Items where Author is "Рудницька, Н. В."

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 32.

Article

Рудницька, Н. В. (2020) Суспільно-політичне життя євреїв Житомирщини в 30-х роках ХХ ст. Історичні мідраші Північного Причорномор'я, І (ІХ). pp. 291-303.

Рудницька, Н. В. (2019) Житомирське рабинське училище - освіттній заклад для вчителів єврейських шкіл та рабинів (1847 – 1873 рр.). Житомиру - 1135. Науковий збірник "Велика Волинь". Матеріали Всеукраїнської науково-краєзнавчої конференції (Житомир, 27-28 вересня 2019 р.) (59). pp. 29-40.

Рудницька, Н. В. (2019) Політика радянської влади щодо обмеження громадянських та політичних прав євреїв Житомирщини в 20-х роках ХХ ст. Історичні мідраші Північного Причорномор’я (8). pp. 307-318.

Рудницька, Н. В. (2017) Містечко Кодня: візуальні, усні та писемні джерела дослідження. Запорізькі єврейські читання: Збірка статей і матеріалів (14-15 квітня 2016 р.) – Дніпро: Інститут «Ткума». pp. 5-12.

Рудницька, Н. В. (2017) Сіоністські організації Житомирщини в 20-ті рр. ХХ ст. Історичні мідраші Північного Причорномор’я. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції / Голов. ред. М.М.Шитюк. – Випуск VІ. – Миколаїв. pp. 274-281.

Рудницька, Н. В. (2016) Більшовицька ідеологія та єврейські політичні партіїна Волині у 1918-1921 роках. Історичні мідраші Північного Причорномор’я / Голов. ред. М.М. Шитюк. – Випуск V. – Том ІІ. – Миколаїв. pp. 356-371.

Рудницька, Н. В. (2016) До історії геноциду євреїв та ромів на Житомирщині в роки гітлерівської окупації (на матеріалах архіву Управління СБУ в Житомирській області). Запорожские еврейские чтения: Сборник статей и материалов (16-17 апреля 2015 г.). – Дрепропетровск. pp. 33-51.

Рудницька, Н. В. (2016) Репатріація польського населення Житомирської області до Польщі у 1944-1946 рр. Матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції «Польща–Україна: спільні шляхи до свободи. За заг. ред. д.і.н., доц. В. О. Венгерської. – Житомир: Полісся, 2016. – 384 c. – (INTERMARUM: історія, політика, культура. – 2016. – Вип. 3).. pp. 246-257.

Рудницька, Н. В. (2015) Громадське життя євреїв Волинської губернії в роки Першої світової війни. Матеріали VІІІ Волинської Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції / За заг. ред. проф. Г.М. Стародубець. – Житомир. pp. 188-191.

Рудницька, Н. В. (2015) Мовні та освітні маркери в процесах національної ідентифікації в ХІХ ст. (на прикладі польських та єврейських громад Правобережжя). Intermarum: історія, політика, культура : зб. наук. праць / за ред. В. О. Венгерської. – Житомир (2). pp. 40-57.

Рудницька, Н. В. (2014) Хасидизм vs Гаскала: традиціоналізм проти модернізації на теренах ліквідованої Речі Посполитої (на прикладі Волині). Intermarum: історія, політика, культура. // Матеріали міжнародної наукової конференції «В єдності сила. Україна-Польща: спільні шляхи до свободи». – Житомир. pp. 114-123.

Рудницька, Н. В. (2013) Свідчення очевидців Голокосту на Житомирщині як історичне джерело(за матеріалами архіву управління Служби безпеки України в Житомирській області). Світові війни ХХ століття та історична пам’ять: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції. pp. 233-238.

Рудницька, Н. В. (2013) Створення та функціонування єврейських селищних рад на Волині у другій половині 20-на поч. 30-х рр. ХХ ст. Матеріали VІ Волинської всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції: Збірник наукових праць. pp. 47-51.

Рудницька, Н. В. (2012) Створення та діяльність поліції в роки окупаційного режиму на Житомирщині (1941-1944 рр.). V Волинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, 9-10 листопада 2012 року, м. Житомир. pp. 226-229.

Рудницька, Н. В. (2011) Міжнародна науково-практична конференція "XX століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту". Волинські історичні записки (6). pp. 175-179.

Рудницька, Н. В. (2010) Голокост на Житомирщині. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції "Друга світова війна в історичному вимірі", Житомир. pp. 90-93.

Рудницька, Н. В. (2009) Історичні уроки Голокосту та міжнаціональні відносини (до 70-річчя початку Другої світової війни). Волинські історичні записки, 3. pp. 137-141.

Рудницька, Н. В. (2009) Фінансування освіти євреїв Волинської губернії у ХІХ – на початку ХХ ст. Євреї в Україні: історія і сучасність. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20 березня 2009 р.), Житомир.. pp. 263-273.

Рудницька, Н. В. (2008) Вивчення талмуду та релігійно-національних предметів в єврейських навчальних закладах Київського навчального округу у ХІХ - на початку ХХ ст. Двенадцатые Запорожские еврейские чтения. pp. 221-227.

Рудницька, Н. В. (2008) Гаскала: шлях до асиміляції чи спосіб збереження та розвитку єврейства на Волині у ХІХ ст. Волинські історичні записки (1). pp. 117-124.

Рудницька, Н. В. (2008) Юдаїка на теренах Житомирщини. Двенадцатые Запорожские еврейские чтения. pp. 155-158.

Рудницька, Н. В. (2007) Вплив юдаїзму на освіту євреїв Волині у XIX ст. Українська полоністика (3-4). pp. 34-40.

Рудницька, Н. В. (2007) Система освіти у Волинській губернії на початку ХХ ст. Житомирщина: минуле, сьогодення, поступ у майбутнє.Науковий збірник. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка., 1. pp. 51-58.

Рудницька, Н. В. (2006) До історії репресій єреїв на Житомирщині в 1937-1938 рр. Десятые запорожские еврейские чтения. pp. 218-222.

Рудницька, Н. В. (2006) Політичні партії і громадські рухи національних меншин на Волині у 1917 - 1921 рр. Шляхами творення української державності. За матеріалами регіональної науковопрактичної конференції "Боротьба українського народу за державну незалежність в 1917-1921 роках" (До 85 річчя Другого Зимового походу). pp. 72-76.

Рудницька, Н. В. (2006) Роль друкарства та бібліотек в становленні і розвитку освіти євреїв на Волині у ХІХ - на початку ХХ ст. Наукові записки Вінницького державного університету імені Михайла Коцюбинського. Вип. 10. Серія: Історія: Збірник наукових праць. pp. 54-57.

Рудницька, Н. В. (2006) Соціально-економічні умови розвитку освіти євреїв Старокостянтинова і Старокостянтинівського повіту у ХІХ-на початку ХХ ст. Кобудь-Костянтинів-Старокостянтинів: історія, археологія, культура, архітектура. Науковий збірник "Велика Волинь": Праці Житомирського науково-краєзнавчого товариства дослідників Волині. Старокостянтинів., 34. pp. 66-73.

Рудницька, Н. В. (2002) Освіта євреїв Волині у ХІХ-на початку ХХ ст.: історіографія проблеми. Шості Запорізькі єврейські читання. pp. 86-92.

Рудницька, Н. В. (2001) Професійна освіта євреїв Волині у XIX — на початку XX ст. Український історичний журнал. Київ (6). pp. 123-133. ISSN 0130-5247

Рудницька, Н. В. (2001) СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ХЕДЕРІВ НА ВОЛИНІ у XIX - на початку XX століття. Етнічна історія народів Європи: Збірник наукових праць. Київ (12). pp. 41-45.

Рудницька, Н. В. (2001) Становлення і розвиток громадських початкових шкіл для малозабезпечених євреїв на Волині у ХІХ - на початку ХХ ст. Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. (4). pp. 149-157.

Conference or Workshop Item

Рудницька, Н. В. (2011) Голокост на Житомирщині в документах Державного архіву Житомирської області. In: ХХ століття – етнонаціональний вимір та проблеми Голокосту: збірник наукових праць за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції, 22–23 жовтня 2010 р., Житомир.

This list was generated on Thu Oct 6 16:17:07 2022 EEST.