Items where Author is "Жуковська, В. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 34.

Article

Жуковська, В. В. (2018) Застосування корпусних технологій у навчанні та вивченні іноземної мови. Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури (за матеріалами онлайн конференції, проведеної кафедрою міжкультурної комунікації та прикладної лінгвістики Навчально-наукового інституту іноземної філології Житомирського де. pp. 39-50.

Жуковська, В. В. (2018) Наскільки "незалежна" абсолютна конструкція у сучасній англійській мові: корпуснобазований аналіз. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки (1 (87)). pp. 74-79. ISSN 2076-6173

Жуковська, В. В. (2017) Морфологічні та семантичні особливості суб’єктного компоненту англійської абсолютної конструкції. Матеріали онлайн конференції "Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури" (8‑12 лютого 2017 р.).

Жуковська, В. В. (2016) Функціонування абсолютної конструкції у сучасній англійській мові (на матеріалі Британського національного корпусу). МАТЕРІАЛИ ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦІЇ “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Жуковська, В. В. (2015) Теоретичні засади й історичні витоки граматики конструкцій. “Актуальні проблеми сучасної лінгвістики та методики викладання мови і літератури”.

Жуковська, В. В. (2015) Концептуально-методологічні засади граматики конструкцій. Наукові записки. Серія: Філологічні науки (мовознавство) - Кіровогорад (136). pp. 255-259.

Жуковська, В. В. (2014) Історичні витоки та напрями граматики конструкцій. Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (6-7 червня 2014 р.) «Шляхи подолання мовних та комунікативних бар’єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей». pp. 383-386.

Жуковська, В. В. (2014) Структурно-морфологічні особливості абсолютних конструкцій в сучасній англійській мові. Матеріали онлайн семінару “Актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов”. pp. 37-46.

Жуковська, В. В. (2014) Абсолютна конструкція в англійській мові: структурно-семантичний аспект. Scientific Recourses Management of Countries and Regions. pp. 52-59.

Жуковська, В. В. (2014) Граматика конструкцій: історичні витоки та теоретичне підґрунтя. Матеріали міжвузівського наукового семінару “Лінгвістика сьогодення: синхронні та діахронні студії”. pp. 10-17.

Жуковська, В. В. (2014) Теоретичні засади конструкційної граматики. Тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу». pp. 34-37.

Жуковська, В. В. (2013) Абсолютна конструкція в англійській мові: походження та функціонування. Studia Philologica (2). pp. 48-53.

Жуковська, В. В. (2011) Corpus-based approach to teaching vocabulary and grammar. XVI TESOL-Ukraine International Conference Current Studies in English «Linguistics and methodology perspectives». pp. 71-72.

Жуковська, В. В. and Деркач, Н. О. (2011) Еколінгвістика: становлення та основні напрями досліджень. Науковий вісник Волинського національного університету ім. Лесі Українки. Філологічні науки. Ч.1. (2). pp. 66-70.

Жуковська, В. В. (2010) Взаємозв’язок різноаспектних характеристик англійського дієслова. Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужеземних мов у вищих навчальних закладах». pp. 22-23.

Жуковська, В. В. (2008) Лексико-семантичні і граматичні характеристики англійського дієслова в художньому тексті. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (39). pp. 169-172.

Жуковська, В. В. and Мокіна, А. Г. (2008) Особливості сполучуваності дієслів комунікація в текстах різних функціональних стилів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 164-168.

Жуковська, В. В. (2007) Взаємозв’язок морфологічних та синтаксичних характеристик англійського дієслова в художньому творі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 187-190.

Жуковська, В. В. (2005) Взаємозв’язок лексико-семантичних та граматичних категорій англійського дієслова. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (23). pp. 147-150.

Жуковська, В. В. (2004) Лінгвостатистичний підхід до встановлення міжрівневих відносин у мові: лексика і граматика. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (19). pp. 243-246.

Book Section

Жуковська, В. В. (2021) Current Schools of Construction Grammar: Theoretical and Methodological Architecture. In: Сучасна філологічна наука: актуальні питання та вектори розвитку : колективна монографія. Львів-Торунь : Ліга-Прес, pp. 61-86.

Жуковська, В. В. (2021) Теоретико-методологічні засади квантитативно-корпусної параметризації граматичної конструкції. In: Мова та мовлення: фундаментальні парадигми розвитку. Кам’янець-Подільський: ТОВ «Друкарня Рута», pp. 66-81.

Monograph

Жуковська, В. В. (2021) Теоретико-методологічні засади квантитативно-корпусної параметризації граматичної конструкції. Мова та мовлення: фундаментальні парадигми розвитку. Working Paper. ЖДУ імені Івана Франка.

Conference or Workshop Item

Жуковська, В. В. (2016) Сфери вживання абсолютної конструкції у сучасній англійській мові. In: Всеукраїнська наукова конференція пам'яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича (1935-2003), 13 травня 2016, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Book

Калініна, Л. В. and Папіжук, В. О. and Полховська, М. В. and Кузьменко, О. Ю. and Прокопчук, Н. Р. and Матушевська, Н. В. and Гирин, О. В. and Рудик, І. М. and Климович, Ю. Ю. and Савчук, І. І. and Жуковська, В. В. and Щерба, Н. С. (2020) Занурення в майбутню професію як ігровий засіб профорієнтації школярів. Департамент освіти житомирської міської ради.

Смагін, І. І. and Гуменюк, І. Б. and Калінін, В. О. and Калініна, Л. В. and Папіжук, В. О. and Барало, Л. В. and Гирин, О. В. and Євченко, В. В. and Жуковська, В. В. and Прокопчук, Н. Р. and Рудик, І. М. and Савчук, І. І. and Соловйова, Л. Ф. and Щерба, Н. С. (2018) Формування компетентності «Hавчання впродовж життя» як ключової вимоги професійної підготовки вчителя ХХІ століття. ЖДУ імені Івана Франка, Житомир.

Жуковська, В. В. (2014) “Актуальні проблеми іноземної філології та методики викладання іноземних мов”. Житомир: Видавництво ЖДУ ім. Івана Франка, ЖДУ ім. Івана Франка.

Жуковська, В. В. (2013) Вступ до корпусної лінгвістики: навчальний посібник. ЖДУ ім. Івана Франка, Житомир.

Жуковська, В. В. (2011) Методичні рекомендації до написання, оформлення і захисту дипломних робіт з лінгвістичних дисциплін (для студентів Навчально-наукового інституту іноземної філології освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр”). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Жуковська, В. В. and Савчук, І. І. and Блін, Л. Є. (2011) Сучасні напрямки досліджень міжкультурної комунікації та методики викладання іноземних мов. Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Жуковська, В. В. (2009) Методичні рекомендації до написання, оформлення і захисту курсових робіт з лінгвістичних дисциплін (для студентів Навчально-наукового інституту іноземної філології освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр”, “спеціаліст” та “магістр”). Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Teaching Resource

Жуковська, В. В. and Савчук, І. І. and Андрушенко, О. Ю. and Петранговська, Н. Р. (2012) Інструктивно-методичні матеріали до державного екзамену з англійської мови з методикою викладання для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, напряму підготовки: 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська). [Teaching Resource]

Жуковська, В. В. and Соловйова, Л. Ф. and Самойлюкевич, І. В. and Гаращук, Л. А. (2012) Інструктивно-методичні матеріали до державного екзамену з англійської мови з методикою викладання для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, спеціальності: 7.02030302 Мова і література (англійська)*. [Teaching Resource]

Жуковська, В. В. (2010) Основи теорії та практики стилістики англійської мови: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. [Teaching Resource]

This list was generated on Fri Sep 30 02:15:37 2022 EEST.