Items where Author is "Левківський, М. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 60.

Article

Левківський, М. В. and Колодій, О. С. (2015) Головні аспекти громадянського виховання: полікультурний аспект. Проблеми освіти: Збірник наукових праць (82). pp. 152-156.

Левківський, М. В. (2015) К.Ушинський і формування почуття малої Батьківщини у дітей. Історико-педагогічний альманах. Випуск 3. Реалізація педагогічних ідей К.Д. Ушинського в освіті сьогодення: збірн. наук. праць молодих дослідн..

Колодій, О. С. and Левківський, М. В. (2014) Виховання патріотизму студентів ВНЗ. Інноваційні підходи до виховання студентської молоді у вищих навчальних закладах : матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Житомир, 22-23 травня 2014 р.). pp. 186-193.

Левківський, М. В. and Колодій, О. С. (2013) Воспитание патриотизма у студентов-аграриев. Вектор науки ТГУ (2(13)). pp. 149-152.

Гльоза, А. А. and Левківський, М. В. (2012) Педагогічні умови патріотичного виховання учнів молодшого шкільного віку. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 244-247.

Левківський, М. В. (2012) Формування естетичної культури майбутніх вчителів засобами краєзнавства. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку: збірник наукових праць / за ред. О. А. Дубасенюк, Н. Г. Сидорчук. pp. 402-409.

Левківський, М. В. (2011) Велика Волинь у її історичній ретроспективі. Велика Волинь: історія освіти і культури: монографія / за ред. проф. Левківського М.В.. pp. 8-36.

Левківський, М. В. (2011) Передмова. Велика Волинь: історія освіти і культури. Велика Волинь: історія освіти і культури: монографія / за ред. проф. Левківського М.В.. pp. 5-7.

Левківський, М. В. (2011) Післямова // Велика Волинь: історія освіти і культури. Велика Волинь: історія освіти і культури: монографія / за ред. проф. Левківського М.В.. pp. 627-629.

Левківський, М. В. and Павленко, В. В. (2010) Діяльність іноземних викладачів гуманітарних дисциплін у Кременецькому ліцеї. Инновации в высшем образовании: проблемы и перспективы: Збірник наукових праць Військового Київського національного університету імені Тараса Шевченка (24). pp. 245-251.

Левківський, М. В. (2009) Українська ментальність в Європейському вимірі. Проблеми освіти у Польщі та в Україні в контексті процесів глобалізації та євроінтеграції: Зб. матер. Міжнародної наук.-практ. конференціїї / За ред. В. Кременя, Т. Левовицького, С. Сисоєвої.. pp. 276-282.

Левківський, М. В. (2008) Освітньо-культурні процеси на Волині (поч. ХХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст). Актуальні проблеми гуманітарної освіти: Зб. наук. пр (4). pp. 32-35.

Левківський, М. В. (2007) Соціальна зрілість старшокласника у педагогічній площині. Наукові записки. Серія «Психологія і педагогіка». (8). pp. 201-207.

Левківський, М. В. and Бісик, Н. М. (2006) Підготовка студентів ВНЗ до виховної діяльності у загальноосвітній школі. Гуманітарний вісник ДВНЗ „Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди”: наук.-теоретич. зб. pp. 60-64.

Левківський, М. В. (2006) Соціальна зрілість молоді в контексті гуманізації виховання. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Зб. наук. праць., 1 (9). pp. 335-339.

Левківський, М. В. (2005) Відповідальність школярів у гуманістичному вимірі. Духовна культура особистості в контексті розвитку громадянського суспільства: Науково-методичний збірник / За ред. М.М. Заброцького, І.І. Якухно.. pp. 92-95.

Левківський, М. В. (2005) Морально-правова відповідальність – домінанта соціальної зрілості старшокласників. Зб. наук. праць Полтавського державного педагогічного університету. (5 (44)). pp. 198-204.

Левківський, М. В. (2005) Соціальна зрілість старшокласників (підходи до формування). Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти: Зб. наук. праць. Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету (32). pp. 85-87.

Левківський, М. В. (2005) Соціальна зрілість старшокласників: проблема формування. Вісник Львівського університету (2). pp. 135-138.

Левківський, М. В. (2005) Соціальне зростання старшокласників у контексті процесів соціалізації. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Збірник наукових праць. pp. 69-74.

Левківський, М. В. (2005) Формування компетентності вчителя. Перспективні педагогічні технології в системі неперервної освіти: Матер. Всеукр. наук-практ. конф., 2. pp. 163-172.

Левківський, М. В. (2004) Інноваційні технології формування компетентності майбутніх вчителів. Освітні інноваційні технології викладання навчальних дисциплін: Зб. наук.-метод. праць /За ред. О.А. Дубасенюк.. pp. 49-55.

Левківський, М. В. (2004) Інноваційні технології формування компетентності майбутніх учителів. Освітні технології у процесі викладання навчальних дисциплін /За ред. О.А. Дубасенюк: Зб. наук. праць. pp. 98-108.

Левківський, М. В. (2004) Відповідальність особистості у суб’єкт-суб’єктній взаємодії. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді: Збірник наукових праць., 2. pp. 80-84.

Левківський, М. В. (2004) Морально-правова відповідальність у життєвому самовизначенні старшокласників /. Теорія і практика формування громадянських цінностей у старшокласників.. pp. 25-28.

Левківський, М. В. (2004) Педагогічне краєзнавство: проблема пошуку. Молодь в умовах нової соціальної перспективи: / Відп. ред. проф. А.В. Іванченко. pp. 189-193.

Левківський, М. В. (2004) Правова держава як гарант морально-правової відповідальності юнаків і дівчат. Вісник Київського міжнародного університету (5). pp. 125-132.

Левківський, М. В. and Сидорчук, Н. Г. (2004) Підготовка майбутніх учителів до роботи з дітьми зони радіологічного контролю. Науково–методична співпраця в системі університет – середній та вищий навчальний заклад /За ред. О.А.Дубасенюк: Зб. наук.-метод. праць. pp. 41-45.

Вознюк, О. В. and Левківський, М. В. (2004) Соціалізація у площині гендерного виховання. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 19-22. ISSN 2076-6173

Левківський, М. В. (2004) Формування професійної компетентності вчителя (засобами історико-педагогічного краєзнавства). Вісник Київського міжнародного університету. (4). pp. 137-146.

Левківський, М. В. (2003) Відповідальність у структурі компетентності майбутнього вчителя. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (13). pp. 9-12.

Левківський, М. В. (2003) Педагогіка А.С. Макаренка і сучасність. Педагогічна Житомирщина. (2(16)). pp. 11-15.

Левківський, М. В. (2003) Педагогіка А.С. Макаренка і сучасність. Педагогічна Житомирщина (2(16)). pp. 11-15.

Левківський, М. В. and Вознюк, О. В. (2003) Проблеми освіти у понятійній площині синергетики. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 51-55. ISSN 2076-6173

Левківський, М. В. (2003) Соціально-громадянська відповідальність особистості. Наукові записки. Серія: Педагогічні науки., 1 (52). pp. 44-47.

Левківський, М. В. (2003) Творчий досвід А.С. Макаренка і сучасність. Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць. pp. 1-6.

Левківський, М. В. (2002) Іван Огієнко сподвижник національної освіти, науки і культури. Національна освіта: традиції і новації у контексті ідей Івана Огієнка: Зб. наук. праць. pp. 3-7.

Левківський, М. В. (2002) Іван Огієнко – визначне явище в українській освіті,науці і культурі (до 120-річчя із дня народження). Освіта України. (7-8). p. 7.

Левківський, М. В. (2002) Відповідальність у гуманістично-християнському вимірі. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 3-5.

Вознюк, О. В. and Левківський, М. В. (2002) Відповідальність у структурі компетентності педагога. Педагогічні науки : зб. наук. праць, 1. pp. 179-186.

Левківський, М. В. (2002) Жив і творив для України (до 120-річчя із дня народження І. Огієнка). Житомирщина. (11). p. 5.

Левківський, М. В. and Тернопільська, В. І. (2002) Соціальна відповідальність шкільного юнацтва: новітні технології формування. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (9). pp. 206-209.

Левківський, М. В. (2002) Соціально-правова відповідальність особистості: проблема формування. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. Зб. на-ук. праць, 1. pp. 47-51.

Левківський, М. В. (2002) Сподвижник національного шкільництва, культури і науки (до 120-річчя із дня народження Івана Огієнка) /. Педагогічна газета. (1 (91)). p. 7.

Левківський, М. В. (2001) Історико-педагогічне краєзнавство: стратегія пошуку. Методологія і теорія історико-педагогічних досліджень/ за ред. акад. Сухомлинської О.В.

Бех, І. Д. and Вознюк, О. В. and Левківський, М. В. (2001) Деякі аспекти нової виховної парадигми: в контексті творчості А. С. Макаренка. Педагогіка і психологія (1(30)). pp. 5-7.

Вознюк, О. В. and Бех, І. Д. and Левківський, М. В. and Музика, О. Л. (2001) Психологія реклами: технологія впливу на індивідуальну та масову свідомість. Вiсник Житомирського інженерно-технологічного інституту. Фундаментальнi та гуманітарні науки. Проблеми освіти (11). pp. 92-100.

Бех, І. Д. and Вознюк, О. В. and Левківський, М. В. (2001) Структура взаєморозуміння у системі "людина - людина": генезис і корекція. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 78-82. ISSN 2076-6173

Левківський, М. В. (2000) Відповідальність у контексті нової виховної парадигми. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 15-17.

Левківський, М. В. and Вознюк, О. В. (2000) Соцiальна вiдповiдальнiсть особистостi. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (5). pp. 36-40.

Левківський, М. В. and Вознюк, О. В. and Недашківська, Т. В. (2000) Соціально-правова відповідальність особистості. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (6). pp. 47-51. ISSN 2076-6173

Левківський, М. В. (1999) Нові навчальні технології. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (3). pp. 14-18.

Левківський, М. В. (1998) Педагогічна система А.С. Макаренка: міфи і реальність. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (1). pp. 66-69.

Book Section

Левківський, М. В. (2001) Інноваційні навчальні технології. In: Технології професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка, pp. 12-18.

Monograph

Антонова, О. Є. and Березюк, О. С. and Вітвицька, С. С. and Власенко, О. М. and Дубасенюк, О. А. and Єремеєва, В. М. and Сидорчук, Н. Г. and Левківський, М. В. and Колесник, Н. Є. and Якса, Н. В. and Вознюк, О. В. and Ковальчук, В. А. and Коновальчук, І. І. and Круковська, І. М. and Миколаєнко, Н. М. and Павленко, В. В. and Синиця, М. О. (2013) Інноваційність ідей А. С. Макаренка в педагогіці ХХІ століття. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Левківський, М. В. and Борейко, О. М. and Павленко, В. В. (2011) Велика Волинь: історія освіти і культури. Discussion Paper. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Саух, П. Ю. and Левківський, М. В. and Вознюк, О. В. (2004) Синергетика освіти. Other. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

Петронговський, Р. Р. and Левківський, М. В. (2003) Теорія і практика формування патріотизму старшокласників:. Discussion Paper. "Полісся", Житомир.

Book

Левківський, М. В. and Антонова, О. Є. and Вітвицька, С. С. and Дубасенюк, О. А. and Ковальчук, В. А. and Сидорчук, Н. Г. (2003) Національна освіта у контексті творчості А.Макаренка: Зб. наук. праць /За ред. проф. М. В. Левківського. Житомир: ЖДЦНТІЕІ,.

Левківський, М. В. and Вітвицька, С. С. and Борейко, О. М. (2002) Національна освіта: традиції і новації у контексті ідей Івана Огієнка:. Вид-во ЖДУ імені Івана Франка.

This list was generated on Wed Sep 28 18:38:56 2022 EEST.