Items where Author is "Палько, І. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 27.

Article

Палько, І. М. (2019) Технологія створення пластилінової анімації як інструмент формування міжкультурної толерантності майбутніх фахівців соціальної сфери. Актуальні проблеми особистісного зростання (збірник наукових праць). pp. 187-190.

Палько, І. М. (2018) Характеристика критеріїв сформованості міжкультурної толерантності майбутнього соціального педагога у процесі професійної підготовки. Розвивальний потенціал сучасної соціальної роботи: методологія та технології.

Палько, І. М. (2017) Настільна просвітницько-профілактична гра як один із ефективних інструментів формування міжкультурної толерантності майбутніх соціальних педагогів. Актуальні проблеми соціальної сфери.

Палько, І. М. (2016) Використання коміксів у формуванні міжкультурної толерантності майбутніх соціальних педагогів. Особистісне зростання: теорія і практика. (2). pp. 58-64.

Палько, І. М., Марчук, К. А. (2016) Збірник сценаріїв інтерактивних вистав з дисципліни “Основи сценарної роботи соціального педагога”. Збірник сценаріїв інтерактивних вистав з дисципліни “Основи сценарної роботи соціального педагога” : Методичні матеріали до курсу І укладачі І. Палько, К. Марчук.

Палько, І. М. (2015) Аналіз циклу підготовки бакалавра із соціальної педагогіки на предмет наявності різних аспектів міжкультурної толерантності. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2015. — Вип. 4. — 158 с. (4). pp. 156-158.

Палько, І. М. (2015) Когнітивний компонент у структурі моделі формування міжкультурної толерантності у професійній підготовці соціальних педагогів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (4 (82)). pp. 108-112. ISSN 2076-6173

Палько, І. М. (2015) Міжкультурний контекст професійної діяльності соціальних педагогів. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. pp. 318-323.

Палько, І. М. (2015) Структурні компоненти моделі формування міжкультурної толерантності у професійній підготовці соціальних педагогів. Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності. pp. 321-324.

Палько, І. М. (2014) Підхід «Аnті-Віаs» як концепція практик громадянської освіти в галузі протидії дискримінації. Економіка та управління : аналіз, тенденції і перспективи розвитку: [збірник наукових робіт І за заг. ред. Т.В. Семенюк, С.М. Коляденко, Н.П. Павлик]. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2014. — 178 с.. pp. 145-153.

Палько, І. М. (2014) Толерантність (tolerance). Енциклопедія прав людини : соціально-педагогічний аспект : [колективна монографія] / кол. авт., за заг. ред. проф. Н. А. Сейко ; відп. ред. Н. П. Павлик.

Палько, І. М. (2014) Центр міжкультурної толерантності СССМ ЖДУ як інноваційний ресурс в процесі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів. Актуальні проблеми соціальної сфери : [збірник наукових робіт викладачів і студентів / за заг. ред. Н.П. Павлик]. pp. 101-105.

Палько, І. М. (2014) Центр міжкультурної толерантності як інноваційний ресурс щодо формування громадянської культури у студентів. Наука і освіта. Науково-практичний журнал Південного наукового центру НАПН України (5(122)). pp. 260-266. ISSN 2311-8466

Палько, І. М. (2012) Особливості співпраці центру міжкультурної толерантності СССМ Житомирського державного університету імені Івана Франка з недержавними організаціями в рамках проектної діяльності. Вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” ; за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної конференції „Соціальна робота і сучасність : теорія і практика” (16-17 травня 2012 р., м. Київ). — 2012. — Вип. 2., 2. pp. 287-289.

Палько, І. М. (2012) Толерантність як основа національної / етнічної ідентичності. Регіональні аспекти модернізації соціально-економічних процесів в умовах суспільної нестабільності : [збірник наукових робіт / за ред. Т.В. Семенюк, С.М. Коляденко, Н.П. Павлик]. pp. 159-165.

Палько, І. М. (2011) Міжкультурна комунікація як чинник формування міжкультурної толерантності майбутніх соціальних педагогів. Попередження насильницьких конфліктів у міжкультурних спільнотах і формування культури миру: зб. наук. праць / ред.-укл. М.А. Араджионі, І. В. Брунова-Калісецька / Кримське відділення Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського Національної академії наук (1). pp. 277-284.

Палько, І. М. (2010) Формування толерантності у майбутніх соціальних педагогів засобами соціальної реклами. Соціальне партнерство у професійній підготовці соціальних педагогів: матеріали міжрегіональної конференції / За заг. ред. С.М. Коляденко. pp. 46-49.

Палько, І. М. (2010) Категорія "толерантність": історіографія проблеми. Виховання, освіта, менеджмент, філософія, право: історичний аспект: Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції студентів та молодих учених.. pp. 17-20.

Палько, І. М. (2010) Соціально-інтерактивний театр як метод підготовки майбутніх соціальних педагогів до професійної діяльності. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5,. Педагогічні науки: реалії та перспективи: збірник наукових праць / за ред. П. В. Дмитренка, 21 (5). pp. 139-144.

Палько, І. М. (2009) Культура як базова категорія теорії виховання міжкультурної толерантності. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Вип. 449-450. - Педагогіка та психологія. (449-45). pp. 103-108.

Палько, І. М. (2009) Соціально-інтерактивний театр життя: ґендерний аспект. Підготовка волонтерів до реалізації ідеї ґендерної рівності: Методичні рекомендації. / Авт.-упоряд. О.Л. Остапчук, Н.П. Павлик, С.В. Котова-Олійник.. pp. 144-149.

Палько, І. М. (2008) Соціально-педагогічна підтримка формування здорового способу життя студентів. Наукові записки. Серія: психолого-педагогічні науки (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / За заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. (1). pp. 100-103.

Палько, І. М. (2008) Соціально-педагогічна служба вищого навчального закладу як суб’єкт формування здорового способу життя студентів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (38). pp. 54-57. ISSN 2076-6173

Conference or Workshop Item

Палько, І. М. (2018) Навчальний курс "Основи формування міжкультурної толерантності" у системі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів. In: ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет конференція.

Teaching Resource

Котловий, С. А., Ілліна, О. В., Палько, І. М. (2020) Методичні рекомендації щодо проходження навчальної Ознайомлювальної практики для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 231 «Соціальна робота». [Teaching Resource]

Котловий, С. А., Ілліна, О. В., Палько, І. М. (2020) Методичні рекомендації щодо проходження навчальної Технологічної практики для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності: 231 Соціальна робота. [Teaching Resource]

Палько, І. М., Мишківська, В. М. (2011) Методика організації неформальної освіти студентів із питань міжкультурної толерантності: Методичні рекомендації. [Teaching Resource]

This list was generated on Sat Apr 13 16:08:44 2024 EEST.