Items where Author is "Козловець, М. А."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 33.

Article

Козловець, М. А. (2019) Europocentrysm : Theory, Ideology and Practice. Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії (76). pp. 13-29. ISSN 2072-1692

Козловець, М. А. and Башманівський, Д. М. (2019) Symbolic Exchange and Advertising in The Information-Based Society. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). pp. 36-44. ISSN 2663-7650

Козловець, М. А. and Туренко, О. С. (2019) Європейський досвід інтерпретації дихотомії доброчесності і солідарності. Українська полоністика (16). pp. 67-76. ISSN 2220-4555

Козловець, М. А. (2018) Ментальність українського народу і процеси державотворення. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (1 (84)). pp. 48-53. ISSN 2076-6173

Козловець, М. А. (2018) Державотворення у контексті ментальності українців, або Філософія національного мазохизму. Практична філософія (3). pp. 181-198.

Козловець, М. А. and Туренко, О. С. (2018) Принципи соціально-політичної сoncordia у доктрині Августина Блаженного. Українська полоністика (15). pp. 50-63. ISSN 2220-4555

Козловець, М. А. (2017) Історіософський дискурс: від хаосу екзистенційних суджень до творення смислів. Дилема війни/миру в постгуманному світі. pp. 42-44.

Козловець, М. А. and Слюсар, В. М. (2017) Людина в парадигмі постсучасності (нотатки з Міжнародної науково-теоретичної конференції "Глобалізований світ: випробування людського буття"). Українська полоністика (14). pp. 180-197. ISSN 2220-4555

Козловець, М. А. (2017) Соціальна структура українського суспільства в контексті постсоціалістичних трансформацій. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (4). pp. 41-57.

Козловець, М. А. (2016) Історіософський дискурс транзитивності сучасного українського суспільства. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1 (82)). pp. 54-61. ISSN 2076-6173

Козловець, М. А. and Слюсар, В. М. (2015) Модернізація як імператив розвитку сучасної України. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (3 (81)). pp. 41-45. ISSN 2076-6173

Козловець, М. А. and Киричок, М. (2015) Філософські ідеї культури Київської Русі в контексті сучасних цивілізаційних змін. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (77). pp. 305-309. ISSN 2076-6173

Козловець, М. А. (2014) Модернизация украинского общества как императив социальной эволюции. Humanities and Social Sciences, XIX (2). pp. 123-134.

Козловець, М. А. and Федоренко, В. О. (2014) Тарас Шевченко як творець сучасної української нації. Українська полоністика (11). pp. 147-171. ISSN 2220-4555

Козловець, М. А. (2012) Модернизация versus национальная идентичность. Современная интеллигенция: проблемы социальной идентификации: сборник научных трудов: в 3 т. / отв. ред. И. И. Осинский., 1. pp. 28-39.

Козловець, М. А. (2011) Ідентичність: поняття, структура і типи. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (57). pp. 3-9.

Козловець, М. А. (2011) Національна ідентичність як соціокультурний феномен. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (60). pp. 3-11. ISSN 2076-6173

Козловець, М. А. (2009) Схід-захід: дилема чи проблема українського вибору? Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (43). pp. 3-9. ISSN 2076-6173

Козловець, М. А. (2008) Глобальна міграція і політика ідентичності та громадянства. Українська полоністика (5). pp. 3-22.

Козловець, М. А. (2008) Освіта і національна ідентичність в умовах глобалізації. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (40). pp. 8-14. ISSN 2076-6173

Вознюк, О. В. and Козловець, М. А. (2007) Проблема раціоналізації ірраціонального, імовірнісного аспекту реальності. SENTENTIAE : наук. праці Спілки дослідників модерної філософії : матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. "Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур", 2 лют. 2007 р., 1. pp. 115-125.

Козловець, М. А. (2006) Філософія національної ідеї в творчості Івана Франка. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (29). pp. 8-14. ISSN 2076-6173

Козловець, М. А. (2005) Ідеологія і становлення громадянського суспільства в Україні. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (20). pp. 36-41. ISSN 2076-6173

Козловець, М. А. and Захарченко, І. М. (2001) Леся Українка як уособлення національного обов'язку. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (7). pp. 53-57. ISSN 2076-6173

Козловець, М. А. and Захарченко, І. М. (2001) Референтні структури як чинник соціальної ідентифікації особистості. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 21-25. ISSN 2076-6173

Monograph

Козловець, М. А. (2009) Феномен національної ідентичності: виклики глобалізації: Монографія. Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Conference or Workshop Item

Козловець, М. А. (2017) Мудрість як соціокультурний феномен. In: Духовність. Культура. Виклики сьогодення. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (м. Львів, 21-22 квітня 2017 р.)., Львів: Львіваський національний університет імені Івана Франка.

Козловець, М. А. (2017) Сучасне українське суспільство: дискурс транзитивності і феноменологія нестабільності. In: Глобалізований світ : випробування людського буття Міжнародна науково- теоретична конференція, 6-7 жовтня 2017 року, Житомир : Вид-во Євенок О. О..

Козловець, М. А. (2016) Модернизация как императив развития украинского общества. In: Український соціум: соціально-політичний аналіз сучасності та прогноз майбутнього, 29 листоп. 2016 р., м. Харків,.

Козловець, М. А. and Михайлова, М. О. (2011) Мультикультуралізм і проблема єдності суспільства. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

Козловець, М. А. (2007) Толерантність як дієвий інструмент досягнення злагоди в суспільстві. In: Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності: Матеріали засідання "круглого столу”, 29 травня 2007 р., Житомир.

Book

Горохова, Л. В. and Заглада, В. М. and Козловець, М. А. and Свінціцька, О. І. and Слюсар, В. М. (2015) Поліський Сократ (до 65-річного ювілею професора П. Ю. Сауха). Вид. Євенок О.О., Житомир.

Саух, П. Ю. and Козловець, М. А. and Слюсар, В. М. and Герасимчук, В. І. and Свінціцька, О. І. (2010) Філософ європейської візії (до 70-річного ювілею професора А.А. Герасимчука)[науково-популярне видання] / За заг. ред. проф. Сауха П.Ю. Житомир: Видавництво ЖДУ імені Івана Франка.

This list was generated on Tue Oct 27 13:12:41 2020 EET.