Items where Author is "Листван, В. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 36.

Article

Листван, В. М. and Листван, В. В. and Камінський, О. М. (2017) Ацилювання функціонально заміщених фосфорілідів. Алкіліденфосфорани, що містять ціаногрупу. Науковий вісник Чернівецького університету (792). pp. 58-61. ISSN 2223-1722

Мелещенко, Н. Ю. and Листван, В. В. (2010) Конденсація циклічних кетонів з альдегідами. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 45-46.

Камінський, О. М. and Листван, В. В. (2010) Фосфоріліди. реакційна здатність, взаємодія з ацилюючими реагентами, які містять активну метиленову групу. Житомирські хімічні читання 2010. pp. 41-43.

Листван, В. М. and Листван, В. В. and Малишевская, А. В. and Дейнека, С. Є. (2008) Трифенилфосфониевые соли бензильного типа и их антимикробные свойства. Журнал органічної та фармацевтичної хімії, 6 (4). pp. 77-80.

Листван, В. М. and Листван, В. В. and Малішевська, А. В. and Дейнека, С. Є. (2008) Фосфонієві солі як потенційні антимікробні засоби. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (41). pp. 228-232.

Листван, В. М. and Листван, В. В. and Шекель, А. М. (2007) Алкіліденфосфорани: синтез, реакційна здатність, синтетичні можливості. Вісник Черкаського університету. Сер. : Хімічні науки (86). pp. 32-42. ISSN 2079-2573

Листван, В. М. and Бабич, І. В. and Листван, В. В. (2007) Аміди α,β-ненасичених кислот, що містять фрагмент сульфацилу. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Хімія (12). pp. 31-33.

Листван, В. В. (2004) Синтез нових біс-a, b-ненасичених похідних 4-метилциклогексанону - напівпродуктів для одержання біологічно активних гетероциклів. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (14). pp. 275-277.

Малішевська, А. В. and Листван, В. М. and Листван, В. В. and Дейнека, С. Є. (2004) Хінонні трифенілфосфонієві солі як потенційні антимікробні засоби. Вісник Сумського державного університету. Медицина (7). pp. 29-31.

Листван, В. В. and Листван, В. М. and Авдєєва, В. В. (2003) 2-Ациліндандіони як напівпродукти для синтезу нових сполук з потенційною фізіологічною активністю. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія Хімія (7). pp. 10-15.

Малішевська, А. В. and Листван, В. М. and Дейнека, С. Є. and Листван, В. В. (2003) Антимікробна дія нафтилметильних трифенілфосфонієвих солей. Буковинський медичний вісник, 7 (4). pp. 159-162.

Листван, В. В. and Листван, В. М. (2003) Реакции фосфорилидов с ацилхлоридами: направления и препаративные возможности. Успехи химии, 72 (8). pp. 787-796.

Листван, В. М. and Листван, В. В. (2003) Реакції алкіліденфосфоранів з ацилхлоридами та їх синтетичні можливості. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (11). pp. 226-233.

Шекель, А. М. and Гриценко, І. С. and Листван, В. В. (2003) Синтез і біологічна активність азометинів на основі форміларилових естерів ацетилсаліцилової кислоти. Вісник фармації (4). pp. 7-12.

Листван, В. В. and Листван, В. М. and Білецька, І. С. (2001) Нові похідні піридинкарбонових кислот як потенційні фізіологічно активні речовини. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (8). pp. 203-206.

Шермолович, Ю. Г. and Тимошенко, В. М. and Листван, В. В. and Ильченко, Н. Н. and Марковский, Л. Н. (1998) Синтез N-трет-бутил-С-октафторбутил-С-фторсульфинимида. Журнал органической химии, 34 (7). pp. 1012-1015.

Шермолович, Ю. Г. and Тимошенко, В. М. and Листван, В. В. and Марковский, Л. Н. (1998) Синтезы фторсодержащих кетонов на основе 1,1-ди­гид­ро­по­лифто­рал­кил­суль­фи­дов. Журнал органической химии, 34 (8). pp. 1167-1171.

Тимошенко, В. М. and Листван, В. В. and Русанов, Э. Б. and Шермолович, Ю. Г. and Марковский, Л. Н. (1997) 2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентилбензилсульфид, -сульфоксид и -сульфон и их дегидрофторирование под действием оснований. Журнал органической химии, 33 (1). pp. 70-76.

Conference or Workshop Item

Листван, К. В. and Листван, В. В. (2016) DPPH-тест як ефективний метод дослідження антиоксидантної активності. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Іванченко, Н. О. and Листван, В. В. and Матвієнко, О. В. and Листван, В. М. and Листван, К. В. (2016) Синтез нових ненасичених кетонів та дослідження їх антиоксидантної активності. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Андрійчук, О. В. and Листван, К. В. and Листван, В. В. (2016) Синтез та антиоксидантна активність нових похідних 1,3-індандіону. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Листван, В. М. and Гергало, І. Ю. and Листван, В. В. (2016) Терпени і терпеноїди. Борнеол та його естери. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Левченко, І. В. and Листван, В. В. and Листван, В. М. (2014) Взаємодія фосфонієвих солей з холестерилхлороформіатом. In: IV регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2014», 23 квітня 2014, Житомир.

Листван, В. М. and Листван, В. В. (2014) Радикальні реакції в органічному синтезі. In: IV регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2014», 23 квітня 2014, Житомир.

Томас, О. В. and Листван, В. В. (2014) Реакції ізоніазиду з ароматичними альдегідами. In: IV регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2014», 23 квітня 2014, Житомир.

Листван, В. В. and Урбанська, Т. М. and Листван, В. М. (2012) Використання реакції нуклеофільного заміщення для синтезу солей та етерів ряду антрахінону. In: III регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2012», 25 квітня 2012 року, м. Житомир.

Листван, В. В. and Листван, В. М. (2012) Похідні холестеролу як рідкі кристали та їх синтез. In: Актуальні питання природничих наук та методики їх викладання, 22–23 лютого 2012, Ніжин.

Дудка, Н. М. and Листван, В. М. and Листван, В. В. (2012) Синтез діарилетенів з фосфінієвих солей у присутності триетиламіну. In: III регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2012», 25 квітня 2012 року, м. Житомир.

Листван, В. В. and Жмурчук, А. В. and Листван, В. М. (2010) Рідкі кристали. Синтез холестерилкарбоксилатів через фосфонієві солі. In: II регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2010», Житомир.

Листван, В. В. and Дейнека, С. Є. and Листван, В. М. (2008) Біологічно активні речовини класу трифенілфосфонієвих солей. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Листван, В. В. and Доманчук, Т. М. (2008) Біс-гідразони на основі оксалілгідразиду. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Дитинченко, І. М. and Листван, В. В. (2008) Гідроксихалкони та їх аналоги. Синтез з використанням реакції Віттіга. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Горбунова, Н. О. and Листван, В. В. (2008) Парацетамол, його аналоги і похідні. In: I регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2008», Житомир.

Book

Кусяк, Н. В. and Листван, В. В. (2022) Матеріали конференції "VI Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні задачі хімії: дослідження та перспективи" (5 жовтня 2022 року). ПП «Євро-Волинь»,.

Thesis

Листван, В. В. (1998) Синтез флуоровмісних органічних сполук сірки на основі 1,1–дигідрополіфлуоралкілсульфідів. PhD thesis, Інститут органічної хімії.

Teaching Resource

Листван, В. В. and Віленський, В. О. and Кондратенко, О. У. (2022) Інструктивно-методичних матеріалів до лабораторних занять з навчальної дисципліни «Хімія ароматичних і гетероциклічних сполук» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 102 Хімія. [Teaching Resource]

This list was generated on Wed Sep 28 12:11:03 2022 EEST.