Items where Author is "Нідзельська, Ю. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 32.

Article

Нідзельська, Ю. М. (2023) Основні ознаки реалій як важливих структур сучасного перекладознавства. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць. pp. 20-22.

Нідзельська, Ю. М. (2023) Іронія як засіб створення комічного ефекту в єврейських англомовних жартах. Вісник науки та освіти, 7 (1). pp. 187-198. ISSN 2786-6165

Нідзельська, Ю. М. (2023) Базові особливості художнього перекладу як одного з важливих різновидів перекладу у сучасній лінгвістичній науці. Science and Research in the Modern World. pp. 471-477.

Нідзельська, Ю. М., Рокоман, С. С. (2023) Перекладацькі трансформації як базове поняття сучасної теорії переклалду. Science and Innovation of Modern World. pp. 612-618.

Нідзельська, Ю. М. (2022) Загальні особливості етнореалій та характеристики етнореалій єврейської лінгвокультури. The 12th International scientific and practical conference “Innovations and prospects of world science”. pp. 237-242.

Нідзельська, Ю. М. (2022) Особливості функціонування концепту єврейської культури Тора в англійській мові. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 53. pp. 176-184. ISSN 2308-4863

Мосієнко, О. В., Вискушенко, С. А., Нідзельська, Ю. М. (2021) До питання про загальні особливості концепту імміграція в сучасній англійській мові. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М. В. Полховської, Н. Д. Борисенко, І. В. Іевітіс. Житомир, 2021. – 163 с.. pp. 24-28.

Нідзельська, Ю. М. (2018) Базові особливості в дослідженні архетипів і символів через призму сучасного мовознавства та лінгвокультурології. Вчені записки Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. Серія: Філологія. Соціальні комунікації, 29 (68). pp. 25-29.

Нідзельська, Ю. М. (2018) Функціонування аксіологеми єврейської лінгвокультури сім’я в сучасній англійській мові. Львівський філологічний часопис. pp. 181-185.

Нідзельська, Ю. М. (2017) Концепт як один із провідних термінів у дослідженнях сучасної лінгвокультурології. Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблеми перекладу : Збірник наукових праць / За заг. ред. М.В. Полховської, Н.Д. Борисенко, Ю.М. Нідзельської.

Нідзельська, Ю. М. (2017) Реалізація образного компонента єврейського концепту ШАББАТ засобами сучасної англійської мови. Одеський лінгвістичний вісник, 1 (9). pp. 181-185.

Нідзельська, Ю. М. (2017) Сутність культури, її головні функції та характеристики високо та низькоконтекстуальних культур через призму сучасного мовознавства. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія “Філологічна, 66. pp. 68-70.

Нідзельська, Ю. М. (2016) Основні лінгвокультурологічні особливості єврейського англомовного релігійного дискурсу. Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна, 63. pp. 143-146.

Нідзельська, Ю. М. (2015) Співвідношення сутностей цінності, оцінка та мовна особистість у лінгвістиці. Всеукраїнська наукова конференція пам’яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича «Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу».

Нідзельська, Ю. М. (2013) До питання про основні поняття лінгвоконцептології як провідного напряму в межах лінгвістичних студій. Всеукраїнська наукова конференція пам`яті доктора філологічних наук, професора Д.І. Квеселевича, "Сучасний стан і перспективи лінгвістичних досліджень та проблем перекладу".

Нідзельська, Ю. М. (2013) КОНЦЕПТОЛОГІЯ ЯК ПРОВІДНИЙ НАПРЯМ СУЧАСНОЇ ЛІНГВІСТИКИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (70). pp. 168-171. ISSN 2076-6173

Нідзельська, Ю. М. (2013) РАБИН: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СУЧАСНОЇ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (68). pp. 123-126. ISSN 2076-6173

Нідзельська, Ю. М. (2011) Стереотипізація євреїв в сучасній англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (56). pp. 144-148.

Нідзельська, Ю. М. (2010) Особливості формування державності єврейського народу в англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 218-221.

Нідзельська, Ю. М. (2009) Концепт як відображення універсального та етноспецифічного у свідомості етноса. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (45). pp. 160-162.

Нідзельська, Ю. М. (2007) Маніфестація концепту єврейства ХОЛОКОСТ у сучасній англійській мові. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (33). pp. 206-209.

Нідзельська, Ю. М. (2007) Особливості реалізації ціннісних концептів єврейської культури: єврейська ідентичність, сім’я і спільнота в англійській мові. Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи / НАН України. Центр наукових досліджень і викладання іноземних мов / [гол. ред. А.Д. Бєлова].

Нідзельська, Ю. М. (2007) Універсальна та етноспецифічна складові у лінгвоконцепті єврейської культури TZEDAKAH (CHARITY) та їх відображення в англійській мові. Мовні і концептуальні картини світу: Зб. наук. праць. – Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”.

Нідзельська, Ю. М. (2006) Ключовий концепт єврейства кошерність: мовне втілення у середовищі англомовного соціуму. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (28). pp. 160-165.

Нідзельська, Ю. М. (2004) Прояв авторитарності у площині соціальної індикації. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (17). pp. 195-196.

Conference or Workshop Item

Нідзельська, Ю. М. (2020) Лінгвоконцепт, структура, тлумачення та взаємодія із ціннісним сегментом культури. In: Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників філологічних наук : Міжнародна науково-практична конференція, 21-22 лютого, Одеса.

Нідзельська, Ю. М., Заглада, А. Г. (2018) Загальні особливості функціонування етностереотипів іспанця в сучасній англійській мові. In: Всеукраїнська наукова конференція пам'яті доктора філологічних наук, професора Д.І.Квеселевича (1935-2003), 11 травня 2018, Житомирський державний університет імені Івана Франка.

Teaching Resource

Нідзельська, Ю. М. (2022) Організація та оформлення наукової розвідки: Інструктивно-методичні матеріали до семінарських занять. [Teaching Resource]

Нідзельська, Ю. М. (2014) Актуальні проблеми лінгвокультурології. [Teaching Resource]

Сингаївська, А. В., Мосієнко, О. В., Нідзельська, Ю. М. (2007) Практикуйтесь у вживанні англійської мови. [Teaching Resource]

Other

Нідзельська, Ю. М. (2015) Correlation of stereotypes and prejudices. TESOL-Ukraine 2015, Book of Papers of XX TESOL.

Нідзельська, Ю. М. (2009) Ключові концепти єврейської культури в сучасній англійській мові. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

This list was generated on Mon Oct 2 17:26:06 2023 EEST.