Items where Author is "Зосімович, Олена"

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 33.

Article

Зосімович, Олена (2020) Законодавче регулювання космічної діяльності в Україні на сучасному етапі. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами VІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 19 березня 2020 р.) (VIII). pp. 107-110.

Зосімович, Олена (2019) Павло Якович Корольов – вчитель Житомирської першої чоловічої гімназії. Житомиру - 1135. Науковий збірник "Велика Волиинь". Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої кнференції (Житомир, 27-28 вересня 2019 р.) (59). pp. 204-210.

Зосімович, Олена (2019) Правовий статус приватних повірених у Російській імперії. Літописець: Збірник наукових праць VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції (до 70-річчя прийняття Загальної декларації прав людини)» (м. Житомир, 6 грудня 2018 року) (14). pp. 134-138.

Зосімович, Олена (2018) Space technology museum objects of the exhibition in Korolyov space museum (Zhytomir, Ukraine) as historical sources. Web of Scholar (3(21)). pp. 32-35. ISSN 2518-167X

Зосімович, Олена (2018) Відображення науково-конструкторської та інженерної діяльності С. П. Корольова у матеріалах періодичних видань 20-30–х рр. ХХ ст. ХХІІІ Всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів, присвячена 100-річчю національної академії наук України: Матеріали конференції 20.04.2018 р.. pp. 73-76.

Зосімович, Олена (2018) Законодавчі джерела діяльності адвокатури в Російській імперії в ХІХ ст. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : Зб. наук. ст. за матеріалами VІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 19 квітня 2018 р.) (VI). pp. 73-76.

Зосімович, Олена (2018) Професійний портрет помічника присяжного повіреного Житомирського окружного суду. Літописець. Збірник V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (13). pp. 61-63.

Зосімович, Олена (2018) Становлення та розвиток інституту адвокатури на землях Волині в XVI-XVIII ст. (на матеріалах історичних публікацій). Національно-визвольна боротьба українського народу. Науковий збірник «Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 28-29 вересня 2018 р.) (57). pp. 522-530.

Зосімович, Олена and Щербакова, Н. М. (2017) Історичний зміст матеріалів фондової колекції Музею космонавтики ім. С. П. Корольова. Humanities and Social Sciences. Science and Education a New Dimension (119). pp. 21-24. ISSN 2308-5258

Зосімович, Олена (2017) Відповідальність судових чиновників за посадові проступки і злочини згідно із Зводом законів Російської імперії. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : Зб. наук. ст. за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 18 травня 2017 р.) (5). pp. 379-382.

Зосімович, Олена (2017) Корпоративні самоврядні організації адвокатів при Київській судовій палаті та Житомирському окружному суді: законодавчі норми та практичні реалії. Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць (ІХ). pp. 88-91.

Зосімович, Олена (2016) Кадрова політика Катерини ІІ на Правобережній Україні щодо судових установ (на прикладі палати кримінального суду Волинської губернії 1796 - 1797 рр.). Інтелігенція і влада: громадсько-політичний науковий збірник. (26). pp. 25-38.

Зосімович, Олена (2016) Колекціі газетних публікацій про повітроплавання і космос у зібраннях С.П. Корольова. Музеї Бердичівського краю: історія та сучасність. Науковий збірник«Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Бердичів, 15-16 листопада 2016 р.) (54). pp. 393-399.

Зосімович, Олена (2016) Особливості вивчення предметів космічної техніки як історичних джерел в навчальному курсі «Історичне джерелознавство». Проблеми та перспективи розвитку освіти, науки і техніки в Україні та світі [До 25-річчя відновлення державної незалежності України] : зб. праць за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 – 21 травня 2016 р.. pp. 70-73.

Зосімович, Олена (2016) Правове регулювання діяльності музеїв в Україні. Сучасні тенденції розбудови правової держави в Україні та світі : зб. наук. ст. за матеріалами ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (Житомир, 19 травня 2016 р.), IV. pp. 186-189.

Зосімович, Олена (2016) Професійні зловживання адвокатів Волинської губернії на початку ХІХ ст. Чуднів і край в контексті історії малих і середніх міст Волині. Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції "Чуднів і край в контексті малих і середніх міст Волині", присвяченої 600-й річниці з часу першої писемної згадки про місто Чуднів (53). pp. 250-255.

Зосімович, Олена (2016) Формування професійних дефініцій судових захисників в Речі Посполитій в ХV–ХІХ ст. Літописець: Збірник тез за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково- практичної конференції «Права людини: історичний вимір і сучасні тенденції» (м. Житомир, 26–27 листопада 2015року) (11). pp. 44-47.

Зосімович, Олена (2015) Музеї космонавтики: минуле і сьогодення. Наукові читання «Дніпровська орбіта – 2015»»: Збірник доповідей. pp. 23-27.

Зосімович, Олена (2015) Судова система Волинської губернії на початку ХІХ ст. Літописець. Збірник наукових праць., 10. pp. 32-37.

Зосімович, Олена (2013) Правовий та професійний статус адвокатів Волинської губернії наприкінці ХVIII – в першій половині ХІХ ст. Літописець: Збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історія і сьогодення» (м. Житомир, 6 грудня 2012 року). (8). pp. 31-36.

Зосімович, Олена (2012) Формування системи обліку кадрового складу судів на Правобережній Україні наприкінці XVIII - першій половині ХІХ ст. (на прикладі формулярних сисків). Гуржіївські історичні читання (5). pp. 204-207.

Зосімович, Олена (2011) Особовий склад та основні напрямки діяльності Волинської Палати кримінального суду (1796 – 1797 рр.). Матеріали IV Волинської міжнародної історико- краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 31-33.

Зосімович, Олена (2011) Особовий склад та основні напрямки діяльності Волинської Палати кримінального суду (1796 – 1797 рр.). Матеріали IV Волинської міжнародної історико- краєзнавчої конференції, присвяченої 10-річчю заснування історичного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка. pp. 31-33.

Зосімович, Олена (2003) Нові тенденції розвитку космонавтики та їх відображення в діяльності аерокосмічних музеїв. Український технічний музей: історія, досвід, перспективи. Праці 2-ї Всеукраїнської науково-практичної конференції. (2). pp. 42-44.

Зосімович, Олена (2003) Роль музеїв у сучасних освітніх програмах підготовки фахівців. Тези доповідей ХІІ науково-методичної конференції Житомирського інституту радіоелектроніки імені С. П. Корольова (2). pp. 20-21.

Зосімович, Олена (2002) Музеї космонавтики на теренах радянського союзу. Український технічний музей: історія, досвід, перспективи. Матеріали 1- Всеукраїнської науково-практичної конференції (19-20 вересня 2002 року) (1). pp. 21-23.

Зосімович, Олена (1999) Влияние достижений космонавтики на формирование музейной сети страны. Аерокосмический комплекс в истории Отечества. Тезисы докладов (Всероссийская конференция 27-29 января 1999 года, г. Самара) (1). pp. 38-41.

Зосімович, Олена (1999) Основные направления государственной политики в области музейного дела в 1956-1964 гг. Россия: некоторые аспекты истории и современность. Материалы научно-практической конференции преподавателей и аспирантов кафедры истории МАИ (2). pp. 19-24.

Зосімович, Олена (1998) Объединение музеев космонавтики в единую общесоюзную сеть и образование ассоциации музеев космонавтики (АМКОС СССР). Россия: некоторые аспекты истории и современность. Материалы научно-практической конференции преподавателей и аспирантов кафедры истории МАИ (1). pp. 22-26.

Зосімович, Олена (1997) История создания мемориального музея космонавтики. Некоторые проблемы истории России до эпохи НТР. Материалы научно-практической конференции преподавателей и аспирантов кафедры истории МАИ. 9-10 июня 1997 г.. pp. 28-41.

Conference or Workshop Item

Зосімович, Олена (2012) Організація адвокатури в Речі Посполитій (ХVІ – ХVІІІ ст). In: V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.

Book

Рудницька, О. П. and Магась-Демидас, Ю. І. and Ярмошик, Іван and Зосімович, Олена and Войтович, Н. Ф. and Кобернюк, В. М. (2019) Літописець. Випуск 14. ФОП Левковець Н. М., Житомир.

Рудницька, О. П. and Магась-Демидас, Ю. І. and Новик, М. К. and Новик, В. А. and Зосімович, Олена and Войтович, Н. Ф. (2013) Літописець: Збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції «Права людини: історія і сьогодення» (м. Житомир, 6 грудня 2012 року). Житомир: ЖДУ ім. І. Франка.

This list was generated on Thu Oct 6 22:06:48 2022 EEST.