Items where Author is "Коцюба, І. Ю."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 26.

Article

Воронцова, О. Г. and Коцюба, І. Ю. (2022) Порівняльний впливу на гідросферу кар`єрів блочного на щебеневого профілю. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні пріоритети розвитку науки, освіти та технологій».

Коцюба, І. Ю. and Козин, М. С. (2022) Пропозиції щодо нормування скиду стічних вод атмосферних опадів з промислових об’єктів у дощову каналізацію. Scientific Collection «InterConf. pp. 417-419.

Гарбар, О. В. and Хом’як, І. В. and Коцюба, І. Ю. and Демчук, Н. С. and Онищук, І. П. (2021) Anthropogenic and Natural Dynamics of Landscape Ecosystems of the Slovechansko-Ovruchsky Ridge (Ukraine). Socijalna ekologija : časopis za ekološku misao i sociologijska istraživanja okoline, 30 (3). pp. 347-387. ISSN 1330-0113

Коцюба, І. Ю. (2021) Ландшафтний аспект екологічного менеджменту промислових об'єктів. Біологічні дослідження - 2021.

Коцюба, І. Ю. (2020) Використання абстрактної моделі в підготовці спеціалістів з прикладної екології. Біологічні дослідження – 2020. pp. 446-447.

Хом’як, І. В. and Василенко, О. М. and Гарбар, Д. А. and Андрійчук, Т. В. and Костюк, В. С. and Власенко, Р. П. and Шпаковська, Л. В. and Демчук, Н. С. and Гарбар, О. В. and Онищук, І. П. and Коцюба, І. Ю. (2020) Методологічні підходи до створення інтегрованого синфітоіндикаційного показника антропогенної трансформації. Екологічні науки. ISSN 2306-9716

Хом’як, І. В. and Демчук, Н. С. and Коцюба, І. Ю. and Ястребова, Я. В. (2019) Еколого-ценотична характеристика популяції Heracleum sosnowskyi Manden на території Центрального Полісся. Екологічні науки, 2 (24). pp. 126-129. ISSN 2306-9716

Гордієнко, В. В. and Коцюба, І. Ю. (2019) Значення оцінки впливу діяльності гірничо-добувних підприємств на навколишнє природне середовище. Біологічні дослідження – 2019. pp. 315-317.

Онищук, І. П. and Коцюба, І. Ю. (2019) Систематика родів Octolasion Örley, 1885 та Octodrilus Omodeo, 1956. Biology & ecology scientific journal, 5 (2). pp. 75-83. ISSN 2414-9810

Коцюба, І. Ю. (2017) Значення дисципліни «Анатомія та еволюція нервової системи людини» у формуванні професійних якостей майбутніх психологів. Біологічні дослідження – 2017. pp. 238-239.

Коцюба, І. Ю. (2016) Морфологічна структура Aporrectodea Dubiosa (Örley, 1881). Біологічні дослідження - 2016. pp. 168-170.

Герасимчук, О. О. and Онищук, І. П. and Коцюба, І. Ю. (2014) ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДОВОГО СКЛАДУ ТА МОРФОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ДОЩОВИХ ЧЕРВІВ (OLIGOCHAETA: LUMBRICIDAE) У ФІТОЦЕНОЗАХ ОСОКОВІ БОЛОТА ТА ГІГРОФІТНІ ЛУКИ. Біологічні дослідження 2014. pp. 118-121.

Кириленко, О. Ю. and Гарбар, О. В. and Коцюба, І. Ю. (2012) Морфологічні особливості масових представників роду Arion (Gastropoda: Basommatophora). БІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 2012. pp. 18-19.

Коцюба, І. Ю. (2011) Структура популяцій масових диплоїдних і поліплоїдних партеногенетичних дощових червів (Oligochaeta, Lumbricidae) в межах України. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук.

Межжерин, С. В. and Коцюба, І. Ю. and Жалай, Е. И. and Гарбар, О. В. (2010) ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИЙ ПАРТЕНОГЕНЕТИЧЕСКОГО ДОЖДЕВОГО ЧЕРВЯ EISENIELLA TETRAEDRA (SAVIGNY, 1826) В ЕСТЕСТВЕННОЙ И УРБАНИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ ОБИТАНИЯ. Науковий вісник Ужгородського університету (28). pp. 135-138.

Межжерин, С. В. and Коцюба, І. Ю. (2010) Генетическая структура популяций партеногенетического дождевого червя Eiseniella Tetraedra (Savigny, 1826) в естественной и урбанизированной среде обитания. Науковий вісник Ужгородського університету (28). pp. 135-138.

Коцюба, І. Ю. and Гарбар, О. В. and Межжерин, С. В. (2010) Кариотип Dendrodrilus rubidus f. tenuis (Eisen, 1874) фауны Украины. Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія (29). pp. 187-189.

Коцюба, І. Ю. and Власенко, Р. П. and Гарбар, А. В. (2010) Кариотипы дождевых червей рода Aporrectodea (Oligochaeta, Lumbricidae) фауны Украины. Vestnik zoolodii (44). pp. 387-392.

Коцюба, І. Ю. and Власенко, Р. П. and Гарбар, О. В. (2010) Разнообразие хромосомних рас дождевых червей (Oligochaeta, Lumbricidae) на территории Украины. Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2010. pp. 25-26.

Гарбар, О. В. and Коцюба, І. Ю. (2008) Каріотипи дощових червів фауни України. Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток наукової думки 2008», 4. pp. 4-5.

Conference or Workshop Item

Коцюба, І. Ю. (2019) Пропозиції по модернізації діючих малопотужних очисних споруд каналізації повної біологічної очистки. In: Problems and achievements of modern science, International scientific-practical conf..

Teaching Resource

Коцюба, І. Ю. (2017) Робочий зошит для практичних занять з курсу «Анатомія людини». [Teaching Resource]

Коцюба, І. Ю. (2017) Тестові завдання із заповідної справи. [Teaching Resource]

Other

Онищук, І. П. and Коцюба, І. Ю. (2022) Інструктивно-методичні матеріали до практичних занять з освітньої компоненти «Екологія людини». Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир.

Коцюба, І. Ю. (2022) Робочий зошит до лабораторних занять з освітньої компоненти "Загальна та хімічна екологія" для підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань: 10 Природничі науки спеціальності: 102 Хімія за освітньо-професійною програмою: Хімія. Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир.

Коцюба, І. Ю. and Андрійчук, Т. В. (2021) Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із навчальної дисципліни «Ландшафтознавство» для підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Географія)». ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

This list was generated on Wed Sep 28 09:26:43 2022 EEST.