Items where Author is "Гримашевич, Г. І."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 111.

Article

Гримашевич, Г. І. (2023) Дотримання академічної доброчесності в навчальному процесі підготовки філологів. Академічна доброчесність, відкрита наука та штучний інтелект: як створити доброчесне освітнє середовище : збірник есе програми підвищення кваліфікації.

Гримашевич, Г. І. (2023) Засоби ускладнення простого речення в Актах Житомирського гродського уряду 1590 р., 1635 р. Лінгвістика : Збірник наукових праць (48). pp. 23-33.

Гримашевич, Г. І. (2023) Матеріали діалектологічної практики як джерело дослідження сучасних середньополіських говірок. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (101). pp. 128-141. ISSN 2663-7642

Гримашевич, Г. І. (2023) Освітня компонента «Українська діалектологія» в контексті підготовки майбутніх учителів української мови та літератури. Теорія і методика професійного розвитку педагогічних працівників як елемент безперервного навчання в системі вищої педагогічної освіти, науки і практики, 1.

Гримашевич, Г. І. (2023) Система прислівника пам’ятки початку ХVІІ ст. «Лѣкарство на ωспалый оумыслъ чоловѣчїй» Дем’яна Наливайка. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія (50). pp. 102-108.

Гримашевич, Г. І. (2023) Статичне й динамічне в сучасних середньополіських говірках (на матеріалі діалектних текстів). Слобожанська беседа (16). pp. 18-22.

Гримашевич, Г. І. (2023) Українська діалектологія в контексті сучасних напрямів лінгвістики. Актуальні проблеми мовознавства та лінгвометодики в умовах війни в Україні: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), 21 лютого 2023 року.

Гримашевич, Г. І. (2022) Educational component "Ukrainian dialectology" in the context of Training of Future Teachers of Ukrainian language and Literature. Zeszyty Naukowe (Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży): nauki społeczne i humanistyczne (85). pp. 45-54. ISSN 2300-3170

Гримашевич, Г. І. (2022) Відображення мовного та культурного буття поліщуків крізь призму діалектного тексту. Acta Academiae Beregsasiensis, Philologica. pp. 9-24.

Гримашевич, Г. І. (2022) Морфологічні особливості говірки с. Черевки Овруцького району Житомисрької області. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія (58). pp. 51-54. ISSN 2409-1154

Гримашевич, Г. І. (2022) Побут поліщука крізь призму діалектного тексту. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (97). pp. 70-82. ISSN 2663-7642

Гримашевич, Г. І. (2022) Способи вираження присудка в актовій книзі житомирського гродського уряду 1611 року. Філологічний часопис (20).

Гримашевич, Г. І. (2022) Фонетичні особливості говірки села Черевки Овруцького району Житомирської області. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія (56). pp. 43-46. ISSN 2409-1154

Гримашевич, Г. І. (2021) Історія української мови. Всеукраїнська конференція "Мова - ідентифікатор народу". pp. 13-34.

Гримашевич, Г. І. (2021) Репрезентація лінгвокультурного виміру діалектного слова в сучасних лексикографічних виданнях. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (95). pp. 102-113. ISSN 2663-7642

Гримашевич, Г. І. (2021) Репрезентація світогляду закарпатця й поліщука крізь призму діалектного тексту. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Філологія (46).

Гримашевич, Г. І. (2020) Літературна мова та діалект у науковій і творчій спадщині Івана Франка. Василь Стефаник, Іван Франко, Андрей Шептицький у контексті культурно- історичних процесів кінця ХІХ–ХХ століть : колективна монографія / упорядкування та наукове редагування.

Гримашевич, Г. І. (2020) Новий український правопис: історія, сучасність, перспективи. Формування базових і фахових компетентностей студентів у закладах вищої освіти: Матеріали науково-практичної конференції. pp. 26-28.

Гримашевич, Г. І., Плечко, А. А. (2020) Середньополіські вірування про створення світу. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (92). pp. 71-79. ISSN 2663-7642

Гримашевич, Г. І. (2019) Реалізація адвербіальної семантики в діалектному тексті. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (91). pp. 62-68. ISSN 2663-7642

Гримашевич, Г. І. (2019) Способи вираження присудка в середньополіських говірках житомирської області. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (14).

Гримашевич, Г. І. (2018) Актуальність дослідження прислівникової лексики середньополіських говірок. Академічні читання (9 (12)). pp. 70-73.

Гримашевич, Г. І. (2018) Жити повно, широко і скоро»: функціонально-стилістичне навантаження прислівників у поетичних текстах Олега Ольжича. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (29). pp. 4-10. ISSN 2220-7996

Гримашевич, Г. І. (2018) Навчальна дисципліна «Українська діалектологія» в контексті підготовки майбутніх філологів. Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи: збірник наукових праць, 2. pp. 54-59.

Гримашевич, Г. І., Черниш, Анастасія (2015) Відзайменникові прислівники в староукраїнській мові. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 109-113.

Гримашевич, Г. І. (2015) Демінутивні форми прислівників у поліських діалектах. Скарынаўскія традыцыі: гісторыя і сучаснасць : зборнік навуковых артыкулаў (1). pp. 129-136.

Гримашевич, Г. І. (2015) Діалектний текст говірки як відображення системних відношень прислівників. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» (51). pp. 183-185.

Гримашевич, Г. І. (2015) Діалектний текст як лінгвокультурний феномен. Лінгвокультурний дискурс у парадигмі професійної освіти: Зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. pp. 52-58.

Гримашевич, Г. І., Перковська, Маргарита (2015) Західнополіські морфологічні діалектизми в романі В. Лиса "Соло для Соломії". Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 98-102.

Гримашевич, Г. І., Залуцька, Людмила (2015) Кольоратив червоний і його відповідники в староукраїнській мові. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 50-55.

Гримашевич, Г. І. (2015) Лексикографічна репрезентація говірок Центральної Слобожанщини. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 205-208. ISSN 2220-7996

Гримашевич, Г. І., Власенко, Ольга (2015) Мікротопоніми м. Малина, мотивовані особливостями рельєфу та похідні від назв флори й фауни. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 31-33.

Гримашевич, Г. І., Ярмолюк, Ольга (2015) Назви домовика в говірці с. Строків Попільнянського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 124-127.

Гримашевич, Г. І., Кравцова, Анна (2015) Назви закладів культури, мистецтва та відпочинку міста Житомира. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 62-65.

Гримашевич, Г. І., Фурманчук, Юлія (2015) Неофіційна антропонімія с. Стрижавка Ставищенського р-ну Київської обл. Студентські лінгвістичні студії (6). pp. 106-109.

Гримашевич, Г. І. (2015) Прийменникова система Луцької замкової книги 1560-1561 рр. Zbiór raportów naukovych «Literatura i kulturoznavstvo. Najnowsze badania naukove. Teoria, praktyka (1). pp. 63-68.

Гримашевич, Г. І. (2015) Прислівникова система Луцької замкової книги 1560-1561 рр. Писемні пам’ятки: текст і контекст (1). pp. 129-138.

Гримашевич, Г. І. (2015) Реалізація транспозиційного потенціалу прислівника в діалектному тексті (за матеріалами текстів із північноукраїнського наріччя). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (26). pp. 48-55. ISSN 2220-7996

Гримашевич, Г. І. (2014) Актуальні проблеми викладання навчальної дисципліни «Українська діалектологія». Мовні дисципліни в контексті розвитку сучасної вищої школи: матеріали Всеукраїнської дистанційної науково-практичної конференції з міжнародною участю (10). pp. 83-87.

Гримашевич, Г. І., Білоус, Анастасія (2014) Відіменникові прислівники в староукраїнській мові. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 9-13.

Гримашевич, Г. І. (2014) Голодомор в Україні крізь призму діалектного тексту. Українська мова (4). pp. 155-160.

Гримашевич, Г. І., Кравцова, Анна (2014) Ергоніми міста Житомира як елемент реклами. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 67-70.

Гримашевич, Г. І., Залуцька, Людмила (2014) Кольоратив жовтий у староукраїнській мові. Студентські лінгвістичні студії (5). 43'-47.

Гримашевич, Г. І. (2014) Конфіксальні відад’єктивні адвербіативи в українських діалектах. Вісник Черкаського університету. Серія філологічні науки (7 (320). pp. 21-25.

Гримашевич, Г. І., Кондратчук, Оксана (2014) Назви комах у говірках Овруцького району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 48-51.

Гримашевич, Г. І., Філімончук, Вікторія (2014) Номінація процесів, пов'язаних із тканням, у говірках Олевського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (5). pp. 136-139.

Гримашевич, Г. І. (2014) Система українського числівника ХVІ – ХVІІ ст. Писемні пам’ятки: від картотеки до словника (1). pp. 210-239.

Гримашевич, Г. І. (2014) Ступенювання прислівників в українських діалектах. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна» : збірник наукових праць (49). pp. 31-33.

Гримашевич, Г. І. (2014) Сучасна морфемологічна термінологія (І). Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі (термінологічне словотворення)» (1). pp. 16-21.

Гримашевич, Г. І. (2014) Транспозиційний потенціал прислівника в діалектному тексті. Діалекти в синхронії та діахронії: загальнослов’янський контекст [тези доповідей міжнародної конференції] (1). pp. 141-144.

Гримашевич, Г. І. (2014) Транспозиція адвербіативів у поетичних творах Т. Шевченка. Філологінчий вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини : збірник наукових праць (5). pp. 9-15.

Гримашевич, Г. І. (2014) Функціонування прислівників у поетичній творчості Т. Г. Шевченка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (76). pp. 187-190. ISSN 2076-6173

Гримашевич, Г. І. (2013) Адвербіальна система говірок Бeрестейщини в контексті українського західнополіського діалекту. «Славянские языки: системно-описательный и социокультурный аспекты исследования» [Текст] : сб. науч. трудов по материалам VI Международ. науч.-метод. конф, 1. pp. 102-106.

Гримашевич, Г. І. (2013) Відприкметникові прислівники в українських діалектах. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: Філологічні науки (31). pp. 39-42.

Гримашевич, Г. І. (2013) Відчислівникові адвербіативи в українських діалектах. Rozdroża. Polsko-ukraiński dyskurs humanistyczny (1). pp. 65-70.

Гримашевич, Г. І. (2013) Лексикографічна репрезентація адвербіальної системи Турівщини. Традыцыі матэрыяльнай і духоунай культуры Усходняга Палесся: праблемы вывучэння і захавання у постчарнобыльскі час: Матэрыялы ІУ Міжнароднай навуковай канферэнцыі (1). pp. 139-143.

Гримашевич, Г. І. (2013) Лексикографічно-текстографічна репрезентація поліської адвербіальної системи. Діалектологічні студії. Традиції і новаторство (10). pp. 222-234.

Гримашевич, Г. І. (2013) Сучасна діалектологічна термінологія. Матеріали Міжвузівської науково-практичної конференції «Проблеми комплексного підходу до вивчення термінологічної лексики у спеціалізованому вищому навчальному закладі (термінологічне словотворення)» (1). pp. 46-50.

Гримашевич, Г. І., Пустохіна, Вікторія (2012) Апелятивна номінація особи в романі П. Шекерика-Доникова «Дідо Иванчік». Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 98-101.

Гримашевич, Г. І. (2012) Лексикографічна репрезентація гуцульської адвербіальної системи. Вісник Прикарпатського університету. Філологія. (32-33). pp. 107-112.

Гримашевич, Г. І., Білошицька, Юлія (2012) Назви бджоли в говірках Овруцького району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 11-14.

Гримашевич, Г. І., Тарасюк, Юлія (2012) Назви осіб, які володіють магічними здібностями (на матеріалі говірок Олевського району). Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 144-148.

Гримашевич, Г. І., Іваненко, Наталія (2012) Передпологовий етап родильного обряду крізь призму сприйняття поліщуків (на матеріалі середньополіських говірок Житомирської області). Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 32-35.

Гримашевич, Г. І. (2012) Поліська адвербіальна ситема як предмет наукового дослідження. Волинь – Житомирщина: Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (24). pp. 12-20.

Гримашевич, Г. І., Сич, Олена (2012) Прийменникова система Житомирських актових книг XVI – XVII ст. Студентські лінгвістичні студії (3). pp. 124-132.

Гримашевич, Г. І. (2012) Родильний обряд Житомирщини: структура, номінація, функціонування. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство): збірник наукових праць (16). pp. 283-288.

Гримашевич, Г. І., Пустохіна, Вікторія (2011) Гуцульські фонетичні риси в романі Петра Шекерика-Доникова «Дідо Иванчік». Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 177-181.

Гримашевич, Г. І. (2011) Динаміка лексики ткацтва в середньополіських говірках. Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. pp. 219-227.

Гримашевич, Г. І., Ярош, Марина (2011) Займенники в актових книгах Житомирського гродського уряду 1590, 1635 років. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 255-261.

Гримашевич, Г. І., Іваненко, Наталія (2011) Лексика власне пологового етапу родильного обряду говірки с. Лумля Малинського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 80-86.

Гримашевич, Г. І., Кришталь, Марина (2011) Морфологічні гуцульські діалектизми в повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків». Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 109-115.

Гримашевич, Г. І., Тарасюк, Юлія (2011) Міфологічні назви в говірці с. Радовель Олевського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 238-243.

Сьомак, Наталія, Гримашевич, Г. І. (2011) Однорідні члени речення в Житомирських актових книгах XVI-XVII ст. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 230-238.

Гримашевич, Г. І., Дем’янчук, Тетяна (2011) Особові імена в сімейній сазі Марії Матіос «Майже ніколи не навпаки». Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 60-67.

Гримашевич, Г. І., Васильчук, Юлія (2011) Повір’я, звичаї та обряди, пов’язані з ткацтвом. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 39-46.

Гримашевич, Г. І., Малкова, Вікторія (2011) Система дієслівних форм у Житомирських актових книгах XVI – XVII ст. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 139-145.

Гримашевич, Г. І., Гарманчук, Ірина (2011) Система прислівника в Житомирській актовій книзі 1590 року. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 46-52.

Гримашевич, Г. І., Єфимець, Світлана (2011) Способи вираження підмета в Житомирській актовій книзі 1590 року. Студентські лінгвістичні студії (2). pp. 68-73.

Гримашевич, Г. І., Потопальська, Юлія (2010) Лексико-семантична група «назви матеріалів для ткання» в говірках Олевського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 99-104.

Гримашевич, Г. І., Андросович, Руслана (2010) Лексико-семантична група на позначення кухонного начиння в говірках Лугинського району Житомирської області. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 7-14.

Гримашевич, Г. І., Помінчук, Ірина (2010) Лексико-семантична група на позначення фантастичних істот у творчості Марії Матіос. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 93-99.

Гримашевич, Г. І. (2010) Побутова лексика в романі В. Шевчука "Стежка в траві. Житомирська сага" (на матеріалі назв одягу та взуття). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем. (20). pp. 238-251.

Гримашевич, Г. І. (2010) Поліський світ у поетичній творчості Миколи Никончука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем, 1 (22). pp. 339-348.

Гримашевич, Г. І., Лозко, Юлія (2010) Поліські звичаї, пов’язані з родильним обрядом. Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 49-54.

Гримашевич, Г. І., Кришталь, Марина (2010) Фонетичні гуцульські діалектизми в повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків». Студентські лінгвістичні студії (1). pp. 42-46.

Гримашевич, Г. І. (2009) Минуле й сучасне Бориспільщини крізь призму текстів. Волинь-Житомирщина (18).

Гримашевич, Г. І. (2008) Лексикографічна репрезентація назв одягу та взуття середньополіського діалекту. Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства (12). pp. 122-124.

Гримашевич, Г. І. (2007) Одяг поліщука-шляхтича у ХVІ - ХVІІ ст. (за матеріалами актових книг житомирського гродського уряду. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (17). pp. 149-158.

Гримашевич, Г. І. (2007) То такі подобни єзик бил до українського. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (17). pp. 186-189.

Гримашевич, Г. І. (2006) Концепція взаємодії літературної мови та діалектів у мовознавчій спадщині Івана Франка. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (15). pp. 209-215.

Гримашевич, Г. І. (2006) Українсько-білоруські мовні взаємовпливи на тлі номінації традиційної матеріальної культури. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 85-89.

Гримашевич, Г. І. (2006) Українсько-білоруські мовні контакти як об’єкт лінгвістичного дослідження. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (26). pp. 197-199.

Гримашевич, Г. І. (2005) Назви деталей сорочки у говірках Середнього Полісся. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 148-150.

Гримашевич, Г. І. (2005) Номінація традиційних головних уборів заміжньої жінки в говірках Середнього Полісся. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (13). pp. 93-105.

Гримашевич, Г. І. (2005) Повір’я про одяг та взуття Овруччини. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (13). pp. 177-192.

Гримашевич, Г. І. (2004) Номінація жіночого поясного одягу в говірках Середнього Полісся. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 235-237.

Гримашевич, Г. І. (2004) Поліська лексикографія. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 129-131.

Гримашевич, Г. І., Свінцицька, Валентина (2004) Прислівникова синонімія у творчості Валерія Шевчука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (12). pp. 157-163.

Гримашевич, Г. І., Мельник, Наталія (2004) Семантика кольорів у творчості Валерія Шевчука. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (12). pp. 147-156.

Гримашевич, Г. І. (2004) Структура полісемічних назв одягу в середньополіських говірках. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 163-167.

Гримашевич, Г. І. (2002) Прислів’я, приказки, загадки та жартівливі пісні, пов’язані з використанням назв одягу та взуття. Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (8). pp. 171-176.

Гримашевич, Г. І. (2002) Роль тексту в діалектологічних дослідженнях (на прикладі зразків поліського живого мовлення). Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних проблем (9). pp. 150-152.

Гримашевич, Г. І. (2001) Назви одягу та взуття у контексті східнослов’янських мов (на матеріалі драми-феєрії Лесі Українки “Лісова пісня”). ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 28-32.

Гримашевич, Г. І. (2001) Поліські назви плечового безрукавного одягу. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 144-147.

Monograph

Колесник, Н. Є., Яворська, Т. Є., Танська, В. В., Максимова, О. О., Піддубна, О. М., Підгурська, В. Ю., Плотницька, О. В., Самойлюкевич, І. В., Чернишова, А. М., Гуманкова, О. С., Михайлова, О. С., Гордієнко, О. А., Гужанова, Т. С., Рудницька, Н. Ю., Кравець, В. С., Мазко, О. П., Тарнавська, Н. П., Басюк, Н. А., Коновальчук, І. М., Федорова, М. А., Шмельова, Т. В., Гримашевич, Г. І. (2019) Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи : монографія. Other. Вид. О.О. Євенок, Житомир.

Book

Гримашевич, Г. І. (2022) Мовні виміри світу : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної студентсько-учнівської конференції (21 квітня 2022 р., м. Житомир). Кафедра української мови та методики її навчання.

Гримашевич, Г. І. (2021) Єдність у різноманітности. Лемки. Кафедра української мови та методики її навчання.

Гримашевич, Г. І., Мойсієнко, В. М. (2018) Єдність у різноманітності. Поліщуки. Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, pp. 4-7.

Teaching Resource

Гримашевич, Г. І. (2023) Інструктивно-методичні рекомендації до практичних занять із Морфемології і дериватології. [Teaching Resource]

Гримашевич, Г. І. (2023) Морфемологія та дериватологія (курс лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня освіти). [Teaching Resource]

Other

Юрчук, О. О., Гримашевич, Г. І., Чаплінська, О. В. (2020) Їжа в культурному просторі. ЖДУ імені Івана Франка.

This list was generated on Fri Mar 1 03:00:59 2024 EET.