Items where Author is "Горбунова, В. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 34.

Article

Горбунова, В. В. and Степанюк, І. А. (2009) Оптимізація педагогічної взаємодії засобами транзактного аналізу. Психологічні дослідження: наукові праці студентів соціально-психологічного факультету. Випуск 1. / за ред. О.Л.Музики, В.О. Климчука. (1). pp. 63-66.

Горбунова, В. В. (2008) Відбір кадрів в процесі формування політичних команд. Сучасна українська політика: політики і політологи про неї. pp. 210-215.

Горбунова, В. В. (2008) Етичні дилеми у практиці психологічної допомоги. Практична психологія та соціальна робота (8). pp. 3-5.

Горбунова, В. В. (2008) Особливості педагогічної взаємодії в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Проблеми формування конкурентно-спроможних фахівців в умовах впровадження Болонського процесу: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції. pp. 144-150.

Горбунова, В. В. and Степанюк, І. А. (2008) Педагогічна взаємодія: дослідження з позицій транзактного аналізу. Тези науково-практичної міжвузівської конференції, присвяченої Дню університету, 18-19 березня 2008 року. p. 188.

Горбунова, В. В. (2008) Проблеми дослідження імпліцитних теорій. Соціальна психологія (4 (30)). pp. 17-28.

Горбунова, В. В. (2007) Етичні дилеми в педагогічному спілкуванні. Психолого-педагогічні проблеми розвитку особистості в системі неперервної освіти: науково-методичний збірник / За ред. М.М. Забродського. pp. 28-33.

Горбунова, В. В. and Гончар, О. С. (2007) Ефективність професійної діяльності державних службовців в умовах лімітування часу. Тези ХХХІІ науково-практичної міжвузівського конференції, присвяченої Дню університету. p. 220.

Горбунова, В. В. (2007) Структура психосемантичного дослідження. Соціальна психологія (1 (21)). pp. 170-178.

Горбунова, В. В. and Гончар, О. С. (2007) Часова регламентація професійної діяльності державних службовців: психологічний аналіз проблеми. Соціальна психологія (5 (2). pp. 111-117.

Горбунова, В. В. (2006) Психологічні особливості розвитку етнічної свідомості в юнацькому віці. Педагогіка і психологія (1). pp. 47-56.

Горбунова, В. В. (2006) Феномен завченої безпорадності в навчальній діяльності студентів, що постраждали від наслідків аварії на ЧАЕС. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія №12. Психологічні науки: Зб. наукових праць. (12 (37). pp. 33-37.

Горбунова, В. В. (2006) Ціннісна підтримка розвитку здібностей у віці середньої дорослості. Здібності, творчість, обдарованість: теорія, методика, результати досліджень / За ред. В.О. Моляко, О.Л. Музики.. pp. 242-258.

Горбунова, В. В. (2005) До проблеми викладання курсу “Експериментальна психологія”. Соціальна психологія (5 (13)). pp. 169-176.

Горбунова, В. В. (2005) До проблеми методологічних засад експерименту в психології. Наукові записки Інституту психології ім.. Г.С. Костюка АПН України / За ред. Академіка С.Д. Максименка., 1 ( 2). pp. 383-386.

Горбунова, В. В. (2005) Етичні та правові аспекти психологічних досліджень. Практична психологія соціальна робота (3). pp. 18-23.

Горбунова, В. В. (2005) Етичні та правові аспекти психологічних досліджень. Практична психологія соціальна робота (3). pp. 18-23.

Горбунова, В. В. (2005) Етичні та правові аспекти роботи практичного психолога у закладах освіти. Особистісні освітні потреби в системі післядипломної педагогічної освіти: науково-методичний збірник / За ред. М.М. Заброцького.. pp. 43-47.

Горбунова, В. В. (2005) Контракт у практичній психології. Практична психологія соціальна робота (2). pp. 1-5.

Горбунова, В. В. (2004) Етнічний світ у малюнках дітей. Соціальна психологія (6 (8)). pp. 77-85.

Горбунова, В. В. (2003) Особливості становлення етнічної свідомості в юнацькому віці: типологія етнічної ідентичності. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції: “Молодь в умовах нової соціальної перспективи”.. pp. 166-168.

Горбунова, В. В. (2002) Основні парадигми дослідження етнічної свідомості в психології. Психологія. Збірник наукових праць (17). pp. 23-29.

Горбунова, В. В. (2002) Проблема методів дослідження етнічної свідомості в психології. Проблеми загальної та педагогічної психології. Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка АПН України, IV (5). pp. 71-75.

Горбунова, В. В. (2002) Психологічні особливості детермінації етнічної свідомості у юнацькому віці. Актуальні проблеми психології: Том 6. Обдарована особистість: пошук, розвиток, допомога (Збірник наукових праць) / За заг. ред. С.Д. Максименка., 3 (2). pp. 60-65.

Горбунова, В. В. (2002) Теоретичне обґрунтування психосемантичного дослідження етнічної свідомості творчо обдарованої особистості. Актуальні проблеми психології, Т.1 (5). pp. 17-22.

Book Section

Горбунова, В. В. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Експериментальна психологія». In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 7-31.

Горбунова, В. В. and Голентовська, О. С. (2012) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу ― основи психосемантики. In: Навчально-методичний комплекс напряму підготовки «Практична психологія». ЖДУ ім. І. Франка, pp. 150-186.

Горбунова, В. В. (2010) Особливості роботи над професійно-орієнтованим завданням з курсу «Експериментальна психологія». In: Професійно-орієнтовані завдання з психїології. ЖДУ ім. І. Франка, pp. 295-304.

Book

Горбунова, В. В. and Савиченко, О. М. and Тичина, І. М. and Портницька, Н. Ф. (2022) Методичний посібник для соціальних працівників: Посилення спроможності соціальних працівників здійснювати психосоціальну підтримку ветеранів та їх сімей з питань психічного здоров'я. -.

Teaching Resource

Загурська, І. С. and Котлова, Л. О. and Гавриловська, К. П. and Горбунова, В. В. and Шикирава, Н. М. (2022) Методичні рекомендації до написання курсових робіт із психології. [Teaching Resource]

Котлова, Л. О. and Горбунова, В. В. and Шикирава, Н. М. (2022) Методика підготовки наукових праць, аналіз та інтерпретація результатів дослідження: метод. рек. з освітньої компоненти. [Teaching Resource]

Горбунова, В. В. and Голентовська, О. С. and Загурська, І. С. and Дем'янчук, Ю. Ю. (2018) Методичні рекомендації до навчальної дисципліни “Експериментальна психологія”. [Teaching Resource]

Мазяр, О. В. and Горбунова, В. В. and Загурська, І. С. and Кирильчук, І. В. and Климчук, В. О. and Майстренко, Т. М. and Никончук, Н. О. and Пирог, Г. В. and Шмиглюк, О. Г. and Музика, О. Л. and Музика, О. О. and Журавльова, Л. П. (2016) Навчальна та виробнича практика з психології : методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Горбунова, В. В. and Гавриловська, К. П. (2014) Методичні рекомендації з курсу «Методологічні та теоретичні проблеми психології». [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Feb 1 00:03:02 2023 EET.