Items where Author is "Петрановська, А. Л."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 22.

Article

Туранська, С. П., Опанащук, Н. М., Петрановська, А. Л., Кусяк, Н. В., Тарасюк, Б. І., Горобець, С. В., Туров, В. В., Горбик, П. П., Абрамов, М. В. (2019) Синтез, властивості та застосування в онкотерапії нанокомпозитів на основі гемцитабіну. Поверхность, 11 (26). pp. 577-616. ISSN 978-966-00-0834-1

Горбик, П. П., Кусяк, Н. В., Петрановська, А. Л., Оранська, О. І., Абрамов, М. В., Опанащук, Н. М. (2018) Cинтез та властивості магніточутливих наноструктур із карбонізованою поверхнею. Хімія, фізика та технологія поверхні, 9 (2). pp. 176-189. ISSN 2079-1704

Абрамов, М. В., Петрановська, А. Л., Пилипчук, Е. В., Туранська, С. П., Опанащук, Н. М., Кусяк, Н. В., Горобець, С. В., Горбик, П. П. (2018) Магніточутливі поліфункціональні нанокомпозити на основі магнетиту і гідроксиапатиту для застосування в онкології. Поверхность, 10 (25). pp. 244-285. ISSN 978-966-00-0834-1

Абрамов, М. В., Кусяк, А. П., Камінський, О. М., Туранська, С. П., Петрановська, А. Л., Кусяк, Н. В., Туров, В. В., Горбик, П. П. (2017) Синтез та властивості магніточутливих поліфункціональних нанокомпозитів для застосування в онкології. Поверхность (9(24)). pp. 165-198.

Кусяк, А. П., Петрановська, А. Л., Горбик, П. П. (2016) Адсорбція катіонів Pb2+ з плазми крові нанокомпозитами на основі магнетиту. Поверхность, 8 (23). pp. 179-186.

Туранська, С. П., Кусяк, А. П., Петрановська, А. Л., Горобець, С. В., Туров, В. В., Горбик, П. П. (2016) Цитотоксична активність магнітокерованих нанокомпозитів на основі доксорубіцину на прикладі клітин Saccharomyces Cerevisiae. Хімія, фізика та технологія поверхні, 7 (2). pp. 236-245. ISSN 2079-1704

Кусяк, А. П., Туранська, С. П., Петрановська, А. Л., Горбик, П. П. (2015) Адсорбцiя катiонiв Zn2+, Cd2+ та Pb2+ нанокомпозитами на основi однодоменного магнетиту. Доповіді національної академії наук України (12). pp. 90-96. ISSN 1025-6415

Петрановська, А. Л., Кусяк, А. П., Пилипчук, Є. В., Горбик, П. П. (2015) Адсорбція доксорубіцину пірогенним кремнеземом та нанокомпозитами магнетит/силоксан. Хімія, фізика та технологія поверхні, 6 (4). pp. 481-488. ISSN 2079-1704

Кусяк, А. П., Петрановська, А. Л., Горбик, П. П. (2015) Адсорбція катіонів Zn2+, Cd2+ та Pb2+ нанокомпозитами на основі Fe3O4. Поверхность. Сб. науч. тр. (7(22)). pp. 213-221.

Петрановська, А. Л., Абрамов, М. В., Туранська, С. П., Горбик, П. П., Кусяк, А. П. (2015) Магнітні рідини на основі магнетиту і доксорубіцину для спрямованої доставки лікарського засобу. Хімія, фізика та технологія поверхні, 6 (3). pp. 343-353. ISSN 2079-1704

Кусяк, А. П., Петрановська, А. Л., Туранська, С. П., Горбик, П. П. (2014) Адсорбція комплексів цис-дихлордіамінплатини нанокомпозитами магнетит–оксид кремнію (титану, алюмінію). Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології, 12 (3). pp. 451-467.

Кусяк, А. П., Туранська, С. П., Петрановська, А. Л., Горбик, П. П. (2014) Адсорбція цис-дихлордіамінплатини магніточутливими нанокомпозитами Fe3O4/SiO2 (TiO2, Al2O3). XXI Международная научно-практическая конференция «Инновационные пути решения актуальних проблем базових отраслей, экологии, энерго- и ресурсосбережения», 1. pp. 37-42.

Камінський, О. М., Кусяк, Н. В., Петрановська, А. Л., Туранська, С. П., Горбик, П. П. (2013) Адсорбція комплексів цис-дихлордиамінплатини нанорозмірним пірогенним кремнеземом. Поверхность (5(20)). pp. 270-278. ISSN 978-966-00-0834-1

Камінський, О. М., Кусяк, Н. В., Петрановська, А. Л., Абрамов, М. В., Туранська, С. П., Горбик, П. П., Чехун, В. Ф. (2013) Адсорбція комплексів цис-дихлордіамінплатини наноструктурами на основі магнетиту. Металофизика новейших технологий, 35 (3). pp. 389-406.

Камінський, О. М., Кусяк, Н. В., Петрановська, А. Л., Туранська, С. П., Горбик, П. П. (2013) Вплив природи поверхні наноструктур на основі однодоменного магнетиту на адсорбцію комплексів цис-дихлордиамінплатини (ІІ). Хімія, фізика та технологія поверхні, 4 (3). pp. 283-292.

Кусяк, Н. В., Камінський, О. М., Петрановська, А. Л., Горбик, П. П. (2011) Адсорбція катіонів на поверхні нанорозмірного магнетиту. Поверхность (3(18)). pp. 151-155. ISSN 978-966-00-0834-1

Conference or Workshop Item

Кусяк, Н. В., Кусяк, А. П., Петрановська, А. Л., Мельник, І. В., Горбик, П. П. (2021) Study of Hg2+ adsorption on nanoscale magnetite-based samples. In: 4th EastWest Chemistry Conference 2021 (EWCC2021).

Кусяк, Н. В., Корнійчук, Н. М., Горбик, П. П., Петрановська, А. Л. (2021) Features of adsorption human Ig on the surface of magnetically sensitive nanocomposites Fe3O4/Al2O3/С. In: International research and practice conference «Nanotechnology and nanomaterials» (NANO–2021), 25-27 серпня 2021, Lviv 2021.

Камінський, О. М., Кусяк, Н. В., Петрановська, А. Л., Туранська, С. П., Горбик, П. П. (2016) Визначення залежності максимального вилучення йонів Pb2+, Cd2+ з водних розчинів від рН середовища магніточутливими композитами на основі магнетиту. In: П’ята регіональна науково-практична конференція, 18 травня 2016.

Камінський, О. М., Хандрика, Н. П., Кусяк, Н. В., Петрановська, А. Л., Туранська, С. П., Горбик, П. П. (2015) Адсорбція катіонів Ag+ з водних розчинів магніточутливим нанокомпозитом Fe3O4/γ-амінопропілсилоксан. In: XV Наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2015».

Камінський, О. М., Кусяк, Н. В., Хандрика, Н. П., Андрощук, В. В., Подзюбанчук, І. О., Чайка, М. В., Волошенюк, О. О., Стефаненко, В. П., Петрановська, А. Л., Туранська, С. П., Горбик, П. П. (2014) Визначення залежності максимального вилучення йонів Co2+, Mn2+ з водних розчинів від рН середовища магніточутливими композитами Fe3O4/γ – АПС, Fe3O4/ДМСК та Fe3O4/ГА. In: IV регіональна науково-практична конференція «Житомирські хімічні читання – 2014», 23 квітня 2014, Житомир.

Patent

Інститут хімії поверхні ім. О.О. Чуйка НАН України (2016) Патент України на винахід № 108506 Україна МПК8 B28B 3/00, B01J 20/06. Магніточутливий сорбент важких металів з водних середовищ. 108506.

This list was generated on Thu Sep 21 16:06:01 2023 EEST.