Items where Author is "Гудзь, Н. О."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 22.

Article

Гудзь, Н. О. (2016) Непристойна лексика як засіб вербалізації ставлення інтернет-користувачів до природоохоронного руху. Матеріали всеукраїнської науково-практичної заочної конференції з міжнародною участю "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" 01 лютого 2016. pp. 20-23.

Гудзь, Н. О. (2015) Аксіологічні стратегії соціальної екологічної Інтернет-реклами. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу: тези доповідей всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича.. pp. 105-108.

Гудзь, Н. О. (2015) Аксіологічні стратегії соціальної екологічної інтернет-реклами. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу».

Гудзь, Н. О. (2015) Комунікативні стратегії і тактики в сучасному англомовному екологічному інтернет-дискурсі (на матеріалі веб-сайтів міжнародних неурядових природоохоронних організацій). Науковий вісник Чернівецького університету : Германська філологія (751). pp. 155-168.

Гудзь, Н. О. (2015) Маніпулятивна тактика гіперболізації в сучасному англомовному екологічному дискурсі (на матеріалі екологічних інтернет-новин). "Сучасні лінгвістичні студії ХХІ століття" Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної заочної конференції. pp. 15-20.

Гудзь, Н. О. and Кузьменко, О. Ю. and Черниш, О. А. (2015) Розвиток критичного мислення старшокласників як один із засобів успішного оволодіння іноземною мовою. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (82)). pp. 97-101. ISSN 2076-6173

Гудзь, Н. О. (2014) Модульная социальная экологическая реклама в сети Интернет. Universum: Филология и искусствоведение: электрон. научн. журн (2).

Гудзь, Н. О. (2014) Морфолого-стилістичні особливості екологічних Інтернет–новин. Online семінар "Актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов".

Гудзь, Н. О. (2014) Мультимодальність як визначальна риса вебсайтів екологічної тематики. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу: тези доповідей всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д. І. Квеселевича. pp. 24-27.

Гудзь, Н. О. (2013) Environmental Internet Discourse: Genre Overview. Англійська мова в міждисциплінарному контексті безперервної освіти: збірник матеріалів I міжнародної студентської інтернет-конференції.. pp. 16-19.

Гудзь, Н. О. (2013) Netspeak and Its Impact on the Language. Global English – Global Decisions. XVIII TESOL-Ukraine National Conference. Book of Papers. Севастополь: Рибест. pp. 113-114.

Гудзь, Н. О. (2013) ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРС – НЕВІД’ЄМНА СКЛАДОВА СУЧАСНОЇ КОМУНІКАЦІЇ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 228-232. ISSN 2076-6173

Гудзь, Н. О. (2013) Інтернет-дискурс: структурна специфіка та конститутивні ознаки. 10. Наукові записки. Серія: Філологічна. – Випуск 35. – Острог: Видавництво Національний університет "Острозька Академія" (35). pp. 79-81.

Гудзь, Н. О. (2013) Аксіологічний потенціал лексеми "GREEN" в екологічному дискурсі (на матеріалі вебсайтів міжнародних неурядових природоохоронних організацій. Слово і речення: синтактика, семантика, прагматика: матеріали міжнародної наукової конференції / М-во осв. і науки України. pp. 128-133.

Гудзь, Н. О. (2013) Екологічний дискурс в лінгвістичних описах. Наукові записки. – Випуск 118. Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка (118). pp. 202-206.

Гудзь, Н. О. (2013) Интертекстуальность вебсайтов экологической тематики. В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии : сборник статей по материалам XXVIII международной научно-практической конференции (9(28)). pp. 30-34.

Гудзь, Н. О. (2013) Мовна організація комунікації в мережі Інтернет. Сучасні напрямки лінгвістичних досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов: збірник наукових праць: / за заг. ред. В.В. Жуковської, О.А. Черниш. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І.Франка. pp. 138-140.

Гудзь, Н. О. (2012) Personification in Environmental Advertising. English in Globalized World: збірник наукових праць (англ.м.). p. 61.

Гудзь, Н. О. (2012) Генезис поняття «ДИСКУРС» у сучасній лінгвістиці. Наукові записки КДПУ ім. В. Винниченка. Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 2 ч. (105). pp. 442-445.

Book Section

Гудзь, Н. О. (2015) Інтернет-дискурс як новий тип комунікації: структура, мовне оформлення, жанрові формати. In: Сучасні лінгвістичні студії : Навчальний посібник. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, pp. 61-87. ISBN 978-966-485-184-5

Калініна, Л. В. and Гудзь, Н. О. and Григор’єва, Т. Ю. and Чумак, Л. М. and Соколовська, А. В. (2015) Формування фонологічної компетенції студентів I курсу мовного вузу під час вступно-корективного курсу. In: Формування фонологічної компетенції студентів I курсу мовного вузу під час вступно-корективного курсу : навчально-методичний посібник : у 2-х ч. Ч. 1 / Книга для викладача. Житомир: комунальне книжково-газетне видавництво "Полісся".

Калініна, Л. В. and Григор’єва, Т. Ю. and Гудзь, Н. О. and Чумак, Л. М. and Соколова, А. В. (2015) Формування фонологічної компетенції студентів I курсу мовного вузу під час вступно-корективного курсу. In: Формування фонологічної компетенції студентів I курсу мовного вузу під час вступно-корективного курсу : навчально-методичний посібник: у 2-х ч. Ч. 2 / Фонетичний портфель студента. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

This list was generated on Sat Oct 1 18:26:50 2022 EEST.