Items where Author is "Горохова, Л. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 21.

Article

Мельничук, В. В. and Горохова, Л. В. (2022) Критичне мислення як складова інформаційної безпеки. Вісник Львівського університету. Серія філософські науки (29). pp. 7-13. ISSN 2078-6999

Парій, В. Д. and Грищук, С. М. and Корнійчук, Н. М. and Гарлінська, А. М. and Горохова, Л. В. (2019) Результати аудиту дотримання уніфікованого клінічного протоколу надання медичної допомоги пацієнтам з ішемічним інсультом у гострому періоді. Світ Медицини та Біології, 2 (68). pp. 11-16.

Горохова, Л. В. (2018) Антропологічно-релігійні виміри страху. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (1 (84)). pp. 20-25. ISSN 2076-6173

Горохова, Л. В. (2017) Конкурентоспроможність системи вищої освіти в умовах модернізації. “World science”. Multidisciplinary scientific edition, 3 (6(22)). pp. 37-42. ISSN 2413-1032

Горохова, Л. В. and Вергелес, К. М. (2017) Современное украинское общество: апатия vs страх. Topical problems of modern science, 3. pp. 26-31.

Горохова, Л. В. (2013) Екзистенційні мотиви страху в літературно-філософській спадщині М. Гоголя. Вітражі: Збірник матеріалів викладацько-студентських наукових семінарів / Упор. В.І. Башманівський (4).

Горохова, Л. В. (2012) Страх потери идентичности в современном мире. Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский., 1. pp. 195-201.

Горохова, Л. В. (2010) Проблема існування сучасної людини крізь призму екзистенціалу страху. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (38). pp. 252-257. ISSN 2076-1554

Горохова, Л. В. (2010) Страх як екзистенціал буття сучасної людини. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 33-36. ISSN 2076-6173

Горохова, Л. В. (2008) Страх і ризик в сучасних cоціокультурних реаліях. Філософські дослідження. Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (9). pp. 298-304.

Monograph

Горохова, Л. В. (2012) Страх як екзистенціал буття сучасної людини : соціально-філософський аналіз. Discussion Paper. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Conference or Workshop Item

Горохова, Л. В. (2017) Освіта і наука в Україні: особливий розвиток vs глибокий занепад. In: «Глобалізований світ : випробування людського буття».

Горохова, Л. В. (2010) Екзистенціал страху в житті сучасної людини. In: Тези Міжнародної наукової конференції “Духовність. Культура. Людина”, 15-16 квітня, 2010р., Львів.

Горохова, Л. В. (2009) Роль і місце страху в сучасному суспільстві. In: XXXIV науково-практична міжвузівська конференція, 16-18 березня.

Горохова, Л. В. (2009) Роль і місце страху в сучасному суспільстві. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: ІІ Міжнародна науково-теоретична конференція (17 грудня 2009 року): зб. матеріалів / за заг. ред. Сауха П.Ю., Житомир: Видавничий центр ЖДУ імені Івана Франка.

Горохова, Л. В. (2009) Страх і ризик − рушійні чинники глобальної конкуренції. In: Конкурентноспроможність в умовах глобалізації: реалії, проблеми та перспективи, 4-5 червня 2009 року, КІБІТ Житомирська філія.

Горохова, Л. В. (2007) Передумови толерантного спілкування. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Book

Горохова, Л. В. and Заглада, В. М. and Козловець, М. А. and Свінціцька, О. І. and Слюсар, В. М. (2015) Поліський Сократ (до 65-річного ювілею професора П. Ю. Сауха). Вид. Євенок О.О., Житомир.

Teaching Resource

Заглада, В. М. and Горохова, Л. В. and Рафальський, Ігор and Рудницький, С. В. (2021) Інструктивно-методичні рекомендації щодо виконання курсових робіт для здобувачів вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 052 Політологія. [Teaching Resource]

Other

Горохова, Л. В. and Підскальна, О. М. (2021) Методичні рекомендації для підготовки до навчальних занять зі «Вступу до політології» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 052 Політологія. Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка.

Горохова, Л. В. and Телешун, Я. С. (2021) Методичні рекомендації для підготовки до навчальних занять із «Соціології» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки спеціальності 052 Політологія. Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка.

This list was generated on Tue Sep 27 04:36:25 2022 EEST.