Items where Author is "Горбик, П. П."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 35.

Article

Туранська, С. П. and Опанащук, Н. М. and Петрановська, А. Л. and Кусяк, Н. В. and Тарасюк, Б. І. and Горобець, С. В. and Туров, В. В. and Горбик, П. П. and Абрамов, М. В. (2019) Синтез, властивості та застосування в онкотерапії нанокомпозитів на основі гемцитабіну. Поверхность, 11 (26). pp. 577-616. ISSN 978-966-00-0834-1

Горбик, П. П. and Кусяк, Н. В. and Петрановська, А. Л. and Оранська, О. І. and Абрамов, М. В. and Опанащук, Н. М. (2018) Cинтез та властивості магніточутливих наноструктур із карбонізованою поверхнею. Хімія, фізика та технологія поверхні, 9 (2). pp. 176-189. ISSN 2079-1704

Абрамов, М. В. and Петрановська, А. Л. and Пилипчук, Е. В. and Туранська, С. П. and Опанащук, Н. М. and Кусяк, Н. В. and Горобець, С. В. and Горбик, П. П. (2018) Магніточутливі поліфункціональні нанокомпозити на основі магнетиту і гідроксиапатиту для застосування в онкології. Поверхность, 10 (25). pp. 244-285. ISSN 978-966-00-0834-1

Кусяк, А. П. and Туранська, С. П. and Нгуєн, М. Х. and Горбик, П. П. (2017) Взаємодія магніточутливих наноматеріалів і нанокомпозитів з клітинами, вірусами, біоактивними молекулами, іонами важких металів. Поверхность, 9 (24). pp. 211-247.

Абрамов, М. В. and Кусяк, А. П. and Камінський, О. М. and Туранська, С. П. and Петрановська, А. Л. and Кусяк, Н. В. and Туров, В. В. and Горбик, П. П. (2017) Синтез та властивості магніточутливих поліфункціональних нанокомпозитів для застосування в онкології. Поверхность (9(24)). pp. 165-198.

Кусяк, А. П. and Петрановська, А. Л. and Горбик, П. П. (2016) Адсорбція катіонів Pb2+ з плазми крові нанокомпозитами на основі магнетиту. Поверхность, 8 (23). pp. 179-186.

Туранская, С. П. and Опанащук, Н. М. and Кусяк, Н. В. and Туров, В. В. and Горбик, П. П. and Каргин, Д. Б. and Какарев, М. Ж. (2016) Процессы адсорбции в накоплении, разделении и применении редкоземельных элементов. Поверхность, 8 (23). pp. 187-217.

Туранська, С. П. and Кусяк, А. П. and Петрановська, А. Л. and Горобець, С. В. and Туров, В. В. and Горбик, П. П. (2016) Цитотоксична активність магнітокерованих нанокомпозитів на основі доксорубіцину на прикладі клітин Saccharomyces Cerevisiae. Хімія, фізика та технологія поверхні, 7 (2). pp. 236-245. ISSN 2079-1704

Кусяк, А. П. and Туранська, С. П. and Петрановська, А. Л. and Горбик, П. П. (2015) Адсорбцiя катiонiв Zn2+, Cd2+ та Pb2+ нанокомпозитами на основi однодоменного магнетиту. Доповіді національної академії наук України (12). pp. 90-96. ISSN 1025-6415

Петрановська, А. Л. and Кусяк, А. П. and Пилипчук, Є. В. and Горбик, П. П. (2015) Адсорбція доксорубіцину пірогенним кремнеземом та нанокомпозитами магнетит/силоксан. Хімія, фізика та технологія поверхні, 6 (4). pp. 481-488. ISSN 2079-1704

Кусяк, А. П. and Петрановська, А. Л. and Горбик, П. П. (2015) Адсорбція катіонів Zn2+, Cd2+ та Pb2+ нанокомпозитами на основі Fe3O4. Поверхность. Сб. науч. тр. (7(22)). pp. 213-221.

Петрановська, А. Л. and Абрамов, М. В. and Туранська, С. П. and Горбик, П. П. and Кусяк, А. П. (2015) Магнітні рідини на основі магнетиту і доксорубіцину для спрямованої доставки лікарського засобу. Хімія, фізика та технологія поверхні, 6 (3). pp. 343-353. ISSN 2079-1704

Кусяк, А. П. and Петрановська, А. Л. and Туранська, С. П. and Горбик, П. П. (2014) Адсорбція комплексів цис-дихлордіамінплатини нанокомпозитами магнетит–оксид кремнію (титану, алюмінію). Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 12 (3). pp. 451-467.

Кусяк, А. П. and Туранська, С. П. and Петрановська, А. Л. and Горбик, П. П. (2014) Адсорбція цис-дихлордіамінплатини магніточутливими нанокомпозитами Fe3O4/SiO2 (TiO2, Al2O3). XXI Международная научно-практическая конференция «Инновационные пути решения актуальних проблем базових отраслей, экологии, энерго- и ресурсосбережения», 1. pp. 37-42.

Камінський, О. М. and Кусяк, Н. В. and Петрановська, А. Л. and Туранська, С. П. and Горбик, П. П. (2013) Адсорбція комплексів цис-дихлордиамінплатини нанорозмірним пірогенним кремнеземом. Поверхность (5(20)). pp. 270-278. ISSN 978-966-00-0834-1

Камінський, О. М. and Кусяк, Н. В. and Петрановська, А. Л. and Абрамов, М. В. and Туранська, С. П. and Горбик, П. П. and Чехун, В. Ф. (2013) Адсорбція комплексів цис-дихлордіамінплатини наноструктурами на основі магнетиту. Металофизика новейших технологий, 35 (3). pp. 389-406.

Туранская, С. П. and Кусяк, А. П. and Туров, В. В. and Горбик, П. П. (2013) Взаимодействие магнитных наночастиц с клетками. Поверхность (5). pp. 227-246.

Камінський, О. М. and Кусяк, Н. В. and Петрановська, А. Л. and Туранська, С. П. and Горбик, П. П. (2013) Вплив природи поверхні наноструктур на основі однодоменного магнетиту на адсорбцію комплексів цис-дихлордиамінплатини (ІІ). Хімія, фізика та технологія поверхні, 4 (3). pp. 283-292.

Туранська, С. П. and Камінський, О. М. and Кусяк, Н. В. and Туров, В. В. and Горбик, П. П. (2012) Синтез и свойства магнитоуправляемых адсорбентов. Поверхность (4(19)). pp. 266-292. ISSN 978-966-00-0834-1

Кусяк, Н. В. and Камінський, О. М. and Петрановська, А. Л. and Горбик, П. П. (2011) Адсорбція катіонів на поверхні нанорозмірного магнетиту. Поверхность (3(18)). pp. 151-155. ISSN 978-966-00-0834-1

Міщенко, В. М. and Картель, М. Т. and Луценко, В. А. and Ніколайчук, А. Д. and Кусяк, Н. В. and Кордубан, О. М. and Горбик, П. П. (2010) Магніточутливі адсорбенти на основі активованого вугілля: синтез та властивості. Поверхность (2(17)). pp. 276-285. ISSN 978-966-00-0834-1

Conference or Workshop Item

Кусяк, Н. В. and Корнійчук, Н. М. and Горбик, П. П. and Петрановська, А. Л. (2021) Features of adsorption human Ig on the surface of magnetically sensitive nanocomposites Fe3O4/Al2O3/С. In: International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials» (NANO–2021), 25-27 серпня 2021, Lviv 2021.

Кусяк, Н. В. and Свиридюк, К. П. and Кусяк, А. П. and Petranovska, A. L. and Горбик, П. П. and Опанащук, Н. М. (2020) Features of adsorption human Ig on the surface of magnetically sensitive nanocomposites. In: International research and practice conference "NANO-2020", Lviv.

Камінський, О. М. and Чайка, М. В. and Денисюк, Р. О. and Панасюк, Д. Ю. and Горбик, П. П. (2020) Исследование процесов сорбции ионов свинца (II) наноразмерным магнетитом. In: VII Міжнародна заочна науково-практична конференція молодих учених "Фундаментальні та прикладні дослідження в сучасній хімії та фармації", 21 квітня 2020 р., Ніжин.

Чайка, М. В. and Камінський, О. М. and Денисюк, Р. О. and Горбик, П. П. (2020) Процеси сорбції іонних форм Сd2+ з водних розчинів поверхнею магніточутливого однодоменного магнетиту. In: 3rd International Scientific and Practical Conference “Challenges in Science of Nowadays”, April 6-8, 2020, Washington, USA.

Кусяк, В. А. and Подзюбанчук, І. О. and Горбик, П. П. and Кусяк, А. П. (2016) Applying magnetosensitive nanocomposites for removing of Hg2+ from aqueous solutions. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Хандрика, Н. П. and Кусяк, А. П. and Янович, І. В. and Горбик, П. П. (2016) Адсорбційна активність нанорозмірного Fe3O4 щодо деяких комплексних сполук La3+ та Y3+. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Камінський, О. М. and Кусяк, Н. В. and Петрановська, А. Л. and Туранська, С. П. and Горбик, П. П. (2016) Визначення залежності максимального вилучення йонів Pb2+, Cd2+ з водних розчинів від рН середовища магніточутливими композитами на основі магнетиту. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Киричук, М. Ю. and Кусяк, А. П. and Кусяк, Н. В. and Горбик, П. П. (2016) Селективне вилучення катіонів Ag+, Au3+, Cu2+ з водних розчинів поверхнею композиту Fe3O4 /TiO2. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Камінський, О. М. and Хандрика, Н. П. and Кусяк, Н. В. and Петрановська, А. Л. and Туранська, С. П. and Горбик, П. П. (2015) Адсорбція катіонів Ag+ з водних розчинів магніточутливим нанокомпозитом Fe3O4/γ-амінопропілсилоксан. In: XV Наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2015».

Камінський, О. М. and Кусяк, Н. В. and Хандрика, Н. П. and Андрощук, В. В. and Подзюбанчук, І. О. and Чайка, М. В. and Волошенюк, О. О. and Стефаненко, В. П. and Петрановська, А. Л. and Туранська, С. П. and Горбик, П. П. (2014) Визначення залежності максимального вилучення йонів Co2+, Mn2+ з водних розчинів від рН середовища магніточутливими композитами Fe3O4/γ – АПС, Fe3O4/ДМСК та Fe3O4/ГА. In: IV регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2014», 23 квітня 2014, Житомир.

Туранська, С. П. and Камінський, О. М. and Кусяк, А. П. and Горбик, П. П. (2013) Новітні магніточутливі поліфункціональні нанокомпозити: медико-екологічні аспекти застосування. In: КАЗАНТИП-ЭКО-2013. Инновационные пути решения актуальных проблем базовых отраслей, экологии, энерго- и ресурсосбережения. XXI Международная научно-практическая конференция, 3–7 июня 2013 г., г. Щёлкино, АР Крым.

Єременко, С. С. and Скумін, А. М. and Кусяк, Н. В. and Камінський, О. М. and Горбик, П. П. (2012) Адсорбція катіонів важких металів магнетитом з модифікованою поверхнею. In: III регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2012», 25 квітня 2012 року, м. Житомир.

Patent

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України (2016) Патент України на винахід № 108506 Україна МПК8 B28B 3/00, B01J 20/06. Магніточутливий сорбент важких металів з водних середовищ. 108506.

Other

Сірик, О. В. and Горбик, П. П. (2014) Синтез та властивості поліфункціональних композитів на основі магнетиту. ЖДУ ім. І.Франка.

This list was generated on Wed Oct 5 19:59:45 2022 EEST.