Items where Author is "Котловий, С. А."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 52.

Article

Котлова, Л. О. and Котловий, С. А. (2020) Чесність особистості в історичній педагогічній парадигмі. Вісник Польсько-української науково-дослідної лабораторії дидактики імені Я. А. Коменського (2(21)). pp. 68-72.

Котлова, Л. О. and Котловий, С. А. (2020) Інтерактивні форми просвітницько-профілактичної роботи соціального педагога: переваги та недоліки. Актуальні проблеми підготовки фахівців соціальної сфери. pp. 55-58.

Котловий, С. А. and Максимчук, Б. А. (2020) Історичні аспекти формування ціннісного ставлення до людини в учнів шкіл-інтернатів сортивного спрямування. Науковий часопис Національного педагогічного університету Серія 15. Науково-педагогічні проблеми. pp. 107-114.

Котлова, Л. О. and Котловий, С. А. and Білецька, І. О. and Beheza, L. and Kulzhabayeva, L. (2020) Empirical Study of Family Conflicts as a Factor of Emotional Burnout of a Woman. Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, 8 (2). pp. 211-218. ISSN 2292-2598

Котловий, С. А. and Коберник, Г. І. and Білецька, І. О. and Ящук, О. М. and Ящук, С. М. (2020) Examining the Formation of Integrative Readiness of Pre-Service Teachers to work in Inclusive Classrooms in Ukraine. International Journal of Higher Education, 2 (5). pp. 208-222. ISSN 1927-6044

Тичина, І. М. and Котлова, Л. О. and Можаровська, Т. В. and Котловий, С. А. (2020) Курси підвищення кваліфікації «Інноваційні форми роботи у діяльності практичних психологів та соціальних педагогів закладів загальної середньої освіти» при Житомирському державному університеті імені Івана Франка. Неформальна освіта: кращі практики і проекти (3).

Котловий, С. А. (2020) Соціальна робота з молоддю: зміст і методи. Актуальні проблеми соціальної сфери (10). pp. 37-38.

Котловий, С. А. (2019) Інтерактивні форми просвітницько-профілактичної роботи соціального педагога в школі. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету (3). pp. 85-90.

Котловий, С. А. (2019) Медіація у роботі соціального працівника. Актуальні проблеми соціальної сфери, 9. pp. 15-18.

Котловий, С. А. and Сидоренко, С. М. (2019) Технологія профілактики суїциду серед підлітків у роботі соціального педагога. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені Михайла Петровича Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи, 213 (13). pp. 129-132. ISSN 2311-5491

Котлова, Л. О. and Котловий, С. А. (2018) Проблема чесності особистості в ХХІ столітті. Освіта ХХІ століття: проблеми гуманізації, гуманітаризації та патріотизму в контексті євроінтеграційних процесів. pp. 106-109.

Котловий, С. А. (2018) Соціально-педагогічний зміст медіації у конфліктних ситуаціях. Інноваційна педагогіка (3). pp. 211-214. ISSN ISSN 2311-5491

Котловий, С. А. (2018) Теоретичні засади формування функціональної компетентності майбутніх соціальних працівників. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 1 (84). pp. 119-123. ISSN 2413-1865

Котловий, С. А. (2018) Формування соціального досвіду безконфліктної поведінки. Суспільно-політичні та психологічні студії (2). pp. 64-68.

Котловий, С. А. (2017) Використання соціально-педагогічних технологій організації дозвіллєвої діяльності учнів ПТНЗ в гуртожитку. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Котлова, Л. О. and Котловий, С. А. (2017) Проблема конфлікту в глобалізованому світі. Актуальні проблеми соціального управління в Україні за умов глобалізації.

Котловий, С. А. (2017) Соціалізація особистості в дозвіллєвій діяльності. Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад : зб. наук. праць матеріалів III Всеукраїнської науково-практичної конференції, 27 квітня 2017 р., м. Київ, Національний авіац. pp. 133-135.

Котловий, С. А. (2016) До визначення сутності поняття «конфлікт». Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н. П. Павлик]. pp. 31-33.

Котловий, С. А. (2016) Організація соціальної підтримки обдарованої молодощі в умовах ВНЗ. Актуальні проблеми соціальної сфери (5). pp. 31-34.

Котловий, С. А. (2016) Соціальні технології формування відповідальної поведінки учнів ПТНЗ. Збірник наукових праць «Педагогічні науки», 3 (74). pp. 181-186. ISSN 2413-1865

Котлова, Л. О. and Котловий, С. А. (2015) Психолого-педагогічні передумови конфліктної поведінки учнів професійних ліцеїв. Driven to discover // International scientific-practical congress of pedagogues, psychologists and medics. Geneva (Switzerland). pp. 76-81.

Котловий, С. А. (2015) Діяльність соціального педагога з медіаторами як посередниками у розв’язанні конфліктів. Молодь і ринок (1).

Котловий, С. А. (2015) Теорія і практика формування в учнів професійно-технічних навчальних закладів соціального досвіду безконфліктної поведінки. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2015. — Вип. 4. — 158 с. (4). pp. 80-83.

Котловий, С. А. (2014) Профілактика конфліктів в освітньому середовищі ліцею як соціально-педагогічна проблема. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. pp. 66-68.

Котловий, С. А. (2014) Соціально-педагогічні умови формування соціального досвіду безконфліктної поведінки в учнів професійного ліцею. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 228-233. ISSN 2311-8466

Котловий, С. А. (2014) Соціально-профілактична робота з учнями професійного ліцею в гуртожитку. ВІСНИК Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка (в.117). pp. 222-227.

Котловий, С. А. (2013) Згуртування навчально-трудового колективу – важлива умова формування соціального досвіду безконфліктної поведінки в учнів професійного ліцею. Професійне становлення особистості. Психолого-педагогічний науковий журнал (3). pp. 135-143.

Котловий, С. А. (2013) Значення педагогічної взаємодії у формуванні безконфліктної поведінки учнів професійного ліцею. Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія (19). pp. 99-104.

Котловий, С. А. (2013) Організація соціальної служби з розв'язання конфліктів у ПТНЗ. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (Ч.3). pp. 131-139.

Котловий, С. А. (2012) Організація дозвіллєвої діяльності учнів професійного ліцею в гуртожитку. Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, 6 (Ч.1). pp. 304-310.

Котловий, С. А. and Коберник, О. М. (2012) Соціальні причини виникнення конфліктів в учнів професійних ліцеїв. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології (3 (21). pp. 133-144.

Котловий, С. А. (2012) Формирование социального опыта бесконфликтного поведения у учеников профессионального лицея. Вестник академии знаний: Всероссийский журнал (3). pp. 77-80.

Котловий, С. А. (2012) Ціннісні орієнтації як передумова виникнення конфліктної поведінки учнів професійного ліцею. Актуальні проблеми державного управління педагогіки та психології / Збірник наук. Праць Херсонського національного університету, 2 (7). pp. 362-366.

Котловий, С. А. (2011) Вплив соціального статусу на конфліктну поведінку людини. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (55). pp. 116-120.

Котловий, С. А. (2011) Конфлікт як невід’ємний об’єкт соціалізації учнів. Теоретико-методологічні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб.наук.праць. – Вип.15. книга 2, 15 (2). pp. 262-269.

Котловий, С. А. (2011) Конфліктні форми поведінки та причини їх виникнення в учнів професійно-технічних навчальних закладів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб.наук.пр. – Випуск 27 / Редкол.: І.А.Зязюн (голова) та ін. (27). pp. 122-128.

Котловий, С. А. (2010) Конструктивне спілкування як засіб безконфліктної взаємодії учнів професійного ліцею. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [гол.ред. Мартинюк М.Т.]. (ч.4). pp. 122-128.

Conference or Workshop Item

Котловий, С. А. (2020) Медіація в соціальній сфері. In: ІV Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Особистісне зростання: теорія і практика»,.

Котловий, С. А. (2018) Цінності як передумова виникнення конфліктної поведінки. In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція.

Котловий, С. А. (2018) Формування конфліктологічної компетентності соціальних працівників. In: ІV Міжнародної науково-практичної конференції (15 – 16 березня 2018 року, Київ) /.

Котловий, С. А. (2017) Комунікативна компетентність як складова професійних якостей соціального педагога. In: Професійне становлення особистості: проблеми і перспективи : тези доп. IX між нар. наук.-прак. Конференції.

Котловий, С. А. and Котлова, Л. О. (2017) Конструктивне спілкування як передумова безконфліктної взаємодії в системі «учень – учень». In: ІІ Всеукраїнської науково-практична конференція Професійна підготовка фахівців соціальної сфери: надбання, проблеми, перспективи, 26-27 жовтня, Хмельницький.

Котлова, Л. О. and Котловий, С. А. (2017) Чесність як моральна категорія. In: «Глобалізований світ : випробовування людського буття» : Міжнародна науково-теоретична конференція, 6-7 жовтня, ЖДУ.

Котловий, С. А. (2017) Технології соціально-педагогічної роботи в територіальній громаді. In: «Сталий розвиток 2030: економічна, соціальна, екологічна та політична складові», Грузія.

Teaching Resource

Котловий, С. А. and Сейко, Н. А. and Ситняківська, С. М. (2020) Методичні рекомендації для студентів спеціальності 231 «Соціальна робота» з дисципліни «Соціальна опіка і піклування». [Teaching Resource]

Котловий, С. А. and Остапчук, О. Л. (2020) Методичні рекомендації з курсу «Основи гендерної теорії та практики». [Teaching Resource]

Котловий, С. А. and Ілліна, О. В. (2020) Методичні рекомендації щодо проходження виробничої Стажерської практики зі спеціалізації для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності: 231 Соціальна робота. [Teaching Resource]

Котловий, С. А. and Ілліна, О. В. (2020) Методичні рекомендації щодо проходження навчальної Ознайомлювальної практики для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 231 «Соціальна робота». [Teaching Resource]

Котловий, С. А. and Ілліна, О. В. and Палько, І. М. (2020) Методичні рекомендації щодо проходження навчальної Технологічної практики для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності: 231 Соціальна робота. [Teaching Resource]

Котлова, Л. О. and Котловий, С. А. (2018) Методичні рекомендації з курсу Психологія конфлікту. [Teaching Resource]

Котловий, С. А. and Ілліна, О. В. (2017) Соціальна політика в Україні. [Teaching Resource]

Котловий, С. А. (2017) Соціалізація особистості методичні рекомендації. [Teaching Resource]

This list was generated on Thu Oct 22 19:10:59 2020 EEST.