовці майбутнього вчителя. Інновації в освіті: інтеграція науки і практики: збірник науково-методичних праць. pp. 97-106.

Власенко, О. М. (2014) Вплив дидактичних поглядів чехів на українську педагогіку. Чехи на Волині: історія та сучасність. pp. 172-176.

Власенко, О. М. and Ковалюк, Ю. (2014) До проблеми модернізації національних освітніх систем. Тенденції модернізації національних освітніх систем. pp. 138-140.

Власенко, О. М. and Богдан, Ірина (2014) Методика формування патріотизму в учнів старших класів у позакласній роботі вчителя. Тенденції модернізації національних освітніх систем.

Власенко, О. М. and Морару, Д. (2014) Міжетнічні зв’язки громади волинських чехів з українцями. Чехи на Волині: історія та сучасність. pp. 84-91.

Власенко, О. М. and Сторожук, Т. (2014) Особистісно – орієнтована спрямованість національних освітніх систем. Тенденції модернізації національних освітніх систем.

Власенко, О. М. and Савінська, Н. (2014) Особистісно-зорієнтований підхід в практиці роботи національних освітніх систем. Тенденції модернізації національних освітніх систем. pp. 132-135.

Власенко, О. М. (2014) Особливості формування освітньо-виховних систем. Тенденції модернізації національних освітніх систем.

Власенко, О. М. and Колодюк, К. (2014) Про життя і діяльність Вікентія Войки – українського археолога чеського походження. Чехи на Волині: історія та сучасність. pp. 131-136.

Власенко, О. М. and Кривенко, І. (2014) Проекція чеської освіти на українське підґрунтя. Чехи на Волині: історія та сучасність. pp. 150-155.

Власенко, О. М. and Омецинська, Марія (2014) Роль інновацій в українській системі освіти. Тенденції модернізації національних освітніх систем.

Власенко, О. М. (2014) Специфіка викладання спецкурсу «Методика педагогічного експерименту». Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія. pp. 380-396.

Власенко, О. М. and Васильчук, К. (2014) Творчість Василя Земляка в контексті історії Волині. Чехи на Волині: історія та сучасність. pp. 136-141.

Власенко, О. М. and Гурська, В. (2014) Тенденції до модернізації національних освітніх систем. Тенденції модернізації національних освітніх систем. pp. 110-113.

Власенко, О. М. and Ткачук, О. (2014) Франтішек Ржегорж та його колекція світлин з Галичини. Чехи на Волині: історія та сучасність: збірник. pp. 126-131.

Власенко, О. М. and Курильчук, Н. (2014) Чеський педагог-філолог Євген Рихлік та його внесок в освіту України. Чехи на Волині: історія та сучасність: збірник наукових праць. pp. 118-125.

Власенко, О. М. and Новаківська, А. (2014) Чеські поселення та їх господарство на Волині. Чехи на Волині: історія та сучасність. pp. 72-78.

Власенко, О. М. (2012) ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ У СУЧАСНІЙ ВИЩІЙ ШКОЛІ. Вісник Житомирського державного університету (64). рр. 94-97.

Власенко, О. М. (2012) Навчально-педагогічні ситуації у підготовці сучасного вчителя. Професійна педагогічна освіта: особистісно орієнтований підхід : монографія. pp. 361-368.

Власенко, О. М. (2011) Вплив позашкільних навчальних закладів на формування духовності особистості. Професійна педагогічна освіта: компетентнісний підхід: монографія. pp. 239-243.

Власенко, О. М. (2010) Розвиток педагогічної майстерності майбутніх учителів засобами моделювання педагогічних ситуацій. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (52). pp. 36-39.

Власенко, О. М. (2009) Проблема етнокультурної ідентичності Полісся. Етнокультурний компонент освітньо-виховних систем Полісся // Збірник наукових праць молодих дослідників. pp. 18-20.

Власенко, О. М. (2009) Управління процесом формування моральних цінностей у майбутніх учителів засобами моделювання педагогічних ситуацій. Професійна педагогічна освіта: інноваційні технології та методики: Монографія. pp. 391-416.

Власенко, О. М. (2008) Роль музики у формуванні духовності особистості. Педагогіка і психологія професійної освіти. pp. 224-230.

Власенко, О. М. (2007) Роль моральних цінностей у розвитку особистості. Проблема духовності сучасної молоді: реалії та перспективи // Матеріали Міжрегіональної науково – практичної конференції молодих дослідників. pp. 11-14.

Власенко, О. М. (2007) Формування системи цінностей особистості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 67-69.

Власенко, О. М. (2005) Проблема формування моральних цінностей особистості у майбутніх учителів у вищих педагогічних закладах. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (22). pp. 88-91.

Власенко, О. М. (2003) Моделювання педагогічних ситуацій як засіб формування моральних цінностей у майбутніх вчителів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 90-92.

Власенко, О. М. (2003) Проблема екологічного виховання школярів – основна складова навчально-виховної роботи. Проблеми формування екологічної свідомості особистості /За ред. О.А.Дубасенюк, О.Є.Антонової: Зб. наук. праць. pp. 25-28.

Власенко, О. М. (2003) Проблема цінностей у педагогічній системі А.С. Макаренка. Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 64-66.

Book Section

Власенко, О. М. (2015) Практичне застосування системного підходу в моделюванні науково-дослідної роботи студентів. In: Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 268-278.

Monograph

Харчишина, О. В. and Левківська, Л. М. and Власенко, О. М. and Довженко, В. and Кравець, І. and Захаріна, О. (2019) Сталий розвиток сільських територій. Other. «Центр учбової літератури».

Кучерук, О. А. and Голуб, Н. Б. and Горошкіна, О. М. and Караман, С. О. and Караман, О. В. and Климова, К. Я. and Башманівська, Л. А. and Березюк, О. С. and Власенко, О. М. and Грибан, Г. В. and Лісовський, А. М. and Нищета, В. А. and Усатий, А. В. and Шевцова, Л. С. and Пустохіна, В. І. and Маліновська, Т. В. (2016) Педагогічна риторика: історія, теорія, практика. Other. ТОВ "КНТ", Київ.

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Єремеєва, В. М. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. and Власенко, О. М. (2015) Професійна педагогічна освіта: системні дослідження : монографія. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Власенко, О. М. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Єремеєва, В. М. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. and Мирончук, Н. М. (2014) Професійна педагогічна освіта: становлення і розвиток педагогічного знання: монографія. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Власенко, О. М. and Дубасенюк, О. А. and Єремеєва, В. М. and Сидорчук, Н. Г. and Левківський, М. В. and Колесник, Н. Є. and Якса, Н. В. and Вознюк, О. В. and Ковальчук, В. А. and Коновальчук, І. І. and Круковська, І. М. and Миколаєнко, Н. М. and Павленко, В. В. and Синиця, М. О. (2013) Інноваційність ідей А. С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Березюк, О. С. and Власенко, О. М. and Піддубна, О. М. and Башманівський, В. І. and Захарчук, Н. В. (2013) Дидактична модель професійної діяльності майбутнього фахівця в умовах інноваційного освітнього простору (концептуальний підхід). Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Власенко, О. М. and Єремеєва, В. М. and Саух, П. Ю. and Сидорчук, Н. Г. (2011) Інновації у вищій освіті: проблеми, досвід, перспективи. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Book

Вознюк, О. В. and Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Власенко, О. М. and Дубасенюк, О. А. and Королюк, О. М. and Мирончук, Н. М. and Сидорчук, Н. Г. and Яценко, С. Л. (2018) Проблеми освіти: збірник наукових праць. ФОП О.О. Євенок, Київ.

Власенко, О. М. and Березюк, О. С. and Лутай, М. Є. and Масловська, М. В. and Чижевська, Л. В. and Шевцова, Л. С. (2017) Теорія і практика чеських рухів на Волині: духовний феномен. Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Березюк, О. С. and Власенко, О. М. (2017) ДИДАКТИКА: теорія і практика. Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Березюк, О. С. and Власенко, О. М. (2017) Проектування освітнього розвивального середовища Полісся: регіональний аспект. Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Березюк, О. С. and Власенко, О. М. (2017) Хрестоматія з української педагогіки. Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Березюк, О. С. and Власенко, О. М. (2014) Тенденції модернізації національних освітніх систем. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Березюк, О. С. and Власенко, О. М. (2014) Чехи на Волині: історія та сучасність. Вид–во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Березюк, О. С. and Власенко, О. М. (2013) Парадигма етнокультурологічної спрямованості педагогічного середовища поліського регіону. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Березюк, О. С. and Власенко, О. М. and Дубасенюк, О. А. (2013) Формування загальнокультурної компетентності майбутніх фахівців. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Дубасенюк, О. А. and Лісова, С. В. and Осадчий, М. М. and Вознюк, О. В. and Сидорчук, Н. Г. and Дупак, Н. В. and Вітвицька, С. С. and Чемерис, О. А. and Єремеєва, В. М. and Карплюк, С. О. and Якса, Н. В. and Костюшко, Ю. О. and Щерба, Н. С. and Колесник, Н. Є. and Піддубна, О. М. and Антонова, О. Є. and Клименюк, Ю. М. and Березюк, О. С. and Власенко, О. М. and Дем’янчук, О. О. and Захарчишина, Ю. М. and Королюк, О. М. and Копетчук, В. А. and Корінна, Л. В. and Слінчук, В. І. and Башманівський, О. Л. (2009) Професійна педагогічна освіта: Інноваційні технології та методики. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Teaching Resource

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Вітвицька, С. С. and Березюк, О. С. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. and Мирончук, Н. М. and Власенко, О. М. (2017) Практикум з педагогіки. [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Oct 1 18:38:20 2022 EEST.