Items where Author is "Піддубна, О. М."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 56.

Article

Korenivskyi, Vladyslav, Піддубна, О. М. (2024) Study of A5 Format Notebooks of Domestic Manufacturers. Розвиток іншомовного професійного спілкування для студентів мовних і немовних спеціальностей.

Греськова, В. В., Халайцан, В. П., Піддубна, О. М., Шматлай, У. А., Дзигаленко, Л. М. (2023) Графічний дизайн як проблема мистецтвознавства. Вісник науки та освіти (7 (13)). pp. 1012-1023. ISSN 2786-6165

Поліщук, О. П., Піддубна, О. М. (2023) Образ захисника України мовою образотворчого мистецтва, його естетична та художня складові при викладанні навчального курсу «Мистецтво». Формула творчості: теорія та методика мистецької освіти.

Піддубна, О. М., Корбут, А. В. (2022) Зображення пейзажу як розвиток творчих здібностей учнів. Етнодизайн: теорія та практика в сучасному освітньому просторі: збірник наукових праць / за заг. редакцією Н.Є. Колесник, О.М. Піддубної. pp. 260-263.

Піддубна, О. М., Ульяніченко, М. В. (2022) Кляксографія, як один із засобів креативного, творчого розвитку особистості. Етнодизайн: теорія та практика в сучасному освітньому просторі: збірник наукових праць / за заг. редакцією Н.Є. Колесник, О.М. Піддубної. pp. 267-272.

Піддубна, О. М. (2022) Копіювання творів олійного живопису на прикладі спеціальної (фахової) підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Етнодизайн: теорія та практика в сучасному освітньому просторі: збірник наукових праць / за заг. редакцією Н.Є. Колесник, О.М. Піддубної. pp. 263-266.

Піддубна, О. М., Откаленко, О. А. (2022) Образотворче мистецтво та основи дизайну як засіб розвитку творчих здібностей учнів. Етнодизайн: теорія та практика в сучасному освітньому просторі: збірник наукових праць / за заг. редакцією Н.Є. Колесник, О.М. Піддубної. pp. 257-260.

Піддубна, О. М., Зосимова, К. В. (2020) Поєднання нових технік, як один із способів розвитку креативності учнів. Майстерність комунікації у мистецькій і професійній освіті, 2. pp. 164-167.

Піддубна, О. М., Толок, Я. П. (2019) Вивчення художньої культури як засобу розвитку креативності учнів. Сучасний рух науки. pp. 59-64.

Піддубна, О. М. (2019) Живопис у розвитку творчих здібностей майбутніх вчителів образотворчого мистецтва. «Проблеми освіти» фаховий збірник наукових праць.

Піддубна, О. М. (2019) Предметні компетентності в підготовці вчителя образотворчого мистецтва. Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті. Діалог культур як чинник інтеграції. pp. 95-99.

Піддубна, О. М. (2019) Теоретичні основи викладання мистецької дисципліни «Рисунок». Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах, 1 (6). pp. 95-99. ISSN 1992-5786

Піддубна, О. М. (2019) Фахова дисципліна "композиція" в розвитку творчих здібностей учителів образотворчого мистецтва. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мистецький освітній простір у контексті формування сучасної парадигми освіти». (Submitted)

Піддубна, О. М. (2019) Фахова дисципліна «Рисунок» у підготовці вчителя образотворчого мистецтва. Історичний аспект. Психолого-педагогічні проблеми соціалізації особистості в сучасних умовах: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 1 березня 2019 р.. pp. 86-89.

Піддубна, О. М. (2019) Формування мистецької культури школярів за допомогою творів живопису. Сучасна українська освіта: стратегії та технології навчання молоді і дорослих : зб. наук. праць VI Міжнар. наук.-прак. інтернет-конф., 27 лютого 2019. pp. 59-64.

Піддубна, О. М. (2018) Розвиток креативного мислення студентів у процесі вивчення дисциплін «Малюнок» і «Живопис». Підготовка фахівців у контексті становлення Нової української школи, 2. pp. 208-212.

Піддубна, О. М., Шмельова, Т. В. (2018) Формування креативності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва засобами педагогічного малюнка. Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: збірник (31(41)). pp. 114-119. ISSN 2411-2135

Піддубна, О. М. (2016) Значення начерків у художньо-творчій діяльності майбутніх учителів образотворчого мистецтва з дисциплін "Малюнок" і "Живопис". Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (1(84)). pp. 107-111. ISSN 2076-6173

Піддубна, О. М. (2016) Педагогічний малюнок як основа професійної підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва в процесі вивчення предметів «Малюнок» і «Живопис». Актуальні питання мистецької педагогіки : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура (5). pp. 92-96. ISSN 2413-5402

Піддубна, О. М. (2016) Розвиток творчих здібностей майбутніх учителів початкових класів з образотворчого мистецтва. Теорія і практика професійної підготовки фахівців у контексті загальноєвропейських інтеграційних процесів : збірник наукових праць / за заг. редакцією проф. С.С. Вітвіцької, доц. Н.Є .Колесник. pp. 40-45.

Піддубна, О. М. (2016) Розвиток творчих здібностей студентів у процесі вивчення предметів «Малюнок» і «Живопис» при виконанні начерків. Сучасні тенденції і пріоритети компетентнісного підходу в підготовці майбутніх фахівців дошкільної та початкової освіти процесів : збірник науково-методичних праць, 3 (1). pp. 84-87.

Піддубна, О. М. (2014) Педагогічний малюнок в професійній підготовці вчителя образотворчого мистецтва. Історичні аспекти, сучасний стан і перспективи розвитку системи дошкільної і початкової шкільної освіти: збірник науково-методичних праць. pp. 234-240.

Піддубна, О. М. (2013) Вальдорфська педагогіка в системі самопізнання і саморозвитку особистості вчителя образотворчого мистецтва. Підготовка педагогів до впровадження державних стандартів дошкільної та початкової освіти: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник, Т.В. Наумчук. pp. 471-473.

Піддубна, О. М. (2013) Значення начерків у художньо-творчій діяльності майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (69). pp. 136-139. ISSN 2076-6173

Піддубна, О. М. (2013) Роль технічної майстерності в розвитку творчих здібностей майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки), 17 (276). pp. 146-151.

Піддубна, О. М. (2013) Формування творчої активності майбутніх вчителів образотворчого мистецтва у процесі занять живописом. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (67). pp. 70-73. ISSN 2076-6173

Петруняк, Т. М., Піддубна, О. М. (2012) Вивчення пейзажного жанру на уроках образотворчого мистецтва в початковій школі. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 378-381.

Сологуб, Ю. Д., Піддубна, О. М. (2012) Використання засобів педагогічного малювання в процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 415-417.

Піддубна, О. М. (2012) Значення начерків в художньо-творчій діяльності майбутніх вчителів образотворчого мистецтва. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (66). pp. 110-113. ISSN 2076-6173

Глущук, В. В., Піддубна, О. М. (2012) Ознайомлення молодших школярів з видами і жанрами образотворчого мистецтва. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 242-244.

Піддубна, О. М. (2012) Організація конкурсів і виставок творчих робіт студентів як інноваційний метод професійної підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). (22). pp. 161-167.

Піддубна, О. М. (2012) Педагогічний малюнок в професійній підготовці вчителя образотворчого мистецтва : Проблеми підготовки сучасного вчителя. Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. Побірченко Н. С. (гол. ред. ) та ін., 2 (6). pp. 285-290.

Гордійчук, О. В., Піддубна, О. М. (2012) Розвиток естетичної культури молодших школярів засобами образотворчого мистецтва. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 256-260.

Піддубна, О. М. (2012) Розвиток творчих здібностей майбутніх вчителів образотворчого мистецтва. Мистецька освіта в контексті глобалізації та полікультурності : зб. наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (22-23 листопада 2012 р.). pp. 210-213.

Піддубна, О. М. (2012) Розвиток творчих здібностей студентів у процесі вивчення предметів "Малюнок" й "Живопис" при виконанні начерків. Естетичне виховання дітей та молоді: теорія, практика, перспективи розвитку. pp. 410-416.

Піддубна, О. М. (2012) Формування уявлень у школярів про види і жанри образотворчого мистецтва. Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини: збірник науково-методичних праць / за заг. ред. В.Є. Литньова, Н.Є. Колесник. pp. 381-385.

Піддубна, О. М. (2012) Художні інтереси в розвитку творчої особистості вчителя образотворчого мистецтва. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / [ред. кол. : А. А. Сбруєва, М. О. Лазарєв,О. В. Михайліченко та ін.]., 4 (22). pp. 440-445.

Піддубна, О. М. (2008) Педагогічні основи фахової підготовки майбутніх вчителів образотворчого мистецтва. Педагогіка і психологія професійної освіти : наук.-метод. журн (5). pp. 106-111. ISSN 2218-5186

Піддубна, О. М. (2008) Основні тенденції розвитку народної художньої творчості у підготовці вчителя образотворчого мистецтва. Професійно-художня освіта України: Зб. наук. праць (5). pp. 22-26.

Піддубна, О. М. (2007) Народно-художня творчість у фаховій підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (31). pp. 147-149. ISSN 2076-6173

Піддубна, О. М. (2007) Формування творчої активності майбутніх вчителів у процесі занять народною художньою творчістю. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (36). pp. 209-211. ISSN 2076-6173

Піддубна, О. М. (2005) Вплив інтегрованих поліхудожніх програм з образотворчого мистецтва на формування емоційно-чуттєвої сфери школярів. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка (21). pp. 227-229. ISSN 2076-6173

Monograph

Максимчук, А. П., Піддубна, О. М. (2020) Розвиток художньо-творчих здібностей студентів спеціальності 014.12 Середня освіта (образотворче мистецтво) під час самостійної роботи з дисциплін «Живопис», «Композиція». Other. Посвіт, 2020.

Колесник, Н. Є., Яворська, Т. Є., Танська, В. В., Максимова, О. О., Піддубна, О. М., Підгурська, В. Ю., Плотницька, О. В., Самойлюкевич, І. В., Чернишова, А. М., Гуманкова, О. С., Михайлова, О. С., Гордієнко, О. А., Гужанова, Т. С., Рудницька, Н. Ю., Кравець, В. С., Мазко, О. П., Тарнавська, Н. П., Басюк, Н. А., Коновальчук, І. М., Федорова, М. А., Шмельова, Т. В., Гримашевич, Г. І. (2019) Система підготовки майбутніх фахівців у контексті становлення Нової української школи : монографія. Other. Вид. О.О. Євенок, Житомир.

Піддубна, О. М., Колесник, Н. Є. (2017) Художньо-педагогічна підготовка майбутніх учителів початковаї школи засобами образотворчого мистецтва. Other. Полісся.

Березюк, О. С., Власенко, О. М., Піддубна, О. М., Башманівський, В. І., Захарчук, Н. В. (2013) Дидактична модель професійної діяльності майбутнього фахівця в умовах інноваційного освітнього простору (концептуальний підхід). Other. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка.

Піддубна, О. М., Антонова, О. Є., Дубасенюк, О. А., Вознюк, О. В. (2012) Теоретичні і практичні аспекти розвитку креативної освіти у вищій школі. Other. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, м. Житомир.

Піддубна, О. М. (2009) Технологія застосування народної художньої творчості у фаховій підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. Other. Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка, м. Житомир.

Conference or Workshop Item

Піддубна, О. М., Шостачук, Т. В. (2023) Типографічний портрет як новий тип візуального образу постмодернізму. In: V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного дизайну», 27 квітня 2023 р., Київ, КНУТД.

Піддубна, О. М., Сологуб, Ю. Д. (2012) Використання засобів педагогічного малювання в процесі удосконалення навичок образотворчої діяльності молодших школярів. In: Регіональна науково-практична конференція "Інноваційний досвід педагогів дошкільної та початкової освіти Житомирщини", 25 квітня 2012, м. Житомир.

Book

Дубасенюк, О. А., Лісова, С. В., Осадчий, М. М., Вознюк, О. В., Сидорчук, Н. Г., Дупак, Н. В., Вітвицька, С. С., Чемерис, О. А., Єремеєва, В. М., Карплюк, С. О., Якса, Н. В., Костюшко, Ю. О., Щерба, Н. С., Колесник, Н. Є., Піддубна, О. М., Антонова, О. Є., Клименюк, Ю. М., Березюк, О. С., Власенко, О. М., Дем’янчук, О. О., Захарчишина, Ю. М., Королюк, О. М., Копетчук, В. А., Корінна, Л. В., Слінчук, В. І., Башманівський, О. Л. (2009) Професійна педагогічна освіта: Інноваційні технології та методики. Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, Житомир.

Thesis

Піддубна, О. М. (2009) Народна художня творчість у фаховій підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва. Other thesis, Вид-во ЖДУ ім. Івана Франка.

Teaching Resource

Колесник, Н. Є., Піддубна, О. М. (2020) Альбом художніх робіт здобувачів вищої освіти (освітній рівень: бакалавр, спеціальність 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво), спеціальність 015 Професійна освіта (Дизайн)). [Teaching Resource]

Колесник, Н. Є., Піддубна, О. М. (2020) Методичні рекомендації до проведення й проходження виробничої практики для здобувачів вищої освіти спеціальності 015 Професійна освіта (Дизайн): дистанційний формат : методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Колесник, Н. Є., Піддубна, О. М. (2020) Методичні рекомендації до проведення й проходження навчальної практики (пленер) для здобувачів вищої освіти спеціальностей 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво), 015 Професійна освіта (Дизайн): дистанційний формат : методичні рекомендації. [Teaching Resource]

Піддубна, О. М. (2009) Народна художня творчість у фаховій підготовці майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (Методичні рекомендації). [Teaching Resource]

This list was generated on Mon Apr 15 14:31:17 2024 EEST.