Items where Author is "Поліщук, О. П."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 66.

Article

Поліщук, О. П. and Клепіковська, Г. С. (2021) Естезис екологічного дизайну: художнє моделювання виставкового простору та конструювання унікального арт-об'єкта. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2 (46). pp. 24-30. ISSN 2308-4863

Поліщук, О. П. and Колесник, Н. Є. and Краснова, Н. М. (2020) Artistic modeling design projects (on the example of book publications of the drama “forest song” by Lesya Ukrainka at the first third of the XX century). Актуальнi питання гуманiтарних наук, 4 (34). pp. 21-26.

Поліщук, О. П. and Слюсар, М. В. (2020) Інтернет-мем і його гедоністична функція в ситуації невизначеності й ризиків повсякденного життя сучасної людини. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (87). pp. 76-85. ISSN 2663-7650

Колесник, Н. Є. and Поліщук, О. П. and Краснова, Н. М. (2020) Професійна підготовка здобувачів вищої освіти засобами дизайну. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: "Педагогіка. Соціальна робота" (1(46)). pp. 49-53. ISSN 2524-0609

Поліщук, О. П. (2019) Simulacrum, Aesthetic Experience and Modern Artistic Practices in The Context of Principle "Incomplete Understanding of The Object". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (85). pp. 76-84. ISSN 2663-7650

Поліщук, О. П. (2018) Міфопоезис та естезис у творчій спадщині митця: феномен Лесі Українки. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філософські науки (1 (84)). pp. 64-70. ISSN 2076-6173

Поліщук, О. П. (2018) Artistic Myth and its Interpretations of Cultural Heritage of the Eastern European Countries in the Popular Animated Films of the Post-Soviet Period. Future Human Image (10). pp. 62-69. ISSN 2311-8822

Поліщук, О. П. (2018) Етос та естетичні основи міфотворчості в інтелектуальних і художніх практиках країн Східно-Центральної Європи. Українська полоністика (15). pp. 64-75. ISSN 2220-4555

Поліщук, О. П. (2017) Дилема толерантності/інтолерантності в постгуманному світі. Дилема війни/миру в постгуманному світі. pp. 19-23.

Поліщук, О. П. (2016) «Сцілла і Харибда» сучасної художньої культури України, або феномен естезису та естезі. Мандрівець (3). pp. 34-38.

Поліщук, О. П. (2015) Етос та естезис neomythos у сучасному інформаційному просторі (до проблеми змісту естетичної інформації). Мандрівець (6). pp. 59-62.

Поліщук, О. П. (2014) Людина у вимірах естетичної та культурної антропології: моделювання, інологіка і ціннісний вектор образної стратегії мислення в умовах цивілізаційних зрушень сучасності. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (75). pp. 3-7. ISSN 2076-6173

Поліщук, О. П. (2013) Thinking in values as the phenomenon of aesthetic anthropology. Філософські дослідження (18). pp. 11-20. ISSN 2218-3124

Поліщук, О. П. (2011) «Воїн світла» чи «Алхімічна людина»: метаморфози художнього мислення Пауло Коельо. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (45). pp. 372-378. ISSN 2076-1554

Поліщук, О. П. (2011) Інтуїція та аналогія: концепт «натурального досвіду містичного і порожнечі» у контексті інтуїтивізму Ж. Маритена. Філософські дослідження (13). pp. 20-28. ISSN 2218-3124

Поліщук, О. П. (2010) Естетичні основи наукової творчості. Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич (38). pp. 229-234. ISSN 2076-1554

Поліщук, О. П. (2010) Постнекласична наука: соціально-гуманітарний поворот. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (53). pp. 3-7. ISSN 2076-6173

Поліщук, О. П. and Свінціцька, О. І. (2008) Інфосфера України: особливості мас-медійного дискурсу у контексті естетичної інформації. Історія. Філософія. Релігієзнавство (2). pp. 56-59.

Поліщук, О. П. (2008) Естетичний аспект культури мислення особистості у контексті проблеми толерантності людини. ВІСНИК Житомирського державного університету імені Івана Франка (37). pp. 15-18.

Поліщук, О. П. (2008) Феномен художньої раціональності. Історія. Філософія. Релігієзнавство (2). рр. 29-32.

Поліщук, О. П. (2008) Художне мислення та творчість (до проблеми естетичноїінформації як детермінанти мислення). Гуманітарний часопис. Збірник наукових праць (1). pp. 113-118.

Поліщук, О. П. (2007) ЕСТЕТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ФЕНОМЕН ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ. Практична філософія (4). рр. 165-170.

Поліщук, О. П. (2007) Мистецька антицинація і художне мислення: естетико-культурологічний аналіз. НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ ІМЕНІ М. П. ДРАГОМАНОВА, 7 (13). pp. 112-118.

Поліщук, О. П. (2007) Проблема художнього мислення в класичній німецькій естетиці. Гуманітарний часопис (1). рр.18-24.

Поліщук, О. П. (2007) Проблема художнього мисленнія: посткласичний естетичний дискурс. Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2). pp. 28-33.

Поліщук, О. П. (2007) Художнє мислення в контексті дизайн-освіти. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 54-57. ISSN 2076-6173

Поліщук, О. П. (2006) Проблема художнього пізнання і мислення в естетичній думці Давньої Греції. Гуманітарний часопис - збірник наукових праць (2). pp. 24-31.

Поліщук, О. П. (2005) ДИЗАЙН-МИСЛЕННЯ У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМИ СПЕЦИФІКИ ХУДОЖНЬОГО МИСЛЕННЯ: ГНОСЕОЛОГО-ЕСТЕТИЧНИЙ ДИСКУРС. Творчість та освіта у вимірах ХХІ століття. Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. 12-13 травня 2005 р. рр. 332-333.

Поліщук, О. П. (2005) Дизайн-мислення: художньо-проектний елемент у творчості і культурі. Гуманітарний часопис. Збірник наукових праць (3). pp. 103-109.

Поліщук, О. П. (2005) ЕСТЕТИЧНІ НАЧАЛА МИСЛЕННЯ. Практична філософія (1). рр. 43-48.

Поліщук, О. П. (2005) Естетичний особистісний смисл я і художне мислення (до проблеми естетичного мотиву творчості). НАУКОВИЙ ЧАСОПИС НПУ імені М.П. Драгоманова, 7 (36). pp. 175-182.

Поліщук, О. П. (2005) Художне мислення: філософсько-естетичний диспут (до проблеми семастичного поля поняття). Гуманітарний часопис. Збірник наукових праць (3). pp. 72-78.

Поліщук, О. П. (2005) Художнє мислення та дизайн-активнктивність людини. Contemporary art - Нові території. міжнародна науково-практична конференція. Круглий стіл 4.

Поліщук, О. П. (2004) ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОШУК І ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У КОНТЕКСТІ ТВОРЧОСТІ. Практична філософія (2). рр. 126-131.

Поліщук, О. П. (2003) ІНТУЇТИВНЕ МИСЛЕННЯ. Практична філософія (2). рр. 37-44.

Monograph

Поліщук, О. П. (2013) Человек эстетический: образ и мышление в свете эстетической антропологии. Other. Центр научного знания "Логос", Ставрополь.

Поліщук, О. П. (2010) Інтуїція: природа, сутність, евристичний потенціал. Other. К. : Вид. ПАРАПАН.

Поліщук, О. П. (2007) Художнє мислення: естетико-культурологічний дискурс. Other. К.: Парапан.

Conference or Workshop Item

Клепіковська, Г. С. and Поліщук, О. П. (2021) Екологічний дизайн: збірна-розбірна об'ємна конструкція для виставкового простору як арт-об'єкт. In: Сучасне українське мистецтво: концепти, стратегії, візуальні практики, 11-12 листопада, 2021, Черкаси.

Поліщук, О. П. (2021) Естетичні проблеми дизайну. In: Феномен культури постглобалізму, 26 листопада 2021 р, м. Маріуполь.

Сичевська, В. В. and Поліщук, О. П. (2021) Специфіка розробки, оформлення та роль друкованих календарів у житті людини ХХ століття. In: Сучасне українське мистецтво: концепти, стратегії, візуальні практики, 11-12 листопада, 2021, Черкаси.

Куниця, Г. В. and Поліщук, О. П. (2021) Специфіка художнього оформлення книжкового видання про татуюваня (період з 2010 року). In: Сучасне українське мистецтво: концепти, стратегії, візуальні практики, 11-12 листопада 2021 р, м. Черкаси.

Поліщук, О. П. and Толок, Я. П. (2021) Фольклорно-міфологічна образність драми-феєрії «Лісова пісня» Лесі Українки та специфіка її візуальної інтерпретації в сучасній арт-практиці. In: Культуротворче буття людини XXI століття, 19-20 травня 2021 року, м. Слов’янськ.

Поліщук, О. П. and Ковтун, Н. М. and Венцель, Н. В. and Коваленко, О. В. and Слюсар, М. В. (2020) Культурні практики в епоху інформаційного суспільства: український контекст. In: Формування концепції цифровізації як чинник розвитку креативності особистості та її вплив на розвиток людського й соціального капіталу, 27-28 листопада 2020, Запоріжжя.

Поліщук, О. П. (2014) Естетична інформація сучасного художнього простору України: ціннісний аспект. In: V Всеукр. наук.-теорет. конф. "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі", 20 грудня 2013 року, м. Житомир.

Поліщук, О. П. and Поліщук, О. А. (2013) Історична пам'ять українського народу у лінгвістично-культурологічній візії: топонім "Крошня" та "Крошенка" як лінгвокультурні маркери ранньослов'янської єдності в етногенезі східних слов'ян. In: VІ Міжнар. наук.-теорет. конф. "Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти", 25-27 грудня 2013 року, м. Луганськ.

Поліщук, Олег and Поліщук, О. П. and Сахневич, С. (2013) Арт-терапія як естетичний та педагогічний феномен інкультурації особистості. In: ІV Всеукр. наук.-теорет. конф. "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі", 20 грудня 2012 року, м. Житомир.

Поліщук, О. П. and Вольницька, Д. О. (2013) Екологічна свідомість людства в умовах сучасної екологічної кризи: аксіологічний та моральнісно-етичний виміри. In: ІV Всеукр. наук.-теорет. конф. "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі", 20 грудня 2012 року, м. Житомир.

Поліщук, О. П. and Клюківська, Н. О. (2013) Елітарна художня культура в умовах інформаційного суспільства і глобалізації: етико-культурологічний дискурс. In: ІV Всеукр. наук.-теорет. конф. "Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі".

Поліщук, О. П. (2013) Некласична естетика та її значення у викладанні літератури, музики та образотворчого мистецтва. In: Всеукр. наук. пр. конф. "Взаємозв’язок курсів естетики і художньої культури з викладанням літератури, музики і образотворчого мистецтва в школі", 21-22 березня 2013, м. Чернігів.

Поліщук, О. П. (2013) Українська естетична національно-культурна традиція у світлі уніфікації способу життя людини як елемента глобалізаційних проблем сучасності. In: Проблема традиції в українській культурі: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції курсантів, студентів та молодих учених, 31 жовтня 2013 року, м. Харків.

Поліщук, О. П. and Свінціцька, О. І. (2012) Медіафілософія як інструментарій наукового дослідження сучасного мас-медійного простору України. In: Релігія, релігійність, філософія та гуманітарні знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти, 25-27 грудня 2012 року, м. Луганськ.

Поліщук, О. П. (2012) Некласична естетика: проблеми і тенденції розвитку. In: ІV Міжнар. наук.-теорет. конф. "Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти", 30-31 травня 2012 року, м. Луганськ.

Поліщук, О. П. and Климова, О. І. (2012) Сприйняття природи як уособлення образу вічної жіночості у контексті сталого розвитку суспільства: етико-культурологічний дискурс. In: Релігія, релігійність, філософія та гуманітарні знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти, 25-27 грудня 2012 року, м. Луганськ.

Поліщук, О. П. and Поліщук, О. А. (2011) Інклюзивна освіта в Україні: соціокультурна інтеграція дітей з особливими потребами засобами естетичного виховання. In: ІІ Міжнар. наук.-теорет. конф. "Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти", 17-19 травня 2011 року, м. Луганськ.

Поліщук, О. П. and Поліщук, О. А. (2011) Українська естетична національно-культурна традиція в контексті глобальних проблем сучасності і феномен толерантності. In: ІІІ Міжнар. наук.-теорет. конф. "Толерантність як соціогуманітарна проблема сучасності", 19-20 траяня 2011 року, м. Житомир.

Поліщук, О. П. and Поліщук, О. А. (2011) Художнє мислення і соціокультурний розвиток дітей та молоді з особливими потребами як складова процесу розбудови української держави на засадах інклюзивності. In: ІІІ Міжнар. наук.-теорет. конф. "Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти", 27-29 грудня 2011 року, м. Луганськ.

Book

Поліщук, О. П. (2020) Філософія та феноменологія релігії : плани семінарських (практичних) занять. Вид-во ЖДУ.

Поліщук, О. П. (2020) Філософія та феноменологія релігії : тести. Вид-во ЖДУ. (In Press)

Поліщук, О. П. (2020) Філософія та феноменологія релігії : інструктивно-методичні матеріали до організації самостійної роботи. Вид-во ЖДУ.

Поліщук, О. П. and Білодід, Ю. М. (2004) Основи дизайну. К.: Парапан.

Thesis

Поліщук, О. П. (2009) Художнє мислення в контексті естетичної теорії. Other thesis, Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Teaching Resource

Поліщук, О. П. and Краснобока, Т. В. (2018) Методичні рекомендації для підготовки до екзамену з культурології для студентів історичного факультету. [Teaching Resource]

Поліщук, О. П. and Краснобока, Т. В. (2018) Методичні рекомендації до семінарських занять з культурології для студентів історичного факультету денної форми навчання. [Teaching Resource]

Поліщук, О. П. and Краснобока, Т. В. (2018) Методичні рекомендації до семінарських занять з культурології для студентів історичного факультету заочної форми навчання. [Teaching Resource]

Other

Слюсар, В. М. and Поліщук, О. П. (2021) Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації Венцель Наталії Василівни. Спецрада PhD ДФ 14.053.004.

This list was generated on Tue Sep 27 21:32:45 2022 EEST.