Items where Author is "Ковальчук, І. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article | Monograph
Number of items: 55.

Article

Ковальчук, І. В. (2021) Особливості політичної і правової системи Європейського союзу. Проблеми та перспективи розвитку науки, освіти та суспільства в ХХІ столітті: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 23 вересня 2021 р.).. pp. 65-66.

Ковальчук, І. В. (2018) Окреслення перебігу протистояння українського націоналістичного та радянського Руху Опору на Житомирщині у 1941–1943 роках. Матеріали Х Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 16-17 листопада 2018 р.). pp. 100-104.

Ковальчук, І. В. (2018) Формування Поліської Січі та утворення Олевської республіки у другій половині 1941 року (історичний та ідеологічний аспекти). Україна ХХ століття: культура, ідеологія, політика (18). pp. 287-302.

Ковальчук, І. В. (2017) Стратегія і керівництво ОУН(Б) на Житомирщині у 1943 р. Матеріали ІХ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 3-4 листопада 2017 р.): Збірник наукових праць. – Житомир. pp. 110-113.

Ковальчук, І. В. (2017) Формація Поліська Січ як спроба українського військового будівництва у другій половині 1941 року. Український національно-визвольний рух у ХХ ст.: історія, практика. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 13-14 жовтня 2017 р.) // Науковий, методичний, інформаційний збірник. - Тернопіль. Вип. 2.. pp. 131-136.

Ковальчук, І. В. (2017) Формування структур ОУН А. Мельника і їхнє функціонування на Житомирщині у другій половині 1941 року. Житомирщина: події і люди. Науковий збірник "Велика Волинь". Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчної конференції (Житомир, 22-23 вересня 2017 р.) (56). pp. 49-72.

Ковальчук, І. В. (2016) Акція УПА 12 січня 1945 року у районному центрі Городниця Житомирської області (історіографічний та джерельний аспект). Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика. Збірник статей / [відп. ред. В. М. Даниленко]. – Вип. 21 : Спеціальний: Матеріали «круглого столу» «Горбачовська “перебудова”: український контекст (до 30-річчя проголошення курсу)». pp. 243-255.

Ковальчук, І. В. (2016) Громадська і наукова діяльність І.Фещенка-Чопівського у Польщі. Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції «Польща–Україна: спільні шляхи до свободи. Житомир, 2016. – (ІНТЕРМАРУМ: історія, політика, культура. – 2016. – Вип. 3).. pp. 324-335.

Ковальчук, І. В. (2016) Житомирський обласний український клуб у період нацистської окупації: перехрестя інтересів та доль. Історико-краєзнавчі дослідження : традиції та інновації : матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (Суми, 24–25 березня 2016 року). У 2-х ч. Ч. І. pp. 41-45.

Ковальчук, І. В. (2016) Соціально-економічні складові діяльності ОУН Житомира у другій половині 1941 року. Історичні студії (2). pp. 72-79.

Ковальчук, І. В. (2016) Трансформація історичної науки у незалежній Україні: проблеми, стан і перспективи. Суспільні науки ХХІ століття: перспективні та пріоритетні напрями досліджень: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 5–6 серпня 2016 року). – Дніпро. pp. 5-9.

Ковальчук, І. В. (2016) Україноцентричний аспект Другої світової війни. Україна і світ : гуманітарно-технічна еліта та соціальний прогрес (До 55 річниці першого польоту людини у космос) : тези доповідей Міжнародній науково-теоретичної конференції студентів і аспірантів, м. Харків, 19–20 квітня 2016 р. У 3-х ч. Ч. 1 / [редкол.. pp. 76-77.

Ковальчук, І. В. (2016) Український театр Житомира у період нацистської окупації: діяльність як спосіб існування. Сучасна українська нація : мова, історія, культура : матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 16 березня 2016 року з нагоди 15-річчя кафедри українознавства / [наук. ред. : проф. Чоп’як В. В., проф. Магльований А. В.]. – Львів. pp. 214-217.

Ковальчук, І. В. (2016) Федір Воробець («Верещака») – діяч українського націоналістичного руху (історіографічний та джерелознавчий огляд). Матеріали ІV Всеукраїнської наукової конференції «Проблеми дослідження українського визвольного руху ХХ століття (до 75-річчя Поліської Січі та 95-річчя Другого зимового походу)» / [за заг. ред. проф. Стародубець Г. М.]. pp. 77-81.

Савиченко, О. М. and Ковальчук, І. В. (2016) Ціннісні детермінанти політичної активності осіб з числа польської національної меншини – мешканців частини м. Житомира (Мальованки). Психологічні дослідження: наукові праці викладачів та студентів соціально-психологічного факультету. (8). pp. 129-131.

Ковальчук, І. В. (2016) Чуднів і край в контексті історії малих і середніх міст Волині. Науковий збірник «Велика Волинь». Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Чуднів, 7-8 вересня 2016 р.) Вип. 53 / Упорядник П.С.Скавронський – Бердичів. pp. 96-107.

Ковальчук, І. В. (2015) Боротьба "Смершу" з керівництвом оунівсього підпілля на Житомирщині у першій половині 1944 р. Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції / За заг. ред. проф. Г.М. Стародубець. – Житомир.. pp. 208-210.

Ковальчук, І. В. (2015) ВВедение нацистского оккупационного режима в генеральном комиссариате "Житомир": политика, экономика, идеология. Великая Победа : история и современность» : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной вой- не, Минск, 14 – 15 мая 2015 г. / ред. кол.: В.И. Адамушко [и др.]. – Минск.. pp. 204-208.

Ковальчук, І. В. (2015) Еволюція методології радянської історичної науки (на прикладі досліджень І. Д. Ковальченка. Науковий діалог «Схід-Захід». Матер. ІV всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю. (м. Кам’янець-Подільський, 25 травня 2015 р.).. pp. 141-144.

Ковальчук, І. В. (2015) Економічний стан і соціальна сфера Житомира напередодні і в роки Першої світової війни. Суспільні науки: напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі: Матеріли міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 17-18 липня 2015 року). - Одеса.. pp. 22-25.

Ковальчук, І. В. (2015) Заходи німецької окупаційної влади і кількість населення Житомирщини вивезеного на примусові роботи до Третього райху. Шевченківська весна – 2015: історія. Матеріали ХІІІ Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених / [ред. кол. : проф. І. К. Патриляк (голова), доц. А. О. Руккас (заст. голови), О. Р. Магдич (від ред.)]. – К. : Логос. pp. 267-269.

Ковальчук, І. В. (2015) Керівництво підпілля обох ОУН на Житомирщині у період націстської окупації: персональний склад і соціально-політичний портрет. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету (42). pp. 116-122. ISSN 2076-8982

Ковальчук, І. В. (2015) Організація "Січ" на Житомирщині у другій половині 1941 р. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Війни і збройні конфлікти у Східній Європи в ХХ - на початку ХХІ століть" / За заг. ред. проф. Г. М. Стародубець - Житомир: Полісся. pp. 122-124.

Ковальчук, І. В. (2015) Правосуддя "по-сталінськи": слідчий процес та ув’язнення Івана Фещенка-Чопівського. Парадигма пізнання: гуманітарні питання. - Київ. 2015. (1 (4)). pp. 5-10. ISSN ISSN 2312-4466

Ковальчук, І. В. (2015) Створення і діяльність оунівської мережі на теренах Бердичівського району в умовах нацистської окупації другої половини 1941 р. Науковий збірник «Велика Волинь» : Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції «Бердичів від давнини до сьогодення» (Бердичів, 12–13 листопада 2015 р.) (52). pp. 231-241.

Ковальчук, І. В. (2015) Сучасна українська історична наука: деякі проблеми теорії, методології та організації. Модернізація соціогуманітарного простору: істориний досвід, виклики та перспективи. Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конфереції з міжнародною участю. Житомир-Вінниця.. pp. 26-28.

Ковальчук, І. В. (2014) Визначення подальшої стартегії і тактики ОУН(Б) у 1942 році. Соціум. Наука. Культура. Збірник наукових праць. - Київ. 2014. pp. 135-140.

Ковальчук, І. В. (2014) Керівний склад і заходи ОУН(Б) Житомирщини у 1942 р. Матеріали VІІ Волинської Всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції (до 95-річчя заснування Житомирського державного університету імені Івана Франка) (м. Житомир, 7-8 листопада 2014 р.). Збірник наукових праць. – Житомир: Полісся, 2014.. pp. 171-173.

Ковальчук, І. В. (2014) ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВЛИЯНИЯ ПОХОДНЫХ ГРУПП ОУН НА ТЕРРИТОРИЮ ЖИТОМИРСКОЙ И ЗАПАДНЫХ РАЙОНОВ КИЕВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ В ИЮЛЕ-СЕНТЯБРЕ 1941 ГОДА. Победа – одна на всех: материалы международной научно-практической конференции. pp. 188-191.

Ковальчук, І. В. (2014) Соціально-політичний портрет керівного складу оунівського підпілля на Житомирщині у 1941-1943 рр. У1941-1943 pp. Боротьба за Україну в 1943–1944 рр.: влада, збройні сили, суспільство. Зб. наук. праць / Відп. ред. О.Є. Лисенко. — К.. pp. 451-459.

Ковальчук, І. В. (2013) ДОСЛІДЖЕННЯ ДОЗВІЛЛЯ І ВІДПОЧИНКУ У КОНТЕКСТІ СТАНОВЛЕННЯ ІСТОРІЇ ПОВСЯКДЕННЯ В УКРАЇНІ. І Міждисциплінарні гуманітарні читання: програма та тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції. 3 жовтня 2013 року. pp. 68-69.

Ковальчук, І. В. (2013) Дослідження дозвілля і відпочинку населення УРСР у ІІ-й половині 1940-х-І половині 1960-х років у радянській і пострадянській історіографіях. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 245-248.

Ковальчук, І. В. (2013) Окремі аспекти культурно-освітніх заходів ОУН та української адміністрації на Житомирщині у другій половині 1941 р. Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали науково-практичної конференції "День науки історичного факультету-2013". К.: "ПП" КП "УкрСІЧ".. pp. 34-36.

Ковальчук, І. В. (2013) Становлення і окремі аспекти діяльності житомирського міського проводу ОУН(М) у другій половині 1941 року. Україна ХХст.: кульутра, ідеологія, політика. Збірник статей. Випуск спеціальний / Відп. ред. В.М.Даниленко. - К.: Інститут історії України НАН України, 2013. - Вип. 18. - 384 с.. pp. 287-297.

Ковальчук, І. В. (2013) Створення і Функціонування бердичівської окружної газети „Нова Доба” у другій половині 1941 року. Драгоманівські історичні студії : збірник наукових праць молодих істориків [Текс] / [відп. ред. і упор. О. В. Потильчак, І. Г. Вєтров, О. О. Cушко]. – К. : Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. pp. 293-302.

Ковальчук, І. В. (2012) УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР НА ЖИТОМИРЩИНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1941 РОКУ. V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир.. pp. 172-175.

Ковальчук, І. В. (2011) Історіографічний аспект діяльності ОУН у 1940–1950-х роках на території Житомирської і західних районів Київської областей. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія № 6. Історичні науки : зб. наукових праць. К. : НПУ імені М. П. Драгоманова, (8). pp. 202-212.

Ковальчук, І. В. (2011) Прихід похідної групи ОУН під проводом Андрія Мельника «Північ» до Житомира у липні 1941 р. Розбудова держави. Збірник праць. (1-2). pp. 153-166.

Ковальчук, І. В. (2011) Структури ОУН(Б) у 1943 р. на території Житомирської області. Проблеми історії та історіографії України. Програма і матеріали науково-практичної конференції День науки історичного факультету – 2011 / Наук. ред., проф. Казьмирчук Г. Д. – К. : Логос, 2011. pp. 50-51.

Ковальчук, І. В. (2011) Утворення і діяльність Житомирського обласного управління. Український національно-визвольний рух ХХ ст. : ідейно-політичний, організаційний та військовий аспекти (до 90-річчя Другого Зимового походу, 70-річчя похідних груп ОУН та 70-річчя Олевської республіки) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. Житомир. pp. 44-55.

Ковальчук, І. В. (2010) Альтернатива позитивізму – історіософія Р. Дж. Коллінгвуда: зміст, значення та дискусійні положення. Практична філософія. – К. : ПАРАПАН, (3(37)). pp. 201-207.

Натикач, Петро and Ковальчук, І. В. (2010) Життя і діяльність Олександра Шумського в 1890–1924 роках – до його призначення народним комісаром освіти УСРР. Історія. Філософія. Релігієзнавство. (3-4). pp. 32-37.

Ковальчук, І. В. (2010) Михайло Драгоманов і Дмитро Донцов – антиподи української політичної думки. Актуальні проблеми вітчизняної та світової історії : зб. наук. статей учасників Третіх Всеукраїнських драгоманівських чит. молодих істориків, Київ, 12 березня 2010 р. / [відп. ред. О. В. Потильчак] – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова,. pp. 86-95.

Ковальчук, І. В. (2010) Поширення бофонів ОУН і УПА на території Житомирської області. Матеріали ІІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції (м. Житомир, 12–13 листопада 2010 р.) : Збірник наукових праць. – Житомир. pp. 150-152.

Ковальчук, І. В. (2010) Рейди групи „Тютюнник” і діяльність місцевих боївок УПА на території Житомирської області в 1943 році. Південний архів. Історичні науки : збірник наукових праць. – Херсон : Вид-во ХДУ (31-32). pp. 327-336.

Ковальчук, І. В. (2010) Утворення і діяльність Житомирського міського проводу ОУН(М) у другій половині 1941 року. Літопис Волині : Всеукр. науковий часопис. – Луцьк : Вид-во ВНУ імені Лесі Українки, (8). pp. 85-90.

Ковальчук, І. В. (2010) Формування похідних груп ОУН і їх проникнення на територію Житомирської та Київської областей у липні-серпні 1941 року. Історичні студії Волинського національного університету імені Лесі України.– Луцьк : Вид-во ВНУ імені Лесі Українки, (3). pp. 86-92.

Ковальчук, І. В. (2009) Історіографічний аспект поширення впливу ОУН на територію Житомирщини. Матеріали ІІ Волинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 90-річчю Житомирського державного університету імені Івана Франка. Збірник наукових праць. – Житомир.. pp. 84-87.

Ковальчук, І. В. (2009) Діяльність УПА на території Житомирської області в 1943 р. Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. праць : Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету.– Рівне : Рівненський державний гуманітарний університет (16). pp. 199-202.

Ковальчук, І. В. (2009) Культура і цивілізація. Практична філософія. – К. : ПАРАПАН, 2009. – Вип. 3(33). – С. 163-168. (3(33)). pp. 163-168.

Ковальчук, І. В. (2009) Поширення впливу і діяльність ОУН на Житомирщині в 1941 році. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 17. Серія : історія : зб. наукових праць / [за заг. ред. проф. П. С. Григорчука], Вінниця. pp. 84-90.

Ковальчук, І. В. (2008) Поширення впливу ОУН-Б на Житомирщину в 1941 році. Волинські історичні записки, 1. pp. 239-246.

Ковальчук, І. В. (2007) “Видатний державотворець, учений, учитель – Іван Фещенко-Чопівський”. Наукова конференція «Молодь в історії Житомирщини» 27 вересня 2007 р. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир, 2007. pp. 97-105.

Ковальчук, І. В. (2006) Замітки про Івана Фещенка-Чопівського. Шляхами творення української державності: за матеріалами регіональної науково-практичної конференції "Боротьба українського народу за державну незалежність в 1917-1921 роках (до 85-річчя Другого Зимового похуоду)". Житомир. pp. 99-103.

Monograph

Антонова, О. Є. and Дубасенюк, О. А. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Ковальчук, І. В. and Сидорчук, Н. Г. (2016) Акмедосягнення науковців Житомирської науково-педагогічної школи. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

This list was generated on Thu Sep 29 03:25:03 2022 EEST.